Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kehf Suresi, okunuşu ve meali

Kehf Suresi, okunuşu ve meali

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by lisanx
İmam İskender Ali MİHR
Mehdi, İmam, Halife, Resul
İmam İskender Ali MİHR
Mehdi, İmam, Halife, Resul

More info:

Published by: lisanx on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
 
KEHF SURESİ
Okunuşu ve Meali
 
Kaynak: www.mihr.com
 
KEHF
Bismillâhirrahmânirrahîm
18/KEHF-1: El hamdulillâhillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lemyec'al lehu ıvecâ(ıvecen).
 Allah'a hamdolsun ki O, kuluna Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) indirdi. Ve O'nda,bir eğrilik kılmadı.
18/KEHF-2: Kayyimen li yunzire be'sen şedîden min ledunhu veyubeşşirel mu'minînellezîne ya'melûnes sâlihâti enne lehum ecrenhasenâ(hasenen).
 (Kur'ân-ı Kerim), kayyum (kıyâmete kadar devam edecek) olarak,katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan mü'minlere en güzelecrin onların olduğunu müjdelemek için (indirildi).
18/KEHF-3: Mâkisîne fîhi ebedâ(ebeden).
 Orada ebedî olarak kalıcıdırlar (kalacaklardır).
18/KEHF-4: Ve yunzirellezîne kâlûttehazellâhu veledâ(veleden).
Ve (Kur'ân-ı Kerim), “Allah, bir çocuk edindi.” diyenleri uyarır.
18/KEHF-5: Mâ lehum bihî min ilmin ve lâ li âbâihim, keburet kelimeten tahrucu min efvâhihim, in yekûlûne illâ kezibâ(keziben).
Onların ve babalarının (atalarının), ona (buna; Allah'ın evlâtedinmeyeceğine) dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkankelimeler (sözler) çok büyük! Onlar, (söylerlerse) ancak yalan söylüyorlar.
18/KEHF-6: Fe lealleke bâhiun nefseke alâ âsârihim in lemyu'minû bi hâzel hadîsi esefâ(esefen).
 Bu durumda eğer onlar, (Kur'ân-ı Kerim'deki) bu sözlere inanmazlarsa,onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helâk edeceksin.
18/KEHF-7: İnnâ cealnâ mâ alel ardı zîneten lehâ li nebluvehumeyyuhum ahsenu amelâ(amelen).
 Muhakkak ki Biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel ameledecek diye imtihan etmemiz için, ona (arza) ziynet kıldık.
18/KEHF-8: Ve innâ le câilûne mâ aleyhâ saîden curuzâ(curuzen).
Ve muhakkak ki onun (arzın) üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacakolan elbette Biziz.
18/KEHF-9: Em hasibte enne ashâbel kehfi ver rakîmi kânû minâyâtinâ acabâ(acaben).
Yoksa sen, Ashabel Kehf ve Rakîm'in, bizim acayip âyetlerimizden biriolduğunu mu sandın?
 
18/KEHF-10: İz evel fityetu ilel kehfi fe kâlû rabbenâ âtinâ minledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ(reşeden).
 Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: “Rabbimiz, bize Seninkatından bir rahmet ver. Ve bize emrimizden (bizim içimizden, seninemirlerinden bize ait olan rahmet ve salâvâtı ulaştıracak kişiyi) mürşiditayin et.” 
18/KEHF-11: Fe darabnâ alâ âzânihim fîl kehfi sinîneadedâ(adeden).
 Böylece mağarada kulakları üzerine (kalplerinin zikrini duyabilmeleri içinyan üstü) senelerce yatırdık (uyuttuk).
18/KEHF-12: Summe beasnâhum li na'leme eyyul hızbeyni ahsâlimâ lebisû emedâ(emeden).
 Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesapedeceğini bilmemiz (belirtmemiz) için onları beas ettik (dirilttik,uyandırdık).
18/KEHF-13: Nahnu nakussu aleyke nebeehum bil hakk(hakkı),innehum fityetun âmenû bi rabbihim ve zidnâhum hudâ(huden).
 Biz, sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak kionlar, Rab'lerine âmenû olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık.
18/KEHF-14: Ve rabatnâ alâ kulûbihim iz kâmû fe kâlû rabbunârabbus semâvâti vel ardı len ned'uve min dûnihî ilâhen lekad kulnâizen şetatâ(şetaten).
 Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk (kalplerini Bize bağladık). Ayağakalktıkları zaman (kalkınca) şöyle dediler: “Bizim Rabbimiz, semaların vearzın Rabbidir. O'ndan başkasına ilâh olarak asla dua etmeyiz. Öyleyaparsak, andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk.” 
18/KEHF-15: Hâulâi kavmunettehazû min dûnihî âliheh(âliheten),lev lâ ye'tûne aleyhim bi sultânin beyyin(beyyinin), fe men azlemumimmenifterâ alâllâhi kezibâ(keziben).
 İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil (sultan) gelmemesinerağmen Allah'tan başkasını ilâhlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftiraedenden daha zalim kim vardır?
18/KEHF-16: Ve izi'tezeltumûhum ve mâ ya'budûne illâllâhe fe'vûilel kehfi yenşur lekum rabbukum min rahmetihî ve yuheyyi' lekummin emrikum mirfekâ(mirfekan).
 Ve siz, Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artıkbir mağaraya sığının! Rabbiniz size rahmetini neşretsin (ulaştırsın). Vesize, refik (destek) olarak işlerinizi kolaylaştırsın.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->