Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
74d64c8b1ddc9eee239a32375011540d

74d64c8b1ddc9eee239a32375011540d

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 361|Likes:
Published by Gabriela Dinca

More info:

Published by: Gabriela Dinca on Jan 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

 
 36
 
ANALIZ
Ă
NUMERIC
Ă
 
Conf. univ. dr. Gheorghe GrigoreI.
APROXIM
Ă
RI, ERORI
 
Defini
ţ
ie
. Dac
ă 
într-un calcul, în exprimarea unui rezultat înlocuimnum
ă 
rul (vectorul)
a
cu num
ă 
rul (vectorul)
*
a
 , spunem c
ă 
l-am aproximat pe
a
 cu
*
a
. Diferen
 ţ 
a
**
aaa
=
se nume
 ş
te eroarea cu care l-am aproximat pe
a
  prin
*
a
.
Spre exemplu, dac
ă
num
ă
rul real
a
, care este o frac
ţ
ie zecimal
ă
infinit
ă
, seaproximeaz
ă
cu o frac
ţ
ie zecimal
ă
 
*
a
finit
ă
unde în frac
ţ
ia infinit
ă
a lui
a
s-auînlocuit cu zero cifrele zecimale de la un rang în colo, se spune c
ă
aproximarea s-a
ă
cut prin rotunjire, iar diferen
ţ
a
*
aa
se nume
ş
te eroare de rotunjire. Astfel,dac
ă
 
......,
2210
aaaaa
=
 
ş
i
nn
aaaaaaaaa
...,...00...,
210210 *
==
, spunem c
ă
 rotunjirea s-a f 
ă
cut la zecimala de ordin n. O asemenea rotunjire se poate face
ş
iastfel:
<+=
++
5dacã..., 5adacã10...,
1210 1n210 *
nnnn
aaaaa aaaa a
 În acest caz
n
aa
1021
*
.
Defini
ţ
ie
. Dac
ă 
 
a
este un num
ă 
(
vector 
)
 , iar 
*
a
este num
ă 
rul 
(
vectorul 
)
 ob
 ţ 
inut ca efect al unei formule matematice
(
egalitate, inegalitate
)
 , atunci
*
aa
  se nume
 ş
te eroare de metod 
ă 
sau rest.
Astfel, prin aproximarea sumei unei serii convergente cu o sum
ă
par 
ţ
ial
ă
asa, eroarea ce se face este un rest (numit chiar restul seriei).În formula lui Taylor:
( )( )( )( )
10)1(000)(
)!1(! )(
++=
+ξ+=
nnn
 x xn f  x x x f  x f 
,expresia
( )( )
10)1(
)!1(
++
+ξ
nn
 x xn f 
este restul în aproximarea lui
)(
 x f 
prin
( )( )
=
n
 x x x f 
000)(
!
.De obicei, nu se evalueaz
ă
 
*
a
ci
**
aaa
=
numit
ă
valoareaabsolut
ă
a erorii. De regul
ă
, se poate g
ă
si doar un majorant
*
aa
.
 
37
 
Defini
ţ
ie
. O cifr 
ă 
zecimal 
ă 
de ordinul n a lui
*
a
se nume
 ş
te cifr 
ă 
exact 
ă 
 dac
ă 
valoarea absolut 
ă 
a erorii nu dep
ăş
e
 ş
te
n
10
.
De exemplu, dac
ă
 
73214,1
=
a
 
ş
i
73202,1
*
=
a
, atunci primele patruzecimale din
*
a
sunt exacte.În condi
ţ
iile precedente, dac
ă
 
a
 
ş
i
*
a
sunt vectori într-un spa
ţ
iu normat,atunci eroarea se aprecieaz
ă
prin
*
aa
, de fapt printr-un majorant pentru
*
aa
.
II.
METODE DIRECTE DE REZOLVARE A SISTEMELOR DE ECUATII LINIARE
II.1.
Metoda lui Gauss
 
Se consider 
ă
sistemul
a Ax
=
 (1)unde
)
{ }
m jiij
a A
,...,1,
=
este o matrice real
ă
,
( )
m
aaa
,...,
1
=
,
m
 Ra
 
ş
i
( )
m
 x x x
,...,
1
=
,
m
 R x
. Presupunem c
ă
sistemul are solu
ţ
ie unic
ă
, deci c
ă
 
0det
 A
.În metoda Gauss se transform
ă
sistemul (1) în unul echivalent cu matriceatriunghiular 
ă
. Transformarea se face prin opera
ţ
ii liniare, realizându-se eliminareasucccesiv
ă
a necunoscutelor. Sunt necesare
ş
i unele permut
ă
ri de linii
ş
i decoloane, opera
ţ
ii numite de pivotare.Fix
ă
m prima coloan
ă
în (1)
ş
i permutând dou
ă
linii plas
ă
m coeficientul demodul maxim din prima coloan
ă
în prima linie. În particular, acest coeficient(numit pivot) este nenul. Sistemul se scrie
)0(1)0(
im j jij
a xa
=
=
,
{ }
mi
,...,1
 (2)unde
)0(1)0(11
i
aa
,
{ }
mi
,...,1
.Împ
ă
ţ
ind prima linie a sistemului cu
)0(11
a
ea devine
1)1(12)1(121
...
b xa xa x
mm
=+++
 (3)unde
)0(11)0(1)1(1
aaa
 j j
=
,
{ }
m j
,...,2
,
)0(11)0(11
aab
=
.
 
 38
Pentru
{ }
mi
,...,2
înmul
ţ
im ecua
ţ
ia (3) cu
)0(1
i
a
 
ş
i o sc
ă
dem din linia
i
asistemului (2). Ob
ţ
inem sistemul:
)1()1( 2)1(2)1(2)1(22)1(221)1(12)1(121
.........
mmmmm mmmm
a xa xa a xa xa b xa xa x
=++=++=+++
 (4)unde
)1()0( 1)0()1(
ijiijij
aaaa
=
,
{ }
m ji
,...,2,
 
1)0(1)0()1(
baaa
iii
=
,
{ }
mi
,...,2
 Determinantul matricii sistemului format cu ultimele
1
n
linii alesistemului (4) este nenul, c
ă
ci, în caz contrar, ar rezulta
0det
=
 A
.Procedeul aplicat în prima etap
ă
se poate aplica sistemului
)1()1( 2)1(2)1(2)1(22)1(22
......
mmmmm mm
a xa xa a xa xa
=++=++
 Dup
ă
m pa
ş
i se ajunge la sistemul
mmmmmm
b xb xa xa x b xa xa x
==+++ =+++
2)2(23)2(2321)1(12)1(121
......
 (5)Sistemul (5) este atunci echivalent cu (1)
ş
i din
mm
b x
=
ob
ţ
inem succesiv
+=
=
mi j jiijii
 xab x
1)(
,
{ }
1,...,1
mi
 
Observa
ţ
ie
. În procedeul prezentat, s-au permutat numai linii
ş
i se spunec
ă
rezolvarea s-a f 
ă
cut prin pivotare par 
ţ
ial
ă
. Dac
ă
se permut
ă
 
ş
i coloane, se poaterealiza ca la fiecare pas s
ă
se ob
ţ
in
ă
un sistem în care coeficientul pivot s
ă
fie celmai mare în modul printre coeficien
ţ
ii sistemului (se spune c
ă
rezolvarea s-a f 
ă
cut prin pivotare total
ă
). Se încearc
ă
prin aceasta s
ă
se evite împ
ă
ţ
iri la numere mici,caz în care erorile de rotunjire pot fi mai mari.
Exemplu
. Folosind metoda lui Gauss s
ă
se rezolve sistemul:
35,899,669,165,321,2 45,1528,204,821,777,3 21,1246,278,745,892,3 65,1090,110,462,23,8
4321 4321 4321 4321
=+++ =+++ =+++ =+++
 x x x x  x x x x  x x x x  x x x x
 Prin pivotare de linii
ş
i dup
ă
opera
ţ
iile descrise mai sus se ob
ţ
ine:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vulpe Florian liked this
Nisty Deutza liked this
gefinna liked this
lela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->