Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
"Tierras de Loan" Capítulo 1 - La evacuación

"Tierras de Loan" Capítulo 1 - La evacuación

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Be
"El frescor de la brisa veraniega y el olor a mar le golpearon la cara gentilmente cuando pisó por primera vez la cubierta del 'Guerrero'. La sensación era mucho más fantástica de lo que se podía haber imaginado nunca"
"El frescor de la brisa veraniega y el olor a mar le golpearon la cara gentilmente cuando pisó por primera vez la cubierta del 'Guerrero'. La sensación era mucho más fantástica de lo que se podía haber imaginado nunca"

More info:

Published by: Be on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

 
Bo ahgmd oldao{oeo gha godu da yhgow mhuow ~ db whb ~o moeìo ghlda{och odwghacduwd! Aden Guhww hewduzoeo g÷lh bhw gntcocoahw wd yudyouoeoa youozhbzdu o wtw gowow" lndasuow îb wd cnun`ìo o {oagocow o bo wt~o yuhyno! Bownasdulnaoebdw gobbdktdbow wd dwsudgmoeoa ~ wd dawoagmoeoa wna ana`ûa gunsdunhoyoudasd" ~ ob gmngh bd udwtbsoeo eowsoasd cnjìgnb hundasouwd da oqtdbbo gntcoc"tsnbn{oach db gowsnbbh ghlh ûango udjdudagno" o ydwou cd shchw bhw oÿhw qtd moeìodwsoch znzndach da dbbo! Cd zd{ da gtoach whbìo daghasuouwd gha ob`ûa gobbdk÷awna wobnco ~ wd udwn`aoeo" dasud etjnchw" o cou ldcno ztdbso youo daghasuouatdzoldasd db golnah! ‒Ln locud ld loso“" udydsìo da wt ldasd tao ~ hsuozd{" ghasdlyboach db hwgtuh gndbh ~ bow dwsudbbow qtd bh uhcdoeoa! Db {n`{o`tdhcd bow gobbdw bd nlydcìo da ltgmhw gowhw woedu mogno c÷acd wd dwsoeo cnun`ndachd}ogsoldasd" yduh suow ta you cd mhuow cd golnaoso" bh`u÷ daghasuouwd judasd owt mh`ou! Bo znzndaco duo ta dcnjngnh cd yndcuo cd chw ynwhw" gha mdulhwhweobghadw cd locduo -cd ctchwo gobncoc. ochuaochw gha jbhudw d}÷sngow" o bhw qtddwsoeo yuhmnench wtenuwd! Oûa udghucoeo g÷lh" mogìo ta you cd oÿhw" tao cddwow sduuo{ow wd moeìo cduutleoch gha wt mduloah lo~hu dagnlo! Wt yocud bomoeìo ouud`boch da tahw wd`tachw" yduh wt locud ah dwsoeo lt~ wd`tuo cd bogobncoc cd bo lo`no udyouochuo cd Obedus" ~ bdw yuhmnen÷ zhbzdu o owhlouwd o bhweobghadw! Aden wobs÷ bo ydqtdÿo zduko ~ bbol÷ o bo ytduso" qtd wd oeun÷ cd `hbydmogndach ta utnch whuch!,¯¸_tî sd guddw qtd mogdw bbd`oach o gowo o dwsow mhuow8/, bd dwyds÷ wt locud"mognîachbd wdÿow youo qtd dasuowd o bo gowo!Wndlyud moeìo wnch tao ltkdu osuogsnzo" ~ shcozìo ghawduzoeo ta uhwsuh khzda! Wtydbh" gowsoÿh uhkn{h" yduloadgìo wndlyud dalouoÿoch wheud wt goed{o" ghaob`tahw cd wtw un{hw ogoungnïachbd bow ldknbbow!Cdasuh" Obedus dwsoeo wdasoch da db whjï" judasd o bo gmnldado" gha bo lnuoco jnkoda db jtd`h! Duo ta mhleud ghuytbdash cd ydbh utenh ~ wobyngoch cd goaow!Otaqtd sdaìo ta gouïgsdu jtdusd" db sdlyduoldash cd wt ltkdu wna ctco bhdgbnywoeo! Wndlyud moeìo sdanch oblo cd `tduuduh" owì qtd" gtoach cdk÷ dbghbd`nh" wd obnws÷ wna ctcoubh da db dkîugnsh cd Ìyduh! ^owm" wt mduloah lo~hu"~ogìo stleoch ehgo ouuneo da bo objhleuo6 youdgìo chulnch! Gtoach Gbhd gduu÷ boytduso o wtw dwyobcow" zhbzn÷ o `unsoubd gha dajoch!,¯Dwsïeolhw lt~ yudhgtyochw/ ¸Dw qtd ah yndawow cdgnu aoco8,Bh wndash" lolï" ld yducì!, wd d}gtw÷ db gmngh" dagh`nîachwd cd mhleuhw"woendach qtd aoco cd bh qtd cnkduo neo o nlydcnu bo udyunldaco cd wt locud"qtd ~o dwsoeo gh`ndach onud youo ghlda{ou wt wdul÷a!,Cdko ob gmngh" Gbhd!, bd uh`÷ wt lounch" d}motwsh ,^o bd ud`oÿouïw loÿoao"dwsolhw shchw lt~ goawochw!,Wì" lolï" cdko qtd ahw zo~olhw o bo golo!, nlybhu÷ ^owm dasud ehwsd{hw" oûagha bhw hkhw gduuochw!,¸Ogowh sd co n`tob bo wd`tuncoc cd st mnkh" Obedus8, yud`tas÷ Gbhd gha bhw hkhwdasudgduuochw! Aden ldcns÷ wn moeìo wnch db ûangh da ahsou db cdkd cd oldao{o cdwt zh{!Db gmngh wd obd`u÷ cd qtd bo osdagn÷a cd wt locud dwstzndwd omhuo gdasuoco dawt lounch" ytdw tao zd{ qtd dlyd{oeo duo nlyhwnebd cdsdadubo! Cdwytîw cdsdulnaou db ghbd`nh" Gbhd moeìo cdgncnch olybnou wtw dwstcnhw ~ dwydgnobn{ouwd dalo`no eboago" bh qtd bo moeìo ghazdusnch da tao cd bow ldkhudw mdgmngduow qtdghahgìo! Moeìo suoeokoch da db Mhwynsob @daduob cd Ìyduh ctuoasd shco wt znco
 
ghlh woaochuo" ~ yhgh o yhgh moeìo wtench dwgobhadw mowso ghawd`tnu db ytdwshcd cnudgshuo! O ydwou cd dwh" shch oqtdbbh ah bd nlydcìo sdadu lob `danh cd zd{da gtoach ~ ta mtlhu dwydgnobldasd wdawnebd!,Ah dw dwh" gounÿh! Wnlybdldasd yndawh qtd ah wha mhuow youo dwsou `unsoach!Cdeduìolhw moebou gha db gmngh loÿoao!, bd udwyhacn÷ îb" lt~ gobloch! ^owm cnh tao ztdbso wheud wì lnwlh ~ gboz÷ wtw hkhw da bhw cd wt locud" qtd wddaghasuoeoa jnkhw da db uhwsuh cd Obedus!,Dwsh~ cd ogtduch gha yoyï!, hyna÷ db gmngh!Aden hewduzoeo bo dwgdao da wnbdagnh" wna osudzduwd o oeunu bo ehgo! Zdìo g÷lh boudwynuogn÷a cd Gbhd wd`tìo o`nsoco ~ wtw lûwgtbhw ghasnatoeoa sdawhw" wdÿob cdqtd bo oldao{o oûa ah moeìo sdulnaoch! Db ldahu cd bo jolnbno gduu÷ bhw hkhw"dwyduoach db dwsutdach qtd yuhctgnuìo db atdzh `unsh cd Gbhd! Yduh da bt`ou cdyhaduwd o gmnbbou ghlh cd ghwstleud" bo ltkdu whbs÷ ta bou`h wtwynuh ~ cnh ta youcd yowhw mogno bo ytduso lïw gdugoao!,Lt~ enda" sû `oaow! ^h ld zh~ o bo golo6 ah yndawh zhbzdu o cnwgtsnu wheud dbsdlo!, wdasdagn÷ juìoldasd oasdw cd gduuou bo ytduso cdb chulnshunh suow dbbo! ^owm yuhjnun÷ ta `unsh cd suntajh youo wtw ocdasuhw ~ wd ytwh cd ynd cd naldcnosh"`tnÿïachbd db hkh o Aden" qtd yduloadgìo gbozoch judasd o bo dasuoco! Suow coubdbow etdaow ahgmdw o wt yocud" bhw chw mduloahw wtenduha bo dwgobduo cd gouoghbqtd coeo o wt gtoush" ~ cdwytîw cd yhaduwd wt ynkolo" goco tah wd stle÷ da wtghuudwyhacndasd golo! Db wd`tach ynwh cd bo gowo duo ghawncduoebdldasd lïwydqtdÿh" ~ dwsoeo ghlytdwsh ûangoldasd yhu bo moensogn÷a cd bhw gmnghw! Db juìhcd bo ahgmd wd goboeo dasud bow yndcuow cd bow youdcdw" ~ db zndash wd ghboeonad}ybngoebdldasd yhu udacnkow naznwnebdw" mogndach bow ahgmdw cd naznduah gownnawhyhusoebdw! Da db ynwh cd oeokh sdaìoa bo gmnldado youo gobdasou db gtoush cdGbhd ~ Obedus" mdgmh cdb qtd bhw mduloahw wd moeìoa qtdkoch zounow zdgdw wnaana`ûa î}nsh! Aden wd soy÷ mowso bo aoun{ gha bow wïeoaow ~ dcudchadw ~ wdogtuutg÷ da bo golo" oasdw cd qtd bo zh{ cd wt mduloah udwhaowd da bownbdagnhwo gowo!,¸^ enda8, bd wtwtuu÷!,¸^ enda qtî8, bd ghasdws÷ Aden" cd jhulo ta soash eutwgo!,¸C÷acd mow dwsoch dwso zd{8,Ah wî cd qtî ld moebow!, `utÿ÷ db gmngh" naghlhcoch yhu bo yud`taso!,Yoyï ~ lolï ah wd coa gtdaso" yduh ~h wî lt~ enda c÷acd sd yowow shcow bowsoucdw!Aden ah ghasdws÷" owì qtd ^owm yuhwn`tn÷ gha wt cnwgtuwh" db gtob sdaìo yudyouochcdwcd bo ahgmd oasdunhu!,Wî qtd sd yowow bo soucd da bhw ltdbbdw" moeboach gha bhw ldugocdudw ~ znokduhwlndasuow olouuoa wtw eoughw" yud`tasïachbdw ghwow!!!Db ghuo{÷a cdb ldahu cd bhw mduloahw cnh ta ztdbgh ob hìu oqtdbbh! Bo udbogn÷agha wtw yocudw moeìo nch cd louoznbbo mowso mogìo ta you cd oÿhw" gtoach Adenmoeìo daghasuoch yhu jna wt zducocduo zhgogn÷a; wdu ynuoso! Gtoach wd bhghltang÷" lt~ nahgdasdldasd" o Gbhd ~ o Obedus" dwshw wd dwgoacobn{ouha cd sobloaduo qtd bh daznouha cnudgsh o wt gtoush wna cou ana`tao d}ybngogn÷a! Ob cìown`tndasd bd ogbououha qtd bo ynuosduìo duo ta suoeokh nacn`ah" ocdlïw cd tacdbnsh qtd dwsoeo ydaoch da bo ud`n÷a cd Ìyduh" ~ wd ad`ouha da uhstach o
 
ydulnsnu qtd wt mnkh wn`tndwd oqtdb golnah! Aden udatagn÷ yuhash o bo ncdo cd wduynuoso" osduuoch yhu bow mnwshunow qtd wt yocud bd moeìo ghasoch ogdugo cd bhwetgoaduhw qtd moeìoa dagduuoch da bhw goboeh{hw! Yduh ah souc÷ ltgmh sndlyhda qtdcouwd atdzoldasd jowgnaoch yhu bow `uoacdw ozdastuow qtd cdgìoa znznudwshw lounaduhw" ~ whbìo yowouwd yhu db ltdbbd -goco zd{ gha lïw judgtdagno" ~ omtusocnbbow. youo nlyud`aouwd cd bhw cdwbtleuoasdw udboshw qtd bhw ynuosow bdghasoeoa! Goco zd{ sdaìo lïw gbouo wt zhgogn÷a" yduh ah wt jtstuh! Nasdasoeoydawou da dbbh bh ldahw yhwnebd" yduh woeìo qtd" gtoach bbd`owd db cìo da db qtdwt yocud bh nawgunendwd da bo ogocdlno lnbnsou" îb wd sdacuìo qtd ad`ou ~ cdeìoghajdwou qtd ah qtduìo qtd wt golnah jtdwd db lnwlh qtd Obedus ~ ^owmdwgh`nduha da wt lhldash!,Yhu jozhu" ^owm!, ltultu÷ Aden da zh{ lt~ eoko" yudhgtyoch yhu owd`tuouwd cdqtd aocnd bdw ytcnduo hìu ,Ah wd bh cn`ow o yoyï ~ lolï!Wt mduloah wd `nu÷" udghwsïachwd wheud wt euo{h ~ gut{oach wt wduno lnuoco ghabo cdb gmngh!,¸^ yhu qtî sdacuìo qtd gobbïuldbh8 Aden" ~h sd md oyh~och da shcow bowcdgnwnhadw qtd mow shloch mowso omhuo" yduh gha dwso sd dwsïw dqtnzhgoach! Wduynuoso" yhu lt~ obtgnaoasd qtd youd{go" dw ta gunlda! Nu uheoach sdwhuhw cdhsuhw eoughw ~ gntcocdw ah dw ana`ûa suoeokh! Ocdlïw" youo wdu ynuoso sndadw qtdmdunu ~ losou `dasd" dw mhuunebd!,Sû solenîa sdacuïw qtd mdunu ~ losou `dasd wn qtndudw wdu ta whbcoch" n`tob qtdyoyï!, wd cdjdacn÷ Aden ,Ocdlïw" da bow hsuow ud`nhadw bo ynuosduìo ah dwsïydaoco yhu bo bd~! ^owm wd moeìo shloch lt~ lob bo ghasdwsogn÷a cd wt mduloah ldahu" yduhghastzh wtw nlytbwhw" ~ da bt`ou cd `unsoubd eok÷ oûa lïw bo zh{!,Yduh sû ah dwsïw da hsuow ud`nhadw" sû znzdw da Ìyduh! ^ oqtì bhw mhleudw ahwghazdusnlhw da whbcochw qtd %mnduda ~ losoa `dasd%" ghlh cngdw" youocdjdacdu ob udnah" ~ ah youo edadjngnouwd gha ynd{ow cd huh ~ kh~ow uheocow! Sndadw soa whbh qtnagd oÿhw" oûa ah sndadw otshuncoc youo cdgncnu wheud st jtstuh!,¯^o ah wh~ ta anÿh/ ^o md ogoeoch bo dawdÿoa{o hebn`oshuno" ~ ytdch mogdu bhqtd ld cî bo `oao! Youo sn dw lt~ jïgnb" ¸zducoc8 ¯Ghlh sû wndlyud mow qtdunchwdu lndleuh cdb dkîugnsh/,Ah dw qtd wndlyud mo~o qtdunch wdu whbcoch" Aden" dw qtd md ogdysoch lnjtstuh ~ bh dwsh~ ojuhasoach gha nbtwn÷a! Ah zh~ o ydulnsnu qtd ln mduloah wdghaznduso da ta loa`oasd" ~ wn youo dwh ld sda`h qtd gmnzou o yoyï" bh mouî! Owì qtd" h cdkow cd nu cd znokd o bhw ltdbbdw youo qtd dwhw gunlnaobdw sd ghloa dbghgh" h moebh gha atdwsuhw yocudw ~ wd whbtgnhao db owtash!, wdasdagn÷ ^owm"coach yhu {oakoco bo ghazduwogn÷a!Aden ah ghasdws÷! Ah wd bd hgtuuìo aoco ldkhu qtd cdgnu! Oqtdbbh duo ta gmoasokdcdwgouoch" yduh" ghlh mduloah ldahu" dwsoeo eowsoasd oghwstleuoch o dbbh! Bhûangh qtd sdaìo gbouh duo qtd ah qtduìo yowou db udwsh cd wt znco dajtacoch datao ouloctuo cnwhbzndach cnwstuenhw ldahudw da bo gntcoc! Wd yomhuowcdwyndush" ydawoach da db ldkhu lhldash ~ loaduo youo dwgoyouwd cdb udnah daetwgo cd ozdastuow" wndach nasduutlynch cd zd{ da gtoach yhu bhw uhaqtnchw cdwt mduloah! Goco ncdo bd youdgìo oûa lïw cdwgoedbboco qtd bo oasdunhu" yduhsdaìo qtd daghasuou bo jhulo cd yduwd`tnu wtw wtdÿhw ~ ah mogdubd coÿh o wtjolnbno ob lnwlh sndlyh! Db utnch cd ta yhuso{h mn{h qtd wtw udjbd}nhadw zhbowdao ldkhu ytdush ~ wtw gnagh wdasnchw wd gdasuowda da bhw wtwtuuhw cd bow zhgdw

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->