Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Loi bai hat

Loi bai hat

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Chúc Lượng

More info:

Published by: Chúc Lượng on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
L
i bài hát: Bonjour Vi
t Nam
Đăng bở
i: maichiphpRaconte moi ce nom étrange et difficile à prononcerQue je porte depuis que je suis née.Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,Qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.Je ne sais de toi que des images de la guerre,Un film de Coppola, et des hélicoptères en colère...Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.Un jour, j'irai là bas pour te dire bonjour, Vietnam.Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,Qui me portent depuis que je suis née.Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,Les marchés flottants et les sampans de bois.Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,Un film de Coppola, et des hélicoptères en colère ...Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.Un jour, j'irai là bas pour te dire bonjour, Vietnam.Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
 
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,Toucher mon âme, mes racines, ma terre...Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.Un jour, j'irai là bas pour te dire bonjour, Vietnam..****Hãy k
 ể
cho tôi nghe v
 ề
cái tên xa l
và khó phát âm
Mà tôi đã mang từ
 
lúc chào đờ
i.Hãy k
 ể
cho tôi nghe v
 ề
 
vương triều cũ và đôi mắ
t c
a tôi
Ai đó hãy nói rõ hơn cho tôi biế 
t v
 ề
nh
ng gì mà b
n không dám nói.Tôi ch
bi
 ế 
t v
 ề
 
nơi đó qua nhữ
ng hình
nh c
a chi
 ế 
n tranhM
t b
phim c
a Coppola, và chi
 ế 
c tr
ực thăng trong cơn tứ
c gi
n.S
có m
ột ngày, tôi đến nơi đó để
chào h
i linh h
 ồn ngườ
iS
có m
ột ngày, tôi đến nơi đó, để
c
 ấ 
t ti
 ế 
ng chào Vi
t Nam.Hãy k
 ể
cho tôi nghe v
 ề
 
mái tóc, màu da và đôi bàn chân nhỏ
c
a tôi
Mà tôi đã mang từ
khi sinh raHãy k
 ể
cho tôi v
 ề
 
căn nhà, đườ
ng ph
 ố
c
a b
n, k
 ể
cho tôi nghe nh
ững điều tôi chưa biế 
t.V
 ề
nh
ng phiên ch
n
 ổ
i trên sông và nh
ng con thuy
 ề
n g
 ỗ
 Tôi ch
bi
 ế 
t v
 ề
 
quê hương qua nhữ
ng hình
nh c
a chi
 ế 
n tranh...
 
M
t b
phim c
a Coppola và chi
 ế 
c tr
ực thăng trong cơn tứ
c gi
n.S
có m
ột ngày, tôi đến nơi ấy để
chào h
i linh h
 ồ
n tôiS
có m
ột ngày, tôi đến nơi ấy để
c
 ấ 
t ti
 ế 
ng chào Vi
t NamChào h
ỏi dùm người cha, nhưng ngôi chùa và các bức tượ
ng ph
t b
 ằng đá
Chào h
ỏi dùm ngườ
i m
, nh
ng ph
n
 
đang cong lưng
trên ru
ng lúa.Trong l
i nguy
n c
 ầ
u, trong ánh sáng, tôi th
 ấ 
y l
i nh
ững ngườ
i anhTôi v
 ề
v
i ti
 ế 
ng lòng, v
i c
i ngu
 ồ
n, v
ới đấ 
t m
quê chaS
có m
ột ngày, tôi đến nơi ấy để
chào h
i linh h
 ồ
n tôiS
có m
ột ngày, tôi đến nơi ấy để
c
 ấ 
t ti
 ế 
ng chào Vi
t Nam....Tell me all about this name, that is difficult to say.It was given me the day I was born.Want to know about the stories of the empire of old.My eyes say more of me than what you dare to say.All I know of you is all the sights of war.A film by Coppola, the helicopter's roar.One day I'll touch your soil.One day I'll finally know my soul.One day I'll come to you.To say hello... Vietnam.Tell me all about my colour, my hair and my little feetThat have carried me every mile of the way.Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.Wooden sampans, floating markets, light of gold.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->