Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA KHI CHIẾU 3 BỨC XẠ

CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA KHI CHIẾU 3 BỨC XẠ

Ratings: (0)|Views: 351 |Likes:
Published by tapdoanpl

More info:

Published by: tapdoanpl on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOAKHI CHIẾU 3 BỨC XẠ
λ
1
2
3
+ SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA- Tính khoảng vân ứng với các bức xạ : i
1
= λ
1
D/a , i
2
= λ
2
D/a , i
3
= λ
3
D/a- Rồi lập tỉ số : i
1
/i
2
= λ
1
2
= a/b (*) , i
1
/i
3
= λ
1
3
= c/d (**)- Từ (*) và (**) suy ra khoảng vân trùng : i
trùng
= bdi
1
= adi
2
= bci
3
= (mm)chú ý : + a,b,c,d là các hằng số+ biểu thức tính khoảng vân trùng phải tối giảm - Vậy số vân sáng cùng màu trong trường giao thoa có bề rộng L được cho bởi :N
s
= [ L/i
trùng
]
ε z
+ 1- còn số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là : N
s
= [ L/i
trùng
]
ε z
+ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOAx
n
= n.i
trùng
trong đó : n : là số vị trí cùng màu ( n = 1,2,3,…….N )i
trùng
: khoảng vân trùng
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN GIỮA HAI VÂN CÙNG MÀU VỚI VÂN SÁNG TRUNG TÂM KHICHIẾU 3 BỨC XẠ λ 
1
,λ 
2
,λ 
3
-CÁCH 1 : * chú ý : khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm là bằngkhoảng vân trùng : L
c
= x
n + 1
- x
n
= i
trùng
= bdi
1
= adi
2
= bci
3
-Nếu đề bài chưa cho biết khoảng n , có thể tính như sau :+ tính lần lượt số vân sáng của các bức xạ :- N
1
= ( L
c
/i
1
) + 1 → L
c
= i
1
( N
1
– 1 )- N
2
= ( L
c
/i
2
) + 1 → L
c
= i
2
( N
2
– 1 )- N
3
= ( L
c
/i
3
)
 
+1 L
c
= i
3
( N
3
– 1 )Ta có : - L
c
= i
trùng
= bdi
1
= i
1
( N
1
1 ) N
1
= bd + 1 (chú ý : a,b,c,d các hằng số đã biết như trên )- L
c
= i
trùng
= adi
2
= i
2
( N
2
1 ) N
2
= ad + 1- L
c
= i
trùng
= bci
3
= i
3
( N
3
1 ) N
3
= bc + 1 Chú ý : nếu bài toán hỏi :+ Trên
 Đoạn
của hai vân cùng màu có bao nhiêu vân không cùng màu thì giữa nguyên N
1
,N
2
,N
3
 + Trên
khoảng 
của hai vân cùng màu thì số vân không cùng là : - N
10
= N
1
– 2- N
20
= N
2
– 2- N
30
= N
3
– 2+ nếu bài toán hỏi tính tổng số vân sáng của ba bức xạ trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màuvới vân sáng trung tâm thì- dạng này rất phức tạp .bước 1 : tính số vân không cùng của từng bức xạ ( như trên ) bước 2 : tính khoảng cách trùng của hai bức xạ :- x
12
= k 
1
i
1
= k 
2
i
2
- x
13
= k 
1
i
1
= k 
3
i
3
- x
23
= k 
2
i
2
= k 
3
i
3 
Tính được số vân trùng của hai bức xạ ( có 3 cặp vân trùng của hai bức xạ ) bước 3 : Σ N = N
10
+ N
20
+ N
30
- N
12
N
13
– N
23
nhận xét :công thức trên có vẻ trìu tượng các bạn cố suy ngẫm tiếp- CÁCH 2 : tính nhanh số vân giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm khi chưa biết khoảngVõ minh vương 924ever1
 
cách giữa hai vân sáng đó :ta luôn có : i
trùng
= bdi
1
= adi
2
= bci
3
 vậy: số vân của bức xạ λ
1
: ( bd 1 ) (chú ý : a,b,c,d các hằng số đã biết như trên )số vân của bức xạ λ
2
là : ( ad – 1 )số vân của bức xạ λ
3
là : ( bc – 1 ) 
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN SÁNG CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNGGIAO THOA KHI CHIẾU 4 BỨC XẠ λ 
1
,λ 
2
,λ 
3,
λ 
4
 + SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA- Tính khoảng vân ứng với các bức xạ λ
1
2
3
: i
1
= λ
1
D/a , i
2
= λ
2
D/a , i
3
= λ
3
D/aChú ý : không cần tính i
4
- Rồi lập tỉ số : i
1
/i
2
= λ
1
2
= a/b (*) , i
2
/i
3
= λ
2
3
= c/d (**)- Từ (*) và (**) suy ra khoảng vân trùng : i
trùng
= aci
1
= bdi
3
= (mm) chú ý : a,b,c,d, là các hắng số- Vậy số vân sáng cùng màu trong trường giao thoa có bề rộng L được cho bởi :N
s
= [ L/i
trùng
]
ε z
+ 1- còn số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là : N
s
= [ L/i
trùng
]
ε z
+ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOAx
n
= n.i
trùng
trong đó : n : là số vị trí cùng màu ( n = 1,2,3,…….N )i
trùng
: khoảng vân trùngBÀI TẬP ÁP DỤNG :Câu 1 : ( TTĐH – A TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN 2011 ) . Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng.nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc. λ
1
= 0,64μm(đỏ) , λ
2
= 0,48μm(lam).trên màn hứng vân giao thoa. Trongđoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam làA.9 vân đ, 7 vân lamB. 7 vân đ, 9 vân lamC.4 vân đ, 6 vân lamD. 6 vân đ. 4 vân lamĐA : ACâu 2 : Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bứơcsong : λ
1
= 0,4μm , λ
2
= 0,5μm , λ
3
= 0,6μm . Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa , trong kgoảng giữahai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số vân sáng bằng :A.34 B. 28 C. 26D. 27ĐA : DCâu 3 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1,5 mm,khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,5mm. ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ có bứơc sóng λ
1
= 0,4μm , λ
2
=0,56μm , λ
3
= 0,6μm .Bề rộng miền giao thoa là 4 cm , Ở giữa là vân sáng trung tâm, số vân sáng cùng màu vớivân sáng trung tâm quan sát được là :A.5B. 1C. 2D. 4ĐA : DCâu 4 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young . Ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ đỏ, lục , lam có bứơc sóng lần lượt là: λ
1
= 0,64μm , λ
2
= 0,54μm , λ
3
= 0,48μm. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm cócùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lục ?A.24B. 27C. 32D. 18ĐA : CCâu 5 : ( Đề thi thử đai học lần 3 ĐHSP 2011 ) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young . Nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là : : λ
1
(tím) = 0,42μm , λ
2
(lục) = 0,56μm , λ
3
(đỏ) = 0,7μm. Giữa haivân sáng lien tiếp có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có 14 vân màu lục .Số vân tím và màu đỏ nằmgiữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là ?A.19 vân tím , 11 vân đỏ B. 20 vân tím , 12 vân đỏB.17 vân tím , 10 vân đỏ D. 20 vân tím , 11 vân đỏVõ minh vương 924ever2
 
Câu 6 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm,khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50cm. ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng : λ
1
= 0,64μm , λ
2
=0,6μm , λ
3
= 0,54μm. λ
4
= 0,48μm . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm là?A.4,8mmB. 4,32 mmC. 0,864 cmD. 4,32cmĐA : DCâu 7 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2 mm,khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là ?A.0,76 mmB. 0,38 mmC. 1,14 mmD. 1,52mmĐA: BCâu 8 : Thực hiên giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng λ
1
= 0,64μm ; λ
2
. Trên màn hứng cácvân giao thoa , giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng . trong đó số vâncủa bức xạ λ
1
và của bức xạ λ
2
lệch nhau 3 vân , bước sóng của λ
2
là ?A.0,4μmB. 0,45μmC. 0,72μmD. 0,54μmĐA : ACâu 9 : Thực hiên giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng λ
1
= 0,64μm ; λ
2
= 0,48 μm. khoảngcách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Số vân sáng trong khoảng giữavân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ λ
1
là ?A.12B. 11C. 13D. 15ĐA : B
Câu 10.
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc :màu tím
m
 µ λ 
42,0
1
=
,màu lục
m
 µ λ 
56,0
2
=
,màu đỏ
m
 µ λ 
7,0
3
=
giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu vânsáng trung tâmcó 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ .Số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím giữa hai vânsáng liên tiếp nói trên là :
A.
14vân màu lục ,19vân tím
B.
14vân màu lục ,20vân tím
C.
15vân màu lục ,20vân tím
D.
13vân màu lục ,18vân tím
Một số bài tập chọn lọc trong các đề thi đại học
1) (Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 - 2012)
Trong giao thoa Iâng có a = 0,8 mm, D = 1,2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc
λ
1
= 0,75
µ
m và
λ
2
 = 0,45
µ
m vào hai khe. Vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trênmàn là:A. 0,225(k + 1/2) mm (k = 0;
±
1;
±
2;
±
3....)
B. 0,375(k + 1/2) mm(k = 0;
±
1;
±
2;
±
3....)C. 2(2k + 1) mm(k = 0;
±
1;
±
2;
±
3....)
D.
 
1,6875(2k + 1) mm(k = 0;
±
1;
±
2;
±
3....)
HD:
 
12
0,7550,453
λ= =λ
 
3i
1
= 5i
2
. Vị trí vân tối gần vân trung tâm nhất x
0
= 1,5i
1
= 2,5i
2
.Vị trí của các vân tối là x
t
= x
0
+ 3i
1
= 1,5i
1
(1 + 2n) = 1,6875(1 + 2n) với n = 0;
±
1;
±
2;
±
3.... ; i
1
=
1
Da
λ
= 1,125mm.
2A)
 
(Thi thử 2012)
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơnsắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng
λ
1
= 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng
λ
2
= 560 nm. Hỏi trên mànquan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất
bao nhiêu vân sáng màu lục?A. 5. B. 7.C.9. D. 11.
HD:
 
12
ii
=
12
λλ
=
72095607
=
 
7i
1
= 9i
2
 
x
0
= 3,5i
1
= 4,5i
2
(Hình)
 
Trên đoạn MN
9 vân sáng màu lục có x = 5i
2
,6i
2
, 7i
2
, 8i
2
, 9i
2
, 10i
2
, 11i
2
, 12i
2
, 13i
2
và 7 vân sáng màu đỏ.
Ghi chú:
 
1)
Trong thực tế chỉ
quan sát được
8 vân sáng màu lục có x = 5i
2
, 6i
2
, 7i
2
, 8i
2
, 10i
2
, 11i
2
, 12i
2
, 13i
2
. (Do vân sángVõ minh vương 924ever3
Vân sáng trung tâm(có màu tổng hợp)Vân sáng cùng màuvới vân trung tâmVân sáng cùng màuvới vân trung tâmVân sáng cùng màuvới vân trung tâmx = 7i
1
= 9i
2
x
0
= 4,5i
2
 x
 N
= 13,5i
2
 x = 0
MN

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Xuan Quyet liked this
Xuantinh Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->