Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thu Thuat WORD

Thu Thuat WORD

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Haiau Vk

More info:

Published by: Haiau Vk on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
TH THUT WORD
1.Tôi mun thit lp mt phông ch làm phông ch mc đnh cho tt c các tp tin.
ế
 Hãy ch cho tôi cách thc hin:
Đ thit lp li phông ch mc đnh đã s dng, cn thc hiên nh sau:
ế ư 
1.Nhp chn menu Format -> Font.
2.Trong hp thoi Font, chn th Font.Trong th này, đnh dng Font, kích c và kiu
 ch bng cách s dng các khung Font, Font style và Size
3.Nhp vào nút DefaultMt hp thoi khác xut hin.
4.Chn Yes đ s dng đnh dng va thit lp
ế
2.Tôi nghe nói WORD có th t đng lu gi d liu khi đang làm vic, có phi vy
ư
 không?
Không sai! Có th yêu cu Word thc hin ch đ lu t đng.Trong quá trình làm
ế ư
 vic bn hay quên lu gi tài liu thng xuyên. Điu này rt tai hi, mi khi có s c cúp
ư ư
 đin, s làm mt
d liu, tn thi gian đ làm li.Word đã khc phc nhc đim này. Nó
ư
 s t đng lu gi d liu theo mt chu knht đnh
ư
Mun cài đt ch đ lu t đng, thc hin các bc sau:
ặ ế ư ự ệ ư
1.Nhp chn menu Tool -> Options hin th hp thoi Options
2.Chn th Save.
 
3.Đánh du chn ô Save AutoRecover info every… minutes, ri gõ o khung
 Minutes khoang thi gian mun lu tr t đng.
ư
4.Nhp OK.
Có th n đnh khong thi gian cho mi ln lu tr t đng t 1 đn 120 phút.
ư ộ ừ ế
 Khong thi gian lu tr t đng là 10 phút.
ư
3. Có cách nào chn nhanh mt t, mt câu và mt đon trong văn bn bng chut
ằ ộ
 không?
Có ch, có nhiu cách chn các t, các câu, các đon (paragraph) trong văn bn.
 đây xin hng dn cách chn bng chut:
ư
·Chn mt t bng cách nhp đúp con tr chut lên t mun chn.
·Chn mt câu bng cách nhn gi Ctrl và nhp con tr chut ti mt v trí
 bt ktrong câu mun chn.
·Chn mt đon bng cách nhp nhanh ba ln liên tip ti v trí bt kca
ế ấ ủ
 đon mun chn.
4.Trong WORD, tôi có th gán phím
tt cho các Symbol(ký t đc bit) không?
Gán cho Symbol(ký t đc bit) mt phím tt bng các bc sau đây :
ư
1.Nhp chn menu Insert -> Symbol đ hin th hp thoi Symbol.
2.Chn Simbol mun gán phím tt.
3.Nhp vào nút Shortcut Key.Hp thoi Customize Keyboard xut hin.
 
4.Trong hp thoi Custumize,gõ phím hay t hp phím mun gán Symbol vào ô
 Press new shortcut key.5.Nhp nút Assign, phím hoc t hp phím đc gán s t đng chuyn sang ô
ư
 Current keys, Word s ghi nh phím tt này làm đi din cho symbol.
ớ ắ
6.Nhp Close đóng các hp thoi.
 
ÿ Lu ý quan trng:
ư
Hãy thn trng trong vic gán phím tt, phi chc chn rng t hp phím này cha
ư 
 dùng cho các chc năng khác ca Word. Bng không Word s gán t hp phím b trùng cho
 symbol và quênđi tác v đã đc gán cho nó trc nó.
ưư
Ví d:
n t hp pm Ctrl + C cho symbol “(
T đây, khi nhn phím Ctrl + C, Word s t đng chèn vào symbol (ch không
ứ 
 thc hin chc năng Save na.
ữ 
Mun t hp phím Ctrl + C tr v chc năng ban đu ca nó (Save - lu gi liu)
ư
 phi xóa b vic gán phím tt cho symbol (. Thc hin nh sau:
ư 
1.Nhp chn menu Insert -> Symbol m hp thoi Symbol.
2.Nhp vào nút Short Key, m tip hp thoi Customize Keyboard.
ế
3.Trong hp thoi này, chn t hp phím Ctrl + C ô Current keys.
4.Nhn nút Remove loi b vic gán t hp phím này cho symbol (
5.Nhp Close đóng các hp thoi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->