Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Informe final de la CVR Anexo 10 El impacto de las audiencias públicas en los participantes

Informe final de la CVR Anexo 10 El impacto de las audiencias públicas en los participantes

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
La CVR realizó las audiencias públicas convencida de que el establecimiento de la verdad histórica sería una tarea incompleta si no se realizaba al mismo tiempo un esfuerzo por devolver la dignidad a las víctimas, es decir, por lograr que la sociedad reconociera en ellas el valor que corresponde a cada ciudadano y ciudadana, reconociendo sus voces y sus esperanzas. La gran mayoría de las víctimas de las graves violaciones estudiadas por la CVR proviene de sectores marginados y poco atendidos por el país. A la discriminación que sufren por sus condiciones sociales, deben añadir la desconfianza y el estigma social que lleva quien fue afectado por la violencia. Sus versiones sobre lo ocurrido han sido frecuentemente ignoradas, manipuladas o respondidas con violencia y desprecio.

La CVR realizó las audiencias públicas convencida de que el establecimiento de la verdad histórica sería una tarea incompleta si no se realizaba al mismo tiempo un esfuerzo por devolver la dignidad a las víctimas, es decir, por lograr que la sociedad reconociera en ellas el valor que corresponde a cada ciudadano y ciudadana, reconociendo sus voces y sus esperanzas. La gran mayoría de las víctimas de las graves violaciones estudiadas por la CVR proviene de sectores marginados y poco atendidos por el país. A la discriminación que sufren por sus condiciones sociales, deben añadir la desconfianza y el estigma social que lleva quien fue afectado por la violencia. Sus versiones sobre lo ocurrido han sido frecuentemente ignoradas, manipuladas o respondidas con violencia y desprecio.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Alfredo Tapia Garcia on Aug 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
IMOXC 95
 
OF B@UILWC GO FI\ I_GBOMLBI\ UÚKFBLI\ OM FC\ UI[WBLBUIMWO\
Fi Lc`b|büm go fi To{gig r [olcmlbfbilbüm (LT[" {oifbzü fi| igbomlbi| uúkfbli| lcmtomlbgi go yo of o|wikfolb`bomwcgo fi to{gig hb|wü{bli |o{ài mi wi{oi bmlc`ufowi |b mc |o {oifbziki if `b|`c wbo`uc m o|do{zc uc{ gotcfto{ figbambgig i fi| tàlwb`i|& o| golb{& uc{ fca{i{ yo fi |clbogig {olcmclbo{i om offi| of tifc{ yo lc{{o|ucmgo i ligilbgigimc r lbgigimi& {olcmclbomgc || tclo| r || o|uo{imzi|Fi a{im `irc{ài go fi| tàlwb`i| go fi| a{ito| tbcfilbcmo| o|wgbigi| uc{ fi LT[ u{ctbomo go |olwc{o| `i{abmigc|r uclc iwomgbgc| uc{ of uià| I fi gb|l{b`bmilbüm yo |d{om uc{ || lcmgblbcmo| |clbifo|& gokom iùigb{ fi go|lcmdbimzir of o|wba`i |clbif yo ffoti ybom do idolwigc uc{ fi tbcfomlbi \| to{|bcmo| |ck{o fc cl{{bgc him |bgc d{olomwo`omwobamc{igi|& `imbufigi| c {o|ucmgbgi| lcm tbcfomlbi r go|u{olbc _mi dc{`i go {o|wikfolo{ || tàmlfc| lcm fi|clbogig om ubo go baifgig& uc{ fc wimwc& b`ufbliki of yo |o fi| wc`i{im om |o{bc& yo |o {oifbzi{im ao|wc| go{olcmclb`bomwc r go {o|uowc i | lifbgig go lbgigimc|Fi| igbomlbi| uúkfbli| do{cm gb|oùigi| ui{i `c|w{i{ yo o{i uc|bkfo& go|go mi bm|wimlbi dc{`igi uc{ ofO|wigc& w{iwi{ i wcgc| fc| lbgigimc| lc`c uo{|cmi| baifo|& w{iwi{ i fi| tàlwb`i| lc`c uo{|cmi| lcm go{olhc|& r mclc`c m ckjowc go lcm`b|o{ilbüm c |c|uolhi Om mi |clbogig om fi yo fi| {ofilbcmo| go fc| a{uc| |clbifo| `é|go|ditc{olbgc| lcm of O|wigc hi c|lbfigc `lhi| tolo| omw{o fi lcmd{cmwilbüm ikbo{wi r of lfbomwofb|`c& fi| igbomlbi|u{owomgàim `c|w{i{ yo o{i uc|bkfo {ofilbcmi{|o go dc{`i hc{bzcmwifUc{ offc& ligi gowiffo go fi| igbomlbi| do gb|oùigc lcm fi tcfmwig go `c|w{i{ o|i baifgig o|omlbif: fi| tàlwb`i|mc do{cm |c`owbgi| i bmwo{{caiwc{bc| lc`c |b || to{|bcmo| do|om ckjowc go ggi& mc do{cm lcmd{cmwigi| lcmuo{uow{igc{o| yo moai{àim fc| holhc|& mc do{cm lcfcligi|& |cfbwi{bi`omwo& fojc| go fc| lc`b|bcmigc|> |bmc yodo{cm ilcabgi| lcm idolwc r o|llhigi| lcm {o|uowc\bm o`ki{ac& fi LT[ o{i lcm|lbomwo gof lbgigc lcm yo gokàim go|i{{cffi{|o fi| |o|bcmo|& lcm of dbm go otbwi{ yo‗bmgouomgbomwo`omwo go | tcfmwig‗ fi oxuc|blbüm uúkfbli go fc| li|c| idolwi|o go ifami dc{`i i fi| tàlwb`i|Go o|wo `cgc& |o wc`i{cm wcgc wbuc go `ogbgi| ui{i dilbfbwi{ fi oxuo{bomlbi gof wo|wb`cmbc r `bmb`bzi{ lifybo{{bo|ac i | bmwoa{bgig dà|bli r o`clbcmifUi{wo gof lbgigc wombgc om of gb|oùc go fi igbomlbi& do fi ofikc{ilbüm go m gowiffigc u{cwclcfc yo {oafikiligi di|o go fi u{o|omwilbüm go fc| golfi{imwo|& u{cl{imgc yo fi oxuo{bomlbi do|o fc `é| u{ctolhc|i uc|bkfo ui{ioffc| r ui{i of uúkfblc ui{wblbuimwo O|wo u{cwclcfc |o iufblü o|w{blwi`omwo& ri do|o om fi| igbomlbi| gogbligi| i fc|wo|wb`cmbc| go fi| tàlwb`i|& c om fi| yo |o omdcli{cm om of iméfb|b| wo`éwblc go |bwilbcmo| o|uolbifo|& om fi| youi{wblbui{cm& igo`é| go fi| tàlwb`i|& oxuo{wc| bmtbwigc|Fi| igbomlbi| uúkfbli| do{cm mi go fi| ilwbtbgigo| `é| b`uilwimwo| r u{ckikfo`omwo lcmw{cto{|bifo| ffotigi|i likc uc{ fi LT[ Ifamc| |olwc{o| fi| iufigbo{cm lcm omw|bi|`c r fi| lcm|bgo{i{cm m ui|c uc|bwbtc Cw{c| fi|lcm|bgo{ikim gomba{imwo| c |om|ilbcmifb|wi| Gokbgc i yo of iucrc c {olhizc go fi| igbomlbi| {ouowài fi| fàmoi| goiucrc c {olhizc i fi oxb|womlbi `b|`i go fi LT[& {o|fwiki gbdàlbf imifbzi{ lcm ckjowbtbgig of odolwc go o|wi ilwbtbgigBmgouomgbomwo`omwo go fi foabwb`bgig go ifami| go fi| l{àwbli| i fi| igbomlbi|& yo u{ctomàim i tolo| go uo{|cmi|yo mc |o li{ilwo{bzikim uc{ womo{ `irc{ oxuo{bomlbi go godom|i go fi| tàlwb`i|& mc o{i uc|bkfo ui{i fi LT[ mc wc`i{om |o{bc fi {o|ucm|ikbfbgig go tofi{ uc{ of kbomo|wi{ go ybomo| hikàim ilouwigc lc`ui{wb{ || hb|wc{bi| lcm of uià|

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->