Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Measurement of Memory

Measurement of Memory

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by manu sethi

More info:

Published by: manu sethi on Aug 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/05/2013

 
J@BTPQ@J@MS KL J@JKQX2-
 
Q@DBFF
Se` jkts whc`fx pt`c j`sekc kl s`tshmo j`jkqx kq j`btpqhmo q`s`mshkm ht se` j`sekc kl q`dbff- Hs ht b ybtth|`& aps chq`dsj`sekc kl j`btpqhmo q`s`mshkm- Q`yqkcpdshkm kl f`bqms jbs`qhbft bls`q b shj` tybm ht q`dbff- Hs ht bdspbffx q`y`shshkm kl f`bqm`c jbs`qhbf& h-`-& |`qabshj wkqc lkq wkqc( q`dhsbshkm- Lkq `ubjyf`& km` jbx q`dbff b yk`j ax q`dhshmo hs `|`m hl e`ck`t mks q`j`ja`q se` dhqdpjtsbmd`t pmc`q wehde e` ebc f`bqm`c-Q`dbff ht kls`m dbs`okqh`c hmsk7 h( Lq`` Q`dbff bmc hh( T`qhbf Q`dbff-
H- Lq`` Q`dbff7
 Lq`` q`dbff bffkwt pt sk tpjjkm py yh`d`t kl hmlkqjbshkm kps kl kqc`q- Lkq `ubjyf`& w` jbx fhts`m sk b f`dspq` bmcbls`qwbqct q`j`ja`q b l`w hjykqsbms rpks`t whsekps q`dbffhmo se` kqc`q hm wehde se`x w`q` yq`t`ms`c- Sept& hm lq``q`dbff& yh`d`t kl f`bqms jbs`qhbft jbx a` q`dbff`c lq``fx whsekps lkffkwhmo bmx ty`dhlhd kqc`q-Q`dbff %: mk- kl dkqq`dsfx q`dbff`c wkqct+sksbf mk- kl wkqct hm fhts u 299
HH- T`qhbf Q`dbff7
 Hm t`qhbf q`dbff se` jbs`qhbf ht q`dbff`c hm b |`qx ty`dhlhd kqc`q h-`-& hm wehde hs ebt a``m f`bqm`c- Lkq `ubjyf`& se`q` bq`y`kyf` wek( we`m btn`c se` rp`tshkm* webs ht sw`f|` jpfshyfh`c ax t`|`m* jbx tsbqs lqkj se` a`ohmmhmo kl jpfshyfhdbshkmdebqs sw`f|`& bmc kmfx se`m dbm q`dbff se` dkqq`ds bmtw`q-
1-
 
Q@DKOMHSHKM
 Q`dkomhshkm ht dkmthc`q`c bt b t`mthsh|` j`sekc kl j`btpqhmo q`s`mshkm- Hs ht bm bdsh|` yqkd`tt we`q` hc`mshlhdbshkm kl `f`j`mst sbn`t yfbd`- Q`dkomhshkm ht se` hc`mshlhdbshkm kl f`bqms jbs`qhbf kag`ds lqkj b dkjahmbshkm dkjahm`c fhts( kl f`bqm`c bmc pmf`bqm`c jbs`qhbf Se` dkqq`ds hc`mshlhdbshkm whff yqk|hc` se` qbw q`s`mshkm tdkq`-Se` y`qd`ms kl q`dkomhshkm dbm a` c`qh|`c ax pthmo d`qsbhm lkqjpfb h-`-
Y`qd`msbo` kl Q`dkomhshkm : Q
 — 
_+ N*2 u 299+m
_e`q` Q :Sksbf mpja`q kl hs`jt dkqq`dsfx q`dkomh`c-_ : Sksbf mpja`q kl hs`jt hmdkqq`dsfx q`dkomh`c-N: Sksbf mpja`q kl bfs`qmbsh|`t oh|`m lkq q`dkomhshkm kfc . m`w(-M: Mpja`q kl hs`jt kqhohmbffx yq`t`ms`c lkq f`bqmhmo-Lkq `ubjyf`& f`s se` f`bqm`q q`dkomh` 3 kps kl 29 hs`jt whse 29 bfs`qmbs`t-Se`m& y`qd`msbo` kl Q`dkomhshkm3* < + 19*2 U 299+29 : 4<-5%
4-
 
Q@F@BQMHMO % TB\HMO J@SEKC(
 Se` j`sekc kl q`f`bqmhmo ht se` jkts t`mthsh|` bjkmo bff j`btpq`t kl q`s`mshkm wehde wbt hmsqkcpd`c ax @aahmoebpt2550( lkq j`btpqhmo se` rpbmshsbsh|` bty`ds kl j`jkqx- Hm seht j`sekc& b fhts kl jbs`qhbft ht yq`t`ms`c sk se` tpag`ds py sky`ql`ds f`bqmhmo& bmc bls`q b shj` oby& te`+e` ht yq`t`ms`c whse se` tbj` fhts sk q`f`bqm- Se` `uy`qhj`ms`q q`dkqct se`mpja`q kl sqhbft bmc shj` sbn`m ax se` tpag`ds hm q`f`bqmhmo dkmchshkm-Se` y`qd`msbo` kl tb|hmo ht lkpmc ax se` lkqjpfb : KFS*QFS + KDS U 29_e`q` KFS : Kqhohmbf f`bqmhmo sqhbft QFS : Q`f`bqmhmo sqhbft Lkq `ubjyf`& hl b dehfc sbn`t 5 sqhbft sk f`bqm se` kqhohmbfsbtn bmc < sqhbft sk q`f`bqm hs& se`m se` y`qd`msbo` kl tb|hmo ht : 5*< + 5( U 299 : 10%
3-
 
Q@DKMTSQPDSHKM
 Q`dkmtsqpdshkm hm|kf|`t se` q`yqkcpdshkm kl se` f`bqm`c jbs`qhbft- Q`dkmtsqpdshkm s`demhdbffx j`bmt q`bqqbmohmo se` ybqstkl bm kqhohmbf sbtn& yq`t`ms`c qbmckjfx- Hm seht j`sekc& se` tshjpfh bq` lhqts yq`t`ms`c hm b d`qsbhm bqqbmo`j`ms& se`m sehtbqqbmo`j`ms ht aqkn`m py bmc se` tshjpfh bq` ebmc`c k|`q sk se` tpag`ds whse hmtsqpdshkm sk q`dkmtsqpds se` kqhohmbf kqc`q-Tpyykt` se` ybqst kl b yfbtshd ckff bq` gkhm`c sk o`s b lpff lhopq` kl b ckff& se`m se` `uy`qhj`ms`q aq`bnt hs hmsk yh`d`t bmcbtnt se` tpag`ds sk q`bqqbmo` se` hs`jt sk lkqj b ckff- Hl se` tpag`ds dbm q`bqqbmo`& se`m te`+e` o`st se` lpff dq`chs lkq se`s`ts-
0-
 
F@BQMHMO J@SEKC
Hs ht b thjyf` j`sekc hm wehde tpag`ds ht oh|`m tkj` jbs`qhbf sk f`bqm- Ekw jpde shj` kq sqhbft se` tpag`ds sbn`t sk f`bqmdkjyf`s`fx hmchdbs`t eht f`|`f kl j`jkqx- @-o- b tpag`ds ht yq`t`ms`c b fhts kl 19 wkqct sk f`bqm- Jkq` se` shj` kq sqhbft bq`

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->