Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FULL SIAP

FULL SIAP

Ratings:

4.9

(1)
|Views: 2,793|Likes:
Published by emi_ariyani

More info:

Published by: emi_ariyani on Jan 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
Kajian TindakanDBK 1053
1.PENGENALAN
Pada kebiasaannya apabila seseorang guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran(P&P) dalam kelas masing-masing, mereka akan menggunakan segala pengetahuan yangtelah dipelajari dan dilaluinya semasa latihan di institut perguruan atau universiti. Makadalam hal ini, pendekatan serta teknik-teknik pengajarannya adalah amalan biasasebagaimana yang dilakukan oleh guru-guru lain. Pada masa-masa seterusnya pula,amalan
duplicating of experience
akan berlaku. Jika amalan ini berterusan maka kreativitidan inovasi dalam pendidikan tidak akan berlaku dengan mudah. Oleh sebab itu, kajiantindakan adalah salah satu cara yang perlu dibuat oleh guru untuk menggalakkan pembaharuan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
 2.LATAR BELAKANG KAJIAN TINDAKAN
Kajian tindakan adalah salah satu bentuk pendekatan bersifat penyelidikan yang bolehdigunakan oleh guru dalam P&P dalam bilik darjah. Oleh kerana kemampuan pendekatanini dalam menyelesaikan permasalahan dalam bilik darjah maka penggunaan teknik ini perlu difikirkan. Sebenarnya kajian tindakan telah lama diguna pakai dalam bidang pendidikan. Bagi pengamal kajian tindakan, didapati bahawa kajian ini menggalakkankreativiti dan inovasi guru dalam meneroka amalan pengajaran yang baru. MenurutMcniff (1988):“Action research implies adopting a deliberate openess to new experiences and processess, and, as such, demands that the action of educational research is itself educational research is itself education. By consciouslay engaging in their own educationdevelopment, teachers gain both profesionally and personally; and it is thispersonalcommitment that counts in the process of human enquiry”Kajian tindakan merupakan satu aktiviti sistematik yang dilakukan dalam usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pengajaran seseorang guru. Proses kajian kajianmementingkan proses tindakan dan refleksi. Maka aktiviti kajian tindakan adalah suatu1
 
Kajian TindakanDBK 1053 proses yang aktif yang melibatkan perancangan, pelaksanaan, pemerhatian serta renunganterhadap tindakan dan kesannya ke atas pelajar. Melalui penerangan ini dapatlahdirumuskan bahawa kajian tindakan merupakan satu keperluan guru untuk memahamisuatu situasi persekitaran yang sebenar dalam P&P dengan tujuan untuk memperbaikiatau mengubah amalan guru. Perubahan dan penambahbaikan amalan guru adalah penting kerana ia merupakan salah satu kunci kepada kejayaan dalam meningkatkan lagikualiti P&P peribadi khasnya dan mutu pendidikan di sekolah amnya. Maka, elemen pembelajaran melalui pengalaman adalah diaplikasikan dalam proses perubahan yangterlibat.Dalam perkembanganya, kaedah penyelidikan secara kajian tindakan mempunyaisejarahnya yang tersendiri. Kajian tindakan ini dipelopori oleh Kurt Lewin (1945), iaituseorang ahli psikologi sosial. Idea ini seterusnya digunakan oleh Stpehen Corey diTeachers College, Columbia University, New York pada tahun 1956. Beliaumenggunakan kajian tindakan ini sebagai salah satu pendekatan dalam penyelidikandalam pendidikan di sekolah-sekolah. Seterusnya pada tahun 1976, John Elliot dan rakan-rakan di United Kingdom telah menggunakan cara ini untuk membantu guru-gurumenggabungkan proses inkuiri dalam P&P di bilik darjah.Masa-masa seterusnya memperlihatkan penggunaan kaedah kajian tindakan semakinmeluas di kalangan pendidik di luar negara. Di Eropah misalnya, kajian tindakan jugatelah digunakan dalam usaha untuk mengubah dan meningkatkan impak P&P di sekolah-sekolah. Di Malaysia pula, kaedah kajian tindakan ini telah dipelopori oleh BahagianPenilaian dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) di bawah Programme for Innovation, Excellence and Research (PIER) pada tahun 1993. Program ini adalah biayaan Bank Dunia. Pihak BPPDP kemudiannya telah bekerjasama dengan universiti-universiti tempatan, maktab-maktab perguruan dan seterusnya sekolah-sekolah untuk melaksanakan dan memperkembangkan lagi penggunaan kajian tindakan.2
 
Kajian TindakanDBK 1053
3.TUJUAN KAJIAN TINDAKAN
 Kajian tindakan sebagai salah satu pendekatan P&P dalam bilik darjah mempunyai beberapa kebaikan, antaranya:-a. Membantu guru berhubung dengan penambahbaikan kebiasaan atau budaya pengajaran dalam bilik darjah. b. Menyediakan ruang kepada guru untuk menggilap kreativiti dan inovasiterutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid.c. Membantu guru untuk memperkembangkan profesionalisme melalui proses penemuan kendiri.d. Oleh kerana guru mempunyai autoriti dalam bilik darjah masing-masing makakajian tindakan akan membantu mereka untuk mencuba pendekatan- pendekatan pengajaran yang difikirkan sesuai dan dapat membantu pembelajaran murid.e. Penggunaan kaedah baru dalam pengajaran membolehkan guru mengubahsuaiamalan pengajaran. Ini seterusnya akan meletakkan guru tersebut dalam satu perubahan budaya lama dan perubahan sikap. Ini penting untuk melahirkanwarga pendidik yang berkualiti.f. Jika dilakukan secara berpasukan, pelaksanaan kajian tindakan dapat memupuk semangat kekitaan dan permuafakatan di kalangan guru-guru. Selain daripadawujudnya perkongsian idea, sebarang masalah semasa pelaksaan kajian jugadapat diselesaikan bersama-sama.3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sivaganesh1903 liked this
Nur Are-lieya liked this
Kasmawati Kasim liked this
halmin645168 liked this
FAZIL liked this
meknahmaster liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->