P. 1
Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía Española. Consejo Español para la Competitividad. Mayo 2012.

Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía Española. Consejo Español para la Competitividad. Mayo 2012.

Ratings: (0)|Views: 183|Likes:
Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía Española. Consejo Español para la Competitividad. Mayo 2012. La presentación la tienen en este enlace: http://www.macromatters.es/?p=2514
Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía Española. Consejo Español para la Competitividad. Mayo 2012. La presentación la tienen en este enlace: http://www.macromatters.es/?p=2514

More info:

Published by: Luis Riestra Delgado on Aug 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/03/2013

 
Ocwa 5635
Muimgogik|a w }a}|ikgegjglclli jc imakaoïc i}vcóajc
 
 Vui}glik|i} Ihimy|gta} ogioeua} lij Mak}iha Iovui}cugcjvcuc jc Maovi|g|gtglcl .MIM'(]u+ L+ Mç}cu Cjgiu|c* \ijidýkgmc+ Vui}glik|i MIM+]u+ L+ G}glaua Ãjtcuix* Ij Mau|i Gkbjç}+]u+ L+ Iogjga Ea|ïk* Eckma ]ck|ckliu+]u+ L+ Ck|akg Euydcy* Uiv}aj+]u+ L+ Ha}ç Ockyij Ik|uimckcji}* Cmmgakc+]u+ L+ G}glua Dcgkç* Jc Mcg~c+]u+ L+ Duckmg}ma Bakxãjix* EETC+]u+ L+ Ck|akga Nyiu|c}* OCVDUI+]u+ L+ Vceja G}jc* Gklg|i~+]u+ L+ Ha}ç Ockyij Jcuc* Buyva Vjcki|c+]u+ L+ Djauik|gka Vçuix* CM]+]u+ L+ Ucdcij lij Vgka* Diuuatgcj+]u+ L+ Hyck Uagb* Oiumclakc+]u+ L+ Gbkcmga ]ãkmnix Bcjãk* Geiuluajc+Gk}|g|y|a li jc Iovui}c Dcogjgcu* uivui}ik|cla vau]u+ L+ G}c` Cklgm* Ockba+]u+ L+ ]goýk Vilua Ecumijý* Buyva Ecumijý+]u+ L+ Jiavajla Ualç}* Nctc} Oilgc Buayv+Lguim|au MIM8 ]u+ L+ Diukckla Mc}cla+
( Vau aulik cjdceç|gma
Mak}iha Iovui}cugcj vcuc jc Maovi|g|gtglcl
Vj+ Gkliviklikmgc* > / <¸5>663 OCLUGL / I}vcóc\+ 739 5=6 <96Q7== 4== 99<
Ocsyi|cmgýk8
GOCBGC
ad mgkc
+i}
Govui}gýk8
IBUCD* ]+C+
Dimnc li vyejgmcmgýk8
Ocwa 5635
Liva}g|a jibcj8
O/372>7/5635
 
Ïklgmi li Mak|ikgla}
3 I}vcóc* muimgogik|a w }a}|ikgegjglcl i~|iukcik ij mau|a w oilga vjcxa 655 Jc imakaoïc i}vcóajc |amcuã akla c dkcji} li 5635 6<
I}vcóc oa}|ucuã oihauc imakýogmc c ja jcuba li 5635 6<Cjbykc} jymi} }aeui ij oiumcla jceaucj i}vcóaj ik ij mau|a vjcxa 62Jc Uidauoc Jceaucj cjgkic ij oiumcla jceaucj i}vcóaj mak ijiyuavia ik ſti~gegjglcl w ma}|i} 6>
= Ij muimgogik|a li jc} i~vau|cmgaki} uiihc tik|chc}maovi|g|gtc} li jc} iovui}c} i}vcóajc} w ij va|ikmgcjli yk buck oiumcla kc|yucj8 Jc|gkacoçugmc 35
Oihauc ik maovi|g|gtglcl w vualym|gtglcl }gk vuimilik|i} 35I~vau|cmgaki} jgliuck ij mcoega li oalija li muimgogik|a 3<I~vau|cmgaki} li }iutgmga}8 ock|ikgikla ij jgliucxba ik|yug}oa w li}vyk|ckla ik a|ua} }iutgmga} li tcjau cóclgla 32
< Va}gmgýk I~|iukc }a}|ikgeji 3>
Jc va}gmgýk liylauc ki|c gk|iukcmgakcj li I}vcóc i} lij <5) lij VGE 3>GIL }aeuiffikckmgc jc myik|c mauugik|i uiſtiha lij gklylceji c|ucm|gta lij vcï} 59
9 Ncmgc jc }iklc li i}|cegjglcl vui}yvyi}|cugc }gk i~mi}gtcvikcjgxcmgýk vcuc ij muimgogik|a 5>4 I}vcóc myik|c mak iovui}c} cj|coik|i maovi|g|gtc} =6
Buck gk|iukcmgakcjgxcmgýk li jc iovui}c i}vcóajc* mak ffijgcji} i~|iukc}syi uicjgxck yk tajyoik li tik|c} }yviugau c 566 ogjjcula} li =6Buckli} iovui}c} i}vcóajc} nck cjmckxcla va}gmgaki} li jgliucxbac kgtij oyklgcj =5
2 Jc} vçulglc} i}viuclc} ik ij }im|au eckmcuga i}|ãk cma|clc} =<
Ij }ckicogik|a lij }g}|ioc ffikckmgiua ka |ikluã yk govcm|a }gbkgffimc|gtaik ij }|am` li liylc vøejgmc <6Yk kyita vc}a ik jc uidauoc ffikckmgiuc syi lg}gvc jc} lylc} }aeuiij }ckicogik|a li jc mcu|iuc gkoaegjgcugc8 ij uicj limui|a 3>!5635 <5
> ]im|au gkoaegjgcuga i}vcóaj8 }aeuiaiu|c }i uice}aueiik =/< cóa} <<
Ij chy}|i li cm|gtglcl gkoaegjgcugc ik ſtyha} i}|ã vuãm|gmcoik|i ffikcjgxcla <<]|am` li tgtgiklc ik li}mik}a <4Viklgik|i }ýja yk 36) li mcïlc vcuc maovji|cu ij chy}|i ik vuimga} <4]g}|ioc ffikckmgiua mcvcx li ui}g}|gu mcïlc} vuý~goc} cj 96) ik vuimga}li jc tgtgiklc* bucmgc} c ijitclc} vuatg}gaki} <>
7 I}vcóc* }aeuivikcjgxclc vau ja} oiumcla}li liylc vøejgmc 96

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ferfleitas liked this
msanteel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->