Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-2012-35

Svoboda-2012-35

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by SVOBODA
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Aug 30, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
SVOBODAFounded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопроУкраїну! 
Рік 119, ЧИСЛO 35, П’ЯТНИЦЯ, 31 СЕРПНЯ 2012 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 119, No. 35, FRIDAY, AUGUST 31, 2012$1.00
У Львові відзначили 100-ліття Пласту 
Марта Осадца
ЛЬВІВ. –18-24 серпня стародавнійЛьвів наче помолодшав на 100 років‚гостинно приймаючи пластунів зцілого світу, щоб велично й урочистовідзначити 100-ліття Пласту.18 серпня на території Українсько-го Католицької Університету учас-ники свята розгорнули намети плас-тового табору. Урочистості розпо-чалися на Личаківському цвинта-рі‚ де учасники святкування відда-ли шану загиблим пластунам. Біляпам’ятника „Пластунам, що не зло-мили своїх присяг“ відбувся Моле-бень за участю священиків Укра-їнської Греко-Католицької Церк-ви (УГКЦ) о. Михайла Димида та о.Олекси Медика. Потім учасники уро-чистости заспівали гимн Пласту.До присутніх з вітальним сло-вом звернувся Начальний пластунЛюбомир Романків. Він наголосивна тому, що Пласт завжди вихову-вав українців-патріотів‚ назвав геро-їв і провідників українського наро-ду, котрі були пластунами. Опіслябули покладені вінки до пам’ятника іосвячена його друга частина.До присутніх звернувся о. О.Медик‚ який закликав усіх відвідатисобор св. Юра і помолитися у крип-ті над гробом Митрополита АндреяШептицького, котрий підтримувавПласт і постійно опікувався ним.Увечорі на території Ювілей-ної Міжкрайової Пластової Зустрі-чі (ЮМПЗ) відбувся святковий кон-церт за участи етногуртів і переглядфільму „Срібна земля“.19 серпня зранку в УКУ ВладикаГліб Лончина відслужив Літурґію.Згодом близько 1‚500 молодихпластунів зібралися у парку культу-ри, звідки урочистим маршем виру-шили до пам’ятника Тарасові Шев-ченкові, де на них вже чекали плас-туни-сеньйори і чисельно зібранальвівська громада. Громада захо-плено вітала прихід молоді на місцеурочистого відкриття ЮМПЗ. Голо-ви Крайової Пластової Старшини зКанади, США, Німеччини, Австралії,Арґентини, Польщі та України відра-портували про готовність делеґаційдо урочистостей. Присутні заспівали„Отче наш“, а опісля – гимн Пласту.Присутніх вітали Начальний плас-тун Л. Романків, голова ГоловноїПластової Булави Володимир Базар-ко і Генеральний секретар СвітовогоКонґресу Українців Стефан Романівз Австралії.До присутніх з вітальним словомзвернувся пластун Владика Гліб.Посадник Львова Андрій Садовийсказав, що пишається тим, що уро-
(Закінчення на стор. 10)
Рекорд на День Незалежности
Активісти розгорнули прапор Україниплощею 2,400 квадратних метрів
Юрій Луканов
КИЇВ. – Напередодні Дня Неза-лежности Україна жила невесели-ми передчуттями. Адже торік вла-да влаштувала брутальний тискна учасників святкування, коло-на опозиції не могла вільно пере-суватися містом через те, що їїзустрічали „беркутівці“. Під чассутичок і штовханини було засто-совано сльозогінний газ. Вислов-лювалися застереження, що цьо-го разу може бути таке саме.Але вранці 24 серпня на підхо-ді до скверу Тараса Шевченка булy лише міліціонери, які координу-вали порядок на проїжджій час-тині. Через рух людських колонкілька другорядних вулиць були
 24 серпня „Свобода“ розповіла про початок святкування у Львові 100-ліття Пласту. Сьогодні подаємо докладний фоторепортаж процю історичну подію.
Прапор України площею 2,400 квадратних метрів (Фото: УНІАН)
(Продовження на стор. 2)
У Львові відбулась хіротонія Єпископа Бориса Ґудзяка
ЛЬВІВ. – 26 серпня у соборісв. Юра у Львові відбулася хіро-тонія Владики-номінанта Бори-са Ґудзяка – ректор Українсько-го Католицького Університету став 49-им єпископом в Україн-ській Греко-Католицькій Церк-ві. Йому вручено єпископськийжезл і митру. В урочистій Літургіїта хіротонії, яку очолив ПатріярхУГКЦ Святослав (Шевчук), бралиучасть Папський нунцій в УкраїніТомас-Едвард Галіксон, Митропо-лит Львівський Архиєпископ Ігор(Возьняк), представники різнихконфесій, високі гості з Українита з-за кордону, священики, сту-денти, миряни.У найближчі дні52-річний Єпископ Б. Ґудзяк виї-де до Франції, де приступить довиконання обов’язків Апостоль-ського Екзарха для українськихгреко-католиків у Франції, Швай-царії, Бельгії, Голяндії, Люксем-бурзі.
(„Високий замок“).Єпископ Борис Ґудзяк і Патріярх Святослав (в центрі) в день хіротонії. (Фото: Ярина Трояновська‚ „Свічадо“)
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 31 СЕРПНЯ 2012 РОКУNo. 352
 
Українці не довіряють владі
КИЇВ. – „Українці мають низьку довіру до вла-ди“ – такі дані дало 28 серпня дослідженняКиївського міжнародного інституту соціології.Генеральний директор інституту ВолодимирПаніото заявив‚ що низький рівень довіри довлади заважає діяльності банків, різним еко-номічним процесам, проведенню економіч-них реформ. Національному банку Українидовіряє лише 32 відс. українців. Кабінетовіміністрів і Адміністрації Президента – 25 відс.,Верховній Раді – 21 відс. Серед причин недо-віри до державних структур опитані ставилина перше місце корупцію (54 відс.)‚ а такожвідсутність серйозних результатів діяльностивлади, бюрократію, погане ставлення чинов-ників до громадян.
(„Голос Америки“)
Звання президента – довічне
КИЇВ. – Конституційний суд 28 серпня визнавконституційним законопроєкт Партії Реґіонівщодо обмеження недоторканости окремихпосадових осіб‚ зокрема народних депутатів.У проєкті зазначено‚ що „народний депутатУкраїни не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештованийдо набрання законної сили обвинувальнимвироком суду щодо нього“. Раніше щодо су-дового вироку згадки в законі не було. Судвизнав конституційною пропоновану змінуредакції статті Конституції, що стосується пре-зидента. Відповідно до чинної норми, званняпрезидента охороняється законом і зберіга-ється за ним довічно, якщо тільки глава дер-жави не був усунутий з посади в порядку ім-пічменту.
(УНІАН 
)
 
Росії видано підозрюваного
КИЇВ. – 26 серпня Україна видала Росії громадя-нина Казахстану Іллю П’янзіна – одного з підо-зрюваних у підготуванні замаху на ПрезидентаРосії Володимира Путіна. Екстрадицію голов-ного підозрюваного у справі – Адама Осмаєва– відкладено за вимогою Европейського суду зправ людини. Обох було затримано 4 лютого вОдесі під час спільної акції українських і росій-ських спецслужб. Захисники І. П’янзіна малинамір оскаржити законність його екстрадиції в Европейському суді з прав людини, однак невстигли цього зробити. Правоохоронці поспі-шили вивезти підозрюваного до Росії‚ хоча ніпрокуратура, ні суд не мали достатніх мотивівдля його екстрадиції.
(Бі-Бі-Сі)
 
Борги українського уряду
КИЇВ. – 27 серпня уряд України випустив ев-рообліґацій ще на 1 млрд. дол. з погашенням4 червня 2014 року при 7.95 відс. річних. Від-сотковий дохід за обліґаціями виплачувати-меться щороку 4 червня і 4 грудня, починаю-чи з цього року. 8 червня 2010 року Українаодержала від російського „Внєшторґбанку“на шість місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол.для покриття дефіциту державного бюдже-ту під 6.7 відс. річних з правом триразовогопродовження, яким скористався українськийуряд. Тепер він плянує повернути кредит зарахунок продажу урядових обліґацій на вну-трішньому ринку
. (УНІАН)
В Европі слухали про Ю. Тимошенко
СТРАСБУРҐ‚ Франція. – В Европейському судіз прав людини 28 серпня відбулося слуханнясправи Юлії Тимошенко. У суді її представ-ляли захисники Сергій Власенко, ВалентинаТеличенко та донька Євгенія Тимошенко. Підчас слухань виступив представник України уЕвропейському суді Назар Кульчицький, якийзаперечив звинувачення проти режиму Вікто-ра Януковича та наголосив, що Ю. Тимошенкобуло заарештовано законно, її права не пору-шувалися, їй надавалася медична допомога, аусі висновки европейських інституцій, полі-тиків та експертів носять загальний характерта не можуть бути взяті до уваги. Цей виступспростували захисники Ю. Тимошенко. Суд за-вершив слухання і розпочав підготування сво-го рішення.
(„Українська правда“).
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
перекриті для транспорту.Незалежній політичний аналітик Володи-мир Золотарьов сказав у розмові зі мною,що, очевидно, влада не хоче перед вибора-ми зайвий раз дратувати киян, які й так нелюблять Партію Реґіонів. „Та й, зрештою,можливо, до них дійшло, що в недопус-ку опозиції нема жодного сенсу. Бо це лишедодасть плюсів опозиції і в невигідному світлівиставить владу. Втім, можуть бути й зовсімінші мотиви, які незбагненні спостерігачеві,оскільки влада керується лише своєю, тількиїй відомою логікою“.Першими до пам’ятника Т. Шевченковіпоклали квіти прихильники Союзу патріо-тичних сил– від „Нашої України“ і Конґресу українських націоналістів. Віктора Ющенкане було. Голова київської організації „НашоїУкраїни“ Андрій Ніцой сказав, що 24 серп-ня є найбільшим святом новітньої України,але „на його тлі якось незаслужено відійшлоу тінь 1 грудня, бо коли проголосували 24серпня, то факт голосування дехто ставив підсумнів, адже за таке доленосне питання голо-сували тільки 450 депутатів. А 1 грудня булависловлена думка народу. Понад 90 відсотківучасників голосування висловилися на під-тримку незалежности. Тому і 1 грудня вартозробити вихідним святковим днем. Звісно, внас багато вихідних, але серед них є чималокомуністичних свят, які варто скасувати“.Наступними до пам’ятника Кобзареві при-шли провідники об’єднаної опозиції АрсенійЯценюк, Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок.Вони поклали квіти і почали віче. На само-му початку було оголошено, що того дня най-більший в світі український прапор потра-пляє до рекордів Книги Ґінеса. Його роз-горнули активісти молодої „Батьківщини“ іНародного Руху, перекривши велицю Воло-димирську між сквером Т. Шевченка і Націо-нальним університетом ім. Шевченка.Голова Київської обласної управи Народ-ного Руху Сергій Митрофанський розповів,що ідея пошити такий прапор виникла закілька тижнів до Дня Незалежности: „Профі-нансували і виконали роботу підприємці, якіблизькі до опозиції, але не хочуть відомости,щоб не нариватися на репресії влади“.Прапор розміром 2,400 квадратних метрівтримали 250 осіб. Пропорції його збереже-но у відповідності до стандарту 40х60 метрів.С. Митрофанський пообіцяв, що цей прапорбуде провезений по всіх областях України дляпіднесення національного духу.Під час віча провідники опозиції надали, у записові, слово Юлії Тимошенко, яка відбу-ває семирічний термін покарання і яку вва-жають політичним в’язнем. В’язень Кача-нівської колонії у своєму вітальному сло-ві порівняла 21-шу річницю Незалежности звіком людини, з так званою кризою 20-літніх,коли хочеться стати найуспішнішим і найкра-щим, але не все вдається з першої спроби. Ю.Тимошенко висловила бажання, щоб „ми всіразом не залишили жодного шансу“ тій силі,яка висмоктує з України всі соки.„Піднімайтеся на боротьбу! Зараз ніхто, –чуєте мене? –ніхто не має права на міжусоби-ці, протистояння, пристосуванство, „проти-всіхство“, відстороненість! – промовляв голосЮ. Тимошенко. – Ніхто на це не має пра-ва! Жодна відповідальна людина не має пра-ва бути невтральною. З одного боку Україна– її успішність, її життя, її краса, її перемоги.З іншого боку – мафія, яка у кожного забра-ла країну та родинний спокій. І не має зна-чення, яку форму своєї власної боротьби обе-ре кожен з вас. Просто дійте самостійно абоз командою, відкритими або конфіденційни-ми способами. Тільки дійте! Бо, в першу чер-гу, ви будете захищати себе та свої родини. Цене боротьба опозиції з владою. Ці вибори –це боротьба всіх розумних та сильних людейіз абсолютним злом, яке невпинно зростає таміцнішає“.Після завершення запису майдан передпам’ятником Т. Шевченкові вибухнув вигука-ми „Юлі волю!“. Незабаром люди почали роз-ходитися.Переважна більшість святкуючих людейбула одягнена у вишиванки. „Це мені бабусяна Буковині вишила“, розповіла журналіст-ка і дружина народного депутата Володими-ра Ар’єва Наталя Фіцич. – Пів року, мабутьвишивала. Дуже гарна вийшла, чи не так?“.Напередодні Дня Незалежности активіс-ти провели флеш-моб „Прийди 23 серпня нароботу у вишиванці“. Бажаючих виявило-ся дуже багато. А в деяких кав’ярнях людейу вишиванках безкоштовно поїли молочнимкоктейлем.На Майдані Незалежности були відсут-ні традиційні лотки з літературою, музикоюі сувенірами. Стояв лише самотній столикОльги Янг, яка називає себе активісткою інебайдужою громадянкою. Вона каже, щонапередодні міліція розігнала лоточників,мотивуючи це тим, що вони заважають про-ходові громадян. Ольга ж виставила свій при-ватний столик і збирає підписи на підтрим-ку української мови і з вимогою скасуватизакон „Про засади державної мовної політи-ки“, який, на її думку, звужує сферу вживаннядержавної мови і надає преференції росій-ській мові.Свій підпис ставить пенсіонерка Валенти-на Черемих з містечка Апостолове Дніпропе-тровської области. „Цей закон розколов сус-пільство, – каже вона, – ніхто російськомов-ним не забороняв користуватися російськоюмовою. Вони мають газети, телебачення, бага-то чого. Але державна мова має бути одна. Азакон якраз її і підриває“.О. Янг розповіла, що вже за три годинистояння дістала кілька сотень підписів на під-тримку своєї позиції. Вона має намір переси-лати ці підписи до уряду.На Европейській площі під Українськимдомом відбувалося невеличке віче. Висту-пав голодуючий Юрій з Коломиї. Він переко-нував, що вже час підніматися на серйознішіпротести, ніж збори і демонстрації. За йогословами, влада вже довела, що вона хоче зни-щити в Україні українську мову і культуру,тому з бандитами і загарбниками треба боро-тися шляхом насильницького опору.Під Українським домом триває голодуван-ня на знак протесту проти Ухвалення зако-ну „Про засади державної мовної політи-ки“. Якщо раніше голодували понад 10 осіб,то зараз голодують по двоє-троє, і голоду-вання відбувається почергово. Так закли-кав діяти колишній політичний в’язень ЛевкоЛук’яненко, згадавши свій табірний досвід.Біля Будинку профспілок на Майдані Неза-лежности африканці роздавали буклети церк-ви „Посольства Христа“. Їх було з десятокосіб. Дали й мені таку брошурку. Вони грома-дяни Нігерії і всі навчаються вже два роки у Медичному університеті в Києві. „Ми вдру-ге роздаємо наші брошури на День Незалеж-ности, – каже англійською мовою дівчина,яка чомусь відмовляється називати своє ім’я.
(Продовження зі стор. 1)
Рекорд на День...
Сполучені Штати – поруч з вами
Гіларі Родем Клінтон‚
 
 Державний секретар США, 23 серпня видала заяву з Дня Незалежности України
Від імені Президента Барака Обами інароду Сполучених Штатів Америки я радапередати найкращі побажання народовіУкраїни з нагоди святкування 21-ої річницівашої незалежности 24 серпня.Ціле покоління українців виросло з часу отримання суверенітету, насолоджуючисьновими свободами і можливостями. Зна-йте, що Сполучені Штати поруч з вами,поки ви й надалі зміцнюєте ці спільні цін-ності. Ми прагнемо допомогти українсько-му народові будувати безпечну і стабіль-ну демократію і працювати з Україною наміжнародному рівні з метою зміцненнямиру і безпеки. Ми з нетерпінням чекає-мо продовження співпраці, що будуєтьсяна міцних зв’язках між нашими урядами інародами.
(Закінчення на стор. 8)
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 31 СЕРПНЯ 2012 РОКУNo. 353
 
В. Янукович хоче торгівлі в СНД
СОЧІ‚ Росія. – 25 серпня відбулась зустрічПрезидента України Віктора Януковича зПрезидентом Росії Володимиром Путіним.В. Янукович заявив про зацікавленість векспорті високотехнологічної продукції вазійські країни і запропонував об’єднатизусилля на ринках Співдружности Незалеж-них Держав. Принципових угод у газовійсфері на переговорах досягнуто не було.(
 „Інтерфакс-Україна“)
 
Верховний суд Росії – проти українців
МОСКВА. – 23 серпня Апеляційна колеґіяВерховного суду Росії підтвердила законністьрішення про ліквідацію загальноросійської громадської організації „Об'єднання укра- їнців Росії“. Голова об’єднання Тарас Дудкопідкреслив: „Дуже символічно, що рішенняухвалене напередодні Дня НезалежностиУкраїни. Це стратегія, яка має знищити такіоб’єднання, які гуртували національні сили,підтримували національну культуру не на„шароварному рівні“. 26 травня в Москві булоухвалено рішення про створення Українсько-го конґресу Росії‚ який очолила представни-ця української громади в Якутії Любов Дячен-ко.
(УНІАН)
 
Студентам не дали стипендій
КИЇВ. – 16 серпня на Майдані Незалежнос-ти Українська асоціяція студентського са-моврядування та громадянська кампанія„Молодіжна варта“ провели акцію „Останнікопійки студентської стипендії“. Вигукуючи„Поверніть студентам стипендію!“, учасни-ки акції закликали прем’єр-міністра МиколуАзарова та міністра освіти Дмитра Табачни-ка виплачувати студентам ті гроші, які булизакладені для них в державному бюджеті. Усерпні уряд не перерахував повну суму сти-пендій студентам Київського національноготорговельно-економічного університету,Запорізького і Одеського національних уні-верситетів, Харківського авіяційного інсти-туту та багатьох інших вищих шкіл.
(Україн-ська інформаційна служба)
 
Відхилено касацію Ю. Тимошенко
КИЇВ. – 29 серпня Вищий спеціялізований судУкраїни з розгляду цивiльних i кримiнальнихсправ не задовольнив касаційну скаргу Юлії Тимошенко, визнавши законним вирок, ви-несений їй у „газовій справі“. Суддя Станіс-лав Міщенко, зачитуючи результат розглядукасації‚ заявив‚ що докази захисту Ю. Тим-ошенко є безпідставними. На думку суду, її провина у перевищенні службових повнова-жень доведена Печерським райсудом Києвай підтверджена Апеляційним судом Києва.Призначене покарання, вирішив суд, відпо-відає тяжкості скоєного нею злочину. Під часоголошення цих слів у залі, де перебувалобагато прибічників Ю. Тимошенко, пролунаввигук „Ганьба!“. Сама Ю. Тимошенко пере-буває у харківській лікарні, куди її перевелиз Качанівської колонії у травні. На засіданнясуду її не привесли.
(Бі-Бі-Сі)
 
Форум закордонної молоді
 ЛЬВІВ. 40 молодих українців з 20 країн сві-ту зібрались 28 серпня на Форум української молоді діяспори під гаслом „Сильна молодьдіяспори, сильна Україна“. Вони поділилисясвоїм досвідом роботи у громадських орга-нізаціях, представили нові проєкти. Головнамета форуму, який триватиме до 1 вересня, –згуртувати молодих людей навколо розбудо-ви української держави. Відомий економістБогдан Гаврилишин з Швайцарії, фонд якогофінансує форум, вважає, що Україні потрібнікардинальні зміни у політичній, економіч-ній, соціяльній структурі, і це зможе зробитинове покоління українців. Він порадив моло-дим людям з різних організацій зформуватигрупи, якими йти в органи влади, щоб тамбула „критична маса“ представників новогопокоління.
(„Голос Америк 
и“)
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
КУК вдячний урядові Канади за ставлення до України
ОТАВА. – Як уже повідомляли засоби масовоїінформації, 9 серпня уряд Канади оприлюднивсвоє рішення надіслати до України на виборидо Верховної Ради у жовтні цього року 500 спо-стерігачів. Конґрес Українців Канади та Україн-сько-Канадська Фундація привітали це важливерішення і висловили вдячність урядові Канади. Зцієї кількости 75 осіб залишаться спостерігачамив Україні на тривалий час„Забезпечення вільних і чесних виборівє вкрай необхідним для розвитку України якдемократичної держави, і ми пишаємося тим,що канадські спостерігачі будуть безпосеред-ньо спостерігати за цими виборами, сприяючиїхній демократичності і чесності, – заявив прези-дент КУК Павло Ґрод. – Конґрес Українців Кана-ди з нетерпінням очікує тісної співпраці з уря-дом Канади, щоб зробити цю місію спостережен-ня успішною. Вона буде такою ж важливою длямайбутнього утвердження демократії і верховен-ства прав людини в Україні, як й історична місіяканадських спостерігачів під час президентськихвиборів 2004 року“.Також очікується, що члени Парляменту Кана-ди поїдуть до України для оцінки жовтневихвиборів до Верховної Ради. „Офіційні канадськічинники можуть допомогти суттєво змінитиситуацію в Україні і відіграти надзвичайно важ-ливу ролю, домомагаючи, ще до початку парля-ментських виборів, визначити, чи вони обіцяютьбути вільними і чесними“, – підкреслив головаКанадсько-Української Фундації Богдан Онищук.Канадці працювали спостерігачами під часдекількох виборів в Україні. Всі великі політич-ні партії Україні закликали Канаду і її україн-ську громаду продовжувати відігравати важли-ву ролю незалежних, неупереджених міжнарод-них спостерігачів протягом жовтневих виборівдо Верховної Ради.
КУК
СКУ та УККА закликають до чесних виборів
 До „Свободи“ 27 серпня надійшли від Світового Конґресу Українців і Українського Конґресово-го Комітету Америки вміщені нижче заяви щодо виборчої кампанії в України.
27 серпня президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Євген Чолій закликав між-народне співтовариство вимагати від владнихструктур України негайно звільнити з тюрмипровідника опозиції‚ колишнього міністра вну-трішніх справ України Юрія Луценка та скасу-вати всі заборони щодо його участи в парля-ментських виборах у жовтні цього року. В іншо-му випадку ці вибори будуть затьмарені звину-ваченнями щодо їх леґітимности.СКУ також заявив, що поділяє критику, яку висловили США і Франція відносно вироку Ю. Луценкові.Копію цього листа СКУ надіслав до Прези-дента Віктора Януковича, якого закликав спри-яти негайному звільненню Ю. Луценка з тюр-ми, а також скасуванню всіх заборон щодо йогоучасти в жовтневих парляментських виборах.Український Конґресовий Комітет Амери-ки (УККА), що представляє понад 1 млн. аме-риканців українського походження, глибокостурбований недавніми повідомленнями пропорушення в ході виборів і про акти хитру-вання, які потенційно можуть загрожуватирезультатам майбутніх виборів.Одним з особливо тривожних порушень ємахінації щодо виборчих округів, особливо вДонецькій, Дніпропетровській, Київській таЛуганській областях, як про це повідомляютьрізні спостерігачі за виборами та українськінеурядові організації.Іншою тривожною подією стало недавнєвикористання поняття кандидата-двійника‚тобто технічних кандидатів, які мають ті жімена та прізвища, як відомі політики чи гро-мадські діячі, які вже давно заявили про свійнамір кандидувати на виборах у певних окру-гах. Це сталося в кількох округах, де є канди-дати від опозиції або незалежні кандидати.УККА глибоко стурбований повідомлення-ми про залякування виборців. Один з такихвипадків стався у 218-ій окрузі Києва, де кан-дидат від опозиції Володимир Ар’єв мав про-вести зустріч з виборцями. Перед зустріч-чю двоє невідомих кинули у натовп пакет ізвибухівкою. На щастя, обійшлося без сер-йозних травм, проте такі випадки наводятьна думку, що є сили, готові та охочі залякативиборців.УККА вважає, що ці порушення і махіна-ції можуть мати системний характер і є при-чиною для серйозного занепокоєння. Якщо наних не звернути увагу, вони можуть змінитирезультати парляментських виборів 28 жов-тня. УККА наполегливо закликає уряд Укра-їни виконати свої зобов’язання щодо вільнихта справедливих виборів‚ закликає демокра-тичне співтовариство націй уважно стежитиза передвиборною кампанією та за виборчимпроцесом парляментських виборів.
 Леонід Кучма критикує Віктора Януковича
КИЇВ. Колишній Президент України ЛеонідКучма в інтерв’ю для аґентства „Укрінформ“ 21серпня висловився критично про підписанийПрезидентом Віктором Януковичем шкідли-вий для українства закон „Про засади держав-ної мовної політики“.„Цей закон не працює на національну ідеюй незалежність української держави, – сказавЛ. Кучма. – Я весь час був прихильником того,що мова державна повинна бути одна, і не маву цьому пляні жодних сумнівів".На думку Л. Кучми, проблема реґіональнихмов надто політизується й вирішується несво-єчасно. „Якщо більш докладно з’ясовуватиЕвропейську хартію реґіональних мов чи мовменшин, то до цієї проблеми варто було б під-ходити, коли ми міцно станемо на ноги, коли всуспільстві буде згода. А ось коли ми на цьому робимо політику – це не той час, коли потрібноце робити“, – вважає Л. Кучма.Екс-президент також зазначив, що підпи-саний В. Януковичем закон викликає чима-ло запитань, тому „потрібно уважніше поди-витися на цей закон, тому що коли ми сьо-годні говоримо, що протягом трьох міся-ців будемо вносити в нього зміни, то вини-кає питання: він працює чи не пра-цює? Це головний біль сьогодні для всіхполітиків і особливо для Президента,тому що на ньому, в першу чергу, лежить відпо-відальність“, – підкреслив Л. Кучма і порадив„шукати з цього всього якийсь цивілізованийвихід. Потрібно зробити спробу сісти за стіл ізнайти щось конструктивне".
(Укрінформ)
Шановні дописувачі!
Порівняно невеликий обсяг тижневика і значне число пропонованихредакції матеріялів змушує звернутися до Вас з проханням надсилати до публікації тексти листівобсягом не більше, ніж 500 слів, тобто три-чотири сторінки машинопису, через два інтервали. Фото-графії просимо надсилати лише в додатку до листа, даючи їм назви, які зазначені в тексті. Разом зпрізвищами обов’язково подавайте повні імена осіб, про яких іде мова в тексті допису чи статті. Велектронних листах просимо вказувати поштову адресу і телефон автора.
Редакція

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->