Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Interviu Cos-Lumea Credintei

Interviu Cos-Lumea Credintei

Ratings: (0)|Views: 6,833|Likes:
Published by SfântulMunteAthos

More info:

Published by: SfântulMunteAthos on Aug 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

 
www.lumeacredintei.com
Lumea credinŢei
 /
 
octombrie 2011 35
Magazin ilustrat /
Lumea credinŢei
interviuri
dezbateri
„u Muntelethos l-amvăzut cape o navăcerească…”
Interviu cu arhitect Costin Petrescu (Petry)fost baterist al legendarei formații Pheonix 
Costin Petrescu s-a născut în 1949 la Bucure
ș
ti, iaracum este arhitect la Paris.Românii îl cunosc însă capercu
ț
ionist
ș
i compozitor.A cântat în
Olimpic ’64
 
ș
i,mai târziu, între 1970- 1975, în celebra trupă
Phoenix 
.Am fost surprins
ș
i încân-tat să îl întâlnesc pe vapor,intrând ca pelerin în SfântulMunte Athos,
ș
i mi-a pro-mis că, la întoarcere, îmi va împărtă
ș
i impresiile lui subforma unui interviu. Ceeace iată că s-a şi întâmplat.
 
36 octombrie 2011/
 Lumea credinŢei
www.lumeacredintei.com
Aţi debutat în muzică pe vremeacând eraţi student...
Ps p ă fo vh,  să ţ-l  fos pl s- p  î vloll… as s îâpl p âv 5 . a fos sps  s   s fo  l po ş,ll  îjo, s pv o sfăş -să  llo. av o oă p v , ş î  ă  â ă î o so-l, ă sl   plă-.m â, â  l şolă,  v o spă.Pofso p  o v lLl n. 16 - pă s  o. Îţ  să  v o psl să îp   fov. P pă î  â  fos
Olimpic ’64
,pă 
 Phoenix
, î ’70.a  po s   jş j- ok,  pso-lăţ  l o  j. aâ ăposl Johy,   pl ,  ş  msPop,  căăl tâol, m t,  dgoş nl,  lţ... J-ok-l - s, î-î,l  opoă. Î’77, h pă , î  ă  îp săoh   o- poă,  - s o, p ă  fo ls. m opo-ă - pso ş sfl ş să f s ş să â psoj s osf oâsă.
Apropo de atmosfera românească:când aţi plecat din ţară?
Î ’84. a v  o-   opoăl Lso ş v pl Ps, hţ ş , olg- .
Terminaseţi arhitectura...
Îă  ’74 sh ş olg ş  - s ţ:„O ăâ , o  săspoţ   s îâplăî roâ”. a ş , lţ lţ p - ,hţ s  l oo, hoăâ să ăâ olo, ÎFţ.
Curiozitatea mea şi, în mod sigur,şi a cititorilor revistei este să aăm cânds-a făcut o punte cu Biserica, cu Ortodo-xia. A existat dintotdeauna sau, poate,a fost o descoperire mai târzie... Şi în cemăsură ea coabitează cu muzica rock,de exemplu...
 n  s opl î- sp fo -ss,     -oş. m ls . nosă p blvl col şg l s  ţ, Sfâl Slvs. nfo s,  î o să- ăol . d „, sop l d-  v-o  â, îpl flăţ. e oăl Îos băl,  că-. aolo g  
IntervIu cu arhItectu şI baterIstu costIn Petrescu
 
www.lumeacredintei.com
Lumea credinŢei
 /
 
octombrie 2011 37
intervuri dezbateri
gp  p, î  şdo Lv zh,  fos l
Olimpic
. Î-o să v să vlţ x-oă... e ăpă l-ă ş  ă î ăp ş  pă s- shs -l. a v o sţ  l- plă ş - s  s h,  săspă vlţ. al  fosol  - ,ol î    î âl lo   -v.a pă ă xsă v  oş  ld.c â s l o vâ-să x  fgă. iă mo, ă  V eyk, l 13  p -ş făă să  fă  oşolă! Pâă l o vâsă f-gă,  12-15,   ş psolăţflos. asoă ă Îl ossă pd ş hl L s -fs î  î f fl.Î ă s î lv.O  o vă  s-op l d  î să vâsă fgă şo vâsă â, h sp sfâ-şl vţ. aă  l 20 ,  l 70  . tăl  p-l , ă îs soţ, s î-o -ov fsă ş  î- p p o p slă.Ş l p xo. Ş 3 o. 30  o, 40 o…a  fă    -să. Ş  ă d-,,  fp,   lsă să olo â făâ-S p. d  ă  şs ă d l l Svlă î l lpă.
 Învăţătura Bisericii estecă momentul morţii este ho-tărât de Dumnezeu ca mo-mentul cel mai propice mân-tuirii acelei persoane.
dsg. d o,  olo   să sp. es  o fo-ă,  văă,  xs-ţ os. c  gâ, f s o ovţ. Oovţ lă, o ovţ fpl ă xsă p pă-â îpă  , lll. Î ol â olo, ol vlv,  lv p  o îl oş x. Îo- p f  îţ p fţă ş  v poă să  o  ,să  osă. P  sfo g. es  osol.Ş î vţă ş o ss osol.câ   ăl ,sl  v,   fă-  pvgh. d â îâ îl g ş v pl l s sfo- î-o oă-ă, să foloss o gă  sl.m-  s ă  l plsv. Pâă ,  âv o î, s-l l îl fă să  vă,să  spă v. a oş ă sl ool os. n l ls  fl   v  fl  ă. cos ă o f p  oş î fţ  o  să  ş î fţ loll v-.
Totuşi nu mi-aţi răspuns cum coa-bitează sentimentul religios cu muzicarock.
IntervIu cu arhItectu şI baterIstu costIn Petrescu

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan Ratiu liked this
robydown liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->