Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Verkiezingspositionering TK 2012

Verkiezingspositionering TK 2012

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Petra De Boevere

More info:

Published by: Petra De Boevere on Aug 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2012

pdf

text

original

 
 1
Verkiezingspositionering TK 2012
Én sociaal én liberaal 
2
e
conceptt.b.v. congres 24-8-20121.
 
Inleiding en aanpakTraditioneel brengen partijen verkiezingsprogramma’s uit: omvangrijke documentenwaarin veel algemene overwegingen en beleidsvoornemens staan. Vaak valt daar nietveel tegen in te brengen. Het zijn veel open deuren en vaak ook beleidsvoornemensdie veel partijen met elkaar delen. Dergelijke stukken zijn niet alleen saai om telezen, ze zijn ook niet goed te doorgronden.LibDem kiest daarom een andere benadering. Eentje die meer duidelijkheid biedt.Naast het verkiezingsprogramma publiceert LibDem deze verkiezingspositionering,waarin voor de belangrijkste onderwerpen voor deze verkiezingen – economie,Europa, zorg, wonen en milieu - het standpunt van LibDem en dat van een aantalandere politieke partijen helder naar voren komen. Dit maakt duidelijk wat de positieis van LibDem ten opzichte van de andere partijen.De partijen die in deze verkiezingspositionering genoemd worden, hebben ook eenconcept van dit stuk gekregen. Zij konden desgewenst het over hun partij gesteldeverbeteren. Daarmee bieden wij volledige transparantie aan de kiezer . De kiezerheeft daar recht op!2.
 
EssentieLibDem laat zien dat je zowel sociaal als liberaal kunt zijn: je kunt ruimte voorondernemerschap combineren met een goed sociaal vangnet. Tot nu kon je alleenkiezen uit het één of het ander. Aan het ene uiterste de neo-liberale partijen (VVD,D66) die voor marktwerking en een kleine overheid zijn, hetgeen ten koste gaat vaneen menswaardige samenleving. Aan het andere uiterste de socialistische partijen(SP, PvdA), die het ondernemerschap aan banden leggen en daardoor geen of minderbanen creëren. De partijen in het midden nemen op beide aspecten een tussenpositiein. LibDem is de enige partij die zowel liberaal als sociaal is en neemt daarmee eenunieke plaats in het politiek spectrum in. Zie hiervoor ook onderstaand diagram.
 
 2
Diagram: politiek spectrum3.
 
Visie en ideologieLibDem vindt dat een geloofwaardige politieke partij zich dient te baseren op eenconsistente ideologie: een visie op de maatschappij en de economie. De kiezer stemtimmers niet zozeer op een verkiezingsprogramma, maar vooral op de lange termijnvisie waarop deze gebaseerd is. Verkiezingsprogramma’s zijn immers voor de kortetermijn geschreven en drie maanden na de verkiezingen kan eenverkiezingsprogramma al volledig achterhaald zijn. Met een duidelijke lange termijnvisie kan een partij blijvend het vertrouwen van de kiezer winnen.LibDem heeft uitgangspunten vastgesteld die de basis vormen voor het politiekhandelen en waarin vrijheid centraal staat. Deze uitgangspunten zijn verderuitgewerkt in het manifest ‘Én liberaal én sociaal’, waarin we een visie geven op desamenleving en de economie in de 21
e
eeuw. LibDem betoogt daarin dat decombinatie van ruimte voor ondernemerschap en een goed sociaal vangnet de enigemanier is om op een positieve manier de uitdagingen van de 21
e
eeuw aan te gaan.4.
 
Economie: korte termijn
Eerst groei, dan geld 
Nederland bevindt zich in een laagconjunctuur en recessie ligt voortdurend op deloer. De kredietcrisis en de eurocrisis zijn daarvan de oorzaak. Daar hebben allelanden mee te maken. De Nederlandse economie doet het de laatste jaren slechterdan die van de ons omringende landen. Eén van de redenen is dat het kabinet-Ruttevoortdurend een somber beeld van de economie schetst en hardnekkig tracht debegroting op korte termijn sluitend te krijgen. Het kabinet wordt daarin gesteund
 
 3
door alle partijen van de Kunduz-coalitie (VVD, CDA, D66, Groen-Links enChristenUnie).Dat is heel onverstandig beleid. In tijden van (dreigende) recessie moet je juistzorgen dat de bestedingen zo veel mogelijk op peil blijven en mag hetbegrotingstekort oplopen. Wij verdienen in Nederland veel meer dan dat wij uitgeven,hetgeen te zien is aan het forse overschot op de lopende rekening van debetalingsbalans. Als gevolg van het bezuinigingsbeleid lopen de binnenlandsebestedingen terug, waardoor de werkloosheid stijgt. Ondernemers merken dat nu al,waardoor zij ook terughoudend zijn met investeren. Een vicieuze cirkel diedoorbroken moet worden!LibDem vindt dat je in een recessie niet geforceerd moet bezuinigen. Niets doen isbeter dan bezuinigen. LibDem doet daarom geen voorstellen voor bezuinigingen.Wanneer de groei aantrekt, zal het begrotingstekort van de overheid vanzelf teruglopen. Wel is het natuurlijk belangrijk om de efficiency bij de overheid teverbeteren, dat moet altijd. Dat houdt echter niet in dat a priori bezuinigingenmoeten worden ingeboekt. Deze visie van LibDem wordt door veel verstandigeeconomen onderschreven, zoals Nobelprijswinnaar Paul Krugman en het Britse bladThe Economist.Als Nederland minder hard bezuinigt en de bestedingen op peil houdt, is dat ook goedvoor Europa. De zuidelijke landen kampen immers met een concurrentienadeel enmoeten hervormen om weer concurrerend te worden. Als de noordelijke landen hunbestedingen op peil houden, kunnen de landen uit Zuid-Europa meer exporteren.Daardoor zal het evenwicht in Europa eerder hersteld worden. Wat goed is voorNederland is dus ook goed voor Europa!Op termijn moeten uiteraard de overheidsfinanciën in evenwicht zijn. Maar dat ismakkelijker te realiseren bij een economie die op volle toeren draait, dan bij eensituatie van werkloosheid en onderbesteding. Wie nu de overheidsfinanciën boven deeconomische groei stelt, verschuift in feite lasten naar de toekomst. De lessen uit de jaren tachtig laten zien dat een verloren generatie schoolverlaters en anderewerkzoekenden vaak decennia nodig hebben om de schade weer in te halen. Beter isdus een iets hogere staatsschuld dan economisch en maatschappelijk verlies!
 Andere partijen
Van de andere politieke partijen wordt het standpunt van LibDem ten aanzien van hetbegrotingsbeleid op korte termijn alleen door SP, PvdA en PVV gedeeld. De partijenvan de Kunduz-coalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) willen hettekort geforceerd verlagen, waarmee zij de economie schade toebrengen.5.
 
Economie: lange termijn
Én sociaal én liberaal 
LibDem is voor een samenleving en een economie waarin zowel ruimte voorondernemerschap als een goed sociaal vangnet bestaan. Dat vraagt om zowel eenvrije markt als een sterke overheid. Dat is de enige manier waarop in de economievan de 21
e
eeuw vrijheid voor iedereen kan bestaan. Voor een onderbouwing daarvanverwijzen we naar het manifest ‘Én liberaal én sociaal’ .De economie die LibDem voorstaat, onderscheidt zich in een aantal opzichten van dehuidige economie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->