Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
237Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012 PSPM Kedah Sejarah 1 w Ans

2012 PSPM Kedah Sejarah 1 w Ans

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 13,756|Likes:
Published by jee2kk
2012 Percubaan SPM Kedah
2012 Percubaan SPM Kedah

More info:

Published by: jee2kk on Sep 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

 
SULIT
PROGRAM
PENINGKATAN
AKADEMIK
SPM2OI2
SEIARAH
Kertas
I
Ogos
Ijam
tu9n
Satu
jam
JANGANBUKAKERTAS SOALAN
INI
SEHINGGADTBERITAHU
1.
Kertassoalan
ini
mengandungi
4A
soalan.
2.
Jawabsemuasoalan.
3.
Tiap-tiap
soalan
diikuti
oleh
empat
pililun
jawapan,iaitu
A,
B,
C
danD.
Bagi
setiap
soalan,
pilih
sattu
jawapan
sahaja.
Hitamkan
jawapan
anda
pada
kertas
iawapan
objektif
yang
disedialcan.
4.
Sekiranyaanda
hendak
menulear
jawapan,padankantandayang
telah
dibuat.
Kemudian
hitamlcan
jawapan
yangbaru.lLihat
halamansebelahl
SULIT
*k 
 
I
Maklumst
berikut
berkaitan
dengan
kajian
atrli arkeologi
Tinggalan
seperti struktur
bangunandan
lubang
sampah
yang
tidakdapat
diubah"Apakah
kajian
tersebut?
A
Artifak
B
Ekofak
C
Feature
D
Binaan
Apakah
faktor
yangmendorongmasyarakat
Taman
Neolitik
menjalankan
sistem
barter?
A
Pengenalanteknologibant
B
Penggunaan
peralatan
daripda
lcgam
C
Penggunaanalatan
batuyang
dilicinkan
D
Penglrasilan
makanan
melebihi
keperluan
r
Rumahberhala
untukDewi
Athena
r
Dibina
padazaman
perrrintalran
Pericles
Maklumat
di
atas
nenrjuk
kcpada
binaan
Pantheon
Acropolis
Pa*lrnon
Colloscum
A
B
c
D
4
Mengapakahbidang
berikutdiberi
penekanan
dalampcndidikan
di
Spana?
r
latihanfizikal
r
Kenrahiran
bcsenjataMelahir*an
warganegaf,atentera
yangkuat
Melahirkanpemimpin
yang
ber*aliber
Melahfu{ranwarganegara
yang
rajin
Melatrirkan
individu
yangseimbang
A
B
C
D
*k 
 
3
5
Sebagai
kerajaan
maritimtemlung
di
Asia
Tenggar4Srivijayarnemiliki
bala
tentera
lautyang
besar'
Apakalrfungsi
angkatantentera laut
tersebut?
I
Mengawal
perdagangan
di
SelatMelaka
II
Menjagaksselamatankerajaan
m
Mengawal
sistem
cukai di
pelabuhan
IV
Mengunrskan
barang
di
gudang
A
ldantr
B
ldan
IV
C
II
dan
III
D
trI
dan
IV
6
Apakahfalcor
Funanberkembangdaripadakerajaanagrariamenjadikerajaan
maritim?
A
Mempunyai
kemudahan
Pelabuhan
B
Mempunyar kemudahanpengairan
C
Mempunyai
pemirrrpin
berwibawa
D
Mempunyai
penduduk
Yang
ramai
7
Apakahperistiwa
yangmenamatkan
TarttafiJahiliahdi
SenrenanjungTanah
Arab?
A
Nabi
Muhammad
s.a.w
wafat
B
Nabi Muhammad
s.a.w
dilahirkan
C
Nabi
Muhamnrads.a.wmenerimawahyu
D
Nabi
Muhammad
s.a.w
b€rhijrah
ke
Madinah
I
Wahyu
kedua
yang
ditumnkan
kepada
Nabi
Muhammads.a.wialah
Surah
al-Muddasir,
ayat
I
-
7'
Apakahisi
kandungan
utama
wahyu
tersebut?
A
Arahanuntuk
rcnyampaikan
ajaran
Islam
B
Arahan
untukberhijrah
ke
Madinah
C
Arahanuntukrnembina
masjid
D
Arahan
bcftijrah
keHabsyah
g
MengapakatrmasyarakatArab
Madinah
sangat
berharap
agar
Nabi
Muhamnrads.a'wberhijrahke
Madinah?
A
MendamaikanpendudukMadinahyang
bersengketa
B
Merrrerangiorang
Yahudi
yangmemusuhi
orang
Arab
C
Membantumeningkatkan
ekonomi
penduduk
Madinatt
D
Membina
masjidyang
pertanudiMadinah
l0
Mengapakatr
parasahabat
Nabi
Muhammad
s.a.w
tidak
dapat
nenerima
beberapaperkara
dalam
Perjanj
ianHudaibiYah?
A
Nabi
Muhammadrclah
ditipu
dalamperjanjiantersebut
B
Perjanjian
itu
dianggapmenguntungkanpihak
Arab
Quraisy
c
Para sahabattetapmahu
mengerjakanumrah
pada
tahun
tersebut
D
Marahterhadaplayanan
Uurut<
AraU
Quraisy
terhadapUtfunanbin
Affan
*k 

Activity (237)

You've already reviewed this. Edit your review.
faizalbasariah liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Hazirah Izzati added this note
tima kasih daun keladi len kali download lagi
Devaganthini Chandran added this note
thank q
K'rolynn CandyRa added this note
download nhe ,, bleh harm cmputer kaa ??
Alis Suraya liked this
Mazni Markom liked this
mohdafif84 liked this
Aaisyah Aisyah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->