Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAC 2013- 3ds to Revit

RAC 2013- 3ds to Revit

Ratings: (0)|Views: 3,986|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vanthiep50 on Sep 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Autodesk Revit Architecture
 – Nh
ập thư viện 3DsMax vào Revit
 
Nguy
ễn Văn Thiệp 
1
NH
ẬP MẪU THƯ VIỆN TỪ 3DSMAX VÀO THƯ VIỆN REVIT
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
Revit
không tr
ực tiếp nhập các tệp thư viện của
3DsMax
, ph
ải thông qua tệp
*.DWG
 c
ủa
AutoCAD
 
d
o đó để sử dụng được thư viện của
3DsMax
, ph
ải xuất tệp
3DsMax
thành t
ệp
*.DWG.
T
Revit
, nh
ập tệp
*.DWG
vào.
Dưới đây là các bước thực hiện.
 
1 Các lo
ại tệp thư viện trong 3DsMax
 
Khi t
ạo hình trong
3DsMax
,
ho
ặc lấy từ nơi khác về, nên kiểm tra xe
 
m mô hình
thu
ộc
lo
ại nào.
 Trong các m
ẫu thư viện
3DsMax
có hai lo
ại:
 1.
 
M
ẫu với các hình khối chưa
Attach
v
ới nhau.
 
 
M
ẫu này dùng để
 
đưa vào các phầ
n m
m khác, có th
áp v
t li
u cho t
ng kh
iriêng r
trong mô hình.
 
M
ở 
trong
3DsMax
, khi nh
n vào mô hình th
y có các kh
i phân bi
t b
ng các h
pch
nh
ật như h
 ình d
ướ 
i.2.
 
M
ẫu đã
Attach
các kh
ối với nhau, toàn bộ mô hình chỉ là một khối. Tệp này có dunglượng ít nên nhiều người dùng để đưa lên mạng chia sẻ.
 
M
ẫu này khi đưa vào các phầ
n m
m khác, toàn b
mô hình là m
t kh
i, n
ếu để
 nguyên không tách màu và áp v
t li
ệu đượ 
c.
 
M
ở 
trong
3DsMax
, khi nh
n vào mô hình th
y có m
t h
p ch
nh
t duy nh
ất như
hình d
ướ 
i.
 
Autodesk Revit Architecture
 – Nh
ập thư viện 3DsMax vào Revit
 
Nguy
ễn Văn Thiệp 
2
Để sử dụng được mô hình này, phải xử lý trong
3DsMax
 
 
như sau:
 
 
Ra l
nh
Modify
.
 
Nh
n ch
n
Element
t
i
Selection.
 
 
Nh
n vào kh
i con trong kh
i l
ớ 
n.
 
Nh
n
Detach:
tách kh
i.
 
Autodesk Revit Architecture
 – Nh
ập thư viện 3DsMax vào Revit
 
Nguy
ễn Văn Thiệp 
3
 
H
p tho
i hi
n ra. Nh
n
OK
ho
c nh
ấn đánh dấ
u
 
Detach To Element
sau nh
n
OK
.
 
Ti
ế
p t
ục làm đế
n khi nào t
t c
các kh
ối đượ 
c tách ra.
Sau đây chuyển sang phần xuất sang
AutoCAD
.
2 Xu
ất sang
AutoCAD
1.
 
Ra l
ệnh
 
Export
Export.
 2.
 
H
ộp thoại hiện ra.
 3.
 
Nh
ấn chọn tệp
 
AutoCAD (.DWG)
t
ại
Save as Type
.4.
 
Đặt tên tệp tại
File Name
.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vansipy liked this
celebgirl liked this
hungcuongkt liked this
Tấn Trúc liked this
rambo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->