Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İşletme Bilimine Giriş Ders Notu

İşletme Bilimine Giriş Ders Notu

Ratings:

3.0

(2)
|Views: 8,315 |Likes:
Published by Oguz Kagan Sahin

More info:

Published by: Oguz Kagan Sahin on Sep 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/15/2014

 
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
 
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert 
 
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
 
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
 
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf 
 
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
 
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
 
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
 
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
 
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
 
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
 
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
 
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
 
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
 
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
 
İş
letme Bilimine Giri
ş
 
İ
ktisat B
ö
l
ü
m
ü
Ders Notlar
ı
 
2011/2012
 
Güz Dönemi
 
 
 Yrd. Doç. Dr. Metehan TOLON 
 
 
 
©
Oguz K. Sahin 
 
İşletme:
İnsanların istek ve ihtiyaç karşılamak için
 
iktisadî mal ve hizmet üreten ve/veya bunlarınsatışını gerçekleştiren ekonomik birimlerdir.
 
İhtiyaç:
Karşılığında insanlara haz
 
ve mutluluk veren, karşılanmadığında ise tatminsizlik ve hattahayatî tehlike yaratan her şey.
 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 
 Alt grup giderilmeden bir üst grup ortaya çıkamaz.
 
İktisadî Fayda:
Mal ya da hizmetlerin insanların gereksinimlerini karşıladığında ortaya çıkan haz.
 1.
 
Yer Faydası
2.
 
 Zaman Faydası
 3.
 
Şekil Faydası
 4.
 
Mülkiyet Faydası
 5.
 
Bilgi edinme Faydası
 
 
 
©
Oguz K. Sahin 
 
İnsanlarınihtiyaçlarınıkarşılayan somut
unsurlar.
İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılayan soyut unsurlar.
 
Yer Faydası:
 
Mal ve hizmetin müşterinin istediği yerde olması.
 
 Zaman Faydası:
 
Mal ve hizmetlerin müşterinin istediği zamanda bulundurulması.
 
Şekil Faydası:
 
Müşterilerin istediği şekilde mal ve hizmet üretmesi.
 
Mülkiyet Faydası:
 
Herhangi bir ürünün kullanım hakkının müşteriye geçmesi.
 
Bilgi edinme Faydası:
 
Müşteri mal ve hizmetle ilgili bilgi edinmesi.
 
Değer:
 
Bir ürünün müşterinin gözünde onu ayrıcalıklı kılan özelliği
 
Tüketim:
İhtiyaçların ve isteklerin karşılanması için mal ve hizmetlerin
tüketici 
tarafındankullanılmasına denir.
 
Talep:
 
Belirli bir zamanda belirli bir fiyattan alınmak istenen ürün miktarı.
 
Arz:
Belirli bir zamanda belirli bir fiyattan satılmak istenen ürün miktarı.
 
Fiyat:
Mülkiyet hakkını ele geçirmek ödenen parasal değer. 2. Arz ile talebin kesiştiği noktanınparasal değeri.
 
Ürün:
İhtiyaçları karşılamak için üretilen her şey.
 
MAL +
HİZMET 
=
ÜRÜN 
 
Üretim:
İnsanların talep edecekleri mal ya da hizmetlerin meydana getirilmesi.
 
Üretim Faktörleri
 
 
Emek
 
Sermaye
 
Doğal Kaynak
 
 
Girişimci
 
Emek 
: Bir üretim faaliyeti gerçekleştirebilmek için insanların harcadığı zihinsel ve bedensel efor.
 
Sermaye
: İşletmeyi kurarken gerek faaliyetleri sürdürürken ihtiyaç duyduğumuz likit ve likitolmayan varlıklar.
 

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
nemesiis1 added this note
good
nemesiis1 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ayca Demirkan liked this
Levent Turk liked this
fugan liked this
Oguz Kagan Sahin liked this
Fırat Dalgıç liked this
Serhat Dönmez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->