Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
KutxaBank. RETIRADA TEMPORAL (Es) KutxaBank. TEMPORARY RETREAT (Es) KutxaBank. BEHIN-BEHINEKO ATZERA EGITEA (Es)

KutxaBank. RETIRADA TEMPORAL (Es) KutxaBank. TEMPORARY RETREAT (Es) KutxaBank. BEHIN-BEHINEKO ATZERA EGITEA (Es)

Ratings: (0)|Views: 837|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Sep 01, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
 Iw i V`rdnjf Uiuor# nx h`ow j`x rolcogx ij~ njwxnxxn`jic u`wnxn`j `r `unjn`j jonxmor `l ODIN Gojxor#j`r `l nxw wu`jw`rw `r wuu`rxnjf ojxnxnowODIN Gojxor woodw x` h` bwnjoww vnxm g`kuijnow `r f`|orjkojxw g`|oroh nj nxw rou`rxw* Roihorw wm`ch bo iviro xmixvo ki~ mi|o i g`jlcngx `l njxorowx xmix g`ch illogx xmo `baogxn|nx~ `l xmnw rou`rx* Nj|owx`rw wm`ch g`jwnhor xmnw rou`rxiw `jc~ i wnjfco ligx`r nj kidnjf xmonr nj|owxkojx hognwn`j*
 
FIRINI NJJ@\IXN@J GOJXOR# F@NR_ 9#I2 K@JHRIF@JXOC1 >872?5958 \NX@RNI+FIWXONQ <7><898?6CODONXN@ <6?6596=? H_RIJF@ <===9>?25 O+KINC1 njl`Eodingojxor*o  wgrnbh*g`k/ODINGojxor
 
ligob``d*g`k/odingojxor
 
mxxu1//odingojxor9*bc`fwu`x*g`k
 
mxxu1//njhwxrnicu`cng~*bc`fwu`x*g`k
 
 
V`rdnjf Uiuor
 
9 ho wouxnokbro ho 2592
 
Dux}iBijd ROXNRIHI XOKU@RIC
Dux}iBijd XOKU@RIR^ ROXROIX Dux}iBijd BOMNJ+BOMNJOD@ IXQORI OFNXOI
 
 
Iw i V`rdnjf Uiuor# nx h`ow j`x rolcogx ij~ njwxnxxn`jic u`wnxn`j `r `unjn`j jonxmor `l ODIN Gojxor#j`r `l nxw wu`jw`rw `r wuu`rxnjf ojxnxnowODIN Gojxor woodw x` h` bwnjoww vnxm g`kuijnow `r f`|orjkojxw g`|oroh nj nxw rou`rxw* Roihorw wm`ch bo iviro xmixvo ki~ mi|o i g`jlcngx `l njxorowx xmix g`ch illogx xmo `baogxn|nx~ `l xmnw rou`rx* Nj|owx`rw wm`ch g`jwnhor xmnw rou`rxiw `jc~ i wnjfco ligx`r nj kidnjf xmonr nj|owxkojx hognwn`j*
 
FIRINI NJJ@\IXN@J GOJXOR# F@NR_ 9#I2 K@JHRIF@JXOC1 >872?5958 \NX@RNI+FIWXONQ <7><898?6CODONXN@ <6?6596=? H_RIJF@ <===9>?25 O+KINC1 njl`Eodingojxor*o  wgrnbh*g`k/ODINGojxor
 
ligob``d*g`k/odingojxor
 
mxxu1//odingojxor9*bc`fwu`x*g`k
 
mxxu1//njhwxrnicu`cng~*bc`fwu`x*g`k
 
 
Dx}iBijdROXNRIHI XOKU@RIC
9*
Ijxo ci g`j|`gix`rni ho ocoggn`jow cofnwcixn|iwoj ci G`kjnhih Ix÷j`ki \iwgi uiri ocur÷}nk` 29 ho `gxbro# ow k~ u`wnbco yog`j|ojfi ibrnr j gnorx` uirîjxownw xoku`ric ojoc hobixo nkucwih` u`r ODIN Gojxor icrohoh`rho ci wnxign÷j ~ hoc ur`gow` ho bijgirnqign÷j hociw giaiw ho im`rr`w |iwgiw+Dx}iBijd*
2*
Oj g`jgrox`# mok`w hoxogxih` yo icfñjuirxnh` u`cëxng` uirogo owxirwo ucijxoijh` yo ocur`gow` ho g`jwxnxgn÷j ho Dx}iBijd
 ‗ 
howhoji uorwuogxn|i ho |ic`rign÷j u`wnxn|i hocknwk`+ woi j ocokojx` gojxric hojxr` ho c`wiwuogx`w og`j÷kng`w ho ci gikuiùi ocogx`ric*
7*
Owxo mogm` j`w rowcxi gnorxikojxouro`guijxo* Yo# i owxiw icxriw# howuîw ho cio}uornojgni ho owx`w h`w ñcxnk`w iù`w# wo |ic`rou`wnxn|ikojxo owxo ur`gow` rowcxi# u`r wë knwk`#icirkijxo giri# ljhikojxickojxo# i ciwkohnhiw i ih`uxir ic rowuogx` oj oc lxr`njkohnix`*
8*
Oj ologx`# hrijxo owx`w h`w iù`w# ci ur`uniwuor|n|ojgni og`j÷kngi ho Dx}iBijd wo miuowx` ic b`rho hoc ibnwk` ho l`rki njjogowirni~ rouoxnhi i xri|îw ho ci ihynwngn÷j ho ojxnhihownjw`c|ojxow -GiaiWr# GIK# Gixicj~iBijg.# ocg`jxr`c ho Dx}iBijd wo mi uowx`njjogowirnikojxo oj rnowf` g`k` g`jwogojgnihoc ur`gow` ho bijgirnqign÷j# mok`whowowxibncnqih` c`w gnknojx`w hoc wnwxokilnjijgnor` |iwg` ~ g`rrok`w oc worn` uocnfr` houorhor oc g`jxr`c hoc njwxrkojx` kéwnku`rxijxo ho jowxri og`j`këi*
?*
Owxi |ic`rign÷j iuirojxokojxo u`wnxn|i j`wrowcxi uro`guijxo ~ w÷c` u`hok`w ojxojhorcioj j g`jxo}x` ocogx`ric# oj oc yo
 ‗ 
ur`bibcokojxo+ o|nxir ji |ic`rign÷j u`wnxn|ihoc ur`gow` u`hrëi njxoruroxirwo g`k` jrog`j`gnknojx` ho fri|ow orr`row g`koxnh`w#icf` u`wnbcokojxo uocnfr`w` oj xîrknj`wocogx`ricow*
<*
Owxo xnu` ho |ic`rign`jow mi~ yo bngirciwu`wnbcokojxo xikbnîj oj oc g`jxo}x` how`bro|ic`rign÷j ho `baoxn|`w ho uirxnh` lrojxo ic`w njxorowow hoc uiëw# yo wo mi kijnlowxih` hol`rki rouoxnhi i c` cirf` ho x`h` owxo ur`gow`*^i uwnk`w ho kijnlnowx` rouoxnhikojxo oj 2599miwxi yî ujx` rowcxibi ccikixn|` oj ocur`gow` ho bijgirnqign÷j
 ‗ 
iwë g`k` oj cirol`rki cofnwcixn|i oj rocign÷j g`j ciw giaiw hoim`rr`w+ yo oc hobixo uñbcng` oj c`w kohn`w hog`kjngign÷j ~ ciw hnwgrouijgniw ojxro c`w cëhorowu`cëxng`w urégxngikojxo w÷c` mngnowoj rolorojgni iciw uro|nwn`jow w`bro ci njgnhojgni yo gihi j`ho c`w uiw`w hih`w# ` ho ciw rol`rkiw oj grw`#u`hëij xojor w`bro oc rouirx` ho u`hor ojxro c`wuirxnh`w u`cëxng`w* Ijxo ci xriwgojhojgni yo c`yo owxibi wgohnojh` xojëi uiri jowxriw`gnohih# jowxriw okurowiw ~ jowxr` lxr`#owxo g`jxo}x` rowcxibi gnorxikojxo cikojxibco~ uro`guijxo*
6*
Wnj okbirf`# ow k~ u`wnbco yo# mignojh` jijécnwnw howho ci uorwuogxn|i ho njxorowow houirxnh`# icfnoj uohi migor j bicijgo u`wnxn|`ho c` wgohnh` hrijxo owx`w h`w iù`w* Worëi jcikojxibco orr`r*
=*
Uor`# i ci cq hoc g`jxo}x` ocogx`ric# uojwik`wyo wo xrixi ur`bibcokojxo hoc uo`r k`kojx`uiri yo jihno wo ijnko i roicnqir ix`grëxngiw `i ro`rnojxir u`wngn`jow ijxorn`row* Jowxriw nhoiw` |ic`rign`jow ic rowuogx` wo njxoruroxirëijlégnckojxo g`k` ifrown`jow oj j k`kojx` homnuorwojwnbncnhih ijxo gicynor ligx`r g`jnjgnhojgni u`xojgnic oj ci `unjn÷j uñbcngi*
>*
Ci |`gign÷j ho ODIN Gojxor ow njxorlornr c`owxrngxikojxo jogowirn` oj ci hnicîgxngi ojxro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->