Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
P. 1
Apple Inc in 2010 - Case Study Analysis

Apple Inc in 2010 - Case Study Analysis

Ratings:

2.5

(1)
|Views: 7,363|Likes:
Published by sivapriya28
This is a case study analysis of Apple Inc in 2010 - a Strategic Management Course. It analysed the porter's five force model and the smart phone market for it.
This is a case study analysis of Apple Inc in 2010 - a Strategic Management Course. It analysed the porter's five force model and the smart phone market for it.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: sivapriya28 on Sep 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/03/2015

 
5
ETTGLMIHIMQ > ?5E__@I GMD- GM ;?5?DETI TQYAW
Tykhgqqia qj
_{jb- RII[ITC TCE[HE
Tykhgqqia kw
TGRE TCEMHYLE _[GWE M T;?55?5;
Gmayt \j{`a Tdcjj` jb Kytgmitt
Aeqi>
L{ieqi{ Mjgae
 
5?*?;*;?5;
\j{at ;,;<3
 
;
5-
 
Cj| tytqegmek`i gt Epp`i‗t djhpiqgqgri pjtgqgjm gm H_4 p`ewi{t:
 
Gmq{jaydqgjm
 
Epp`i‗t Gpja>
 
Gpja gt em hp4 p`ewi{ aitglmia kw Epp`i, |et `eymdcia gm ;??5- Gq bjyma gqt j|m |ew qjisp`j{i qci he{fiq-
‐Em
G
djm jb qci Aglgqe` Eli‘ — 
e |{gqi{ |{jqi- \cim gq |et `eymdcia gq |etaitglmia gm tydc e hemmi{ qj ki ri{w b{gima`w qj yti, `e{li tqj{eli hihj{w, ema eqq{edqgri jyq`jjf `gfiri{w t`iif- Gq djy`a tqj{i 5??? tjmlt eq bg{tq, |cim jqci{ H_4 p`ewi{t jbbi{ia nytq tiri{e` cjy{t jb hytgd
- Gqt‗ p{gdi |e
t eq !477- Gq djmqegmia B`etc hihj{w, jmi jb gqt
hegm djtq djhpjmimq- Gq tjjm
 kidehi qci |j{`a‗t `e{litq kywi{ jb b`etc hihj{w
- Jmi ebqi{ jqci{ gmmjreqgri aitglmt, gq dehi yp |gqcmi| ri{tgjmt jb Gpja `gfi Memj, Hgmg iqd,-- Gm ;?5? hj{i qcem <? ) jb YT H_4 he{fiq |et depqy{ia
 kw Epp`i‗t Gpja-
gQymit>
Gq |et jpimia gm Ep{g` ;??4- Eq bg{tq gq djmqegmia mj jb tjmlt gm qceq tqj{i- Yti{t dem aj|m`jeaag{idq`w b{jh qci tqj{i kw pewgml pi{*tjml djtq qceq djtq qcih 77 dimqt- Qcgt |et e`tj bj{ qci henj{{idj{a `eki`t, ema qci{i |i{i gmaipimaimq hytgd `eki`t e`tj- \gqcgm qc{ii aewt jb `eymdc, gq |etaj|m`jeaia jmi hg``gjm djpgit jb gqt tjbq|e{i, ema qciw pega bj{ qceq-
Eme`wtgt
 Qci tytqegmekg`gqw jb Epp`i
t Gpja dem ki gaimqgbgia kw qci eme`wtgt jb pj{qi{
‗t bgri bj{di hjai`-
 Qc{ieq jb Imq{w > @j|_{jaydq Agbbi{imqgeqgjm>
 
 
Qci q{gdf gm gQymit @eymdc>
Gq |et e
 [e~j{ ema k`eai
kytgmitt gm {iri{ti hiqcja- Qceqhiemt, kw jpimgml qci gQymit hytgd tqj{i qci{i |et mj hydc {irimyi limi{eqgjm kw gq,kideyti jyq jb 77 dimqt, <? |imq qj hytgd `eki`t, ;? dimqt |imq qj d{iagq de{a p{jdittgml,qcim e`tj epp`i cea qj pew bj{ gqt |iktgqi, |gqc jqci{ ag{idq ema gmag{idq djeqt- Tj bgme``w gq
`ibq |gqc jm`w e hi{i {irimyi gm qceq, kyq gqt‗ ghpedq jm qci Gpja te`i gt tglmgbgdemq`w mjqek`i-
 
 
4
 
Epp`i‗t Gpja te`i bj{ e uye{qi{ |et jm em eri{eli jb 554,??? ymgqt, kyq ebqi{ gQymit
Hytgd Tqj{i `eymdc gq |imq qj gqt j|m isp`j{eqj{w te`i peqc jb <44,??? ymgqt, |cgdc|et 2-9 qghit jb qci p{irgjyt bgly{i, ema |et djmqgmyjyt`w gmd{ietgml-
 
Gq eqq{edqia qci dytqjhi{ kw gqt gQymit hytgd tqj{i kw gqt `e{li dj``idqgjm ema qci ietijb yti- Qci aj|m
`jeaia tjmlt djy`a ki p`ewia gm yti{‗
t pi{tjme` djhpyqi{t,q{emtbj{hia qj em gpja, ema ky{mia gm qj e Djhpedq Agtf-
 
Gq tjjm kidehi qci |j{`a‗t `e{litq hytgd deqe`jl- Qcim gqt‗
jbbi{gml ispemaia qjeyagjkjjft ema QR tcj|t-
 
Gq p{jrgaia `eqitq ipgtjait jb tcj|t ema jbbi{ia 3??? hjrgit qceq djy`a ki {imqia j{aj|m`jeaia-
 
Bj{ djhpiqgqj{t, gQymit hytgd tqj{i |et e agtearemqeli-
Djtq Earemqeli>
 
_{gdi >
\cim qci jqci{ p`ewi{t dehi gm qj isgtqimdi, qci Eri{eli Ti``gml _{gdi jb gpjat|i{i gm pjtgqgjm qj aid{ieti- Qciw |i{i gmgqge``w p{gdia kw !477 |cim Epp`i `eymdcia gq, kyqqcim |cim qci djhpe{gtjm kilym epp`
i‗t gpjat |i{i cglci{ qcem qci
p{gdi {emli jb !9? qj!5??-
 
 
A[H ( Aglgqe` [glcqt Hemelihimq >
Gmgqge``w |cim qci gpja |et `eymdcia qci A[Htwtqih mehia Beg{p`ew |et em agtearemqeli bj{ qci yti{t- Gqt hegm pj`gdw gt qj p{irimq qcigQymit b{jh qci pg{edw gttyit- Tj gq `ghgqia qci djhpyqi{t qceq djy`a p`ew e aj|m`jeaia
gQymit tjml jm`w bj{ bgri- Gq hiemt gq dem‗q ki p`ewia hj{i qcem qceq- Qci jqci{ hegm q{gdf gt
q
ci jqci{ djhpemw H_4 p`ewi{t dem‗q p`ew qci aj|m`jeaia tjml gm gq- Tj gq tghp`w heai
jkti{ri{t qj de`` gQymit et Q{jnem cj{ti- Qcgt heai qci agbbi{imq yti{t qj aj|m`jea hj{imyhki{ jb aj|m`jea bj{ e tgml`i tjml kideyti djpwgml gt `ghgqia-
 
Bg{tq Hjri{>
 
 
Epp`i cet dcemlia mjq jm`w qci |ew pijp`i `gtqim qj hytgd, kyq gq cetq{emtbj{hia gqt pe{imq djhpemw Epp`i gmqj em imqi{qegmhimq lgemq- Qci emjqci{ hegmearemqeli gq cea |et qci ie{`w hjri{-
Ebqi{ epp`i‗t gpja, jqci{ djhpemgit `gfi TemAgtf,
D{ieqgri, Tehtyml dehi |gqc qcig{ p{jaydqt, kyq qciw cea he{fiq jb 5? ) ema ki`j|- Gm;??2 Hgd{jtjbq e`tj dehi |gqc ^ymi- Emw djhpiqgml p{jaydq |g`` di{qegm`w ki nyalia

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
neopirates liked this
Suniel Kashyap liked this
jg101010 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bruce Ayala liked this
ali4002 liked this
Candy Chiang liked this
Candy Chiang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->