Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ha

Ha

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by Trâm Ruby

More info:

Published by: Trâm Ruby on Sep 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2012

pdf

text

original

 
Luận cương của Trần Phú - tháng 10/1930
Câu 2: Luận cương của Trần Phú - tháng 10/1930* Sơ lược về hoàn cảnh lịch sử:- Tháng 4/1930, đồng chí Trần Phú trở về nước hoạt động và được bổ sung vào BCH TWlâm thời của Đảng ta.- Hội nghị BCH TW lần thứ nhất diễn ra từ ngày 14-31/10/1930.- Hội nghị diễn ra khi cao trào cách mạng đang phát triển mạnh mà đỉnh cao là phong tràoXôviết- Nghệ Tĩnh.- Hội nghị này đã thông qua những nội dung cơ bản sau:+ Phân tích tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cách mạng của Đảng.+Đánh giá lại những nội dung cơ bản của hội nghị hợp nhất tháng 2/1930+Quyết định bỏ tên Đảng Cộng sản Việt Nam mà lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương+Quyết định thủ tiêu chính cương sách lược vắn tắt của Đảng. Theo hội nghị chính cươngsách lược vắn tắt lúc đó đã phạm sai lầm chính trị rất nguy hiểm vì chỉ lo đến việc phản đếmà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh+Hội nghị đã thảo luận và thông qua bản ''Luận cương chính trị ''do đồng chí Trần Phúsoạn thảo.* Nội dung cơ bản của Luận cương:- Về mâu thuẫn xã hội: "Một bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổ, một bên làđịa chủ phong kiến, tư bản và chủ nghĩa đế quốc".- Về tính chất và mục tiêu chiến lược của cách mạng Đông Dương: Lúc đầu là một cuộccách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. "Tư sản dân quyền cách mạnglà thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thìsẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản mà đi thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa"- Về nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền: Đấu tranh để đánh đổ các di tích phong kiến,thực hành cách mạng ruộng đất; đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toànđộc lập. Hai mặt tranh đấu đó liên lạc mật thiết với nhau nhưng " vấn đề thổ địa là cái cốtcủa cách mạng tư sản dân quyền".
 
-Về lực lượng của cách mạng :+Công nhân và nông dân là hai động lực chính của cách mạng, trong đó giai cấp công nhânlà động lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo cách mạng; nông dân là một động lực đôngđảo và mạnh của cách mạng+Tư Sản thương nghiệp thì đứng về đế quốc chống Cộng sản. Tư sản công nghiệp thì đứngvề quốc gia cải lương, khi cách mạng phát triển cao thì họ sẽ đứng về đế quốc.+Trong giai cấp tiểu tư sản: bộ phận thủ công nghiệp thì do dự, thành phần thương gia thìkhông tán thành cách mạng, trí thức thì có xu hướng quốc gia chỉ hăng hái trong thời kìđầu, chỉ các phần tử lao khổ mới theo cách mạng mà thôi.- Về phương pháp cách mạng: Đảng phải lãnh đạo nhân dân chuẩn bị tiến lên võ trang bạođộng để giành chính quyền.- Về mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới: cách mạng ĐôngDương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới- Về vai trò lãnh đạo của Đảng: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là điều kiện cốt yếu chosự thắng lợi của cách mạng. Muốn vậy:+ Đảng phải có đường lối đúng đắn, gắn bó với giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nềntảng+Đảng phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu cho chính quyền lợi của giaicấp công nhân, đấu tranh cho mục tiêu chủ nghĩa cộng sản.+Đảng phải liên lạc mật thiết với vô sản các dân tộc thuộc địa, nhất là với vô sản Pháp.=>Như vậy, hội nghị Trung ương 10/1930 đã có một số quyết định rất quan trọng vềđường lối cách mạng Việt Nam. Hội nghị cũng đã bầu ban chấp hành trung ương chínhthức do đồng chí Trần Phú là Tổng bí thư.* Những hạn chế của Luận cương và nguyên nhân của hạn chế:- Hạn chế:+Luận cương chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa là mâu thuẫngiữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai của chúng.+Luận cương không nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà nặng về đấu tranh giaicấp, về cách mạng ruộng đất.+Không đề ra được chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranhchống đế quốc và tay sai. Luận cương đã phủ nhận vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tưsản, phủ nhận mặt tích cực của giai cấp tư sản dân tộc, cường điệu mặt tiêu cực của họ;không thấy được khả năng phân hoá của giai cấp địa chủ và lôi kéo một bộ phận địa chủvừa và nhỏ đi theo Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->