Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
functiile manageriale

functiile manageriale

Ratings:
(0)
|Views: 703|Likes:
Published by Aura Vitan

More info:

Published by: Aura Vitan on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

text

original

 
I.Introducere
 Indiferent ce trebuie să conducă, un om poate fi bun conducător dacă ştie de ce are nevoie şi dacă este în stare să şi le asigure, indiferent dacă estevorba de un cor, o familie, un oraş sau armata.”
Socrate Noţiunea de management este utilizată in mai multe accepţiuni înliteratura de specialitate şi în practica de afaceri. Astăzi, neologismul“management” capătă înţelesul de „ştiinţă a conducerii contemporane”. Oserie de cercetatori americani definesc managementul ca: „direcţionare,conducere şi control al eforturilor unei grupe de indivizi în vederea realizăriiunui anumit scop comun”.
1 
Unii autori români consideră managementul caun „mod de a conduce şi a gestiona raţional oorganizaţie, de a organizaactivităţi, de a stabili scopuri, de a construii strategii”.
2
II. Funcţiile manageriale
Una dintre caracteristicele funcţionării unei firme o reprezintă mareacomplexitate a activităţilor economico-sociale exercitate pentru asigurareacompetitivităţii şi adaptabiliţii la ceriele piei. Pentru realizareaobiectivelor, procesul de management exercită, in majoritatea cazurilor unansamblu de funcţii manageriale. „Prin aceste funcţii (atribute) se inţeleganumite grupe omogene de activităţi ce trebuie efectuate de manageri, inscopul realizării funcţiunilor de bază specifice fiecărei firme”.
3
 În literatura de specialitate funcţiile managementului sunt definite caeforturi de ndire şi acţiune, de pregătire, previziune şi organizare amijloacelor existente, de cunoaştere şi influenţare a oamenilor. Din aceastădefiniţie rezultă că procesul de management are un caracter ciclic, care începecu definirea scopului propus, se continuă cu precizarea obiectivelor pe unanumit termen, se stabilesc sarcinile pentru componenţii unităţii şi se încheiecu analiza îndeplinirii lor.Cel care a identificat şi analizat procesele de management pentru primadată a fost Henry Fayol, in lucrarea sa
 Administration industrielle et générale
.Astfel, dupa opinia sa, s-au definit cinci funcţii principale:
previziune
,
organizare, coordonare, comandă
si
control
(evaluare).
1
 
Lefter, V.,
 Managementul organizaţiilor 
, capitolul 1, p.18 apud W.H. Newman,
 Administrative Action
, N.Y., 1956
2
D. Fundătură şi colab.,
 Dicţionar de management 
, Editura D. Coresi, Bucureşti, 1992
3
Lefter, V.,
 Managementul organizaţiilo
, capitolul 7, p.119
1
 
Funcţiile conducerii (previziune, organizare, coordonare, antrenare,control-evaluare) sunt exercitate de orice manager care realizează unmanagement ştiinţific în vederea stabilirii obiectivelor şi a realizării lor.
II.1Funcţia de previziune
Funcţia de previziune cuprinde ansamblul acţiunilor prin care sestabilesc obiectivele organizaţiei pe termen scurt, mediu şi lung, seformulează modalităţile de realizare a acestora şi se fundamentează necesarulde resurse.Previziunea răspunde la intrebarile: “ce trebuie şi ce poate fi realizat incadrul organizaţiei?” concomitent cu desemnarea resurselor necesare.Obiectivele, primele elemente în care se concretizează previziunea, trebuie săreflecte specifitatea organizaţiei, fie măsurabile şi, mai ales, realiste.Previziunea a devenit o parte integrantă a mentalităţii managerilor, caretrebuie ca prin activitatea pe care o desfăşoară, să anticipeze modul dedesfăşurare a activităţilor. Managerul trebuie să orienteze permanent unitatea pentru obţinerea unor performanţe superioare prin anticiparea modalităţilor de derulare a proceselor economice din unitate, pe baza rezultatelor obţinuteşi experienţa acumulată.În această etase prefigureaviitoarele investiţii şi dezvoltareamijloacelor de producţie, în funcţie de noua structură a activităţilor ce se vadesfăşura în unitate.Previziunile se materializeaz în: prognoze, planuri şi programe.
Prognozele
, se stabilesc pe termen lung şi indidiferitealternative pentru dezvoltarea economico-socială a unităţiieconomice, în funcţie de evolia cerinţelor pieţei, deschimbările posibile în structura economiei naţionale;
Planurile
reprezintă componenta funcţiei de previziune cel maifrecvent întâlnită în unităţile economice. Importanţa activităţii de planificare constă în faptul prin intermediul acesteiamanagerul identifică obiectivele unităţii, determină programelede activitate, stabileşte nivelul bugetului de venituri şi cheltuieli;
Programele
, constituie un al treilea mod de manifestare afuncţiei de previziune, cu un grad mai mare de precizie, mult maidetaliate, asigurând şi o coordonare mai strictă a acţiunilor dinunitatea economică. În general, programul se defineşte prinansamblul de activităţi, lucrări eşalonate precis în timp, avândfiecare durata stabilită şi resursele repartizate, astfel încât săconducă la realizarea unui obiectiv prestabilit;Aceste rezultate ale previziunii se referă la aceleaşi elemente: obiective,modalităţi de acţiune pentru realizarea lor şi resurse necesare, dar au unorizont temporal diferit.
2
 
II.2Funcţia de organizare
Funcţia de organizare „desemnează ansamblul proceselor demanagement prin intermediul cărora se stabilesc şi delimitează procesele demuncă fizică şi intelectuală şi componentele lor (mişcări, timpi, operaţii,lucrări, etc), precum şi gruparea acestor sarcini pe posturi, formaţii de muncă,compartimente şi atribuirea lor pesonalului, corespunzător anumitor criteriimanageriale, economice, tehnice şi sociale, în vederea realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor previzionate.”
4
Funcţia de organizare reprezintă componenta cea mai complexă amanagementului. Aportul său se manifestă în ceea ce priveşte realizareaobiectivelor rezultate ca urmare a manifestării funcţiei de previziune. Maimult, are menirea să indice "cum să facă" unitatea economică pentru a atingeobiectivele prestabilite. Deci funcţia de organizare răspunde la intrebările:cine şi cum contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei? Răspunsul îlconstituie combinarea resurselor umane şi, în mod indirect, materialeinformaţionale şi financiare, la nivelul locurilor de muncă, compartimentelor şi organizaţiei.Organizarea, ca funcţie a managementului poate fi definită prinansamblul acţiunilor întreprinse în vederea utilizării cu maximum de eficienţăa resurselor materiale, umane şi financiare pe care le are la dispoziţieorganizaţia. Pentru utilizarea eficientă a factorilor de producţie, managerultrebuie să iniţieze acţiuni şi să adopte decizii menite să asigure raporturi şi proporţii optime între toate categoriile de resurse, să elaboreze şi să aplice în practică structuri raţionale de organizare.În general, exercitarea funcţiei de organizare presupune următoarele:
Delimitarea subdiviziunilor organizatorice (compartimentelor) în carese vor desfăşura activităţi de obţinere a produselor sau a serviciilor  pentru unităţi sau terţi;
Stabilirea posturilor, care se delimitează pe baza unor norme şi avolumului lucrărilor necesare de executat într-o perioadă dată;
Precizarea sistemului de relaţii organizatorice care au menirea, întrealtele, să asigure unitatea de conducere şi cooperarea între posturi saucompartimente;
4
Nicolescu, O., Verboncu, I.
 Fundamentele managementului
 
organizaţiei,
EdituraTribuna Economică, Bucureşti, 2001, capitolul 1)
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Valentina Arnaut liked this
Valentina Arnaut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->