Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Henricus de Libero Castro - Virgo Dulcis Atque Pia

Henricus de Libero Castro - Virgo Dulcis Atque Pia

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Ernesto Schmied

More info:

Categories:Types, Sheet Music
Published by: Ernesto Schmied on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
424242434343424242œ
 
œ VœœVœœVœ œœ
Vir-godul -
œ
 
œ˙œœœœ
cisatquepi-
 
œœ˙w U
a.
w uw uŒœœœœ
Dor-mien-
Œ
 
œœŒœœw U
tes
w Uw uŒœœœœ
inhacvi -
Œœ
 
œŒœœ
Laudate
w U
a
w Uw uŒœœ
Inpec -
Œ
 
œŒœœœœœ
ca - tis
 
œœœœœœœœ
si-nebry -
 
˙œœw U
a.
w uw uVVV
12
 
Œœœ
ve-ni,
12
Œœ
 
œ
12
Œ
 
œ
eum
œœ
 
œ
ex-ci-ta.
œœ
 
œœŒŒœœ
Tu-ba -
 
œœ
 
œœœœœ
 
œ
tu - i -
œœœœŒœœ
 
de-pre -
œœœœJ
 
œœJ
 
œ
ca - tus
œœœœ
in
J
 
œœJ
 
œ
Sit ab -
ŒœœœJ
 
œœJ
 
œ
lu - tio
œœœœJ
 
œœJ
 
œ
re - a -
œœœŒw U
tus.
w uw uVVV
22
 
Œœ
Et
22
Œœ
22
Œœœœœœ
ut Je-sus tu -
j
 
œœj
 
œjœ
 
œj
 
œ
sono
œœœœ
us na-tus Sit
 
œœœ
 
œœ
 
œœœ
 
œ
no - bis
œœœœœœŒJ
 
œ
pro -
œœœœJ
 
œjœ
pi - ti -
Œ
 
œœœ
Tube
J
 
œJ
 
œ
us. lu -
Œœœœœœœ
va er-go
jœ
 
œj
 
œjœ
 
œj
 
œVVV
30
 
œœœœ
vi-gi-la-re
30
 
œœ
 
œ
30
œœœœœœœ
Etven-tu-ra
 
œœœœœœJ
 
œœJ
 
œ
ex-spec-ta -
jœ
 
œj
 
œJ
 
œœJ
 
œJ
 
œœJ
 
œ
re. Ut
˙œ œœœœœ
in - ven-tis -
˙œœœœœ
 
œ
ve-lis
˙jœ
 
œjœJ
 
œœJ
 
œ
da-re Sem -
˙œœJ
 
œœJ
 
œ
pi - ter -
˙œœJ
 
œœJ
 
œ
na gau-
˙Ów
dia
ww
-1-Virgo dulcis atque pia
© Copyright Ernesto Schmied
Henricus de Libero Castro (s. XIV)
Virgo dulcis atque pia
Himno

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->