Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mehanički proračun nadzemnih vodova

Mehanički proračun nadzemnih vodova

Ratings: (0)|Views: 1,727 |Likes:
Published by Ahmet Mrvoljak

More info:

Published by: Ahmet Mrvoljak on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
 1
J.U.MSŠ Maglaj 2011/12 god.
 
MATURSKI RAD
Predmet: Elektroenergetske mreže
 
Tema:Mehanički proračun nadzemnih
vodova
Kandidat: Mentor:
Adem Husić Ćerimagić Dino dipl.ing.el.teh
 
 
 2
SADRŢAJ
:
 
1.UVOD
…………………………………………………………………….
32.SASTAVNI ELEMENTI DALEKOVODA
………………………….….3
 
2.1.Stubovi nadzemnih elektroenergetskih vodova
…………………………….….3
-42.2.Izolatori
………………………………………………………………………...…4
-5
2.3.Pribor za priĉvršćenje……………………………………………………………..5
 
2.4.Zaštitno uţe i sistem za uzemljenje………………………………………….…5
-6
3.ELEKTROENERGETSKI VODOVI
…………………………………....6
 4.PODJELA I OSNONI ELEMENTI NADZEMNIH VODOVA
……..6
-7
5.MATERIJALI ZA VODIĈE………………………………………….….8
 
6.NAĈINI IZVEDBE…………………………………………………..……9
 
7.RASPORED VODIĈA NA STUBU………………………………..…9
-118.PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
…….…
.119.SVRH
A MEHANIĈKOG PRORAĈUNA……………………….…….12
 10.DIMENZIONIRANJE VODOVA
…………………………………
13-1411.KLIMATSKI UTICAJI
………………………………………...…
..15-17
12.OSNOVNI PARAMETRI PRORAĈUNA………………………...18
-19
13.MEHANIĈKI PRORAĈUN HOMOG
EN
IH VODIĈA……...…..19
-20
14.MEHANIĈKI PRORAĈUN ALUĈELNIH VODIĈA……
...
……
20-21
15.MEHANIĈKI PRORAĈUN POMOĆU PN
-KRIVULJE
…………...22
 
16.JEDNAĈINA PROMJENE STANJA……………….…………….23
-24
17.MEHANIĈKI STEPEN SIGURNOSTI VODIĈA I GRANIĈNI
RASPON
…………………………………………………………………....25
 
18.ZAKLJUĈAK………………………………………………………..…2
619.LITERATURA
…………………………………
...
……………………
..27
 
 3
1.UVOD:
 
Oblast koja je obraĎena u ovom maturskom radu smo spominjali ranije,tačnije u 3. razredu.Uuvodnom dijelu maturskog upoznati ćemo se sa sastavnim dijelovima dalekovoda kao sto sustubovi,izolatori,priključni
 
 pribor,zaštitna užad i sl. Zatim ćemo preći na glavni dio ovogmaturskog tj. na nadzemne vodiče
koji su ujedno I sastavni dijelovi dalekovoda
,vidjet ćemonjihov raspored na stubu,zatim ćemo vidjeti koji to sve klimatski faktori utiču na nadzemnevodiče i šta je sve potrebno poduzeti kako bismo smanjili njihov uticaj. Svrha mehaničkog proracuna nadzemnog voda jest odreĎivanje natega vodiča i provjesa kod montaže u ovisnosti oatmosferskim i ostalim radnim uvjetima voda. Biti će govora o raznim mehaničkim proraču
nima
nadzemnih vodova kao npr. proračun homogenih vodova,proračun alu čel vodiča,proračun pomoću PN
-krivulje isl
.U završnom dijelu ovog maturskog će biti spomenuta pored ostalog i jednačina promjena stanja.
 
2.SASTAVNI ELEMENTI DALEKOVODA:
Sastavni elementi dalekovoda su:
 
vodiĉi
-
služe za voĎenje struje,
 
stubovi
-
su predviĎeni za nošenje i zatezanje vodiča,
 
izolatori
-
sprečavaju da struja teče izmeĎu vodiča ili kroz stupove u zemlju;
 
pribor
-
služi za pričvršćenje izolatora na stupove, ovješenje i spajanje vodiča, zamehaničku i električnu zaštitu dalekovoda;
 
zaštitna uţad
-
štite dalekovod od udara groma;
 
sistem za uzemljenje
-
zajedno sa zaštitnim užetom u slučaju kvara dalekovoda,opasnost po živa bića u blizini.
 
Sada ćemo spomenuti ponešto o svakom,vodiče ćemo posebno.
 
2.1.STUBOVI NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIHVODOVA
Prema namjeni stubove dijelimo na:
 
noseće
(nosive ili nosne) i
 
 
zatezne.
 Noseći stub
 
 je stub koji služi za nošenje provodnika i zaštitnih užadi.
Zatezni stub
 
služi za zatezanje provodnika i zaštitnih užadi.
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
djordjeue liked this
Azemina Jagodic liked this
Marija Schöppl liked this
Adnan Causevic liked this
ivan385 liked this
Goran Gudelj liked this
samokreze liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->