Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Su Phat Song Hai Bac III

Su Phat Song Hai Bac III

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by Sơn Lại Thanh

More info:

Published by: Sơn Lại Thanh on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Hỏi: Thế nào là sự trộn 4 sóng, sự phát sóng hài bậc III?Trả lời:
I.SỰ TRỘN 4 SÓNG:
Giả sử có 3 sóng phẳng đơn sắc truyền dọc theo trục z vào một môi truờng phi tuyến bậcIII. Điện trường tổng hợp trong môi trường phi tuyến bậc ba sẽ là tổng hợp của ba điệntrường ứng với ba sóng này:
 E  E  E  E 
332211
coscoscos
ω ω ω 
++=
(1.1) 
),(
111
ω 
 z  E  E 
=
,),(
122
ω 
 z E  E 
=
),(
333
ω 
 z E  E 
=
.Để cho việc tính toán được thuận tiện và ngắn gọn, ta sẽ đặt
 E  A
ω 
cos
=
 (
k=1,2,3
). Vậy theo (1.1):
32131,23133313
63
 A A A A A A A E 
++=     =
===
(1.2)Hãy xét từng số hạng dưới dấu xích ma:)3cos(41)cos(43)(cos
33333
 E  E  E  A
ω ω ω 
+==
)2cos(41)2cos(41)cos(21
2222
 E  E  E  E  E  A A
ω  ω  ω  ω  ω  
+++=
k=1,2,3; l=1,2,3;Các cặp k,l khả dĩ là: (1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (1,3), (3,1).(đại số tổ hợp)
( ) ( )
[ ]
)cos()cos(coscos 41
321321321321321321
ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω 
+++++++++=
 E  E  E  A A A
Độ phân cực phi tuyến bậc ba là:
( )
3)3( 0)3(
 E  P 
χ ε 
=
sẽ bao gồm các thành phần:
( )
     ++=
12312231)3(01
212143
 E  E  E  E  E  P 
χ ε ω 
( )
     ++=
22322132)3(02
212143
 E  E  E  E  E  P 
χ ε ω 
( )
     ++=
32232133)3(03
212143
 E  E  E  E  E  P 
χ ε ω 
( )
321)3(0321321321321
41)()()(
 E  E  P  P  P  P 
χ ε ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω 
=+=++=+=++
 
( )
31)3(01
413
 P 
χ ε ω 
=
( )
32)3(02
413
 E  P 
χ ε ω 
=
 
( )
33)3(03
413
 E  P 
χ ε ω 
=
( )
221)3(02121
41)2(2
 E  P  P 
χ ε ω ω ω ω 
==+
( )
122)3(01212
41)2(2
 E  P  P 
χ ε ω ω ω ω 
==+
( )
322)3(03232
41)2(2
 E  P  P 
χ ε ω ω ω ω 
==+
( )
223)3(02323
41)2(2
 E  P  P 
χ ε ω ω ω ω 
==+
( )
321)3(03131
41)2(2
 E  P  P 
χ ε ω ω ω ω 
==+
( )
123)3(01313
41)2(2
 E  P  P 
χ ε ω ω ω ω 
==+
II.SỰ PHÁT SÓNG HÀI BẬC III:
Sự phát sóng hài bậc III là một trường hợp riêng của sự trộn 4 sóng, trong đó
ω ω ω ω 
===
321
nên
ω ω 
3
4
=
 
( )
321)3(0321
41
 E  E  E  P 
χ ε ω ω ω 
=++
Suy ra:
( )
),(413
3)3( 0
 E  P 
ω  χ ε ω 
=
Để thuận tiện cho các quá trình tính toán tiếp theo, chúng ta sẽ biểu diễn độ phâncực phi tuyến bậc III dưới dạng số phức:
[ ]
ciki NL
ee z  P  P 
+=
333
),3( 21~
ω  ω  
ω  
Tương tự như khi khảo sóng hài bậc hai, ta cũng có:
i
e E cnidzdE 
=
)()3( 83)3(
3)3( 3
ω ω  χ ω ω 
(2.1)Trong đó,
[ ]
ω ω ω ω 
ω 
33
33
nnc
==
Lấy tích phân từ 0 đến L của (2.1):
      ==
∫ 
ie E cnidze E cni E 
kLi Li
1)()3( 83)()3( 83)3(
3)3( 303)3( 3
ω ω  χ ω ω ω  χ ω ω 
ω ω 
Hiệu suất biến hoán công suất đối với sự phát sóng hài bậc III là:
( )
                   ==
222223342023
22sin)0()3( 1690)(
kLkL L I nnc I   L I e
THG
ω ω ω ω ω 
ω  χ ε ω 
Khảo sát điều kiện hợp pha (Tự làm nhé, chẳng có gì vui nữa! Sách quang phi tuyến củasinh viên, trang 79, từ công thức 4.2.6). Scan cho các bạn luôn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->