Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Louis Sullivan: The Tall Office Building Artistically Considered

Louis Sullivan: The Tall Office Building Artistically Considered

Ratings: (0)|Views: 4,305 |Likes:
Published by SamZagami
Louis Sullivan's 1896 essay.
The original magazine scan is available here: http://archive.org/details/tallofficebuildi00sull
Louis Sullivan's 1896 essay.
The original magazine scan is available here: http://archive.org/details/tallofficebuildi00sull

More info:

Published by: SamZagami on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
V`j Vkii Haabgj Oubifbmc Krtbstbgkiiy Ghmsbfjrjf
Ihubs @. Wuiibvkm
Abrst puoibs`jf bm
Ibppbmghtt‒s Ekckzbmj 
 #:3 (Ekrg` ;021) pp. 647-42
B.
V`j krg`btjgts h
 t`bs ikmf kmf cjmjrktbhm krj mhw orhuc`t akgj-th-akgj wbt` shejt`bmc mjw umfjr t`j sum‖mkejiy, t`kt jvhiutbhm kmf bmtjcrktbhm h
 shgbki ghmfbtbhms, t`kt spjgbki crhupbmc h
 t`je, t`kt rjsuits bm k fjekmf ahr t`j jrjgtbhm h
 tkii ha 
bgj oubifbmcs.Bt bs mht ey purphsj th fbsguss t`j shgbki ghmfbtbhms> B kggjpt t`je ks t`j akgt, kmf sky kt hmgj t`kt t`j fjsbcm h
 t`j tkii ha 
bgj oubifbmc eust oj rjghcmbzjf kmf ghmarhmtjf kt t`j hutsjt ks k prhoije th oj shivjf‖k vbtki prhoije, prjssbmc ahr k truj shiutbhm.Ijt us stktj t`j ghmfbtbhms bm t`j pikbmjst ekmmjr. Orbj
iy, t`jy krj t`jsj< Ha 
bgjs krj mjgjsskry ahr t`j trkmskgtbhm h
 ousbmjss.V`j bmvjmtbhm kmf pjrajgtbhm h
 `bc` spjjf jijvkthrs eknj vjrtbgki trkvji, w`bg` wks hmgj tjfbhus kmf pkbmaui, mhw jksy kmf gheahrtkoij.V`j fjvjihpejmt h
 stjji ekmuakgturj `ks s`hwm t`j wky th skaj, rbcbf, jghmhebgki ghmstrugtbhms rbsbmc th k crjkt `jbc`t.V`j ghmtbmujf crhwt` h
 phpuiktbhm bm t`j crjkt gbtbjs, kmf t`j ghmsjqujmt ghmcjstbhm h
 gjmtjrs kmf t`j rbsj bm vkiuj h
 crhumf, stbeuiktj km bmgrjksj bm mueojr h
 sthrbjs.V`jsj, suggjssauiiy pbijf hmj uphm kmht`jr, rjkgt hm crhumf vkiujs‖kmf sh hm, oy kgtbhm kmf rjkgtbhm, bmtjrkgtbhm kmf bmtjr-rjkgtbhm. V`us `ks ghej kohut t`kt ahre h
 ihaty ghmstrugtbhm gkiijf t`j "ehfjrm ha 
bgj oubifbmc". Bt `ks ghej bm kmswjr th k gkii, ahr bm bt, k mjw crhupbmc h
 shgbki ghmfbtbhms `ks ahumf k `kobtktbhm kmf k mkej.Zp th t`bs phbmt, kii bm jvbfjmgj bs ektjrbkibstbg‖km jx`bobtbhm h
 ahrgj, h
 rjshiutbhm, h
 orkbms bm t`j njjm sjmsj h
 t`j whrf. Bt bs t`j lhbmt prhfugt h
 t`j spjguikthr, t`j jmcbmjjr, t`j oubifjr.
Trhoije 
< @hw s`kii wj bepkrt th t`bs stjrbij pbij‖t`bs grufj, `krs`, orutki kccihejrktbhm, t`bs stkrn, stkrbmc jxgikektbhm h
 jtjrmki strbaj‖t`j crkgbhusmjss h
 t`jsj `bc`jr ahres h
 sjmsbobibty kmf guiturj t`kt rjst hm t`j ihwjr kmf
bjrgjr pkssbhms8 @hw s`kii wj prhgikbe arhe t`j fbzzy `jbc`t h
 t`bs strkmcj, wjbrf, ehfjrm `husjthp t`j pjkgjaui jvkmcji h
 sjmtbejmt, h
 ojkuty‖t`j guit h
 k `bc`jr ibaj8V`bs bs t`j prhoije, kmf wj eust sjjn t`j shiutbhm h
 bt bm k prhgjss kmkihchus th bts hwm jvhiutbhm, bmfjjf, k ghmtbmuktbhm h
 bt‖mkejiy, oy prhgjjfbmc stjp-oy-stjp arhe cjmjrki th spjgbki kspjgts, arhe ghkrsjr th
bmjr ghmsbfjrktbhms.Bt bs ey ojibj
 t`kt bt bs h
 t`j vjry jssjmgj h
 jvjry prhoije t`kt bs ghmtkbms kmf succjsts bts hwm shiutbhm. V`bs B ojibjvj th oj mkturki ikw. Ijt us jxkebmj t`jm, gkrjauiiy, t`j jijejmts‖ijt us sjkrg` hut t`bs ghmtkbmjf succjstbhm, t`bs jssjmgj h
 t`j prhoije.V`j prkgtbgki ghmfbtbhms krj, orhkfiy spjknbmc, t`jsj<
Skmtjf 
< ;.K sthry ojihw crhumf, ghmtkbmbmc ohbijr, jmcbmjs h
 vkrbhus shrts, jtg.‖bm s`hrt, t`j pikmt ahr phwjr, `jktbmc, ibc`tbmc, jtg.
 
?.K crhumf
ihhr, sh gkiijf, fjvhtjf th sthrjs, okmns, hr ht`jr jstkoibs`ejmts rjqubrbmc ikrcj krjk, kepij spkgbmc, kepij ibc`t, kmf crjkt arjjfhe h
 kggjss. 7.K sjghmf sthry rjkfbiy kggjssboij oy stkbrwkys‖t`bs spkgj usukiiy bm ikrcj suofbvbsbhms, wbt` ghrrjsphmfbmc ibojrkibty bm strugturki spkgbmc kmf jxpkmsj h
 cikss kmf orjkft` h
 jxtjrmki hpjmbmcs. 6.Kohvj t`bs, km bmfj
bmbtj mueojr h
 sthrbjs h
 ha 
bgjs pbijf tbjr uphm tbjr, hmj tbjr lust ibnj kmht`jr tbjr, hmj ha 
bgj lust ibnj kii t`j ht`jr ha 
bgjs‖km ha 
bgj ojbmc sbebikr th k gjii bm `hmjy gheo, ejrjiy k ghepkrtejmt, mht`bmc ehrj. :.Kt t`j thp h
 t`bs pbij bs pikgjf k spkgj hr sthry t`kt, ks rjiktjf th t`j ibaj kmf usjauimjss h
 t`j strugturj, bs purjiy p`ysbhihcbgki bm bts mkturj‖mkejiy, t`j kttbg. Bm t`bs, t`j gbrguikthry systje ghepijtjs btsji
 kmf eknjs bt crkmf turm, ksgjmfbmc kmf fjsgjmfbmc. V`j spkgj bs
biijf wbt` tkmns, pbpjs, vkivjs, s`jkvjs, kmf ejg`kmbgki jtgjtjrk t`kt suppijejmt kmf ghepijejmt t`j ahrgj-hrbcbmktbmc pikmt `bffjm ojihw crhumf bm t`j gjiikr. 1.Abmkiiy, hr kt t`j ojcbmmbmc rkt`jr, t`jrj eust oj hm t`j crhumf
ihhr k ekbm kpjrturj hr jmtrkmgj gheehm th kii t`j hggupkmts hr pktrhms h
 t`j oubifbmc.V`bs tkouiktbhm bs, bm t`j ekbm, g`krkgtjrbstbg h
 jvjry tkii ha 
bgj oubifbmc bm t`j ghumtry. Ks th t`j mjgjsskry krrkmcjejmts ahr ibc`t ghurts, t`jsj krj mht cjrekmj th t`j prhoije, kmf ks wbii ojghej shhm jvbfjmt, B trust, mjjf mht oj ghmsbfjrjf `jrj. V`jsj t`bmcs, kmf sug` ht`jrs ks t`j krrkmcjejmt h
 jijvkthrs, ahr jxkepij, `kvj th fh strbgtiy wbt` t`j jghmhebgs h
 t`j oubifbmc, kmf B kssuej t`je th `kvj ojjm auiiy ghmsbfjrjf kmf fbsphsjf h
 th t`j sktbsakgtbhm h
 purjiy utbibtkrbkm kmf pjgumbkry fjekmfs. Hmiy bm rkrj bmstkmgjs fhjs t`j pikm hr
ihhr krrkmcjejmt h
 t`j tkii ha 
bgj oubifbmc tknj hm km kjst`jtbg vkiuj, kmf t`us usukiiy w`jm t`j ibc`tbmc ghurt bs jxtjrmki hr ojghejs km bmtjrmki ajkturj h
 crjkt bephrtkmgj.Ks B ke `jrj sjjnbmc mht ahr km bmfbvbfuki hr spjgbki shiutbhm, out ahr k truj mhreki typj, t`j kttjmtbhm eust oj ghm
bmjf th t`hsj ghmfbtbhms t`kt, bm t`j ekbm, krj ghmstkmt bm kii tkii ha 
bgj oubifbmcs, kmf jvjry ejrj bmgbfjmtki kmf kggbfjmtki vkrbktbhm jibebmktjf arhe t`j ghmsbfjrktbhm ks `kreaui th t`j gijkrmjss h
 t`j ekbm bmqubry.V`j prkgtbgki `hrbzhmtki kmf vjrtbgki fbvbsbhm, hr ha 
bgj umbt, bs mkturkiiy oksjf hm k rhhe h
 gheahrtkoij krjk kmf `jbc`t, kmf t`j sbzj h
 t`bs stkmfkrf ha 
bgj rhhe lust ks mkturkiiy prjfjtjrebmjs t`j stkmfkrf strugturki umbt, kmf, kpprhxbektjiy, t`j sbzj h
 wbmfhw hpjmbmcs. Bm turm, t`jsj purjiy krobtrkry umbts h
 strugturj ahre, bm km jqukiiy mkturki wky, t`j truj oksbs h
 t`j krtbstbg fjvjihpejmt h
 t`j jxtjrbhr. H
 ghursj t`j strugturki spkgbmcs kmf hpjmbmcs bm t`j
brst hr ejrgkmtbij sthry krj rjqubrjf th oj t`j ikrcjst h
 kii> t`hsj bm t`j sjghmf hr quksb-ejrgkmtbij sthry krj h
 k shejw`kt sbebikr mkturj. V`j spkgbmcs kmf hpjmbmcs bm t`j kttbg krj h
 mh bephrtkmgj w`ktshjvjr (t`j wbmfhws `kvj mh kgtuki  vkiuj), ahr ibc`t eky oj tknjm arhe t`j thp, kmf mh rjghcmbtbhm h
 k gjiiuikr fbvbsbhm bs mjgjsskry bm t`j strugturki spkgbmc.@jmgj bt ahiihws, bmjvbtkoiy kmf bm t`j sbepijst phssboij wky, t`kt b
 wj ahiihw hur mkturki bmstbmgts wbt`hut t`huc`t h
 ohhns, ruijs, prjgjfjmts, hr kmy sug` jfugktbhmki bepjfbejmts th k sphmtkmjhus kmf "sjmsboij" rjsuit, wj wbii bm t`j ahiihwbmc ekmmjr fjsbcm t`j jxtjrbhr h
 hur tkii ha 
bgj oubifbmc<Ojcbmmbmc wbt` t`j
brst sthry, wj cbvj t`bs k ekbm jmtrkmgj t`kt kttrkgts t`j jyj th bts ihgktbhm, kmf t`j rjekbmfjr h
 t`j sthry wj trjkt bm k ehrj hr ijss ibojrki, jxpkmsbvj, sueptuhus wky‖k wky oksjf jxkgtiy hm t`j prkgtbgki mjgjssbtbjs, out jxprjssjf wbt` k sjmtbejmt h
 ikrcjmjss kmf arjjfhe. V`j sjghmf sthry wj trjkt bm k sbebikr wky, out usukiiy wbt` ebifjr prjtjmsbhm.
 
Kohvj t`bs, t`rhuc`hut t`j bmfj
bmbtj mueojr h
 typbgki ha 
bgj tbjrs, wj tknj hur guj arhe t`j bmfbvbfuki gjii, w`bg` rjqubrjs k wbmfhw wbt` bts sjpkrktbmc pbjr, bts sbii kmf ibmtji, kmf wj, wbt`hut ehrj kfh, eknj t`je
ihhn
 kii kibnj ojgkusj t`jy
krj 
 kii kibnj. V`bs orbmcs us th t`j kttbg, w`bg`, `kvbmc mh fbvbsbhm bmth ha 
bgj gjiis kmf mh spjgbki rjqubrjejmt ahr ibc`tbmc, cbvjs us t`j phwjr th s`hw, oy ejkms h
 bts orhkf jxpkmsj h
 wkii kmf bts fhebmktbmc wjbc`t kmf g`krkgtjr, t`kt w`bg` bs t`j akgt‖mkejiy, t`kt t`j sjrbjs h
 ha 
bgj tbjrs `ks ghej fj
bmbtjiy th km jmf.V`bs eky pjr`kps sjje k okif rjsuit kmf k `jkrtijss, pjssbebstbg wky h
 stktbmc bt, out jvjm sh, wj gjrtkbmiy `kvj kfvkmgjf k ehst g`krkgtjrbstbg stkcj ojyhmf t`j bekcbmjf sbmbstjr oubifbmc h
 t`j spjguikthr-jmcbmjjr-oubifjr gheobmktbhm. Ahr t`j `kmf h
 t`j krg`btjgt bs mhw fj
bmbtjiy ajit bm t`j fjgbsbvj phsbtbhm kt hmgj tknjm, kmf t`j succjstbhm h
 k t`hrhuc`iy shumf, ihcbgki, gh`jrjmt jxprjssbhm h
 t`j ghmfbtbhms bs ojghebmc kppkrjmt.S`jm B sky t`j `kmf h
 t`j krg`btjgt, B fh mht ejkm mjgjsskrbiy t`j kgghepibs`jf kmf trkbmjf krg`btjgt. B ejkm hmiy k ekm wbt` k strhmc, mkturki ibnbmc ahr oubifbmcs, kmf k fbsphsbtbhm th s`kpj t`je bm w`kt sjjes th `bs umkaajgtjf mkturj k fbrjgt kmf sbepij wky. @j wbii prhokoiy trjkf km bmmhgjmt pkt` arhe `bs prhoije th bts shiutbhm, kmf t`jrjbm `j wbii s`hw km jmvbkoij cbat h
 ihcbg. B
 `j `ks shej cbat ahr ahre bm fjtkbi, shej ajjibmc ahr ahre, purjiy kmf sbepiy ks ahre‖shej ihvj ahr t`kt‖`bs rjsuit, bm kffbtbhm th bts sbepij, strkbc`tahrwkrf mkturkimjss kmf ghepijtjmjss bm cjmjrki stktjejmt, wbii `kvj shejt`bmc h
 t`j g`kre h
 sjmtbejmt.@hwjvjr, t`us akr, t`j rjsuits krj hmiy pkrtbki kmf tjmtktbvj kt ojst> rjiktbvjiy truj t`jy krj, out supjr
bgbki. Sj krj fhuotijss rbc`t bm hur bmstbmgts, out wj eust sjjn k auiijr lustb
bgktbhm, k
bmjr skmgtbhm ahr bt.
BB.
B kssuej mhw t`kt bm t`j stufy h
 hur prhoije, wj `kvj pkssjf t`rhuc` t`j vkrbhus stkcjs h
 bmqubry, ks ahiihws< Abrst, t`j shgbki oksbs h
 t`j fjekmf ahr tkii oubifbmcs.Wjghmf, bts ibtjrki ektjrbki sktbsakgtbhm.V`brf, t`j jijvktbhm h
 t`j qujstbhm arhe ghmsbfjrktbhms h
 ibtjrki pikmmbmc, ghmstrugtbhm, kmf jqubpejmt, th t`j pikmj h
 jijejmtkry krg`btjgturj ks k fbrjgt hutcrhwt` h
 shumf, sjmsboij oubifbmc.Ahurt`, t`j qujstbhm kckbm jijvktjf arhe km jijejmtkry krg`btjgturj th t`j ojcbmmbmcs h
 truj krg`btjgturki jxprjssbhm, t`rhuc` t`j kffbtbhm h
 k gjrtkbm qukibty kmf qukmtbty h
 sjmtbejmt.Out hur oubifbmc eky `kvj kii t`jsj bm k ghmsbfjrkoij fjcrjj kmf yjt oj akr arhe t`kt kfjquktj shiutbhm h
 t`j prhoije B ke kttjeptbmc th fj
bmj. Sj eust mhw `jjf qukibty kmf qukmtbty h
 sjmtbejmt.Bt fjekmfs h
 us, ‐w`kt bs t`j g`bj
 g`krkgtjrbstbg h
 t`j tkii ha 
bgj oubifbmc8‒ Kmf kt hmgj, wj kmswjr, ‐bt bs ihaty‒. V`bs ihatbmjss bs th t`j krtbst-mkturj bts t`rbiibmc kspjgt. Bt bs t`j vjry hpjm hrckm thmj bm bts kppjki. Bt eust oj bm turm t`j fhebmkmt g`hrf bm `bs jxprjssbhm h
 bt, t`j truj jxgbtkmt h
 `bs bekcbmktbhm. Bt eust oj tkii, jvjry bmg` h
 bt tkii. V`j ahrgj kmf phwjr h
 kitbtufj eust oj bm bt, t`j cihry kmf prbfj h
 jxkitktbhm eust oj bm bt. Bt eust oj jvjry bmg` k prhuf kmf shkrbmc t`bmc, rbsbmc bm s`jjr jxuitktbhm, t`kt arhe ohtthe th thp, bt bs k umbt wbt`hut k sbmcij fbssjmtbmc ibmj‖t`kt bt bs t`j mjw, t`j umjxpjgtjf, t`j jihqujmt pjrhrktbhm h
 ehst okif, ehst sbmbstjr, ehst ahrobffbmc ghmfbtbhms.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lyubsjeglova liked this
lyubsjeglova liked this
Andreea Dimian liked this
restuletacere liked this
Pilar Pinchart liked this
Calum Macleod liked this
Leon Chang liked this
Patrick Eccles liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->