Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lakens Haans Koole - De Psycholoog - Replicatie Onderzoek

Lakens Haans Koole - De Psycholoog - Replicatie Onderzoek

Ratings: (0)|Views: 656 |Likes:
Published by Lakens

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Lakens on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
  / m 201210
Recente raudezaken trekken derobuustheid van wetenschappelijkonderzoek in twijel.Toch is er een uitstekende manier om debetrouwbaarheid van onderzoek te garanderen: hetzelde onderzoekmeerdere keren uitvoeren.Waaromdoen onderzoekers desondanks zeldenreplicatieonderzoek?Daniël Lakensc.s. leggen uit waarom een signicantep-waarde betekenisloos is en alleenreplicatieonderzoek de psychologischewetenschap kan redden.
 
  / m 2012    : ë ,  , 11
P
 
sychlgische eteschappers prbererbuuste keis te vererve ver hetgedrag va mese. De laatste jare isdie rbuustheid regelmatig ter discus-sie gesteld. Maar al te vaak hr je depmerkig: ‘Weteschap is k maar ee meig.’ Spraak-makede raudezake zals die va Diederik Stapel e Dirk Smeesters de het vertrue i de eteschap g meeraeme. Methdlge bekritisere derzekers vaegede grte exibiliteit aarmee ze hu data aalysere. Oderpsychlge heerst vertaardigig ver ee artikel i eetptijdschrit aari rdt beeerd dat mese de te-kmst kue vrspelle, zder uit te legge he mesedit precies zude mete kue (Bem, 2011, zie k LeBel& Peters, 2011; Wagemakers, Wetzels, Brsbm & Va derMaas, 2011).Deze tikkelige mtivere derzekers mkritisch aar het eige vakgebied te kijke. Er rdt da k p meerdere rte geerkt m de rbuustheid vagepubliceerde derzeksresultate te verbetere. Eevrbeeld va z’ iitiatie is het
Open Science Framework
 (pescieceramerk.rg). Bie het Ope ScieceFramerk vidt ee prject plaats aari psychlge verde hele ereld sameerke aa het grtstereplicatiederzek i de geschiedeis va de psychlgie. Tietalle derzekteams vere directe replicaties uit vabestaad derzek. Het del va dit prject is m hetbelag va replicatiederzek als ee kaliteitsctrleva eteschappelijke bevidige p de kaart te zette eee vrlpige idicatie va de rbuustheid vapsychlgische keis te verkrijge.Bij replicatiederzek det ee eteschapper eebestaad derzek z ged mgelijk a, i de hphetzelde resultaat te vide. We lichte i dit artikel teaarm replicatiederzek belagrijk is vr elkebetrubare eteschap, maar iettemi relatie eiigrdt uitgeverd dr eteschappers. Daara legge euit aarm ieue derzeksresultate die bestaa uit ééekel derzek vrzichtig geïterpreteerd meterde. We sluite a met ee vrzichtige ptimistischeblik p veraderige bie de eteschappelijke cultuur.Met dit artikel hpe e lezers duidelijk te make dat hetverstadig is de vlgede vuistregel, gebaseerd p ee ud-hllads versje, i gedachte te hude: éé derzek is
één onderzoekis géénonderzoek
Het belang van replicaties voor depsychologische wetenschap
 
de psycholoog / september 2012één onderzoek is geen onderzoekauteurs: daniël lakens e.a.
12
als ze cclusies trekke ver hu bevidige. Dezeutemarge schept ee balas tusse betrubaarheid epraktische haalbaarheid va eteschappelijk derzek. Ipsychlgisch derzek rdt deze utemarge meestalp vij prcet gesteld. Deze marge heet ee vergelijkbarerl als de maximumselheid i het verkeer. Als aut’s ietharder zude mge rijde da titig kilmeter per uur,vrkme e elisaar gelukke maar e kme k erges meer. De meeste derzekers ete dat eestatistische tets ee sigicatie  
p
-aarde met hebbedie kleier is da .05. Deze
p
-aarde beatrdt devlgede vraag: he aarschijlijk is het aargeme ( ee g extremer) derzeksresultaat – bijvrbeeld datmese die ee kiderliedje hre, zich kiderachtigergedrage –,
wanneer we
 
aannemen dat er geen efect bestaat in devolledige groep van mensen (de populatie) waarover men eenuitspraak wil doen
– als je alle mese p aarde eekiderliedje laat hre, gedraagt me zich iet aders darmaal.Zals Che (1994) uitlegt hebbe mese vaak meitemet het iterpretere va dit srt
voorwaardelijke
kase(de kas p X
 gegeven de voorwaarde
dat Y ul is). Ee veelgemaakte ut is het verissele va de kas p eegebeurteis (de kas dat X gevde rdt) e devraarde (gee ppulatie-efect,  de vraarde dat ul is). Z mee veel derzekers te rechte dat ee
p
-aarde va .05 laat zie dat er 95% kas is dat er ee efecti de ppulatie bestaat.Ee adere veelgemaakte dekut is m p basis va ee
p
-aarde va .05 te ccludere dat er ee kas va 95% isdat ee exacte replicatie va het derzek éér eesigicat resultaat zal late zie. I ee steekpre vaOakes (1986) maakte zestig prcet va de psychlgischederzekers zich schuldig aa deze ‘replicatiedekut’. Ivervlgderzek va Haller e Krause (2002) dacht 49% vade derzekers verkeerd ver de
p
-aarde. Het is daarmiet verderlijk dat derzekers de kas verschattedat ee lags vr het eerst gevde derzeks-uitkmst i ee replicatiederzek ederm eezeldesigicat efect zal late zie (Tversky & Kahema, 1971).Wat is da el de kas dat ee gerapprteerd efect i deeteschappelijke literatuur echt bestaat e gee tevalligebevidig is? Die vraag is meilijk (e misschie zelsmgelijk) te beatrde p basis va éé ekelderzek (Miller, 2009). Miller e Scharz (2011, p. 359)ccludere daarm dat
‘the initial result actually says hardlyanything about what percentage o replication attempts should be
Methodologischis het niet toege-staan extra proe-personen te ver-zamelen als bijeen eerste analyseblijkt dat het resultaat nét niet signicant is
gee derzek, tee derzeke zij ee hal derzek,drie derzeke zij ee betrubaar derzek.
Eén onderzoek is geen onderzoek
Steldat ee ieue studie aatt dat mese die et aaree kiderliedje hebbe geluisterd zich jger velee zich kiderachtiger gedrage. He grt is de kasdat adere derzeke dit efect k vide? Als eeeteschapper ee gepubliceerd derzek herhaalt, zalhet eerder beschreve efect sms iet gevde rde.De replicatiepgig is da iet succesvl. Het eit dat erderzeke i eteschappelijke tijdschrite staadie iet succesvl gerepliceerd kue rde, is ipricipe eselijk. Tegelijkertijd is het ee praktischeerkelijkheid. Het is belagrijk m ged te begrijpeaarm smmige replicatiepgige iet succesvlzulle zij, vral mdat er maar al te vaak ee schij vaabsluutheid m eteschappelijk derzek hee hagt.Weteschappers tlerere ee bepaalde kas p ute

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lakens liked this
Stuart Buck liked this
Lakens liked this
Lakens liked this
Lakens liked this
Lakens liked this
Lakens liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->