Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Webquest Storia - l'Infinito

Webquest Storia - l'Infinito

Ratings: (0)|Views: 640|Likes:
Published by Erasmo Modica

More info:

Published by: Erasmo Modica on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

 
 
¥ D'æ ~` da`dn}}a dfndaxxalzn n ik}nxi }~}}c gkc ik}xc@a` zixka mnk Likn+ ck d~ckclc}i}a clznxa æ k'N}cdi5 zixkamnkk'C`oc`c}a µ
 Baxgn K~ct Haxgnt 
 #
ZXNTN@]IRCA@N
Ck da`dn}}a mc
c`oc`c}a
æ zxntn`}n gcê `nkki ockataoci i`}cdi+ `nkki y~ikn itt~lnvi ~`ida``a}irca`n `ngi}cvi C`oi}}c+ `nkkn kc`g~n vcn`n c`mcdi}a da` zixakn mnk }cza2
i,zncxa` 
c`gxnda+
c`,oc`c}~l 
c` ki}c`a+
~`,n`mkcdf 
c` }nmntda+ nddCk ockataoa gxnda Ixct}a}nkn ioonxlivi dfn ( ck `~lnxa æ c`oc`c}a c` za}n`ri+ li `a` c`i}}a U\ y~nt}a `at}xa mctdaxta `a` c`}n`mn tazzxclnxn znx `~kki kn xcdnxdfn mncli}nli}cdc znx ck oi}}a dfn ntta ntdk~mn dfn k'c`oc`c}a znx iddxntdcln`}a tci }ikn mi za}nxnttnxn znxdaxta c` i}}a C` xnik}ê nttc t}nttc ikka t}i}a zxntn`}n+
`a` tn`}a`a ck hctag`amnkk'c`oc`c}a
& n c` xnik}ê `a` tn `n tnxva`a#+ li tak}i`}a mc ~`i y~i`}c}ê gxi`mn y~i`}anttc vagkca`a+ li z~x tnlzxn oc`c}i U\(Mi ikkaxi k–c`oc`c}a æ t}i}a tz~`}a mc xcoknttca`n mc mcvnxtc li}nli}cdc dfn fi``aoaxl~ki}a `~avn }naxcn+ `n fi``a t}~mci}a c ziximattc n kn i`}c`alcn
DA@TNG@I 
Æ `ndnttixca zxam~xxn ~` nkihaxi}a c`
Waxm 
n ~`i zxntn`}irca`n mc
Zawnx Zac`} 
`nc y~ikctc mnvn xcznxdaxxnxn ki t}axci mnkk–c`oc`c}a+ tci mik z~`}a mc vct}i ockataocda dfn mi y~nkkat}xn}}iln`}n li}nli}cda C` }ikn znxdaxta tc mnvn oadikcrrixn k–i}}n`rca`n t~cli}nli}cdc dfn fi``a ‛t}~mci}a“ k–c`oc`c}a+ `a` }xitd~xi`ma gkc itzn}}c hcagxiocdcTc za}xê i`dfn oixn xconxcln`}a ikki kn}}nxi}~xi+ xczax}i`ma c zittc ‛
Ck kchxa mc tihhci 
n
Ki hchkca}ndi mc Hihnkn 
“ mc Haxgnt I oc`n i}}cvc}ê vnxxê ntzat}a ikki dkittn ck kivaxa tvak}a mi dcitd~` gx~zza mc kivaxa
C@MCDIRCA@C
@nkki zxam~rca`n mnk li}nxcikn æ `ndnttixca `a` }xitd~xixn gkc itzn}}c hcagxiocdc mncli}nli}cdc dfn tc ta`a add~zi}c mnkk–c`oc`c}a+ dalzxnta ck da`}nt}a t}axcda c` d~c nttcfi``a kivaxi}aK–clzat}irca`n mnk kivaxa æ kitdci}i ic dalza`n`}c mnk gx~zza
 
 
XCTAXTN
Znx zax}ixn i }nxlc`n ck kivaxa æ zattchckn oixn xconxcln`}a ic tng~n`}c tc}c
Wcecznmci
2f}}z2!!c}wcecznmciaxg!wcec!C`oc`c}af}}z2!!c}wcecznmciaxg!wcec!Hchkca}ndiQmcQHihnknf}}z2!!c}wcecznmciaxg!wcec!BaxgnQK~ctQHaxgnt
K–c`oc`c}a2
f}}z2!!www}xcticin`nic}!Hchkca}ndi9!haxgntf}lf}}z2!!wwwvciki}}ni`n}!amcoxnmmc!haxgnt8f}lf}}z2!!c}wcecznmciaxg!wcec!Hchkca}ndiQmcQHihnknf}}z2!!wwwaxtad~xcatadal!Hchkca}ndi!Haxgnt.8:,.8:Ki.8:Hchkca}ndi.8:mc.8:Hihnknf}lf}}z2!!wwwrilc}!falnzfz1cmQi~}axn<8:f}}z2!!wwwvciki}}ni`n}!zigc`n!c`oc`c}a!f}}z2!!wwwfalakicd~tdal!kn}}nxi}~xi!c`oc`c}a!da`}xch~}c!za}n`rciknf}lf}}z2!!wwwvciki}}ni`n}!ntznx}c!li}!c`oc`c}af}lf}}z2!!~}n`}cksdatc}!`a`takali}nli}cdi!c`oc`c}a9f}lkf}}z2!!wwwi}~}}itd~akic}!]NTC@N!c`oc`c}a!c`oc`c}a4f}lf}}z2!!wwwimxci`azcidn`}c`cc}!C`oc`c}af}l$I}}~iknf}}z2!!wwwli}fc}!kchxc!hxnvnt}af}lf}}z2!!`nweikli~`chac}!atdix!tn`}cnxa!da`a:?f}lf}}z2!!wnh}ctdikc`n}c}!OXI@DNTDA!]nt}c!Li}nli}cdif}l
Hcagxiocn mnc li}nli}cdc2
f}}z2!!www,gxa~ztmdtt},i`mid~e!pfct}axs!c`mnf}lkf}}z2!!wwwli}ft}dmcn!z~h!Fct}Li}f!Znazkn!XHikkFct}f}lk
 _IK^]IRCA@N
C zixiln}xc tc vik~}irca`n tixi``a c tng~n`}c29
 
 vikcmc}ê mnk kivaxa58
 
y~ikc}ê mnkk–ntzatcrca`n54
 
dizidc}ê mc izzxaoa`mcxn n ilzkcixn kn xctaxtn5=
 
ihckc}ê mc xnikcrrixn }nt}c dfcixc+ daxxn}}c n tdaxxnvakc

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rita Calogiuri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->