Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Soy un poema malo

Soy un poema malo

Ratings: (0)|Views: 356|Likes:
Published by Sebastián

More info:

Published by: Sebastián on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

 
[hed{qiäm I`mdkib \ïusbjb h{ oi mboeuh kbosjhqb- [hed{qiäm sbu hj ‚dexhjb [hed{qiäm‟*
shu{bmdlh kbm hj txh Jhbsbjab Oduhkgdj uhkbuaû d {x dexhjb odqhumb hm Dadm
Exhmb{Dyuh{* y dj txh jh ahaikû jxh`b xm sbhod* ‚Dexhjb Kdmqäeuikb‟* xm sjbob* txh
aikh* hm xmb{ ah {x{ säuudfb{* d{ï-
Hm hj aïd oä{ ehjjb ahj dôb jb kbmqhosjb " {hmqdab hm jb{ xoeudjh{ " ahj oä{ ghuob{b aïd-[x kbud|ûm* dehld uxobub{d " suhmaiad hm jb{ h{qdoeuh{ ah jd odôdmd " ¤bg oihjh{$
 Sbu h{h sbhod y sbu Dadm Exhmb{Dyuh{* xmb ah jb{ jieub{ suhfhuiab{ ah oi sdsä* h{ txhjjhvb oi suiohu mboeuh* y sbu [dm I`mdkib ah Jbybjd* fxmadabu ah jd buahm ah jb{ lh{xiqd{*hj {h`xmab* qdoeiém d im{qdmkid{ ah Abm Lbu`h Udioxmab \ïusbjb [dmqijjäm* kbob jh `x{qdtxh jb jjdohm* oi sdsä* xm gboeuh ah fh y ah jhqud{* {h`üm uh`i{quû sdud {x sb{qhuiada hmoi abkxohmqb- Imqxyb txh éj gxeih{h suhfhuiab I`mdkib [hed{qiäm* suiohub aib{* jxh`b hjgboeuh* shub txh fxh oi odoä* Oduqd Ohukhah{ Ubm`b* dqhd y dmqikjhuikdj* fbuodad hmjb{ {h{hmqd hm jd{ dxjd{ ah Fijb{bfïd* jd txh buahmû hj hmubtxh- \ïusbjb h{ xm fdnh< oiqdqdudexhjd ah sduqh ah sdauh* {ihmab oxy lbvhm y {bjqhud* fxh {huviad sbu xm kdosh{imbah{kbmbkiab* {hohmqdj {im mboeuh* euxqb {h`xub* dmdjfdehqb {h`xub* hm dj`xmd qduahimgxodmd ah jd{ dfxhud{ sbeuh{ ah Jd Edmad* hm [dmqid`b ahj H{qhub* y sdud hviqdu jdvhu`úhm|d* fxh beji`dad d kd{du{h kbm xm kbohukidmqh iqdjidmb txh jd vhmïd kbuqhldmab ytxh aib {x dshjjiab sdud txh hj `xdkgb* oi dexhjb* kuhkihud kbm xm sdauh y kbm xmdshjjiab-Mb gdy oxkgb oä{ txh {hsd ah oi{ buï`hmh{* oä{ djjä ah jd mdkibmdjiada* iqdjidmd ysbjdkd* ah oi{ dexhjb{ odqhumb{- Ah{kbmb|kb jb{ mboeuh{ ah jb{ sxhejb{ abmah mdkihubm*mi {i qxvihubm ghuodmb{* mi txé fxh ah {x{ sdauh{* ah {i vimihubm sbu jd `xhuud b sbu jdsb{q`xhuud* sbu jb{ md|i{* b sbu jb{ djidab{* hm xm {xeoduimb* sbu txé mb* {i oi dexhjdsbjdkd* ah dshjjiab Jhpikni* ah{suhkided kbm hj djod d jb{ lxaïb{- Mdaih aikh qbad jd vhuada{beuh {x{ dexhjb{* mi {itxihud Oduhkgdj- Qdosbkb {é oxkgb oä{ ah jd{ imfdmkid{ ah oi{sdauh{* {dmqid`xhôd sbeuh jd ah éj* kbmxuedmd kjd{h ohaid jd ah hjjd* mi ah jb{ {xhôb{ txhahldubm dquä{- Mb qhm`b mim`üm kbosuboi{b mi dfhkqb sbu hj sd{dab dmqhuibu d oihwi{qhmkid< oi äuebj `hmhdjû`ikb hosih|d sbu oï* {i`xh sbu oi gilb Qboä{* y qhuoimduä hmoi{ mihqb{* {i gdy* txh h{ hj qihosb {beuh hj kxdj yb sxhab imfjxiu- [by xm sbhod odjb- [byxm duex{qb- Ah{kuhb ah jd hwsjikdkiûm `hméqikd sdud hwsjikdu dj {hu gxodmb y {x{ viuqxah{ y{x{kuieb* sbu hj kbmquduib* jd haxkdkiûm* hj kduiôb y jd djiohmqdkiûm ah jb{ suiohub{ kimkbdôb{ ah viad> jd kdsdkiada ah kbmqd`ib ah jb{ qdjhmqb{ txh jb ubahdm> hj sdi{dlh `hb`uäfikbhm hj txh {h kuïh> y {ihosuh* hj qisb ah kdoeib sbjïqikb y hkbmûoikb sbu hj txh jh qbtxhdqudvh{du- Gboeuh* Qihosb y Qhuuiqbuib-
 
Hj ümikb `hm txh khjheub y kbm hj txh oh uh`bahb h{ hj ah jd qudikiûm- Jjhvb hm jd {dm`uhjb{ `hmh{ ah Uikduab Jûsh| Lbuaäm* txh dkbosdôû d Lx{qb Lb{é ah Xutxi|d d jd `xhuud ah jdQuisjh Djidm|d* sdud ah{sxé{ duodujh xm obqïm* y dj txh xmb{ dôb{ ah{sxé{ odmaû d odqdusbu gdehujh ubedab* Xutxi|d* jd `behumdkiûm ah Hmquh Uïb{* jb txh jh vdjiû dj ümikb géubhah oi `hmhdjb`ïd {hu shu{h`xiab y kboedqiab sbu hj suh{iahmqh [duoihmqb- H{qd gi{qbuidoh jd kbmqû sdsä hm hj oi{oï{iob jx`du abmah Xutxi|d kdyû oxhuqb- H{qäedob{ hm hjsdjdkib Xutxi|d* hm Hmquh Uïb{* xmd qduah fuïd ah aboim`b ah [hodmd [dmqd* yb hudshmahlb* sdudab{ fuhmqh dj kbuaûm quhm|dab kbjbu ebuaû txh iosiah hj sd{b d jd gdeiqdkiûmabmah Lx{qb Lb{é abuoïd kxdmab jb vimihubm d uhodqdu- Oh jb kbmqû hm vb| edld- Hj uhjdqboh aib oihab suiohub* oh {hmqïd xm d{h{imb vbjvihmab dj jx`du ahj kuiohm* y bu`xjjboxkgb qihosb ah{sxé{* ah daxjqb* kxdmab hmqhmaï txh mb iosbuqd jd kdmqiada ah `hmqhimvbjxkudad hm xm subejhod mi jd khuqh|d ah {x{ sb{ikibmh{< {ihosuh gdy ab{ edmab{* y{ihosuh gdy txh qbodu sduqiab-Hmqué dj oxmab daxjqb sbu jd vhmqdmd ahj shuibai{ob- Oi fbuodkiûm shuibaï{qikd kbohm|ûjb{ aboim`b{ d jd odôdmd ah oi imfdmkid* kxdmab mb{ uhxmïdob{ oi{ ghuodmb{ y yb hm jdkdod odquiobmidj ah jd kd{d d ah{dyxmdu mh{nxin kbm kuhobmd txh oi sdsä qudïd kxdmab{djïd d kbosudu hj aiduib* y txh qb{qded sdud txh kboiéudob{ kdjihmqh oihmqud{h{kxkgäedob{ xm sub`udod ah udaib Mdkibmdj txh sd{ded fbjnjbuh- Ah h{b{ aboim`b{ ohtxhadubm ab{ uh`i{qub{< jd{ `dmd{ ah {hu shuibai{qd y xmd imqbjhudmkid bjfdqivd y hobkibmdjdj sdm qb{qdab* {djvb hj kuxlihmqh kbmqubjdab txh {h jb`ud kbm jd{ qb{qdabud{ hjékquikd{- Djb{ bkgb b mxhvh dôb{* kxdmab hoshké d dosjidu oi gbui|bmqh oä{ djjä ah jd{ sduhah{ ahjsi{b 46 ah xm haifikib ah kjd{h ohaid hm hj eduuib ah Fjbuh{* kbohmké d jhhu hj aiduib ah{ahjd kdod sdqhumd y d {bôdu sdud oï jd suh{hmkid hm aiuhkqb ah xm fhmûohmb txh ohhmkdmqded y kxyd dqudkkiûm qduaé oxkgb{ dôb{ hm kbosuhmahu< jd{ ah{`udkid{ süejikd{ hmkxdjtxihud ah {x{ fbuod{- [xsh ah{ah qhosudmb txh txhuïd h{qdu hm abmah sd{dm jd{kb{d{* sdud jxh`b vbjvhu y kbmqdujd{- Hm kd{d {h kbosuû Kjduïm axudmqh hj djfbm{imi{ob y jb{suiohub{ dôb{ ahj ohmhoi{ob* gd{qd txh odoä ailb xm aïd txh Kjduïm mb {h sbaïd jhhuod{ y sd{dob{ d Jd Mdkiûm- Jhhu jb{ aiduib{ oh abqû ah xmd odaxuh| txh {beuh{djïd hmquhjb{ kgikb{ ah oi hada< sbkb{ sieh{ ah 44 dôb{ hmqhmaïdm hj Sjdm Dx{qudj b {deïdm txiém hudXedjaimi- [im hoedu`b* mxmkd oh ah{qdtxé hm jd h{kxhjd y fxi xm djxomb ah uh`xjdu sduddedlb- Hj iosdkqb oä{ vi{iejh ah oi kbmbkioihmqb ah jd uhdjiada h{ txh jd{ shu{bmd{ ohkuhïdm oä{ `udmah ah jb txh hud* jb kxdj {ihosuh oh ah{xeikû `hmhudkibmdjohmqh< jb{ oä{`udmah{ oh dsduqdedm sbu im{bjhmqh y jb{ oä{ kgikb{* sbu hm`uhïab-Oi suiohu kbmqdkqb fbuodj kbm hj shuibai{ob fxh d jb{ 48 dôb{* kxdmab hmqué d jd H{kxhjdah Shuibai{ob sdud Dabjh{khmqh{ ah Sä`imd"45* xm kiukb txh duoû Lbu`h Jdmdqd sdud txhjb{ gilb{ ah {x{ jhkqbuh{ {b{qhm`dm jd qiudad kbm ohobuid dfhkqivd* y sdud fbuodu kxdaub{
 
txh ded{qh|kdm jd uhadkkiûm kxdmab {h iosbm`d hj sd{h `hmhudkibmdj- Axuû sbkb jdH{kxhjd* shub yb h{qxvh dgï- Oh {hmqïd hwqudôb< jd odybuïd ah jb{ sieh{ txh d{i{qïdm hudmoijiqdmqh{ ah bu`dmi|dkibmh{ ah i|txihuad* oxkgb{ kbm dj`üm `udab ah kbosuboi{bhobkibmdj kbm jd aikqdaxud* mb qdmqb gilb{ ah ah{dsduhkiab{* sbutxh sbu hada mbjjh`dedm* {imb doi`b{ ah {beuimb{ ah ah{dsduhkiab{* b vhkimb{ ah dj`üm ah{dsduhkiab*qdoeiém* oh|kjd{ d{ï- Mb jb{ kbmvbkded qdmqb hj shuibai{ob* kbob d oï* {imb jd oijiqdmkid-Fxh oi suiohu dkhukdoihmqb d jd kxjqxud ahj d`xdmqh- Hud hj dôb 4994 û 4995- Hm oi kxu{bqbab{ {h gikihubm doi`b{ ed{qdmqh uäsiab b txi|ä{ yd hudm doi`b{ ah dmqh{ y jb{ {äedab{ djd odôdmd* kxdmab {h kxu{ded* jjh`dedm {im abuoiu ah{sxé{ ah dj`üm uhkiqdj ah xmd edmadtxh gdeïd hmkbmqudab xm mikgb oijiqdmqh txh jh kbuqded jb{ qiknhq{ hm jb{ kjxeh{ ah |bmd{xu* Ehu{xiq Vhu`dudedq- Yb jb{ vhïd iahbjû`ikdohmqh {ûjiab{ d oi{ kbosdôhub{* ohdeuxodedm* {beuh qbab sbutxh gd{qd hmqbmkh{ yb mb qhmïd xmd bsimiûm fbuodad {beuhkd{i mdad* txh h{ eä{ikdohmqh {hu xm dabjh{khmqh- Xmd vh| h{kuieï* lxmqb kbm xmb ah jb{sbkb{ sieh{ kbm jb{ txh gdejded* Oduqim [ivdn* hj dxqbu ah Lhfd|b* xmd mbqd d kxdqub
odmb{ txh ahkïd mb{htxé ah jd aikqdaxud* ‚jd{ ;3 oij djod{ hm jd sjd|d‟* ahkïd jd mbqd* y
jb{ kbosdôhub{ ah i|txihu
ad jd belhqdubm sbu qieid* sbutxh ‚mb txhad kjdub‟* ailhubm* txh
h{qém gdejdmab ah jb{ ah{dsduhkiab{- Mbud Vhiud{* sbu hmqbmkh{ uhadkqbud ah Haxkdkiûm
ah Sä`imd* txh hud oi abkhmqh* siaiû txh jd uhh{kuiedob{* ‚gdy txh h{kxkgdu jb txh aikhmjb{ kbosdôhub{‟*
mb{ dkbm{hlû* mb{ buahmû- Dôb{ ah{sxé{* uhjhyhmab jd uhvi{qdfbqbkbsidad txh gikiob{ d fim ah dôb* hmqhmaï txh dtxhjjb{ sieh{ h{kuieïdm h{jû`dmh{ ahi|txihuad* txh mi {itxihud {h suhbkxsdedm sbu ioiqdu d jd{ mbqd{ ah Sä`imd* hj aiduib txhjhïdm hm {x{ kdod{ sdqhumd{* {imb txh od{ {h jb{ djhmqded d ioiqdu jd{ {bjikiqdad{ txh{djïdm hm Sä`imd* jb kxdj sihm{b dgbud txh h{kuieb h{qb* txh dtxhjjd H{kxhjd dyxaû duhqbukhu hj `émhub* sdud shbu* y ahuivû* qud|dmab xmd jïmhd txh mb h{ qdm uhkqd* y txhgdeuïd txh shm{du ohlbu* hm hj shuibai{ob oijiqdmqh* txh Jdmdqd uh{i{qh qdmqb* shub txh{im hoedu`b dyxaû d sduiu ah{ah jd h{kxhjiqd ah shuibai{ob sdud kxdaub{ lûvhmh{ ahoijiqdmkid ah i|txihuad txh obmqû hm xm haifikib vihlb ah dvhmiad ah Odyb y 9 ah lxjib-Oxkgb{ ah h{b{ kgikb{ kbm jb{ txh kbosduqï jd H{kxhjd qihmhm oi hada y jb odjqudqdm gbyah{ah jb{ aiduib{ ah [sbj{|ny-Oi mbqd sdud jd uhvi{qd ah fim ah kxu{b hud xm uhsbuqdlh d Fudmki{kb Hui|h* xm kbmbkiabkbm{huvdkibmi{qd
 ‛
sbu h{h hmqbmkh{ yb h{qded imvbjxkudab b od{ eihm suhbkxsdab sbu jdhkbjb`ïd* jd mdqxudjh|d* exhm* kb{d{ txh sd{dm
 ‛
txh hud* dahoä{* hj hw h{sb{b ah OduïdLxjid Dj{b`dudy* txh yd gdeïd ghkgb hj sd{h dj ohmhoi{ob shub qbadvïd mb gdeïd {djiab hmjd qdsd ah Mbqikid{- Uhkxhuab txh kxdmab subsx{h jd mbqd Mbud oh kiqû xm aïd ah {hodmdhm xm edu hmfuhmqh ahj aiduib* txh qbadvïd h{qded {beuh jd dvhmiad Ehj`udmb- Hud jd suiohudvh| txh qboded xm kdfé kbm xmd oxlhu oä{ `udmah txh yb y oh suhbkxsded h{qdu dqhmqbdj obohmqb ah sd`du* sdud imviqdujd* y mb qhmhu sjdqd {xfikihmqh- Kxdmab h{qäedob{ hm hj

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Viank Sotomayor liked this
Jorge Salguero liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->