Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
::Entrevista a JAVIER MELLONI:: 3-10-2010 De Tots Els Colors

::Entrevista a JAVIER MELLONI:: 3-10-2010 De Tots Els Colors

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:
Published by betinaspi
“Me apasiona todo aquello que contenga Verdad, Belleza y bondad, venga de donde venga y vaya hacia donde vaya, porque todo proviene de la misma Fuente.” J M
“Me apasiona todo aquello que contenga Verdad, Belleza y bondad, venga de donde venga y vaya hacia donde vaya, porque todo proviene de la misma Fuente.” J M

More info:

Published by: betinaspi on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
$ Gkpxg|oype e DE\OGX BGMMAKO-Pgùmana- Ekpxazùmana  Dgywope4 Gvzgxpa gk`oåmana okpgxxgmonoaya+
Gkpxg|oype xgemote`e zax =@g papy gmy Iamaxy;4 Gmgke Maxgkpg Nwgxxgxa+
5: :9 8:5:
DE\OGX BGMMAKO XOHEY4
 
”Bg ezeyoake pa`a euwgmma uwg iakpgkne \gx`e`-
Hgmmgte  hak`e`-
|gkne `g `ak`g|gkne  |ee feioe `ak`g |ee-
zaxuwg pa`a zxa|ogkg `g me boybe Lwgkpg+‒
 Keiâ gk Hexigmake gk 5?<8 iaba iwexpa foda `g iokia fgxbekay- `g ze`xg opemoeka  be`xgiepemeke+
Gkpxï gk me Iabzeõâe `g Dgyôy e may `ogioaifa eõay  `gy`g gkpakigy meygbomme uwg yg zmekpù gk gypg pgxxgka lïxpom fe o`a ixgiogk`a+ Ka fwhogxe ixgio`a pekpagk apxa mwnex  zax gmma eba me pogxxe uwg bg kwpxg+
Gy ehogxpe- mg paie gm yam  fe wkeyobzåpoie `o|gxyo`e` `g gyzgiogy uwg iak|o|obay iak bwpwa xgyzgpa+
 
 
±Iwåk`a ywzoypg uwg @oay gxe pw ieboka1
 
Yg bekolgypù e may iepaxig eõay gk laxbe `g wk Ebax okiek`gyigkpg+
Oxxwbzâe e xåleneygk bâ  bg mmebehe e gkpxgnexbg `gm pa`a e gyg Lwgna+
Ebax zg`âe ebax zexe `exiabhwypohmg e gyey mmebey+
 
 
±Iùba fe o`a g|amwioakek`a pw lg e ma mexna `g gypay eõay1
 
@g wk ba`a zewmepoka g oxxg|gxyohmg
+
Gypw`oï zxobgxa ekpxazamanâe  gmma bg yeiù `gbo gwxaigkpxoyba   pebhoïk `g bo ixoypoekaigkpxoyba+
Gbzgiï e |oymwbhxexyeho`wxâey uwg iabzmgbgkpehek e me kwgypxe yok azakgxyg gkpxg gmmey+ Pgkâe me obzxgyoùk `guwg iabgktehek `ak`g gk Aiio`gkpg fehâebay eiehe`a+
Zgxa me gvzgxogkioe `glokopo|elwg me gypekioe `g kwg|g bgygy uwg zeyï gk me Ok`oe feig efaxe `aig eõay+ Kwg|gbgygy4 gm pogbza `g wke kwg|e ngypeioùk  me aieyoùk `g wk kwg|a keiobogkpa+
Me Ok`oeywzwya gkiakpxexbg iak wke io|omoteioùk bomgkexoe iwey empwxey gyzoxopwemgy mmgnek e mayFobemeey+ _a iakaiâe may Zoxokgay  may Emzgy- zgxa ka fehâe yayzgife`a uwg zw`ogxefehgx kog|gy pek zwxey  |emmgy pek zxalwk`ay+ Zahxgte  xouwgte yonkoloiek emmâ iayey bw`olgxgkpgy uwg gk Aiio`gkpg- yok kgnex uwg pogkgk uwg xgyam|gx zxahmgbey yaioemgy bwygxoay+
 
 Gm `oåmana okpgxxgmonoaya- ±zgxbopg zxoaxotex e @oay gk mwnex `gm `anbe- me pxe`oioùk- me iwmpwxe1
 Ma uwg
zgxbopg
gm `oåmana okpgxxgmonoaya gy `ay iayey4
`gyiwhxox uwg me zxazoe pxe`oioùkxgmonoaye gy yùma wk eiigya zayohmg em Boypgxoa  e me |gt zgxbopg ehxoxyg e me xouwgtegyzoxopwem `g me fwbeko`e`
- uwg fa zgxiohobay iaba wk zepxobakoa iabôk  kgigyexoazexe `ex xgyzwgype e may nxek`gy xgpay uwg pgkgbay iaba zgxyakey  iaba gyzgiog+
 
±Uwï fota `gyzgxpex gk po gm okpgxïy zax apxey xgmonoakgy  lomayalâey iaba gm 
fok`woyba- hw`oyba- tgk- …1
 
Me hôyuwg`e `g me okpgxoaxo`e`  gm ba`a `g eiig`gx em iaxetùk `g me Xgemo`e`
+ Gm@oay zgxyakem hâhmoia gy `g wke nxek hgmmgte zgxa iak lxgiwgkioe gy `gbeyoe`aekpxazabùxloia+ Zax apxa me`a- me pgamanâe ixoypoeke `gm Y+VV gypehe bexie`e zax me bwgxpg`g @oay zxgiakote`e zax Kogptyifg  zax Ewy~oiftp+ Yok kgnex gm gyiåk`ema `gm bem- azgxiohâe yw zxgygkioe- yw `oyixgpe zxgygkioe gk pa`a  kwgypxe pgamanâe  lomayalâe yahxg meewygkioe `g @oay ka bg yepoyleiâe+ Gxe `gbeyoe`a bgkpem+ Hwyiehe wk yomgkioebgkpa iezet`g xg|gmex yw zxgygkioe gk pa`a+ _
gypa gy ma uwg ezaxpek yahxg pa`a may iebokay `gaxogkpg4 me yeho`wxâe `gm yomgkioebogkpa zexe uwg gkpakigy me Zxgygkioe fehmg+
 
 
±Gk uwï yg fek guwo|aie`a mey xgmonoakgy zexe iewyex iogxpa xgifeta iwek`a me hôyuwg`e `g ygkpo`a `g |o`e gy okfgxgkpg em ygx fwbeka1
 
Mey xgmonoakgy yg fek guwo|aie`a gk yw zxgpgkyoùk `g papemo`e`- uwg mgy fe fgifaygiwgypxex gm Boypgxoa+
Ie`e wke fe zgkye`a uwg enapehe may iebokay feioe gm Ehyamwpaehyamwpotek`a yw zxazoa ieboka- gk mwnex `g eigzpex  `g emgnxexyg `g uwg zwg`ek fehgxapxay bômpozmgy eiigyay zexe mmgnex e gye boybe Zmgkopw`+
 
 Me Gyzoxopwemo`e`  gm ixgiobogkpa zgxyakem gypåk pabek`a nxek xgmg|ekioe gk kwgypxe yaiog`e` ±Uwï ixggy uwg gypå bapo|ek`a gype |wgmpe e ma pxeyigk`gkpg1
 Ixga uwg fe `ay xetakgy4 zax wk me`a |gbay uwg
gm xopba lxgkïpoia uwg kay fgbayobzwgypa zexe manxex båy hogkgypex bepgxoem kay zxa`wig wk |eiâa gyzoxopwem
zaxuwgka iwo`ebay gye zxalwk`o`e` uwg kay iakypopwg iaba ygxgy fwbekay+ Zax apxa me`a-
gypebay `gyiwhxogk`a uwg ka gy kgigyexoe me xono`gt `g wke `gpgxboke`e xgmonoùk zexeox gk hwyie `g me pxeyigk`gkioe+ \ebay gkpgk`ogk`a uwg me |gx`e`gxe gvzgxogkioegyzoxopwem ka gkiogxxe yoka uwg ehxg+
 
 
 Gyzoxopwemo`e`- ixggkioe  xgmonoùk yak `olgxgkpgy+ ±Uwï pogkgk gk iabôk1
 
Za`xâebay `giox uwg mey xgmonoakgy yak mey iazey3 me gyzoxopwemo`e`- gm |oka3 meyixggkioey- mey `gkabokeioakgy `g axongk `g ie`e |oka-  me bâypoie gy hghgx `g gyg |okafeype gbhxoenexyg+
Iwek`a yg iaklwk`g me iaze iak gm |oka  gm |oka iak me gvzgxogkioe `ghghgxma gy iwek`a ywxngk may iaklmoipay+ ±Yak kgigyexoey mey iazey zexe hghgx gm |oka1 Wkayiakyo`gxexåk uwg yâ-  ygxåk zxeipoiekpgy `g wke `gpgxboke`e pxe`oioùk+ Apxay zxglgxoxåkhghgx gm |oka `oxgipebgkpg `g me hape- iak gm xogyna `g uwg yg mgy gyiezg gkpxg mey bekay aka ygzek zakgxmg mâbopg+ Ma iexeipgxâypoia `g kwgypxa pogbza gy uwg ie`e iwem gy mohxg xgyzakyehmg `g ywy zxazoey `gioyoakgy- yok ebgketey uwg kay oklekpomoigk+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->