Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
21Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
354

354

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 9,136|Likes:
Published by titig

More info:

Published by: titig on Jan 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

06/25/2013

 
 
ROXANA-DANIELA P
Ă
UN
DREPTUL AFACERILOR 
Universitatea SPIRU HARET
 
2
Sec
 ţ 
iunea 12 a capitolului 5 „Societ 
ăţ 
i comerciale”, intitulat 
ă 
: ,,R
ă 
 spunderea penal 
ă 
a persoanei juridice”, este realizat 
ă 
de c
ă 
tre asistent univ. Roxana Ionescu, la disciplina
Dreptul afacerilor,
 Facultatea de Drept 
 ş
i Administra
 ţ 
ie Public
ă 
a Universit 
ăţ 
ii
Spiru Haret,
Bucure
 ş
ti.
 
© Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine,
2007
Editur
ă
acreditat
ă
 
de
Ministerul Educa
 ţ 
iei
 ş
i Cercet 
ă 
rii
  prin
Consiliul Na
 ţ 
ional al Cercet 
ă 
rii
Ş 
tiin
 ţ 
ifice din Înv
ăţă 
mântul Superior 
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiP
Ă
UN, ROXANA-DANIELADreptul afacerilor
/ Roxana Daniela P
ă
un. – Bucure
ş
ti,Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine
, 2007Bibliogr ISBN 978-973-725-837-334:336Reproducerea integral
ă
sau fragmentar 
ă
, prin orice form
ă
 
ş
i prin oricemijloace tehnice, este strict interzis
ă
 
ş
i se pedepse
ş
te conform legii.
 R
ă 
 spunderea pentru con
 ţ 
inutul 
 ş
i originalitatea textului revin exclusivautorului/autorilor 
Redactor: Cosmin COM
Ă
RNESCUTehnoredactor: Marcela OLARUCoperta: Cornelia PRODANBun de tipar: 18.05.2007; Coli tipar: 16Format: 16/61
×
86Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine
 Bulevardul Timi
ş
oara nr.58, Bucure
ş
ti, Sector 6Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.roe-mail: contact@edituraromaniademaine.ro
Universitatea SPIRU HARET
 
 
3
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET 
 
FACULTATEA DE DREPT
Ş
I ADMINISTRA
Ţ
IE PUBLIC
Ă
 
ROXANA-DANIELA P
Ă
UN
DREPTUL AFACERILOR 
EDITURA FUNDA
Ţ
IEI
 ROMÂNIA DE MÂINE 
 Bucure
ş
ti, 2007
Universitatea SPIRU HARET

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lumagm liked this
Andrici Ana liked this
Dana Aanei liked this
Dan liked this
ciolacala liked this
ciolacala liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->