Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hz.Ali(kv)'den Hikmet İncileri

Hz.Ali(kv)'den Hikmet İncileri

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 169 |Likes:
Published by M.Davud Aziz
23- Akıldan daha yararlı bir mal, kendini beğenmişlikten daha ıssız bir yalnızlık, planlama gibi akıl, takva gibi asalet, ahlak güzelliği gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi lider, salih amel gibi ticaret, sevap gibi kazanç, şüphe karşısında durma gibi takva, haramdan uzaklaşma gibi züht, tefekkür gibi ilim, farzları yerine getirme gibi ibadet, haya ve sabır gibi iman, tevazu gibi asalet, ilim gibi şeref ve danışmadan daha sağlam yardımlaşma yoktur.
23- Akıldan daha yararlı bir mal, kendini beğenmişlikten daha ıssız bir yalnızlık, planlama gibi akıl, takva gibi asalet, ahlak güzelliği gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi lider, salih amel gibi ticaret, sevap gibi kazanç, şüphe karşısında durma gibi takva, haramdan uzaklaşma gibi züht, tefekkür gibi ilim, farzları yerine getirme gibi ibadet, haya ve sabır gibi iman, tevazu gibi asalet, ilim gibi şeref ve danışmadan daha sağlam yardımlaşma yoktur.

More info:

Published by: M.Davud Aziz on Jan 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

 
 
1-
 
Her fitneye düşen azarlanmaz.
2-
 
Mert insanları düştüklerinde kaldırın. Onlardan tökezleyen hiç kimse yoktur ki, Allah’ın elionun elinde olup onu kaldırmasın.
3-
 
Zanna güvenerek hüküm vermek, adaletten değildir.
 4-
 
Adalet, hakkı gözetmek, iyilik lütuftur.
5-
 
Kendisinin hakkını yerine getirmeyenin hakkını yerine getiren kimse, ona ibadet etmiş olur.
6-
 
Vefasızlara vefa göstermek, Allah’ın yanında vefasızlıktır. Vefasızlara vefasızlık yapmak,Allah’ın yanında vefadır.
 7-
 
Husumette aşırı giden kişi günah işlemiş olur.
 
Husumeti gereği gibi yapmayan zulme uğramışolur. Husumet yapan, Allah’tan sakınamaz.
8-
 
Fıtrata uygun hareket eden insanların diğer insanlarla olan ilişkilerinde sergiledikleri eşsiz rahatlıkve bu tutumlarından ötürü bir kısım insanlar tarafından takdirden öte bir imrenmeylekarşılamaları fıtratlarının henüz bozulmamış olduğunun delilini teşkil etmesi; diğer bir kısıminsanların ise çekememezlik kıskançlık ve hasetlerinden ötürü –şeytanı yoldan çıkaran ilk büyükgünah kibirin ve gururun kaynağını oluştura
n
 –
 
adeta hakkı savunmayı savunan kişiden dolayıkabul etmeye yanaşmayarak inkar etme yolunu seçmeleriyle içine düştükleri halin şeytanınkiylebenzerlik teşkil ediyor olmasının akıbetlerinin de aynı olacağı endişesini kuvvetlendiriyor olması.
 
9-
 
Mazlumun zali
me karşı günü, zalimin mazluma karşı gününden daha şiddetlidir.
 10-
 
Elbisesini, hayanın giydirdiği kimsenin ayıbını insanlar görmez.
11-
 
Kim zekada basiret sahibi olursa, ona hikmet görünür. Kime hikmet görünürse ibreti bilir. Kim
ibreti bilirse sanki ilklerin ar
asında olur.
12-
 
İnsanlar, kendilerine hoşlanmadıkları şeylerle ko
nu
şan kimse hakkında bilmediklerinisöylerler.
13-
 
Her insanın değeri, iyi yaptığıdır.
14-
 
Kim kendisiyle Allah arasındaki şeyi düzene koyarsa, Allah da onunla insanlar arasındaki şeyidüzene koyar. Kim ahretinin işini düzene koyarsa, Allah onun dünya işlerini düzene koyar.
Kim kendi nefsine nasihat ederse Allah onu korur.15-
 
Hiçbir memleket, seni
 
diğerlerinden daha çok hak ediyor değildir. Memleketlerin hayırlısıseni taşıyandır.
16-
 
Bedenler usandığı gibi kalpler de usanır. Onlar için hikmetlerin ilgi çekici yönlerini arayın.
17-
 
İlmin en düşüğü dilde duran, en yükseği ise uzuvlarda ve temel organlarda
 
tezahür edendir.
18-
 
İnsanların peygamberlere en yakın olanı, onların getirdiğini en iyi bilendir.
19-
 
İlmi nakledenler çok, kavrayanlar azdır.
20-
 
Sadece entrikacının (otorite sahibine) yaklaştırıldığı, günahkârın zarif sayıldığı, hakkıgözetenin zayıf kabul edildiği bir zaman gelecek. Bu zamanda sadakayı zarar, akrabaziyaretini başa kakma, ibadeti insanlara karşı kibirlenme vesilesi sayarlar. Bu sı
rada otorite
kadınlara danışmak, çocukları görevlendirmek ve hadımların işi çekip çevirmesiyle yürür.
21-
 
İnsanlar, dünyalarını düzeltmek amacıyla dinleri konusunda hiçbir şey terk etmezler ki Allah,daha zararlı olanın kapısını açmış olmasın.
22-
 
Münezzeh olan Allah’ın emrini ancak kandırmayanlar,
-
yapmacık hareket etmeyenler
-
amelleri geçersiz olanlara benzemeyenler ve arzulara uymayanlar yerine getirir.
23-
 
Akıldan daha yararlı bir mal, kendini beğenmişlikten daha ıssız bir yalnızlık, planlama gibi akıl,
takva
gibi asalet, ahlak güzelliği gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi lider, salih amel gibiticaret, sevap gibi kazanç, şüphe karşısında durma gibi takva, haramdan uzaklaşma gibi züht,
 
tefekkür gibi ilim, farzları yerine getirme gibi ibadet, haya ve sabır
gibi iman, tevazu gibi
asalet, ilim gibi şeref ve danışmadan daha sağlam yardımlaşma yoktur.
24-
 
Fırsatı kaçırmak, yutulamayan lokmadır.
25-
 
İslam teslimiyettir; teslimiyet yakindir; yakin tasdiktir; tasdik ikrardır; ikrar yerine getirmedi
r;yerine getirme Salih ameldir.26-
 
Yaratıcının senin yanındaki büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür.
27-
 
Yardım, sıkıntıya göre gelir.
28-
 
Muhabbet göstermek, aklın yarısıdır.
29-
 
Üzüntü, yaşlılığın yarısıdır.
30-
 
Allah’ım, evet! Yeryüzü, ister açık ve meşhur olarak, ister gizli ve bilinmeyen bir şekildeAllah’ın hüccetlerinin ve apaçık delillerinin iptal olmaması için, Allah için bir hücceti ayaktatutandan boş kalmaz. Kaç kişiler? Neredeler? Allah’a yemin olsun ki, onlar sayıca en azolanlar, Allah katında en büyük değere sahip olanlardır.
Onu denk olanlara emanet edinceye
kadar Allah onlarla hüccetini ve açık delillerini korur. İlim, onlarla basiretin hakikatine hücumeder. Onlar, yakin ruhla temasta bulundular; bolluk içinde yaşayanların zor bulduklarını kolay
buldular. Cahillerin tiksind
ikleriyle samimi oldular. Ruhları yüksek yere asılı bedenlerle,dünya ile arkadaş oldular. Bunlar, Allah’ın yeryüzündeki halifeleri ve dinine çağıranlardır. Ah,ah! Onları görmeyi ne kadar arzuluyorum!
31-
 
İnsanlar üç çeşittir. Rabbani bir alim; kurtuluş yolunda öğrenen; her bağıranın peşindengiden, her rüzgarla eğilen, ilmin nuruyla aydınlanmayan ve sağlam temele dayanmayan ayaktakımı yığını.
32-
 
Kişi, dilinin altında gizlidir.
33-
 
Kendi değerini bilmeyen kişi helak olur
34-
 
Bir topluluğun yaptığından razı olan kişi o fiili onlarla birlikte yapan gibidir. Batıla giren herinsan için iki günah vardır: Batılı yapmanın günahı ve ondan razı olma günahı.
35-
 
Kim nefsini itham edilecek konumlara koyarsa, onun hakkında kötü zanda bulunanıayıplamasın.
36-
 
Kendini beğenmek, kemalin artmasına engel olur.
37-
 
Günahı terk etmek, tövbeyi istemekten kolaydır.
38-
 
Liderliğinin aracı, göğsün genişliğidir
.
 39-
 
Zararlıyı, iyilik yapanın sevabıyla kov.
40-
 
Gevşek davranmanın meyvesi, pişmanlıktır; kararlığının mey
vesi, esenliktir.41-
 
Biri dalalet olmadan iki dava ihtilaf etmez.
42-
 
Kalplerin şehveti, ilerlemesi ve geri çekilmesi vardır. Onlara şehvetleri ve ilerlemeleritarafından gidin. Kalp, zorlanırsa kör olur.
43-
 
Nimetlerin zevalini düşünerek onlar için aşırı bir istek göstermeden, rekabette ölçüyüaşmamalı.
44-
 
Kim nefsini hesaba çekerse kazançlı olur. Kim ona karşı gafil olursa zarar eder. Kim korkarsaemniyette olur. İbret alan görür; gören anlar; anlayan bilir.
45-
 
K
endini beğenmek, akılla nefsin ayıpları arasına giren bir örtüdür.
46-
 
Hallerin değişiminde, insanların cevherlerini bilmek vardır.
47-
 
Arkadaşın kıskançlığı, dostluğun hastalığındandır.
48-
 
Asil kişinin en onurlu davranışlarından biri, bilmediği şeye dikkat etmeme
sidir.
49-
 
Susmanın çokluğuyla, heybet olur. İnsafla, insanın sevenleri çoğalır. İyilikte bulunmakla,değerler artar. Tevazuyla nimet tamamlanır. Erzakı yüklenmekle şeref vacip olur. Adil
 
uygulamayla muhalif olan kahredilir. Sefihe karşı yumuşak huylulukla on
un aleyhine
yardımcılar artar.
50-
 
Kıskançların, bedenlerin sağlığını umursamamalarına hayret.
51-
 
İman, kalp ile bilmek, dil ile ikrar ve uzuvlarla amel etmektir.
52-
 
Bazıları, mükafat isteyerek Allah’a ibadet eder; bu, tüccarın ibadetidir. Bazıları, korkarak
Alla
h’a ibadet eder; bu, kölelerin ibadetidir. Bazıları, şükrederek Allah’a ibadet eder; bu,hürlerin ibadetidir.
53-
 
Allah’ın her nimette bir hakkı vardır. O hakkı ödeyene, Allah nimetini artırır. Hakkın edasında
kusurlu olan, nimetinin zevaliyle tehlikeye girmi
ştir.
54-
 
Kudret artarsa, şehvet azalır.
55-
 
Amellerin en üstünü, nefsini onun için zorladığındır.
56-
 
Allah imanı, şirkten temizlemek için; namazı, kibirden uzak olmak için; zekatı, rızka sebepolması için orucu, insanların samimiyetini sınamak için; haccı, din eh
lini birbirlerine
yaklaştırmak için; cihadı, İslam’a kudret için; iyiliği emretmeyi, halkın maslahatı için; kötülüğünehyetmeyi, sefihleri engellemek için; akraba ziyaretini, sayının çoğalması için; kısası, kandökülmemesi için; had cezalarının yerine getirilmesini, kutsalların yüceltilmesi için; içkiiçilmesini terk etmeyi, doğruluğu yüceltmek için; selamı, korkulardan güven içinde olmakiçin; emaneti, ümmete nizam vermesi için; itaati, imameti yüceltmek için farz kılmıştır.
57-
 
Ayaklarım bu kayganlıklardan kurtulsaydı bazı şeyleri değiştirirdim.
58-
 
Allah’ın kendisi için takdir ettiğinin onu bulacağından emin olan ve bu şekilde davranan;menfaat elde etmede insanların en rahatıdır. Bunu terk eden ve bundan şüphe duyan,zarardan dolayı insanların en meşgulüdür. Nice nimet verilenler vardır ki, nimetlerlekandırılmıştır. Nice belaya maruz kalanlar vardır ki, imtihan onun lehine yapılmıştır. Ey faydatalep eden! Şükrünü artır; dünyayı talepte acele etme ve rızkının sınırında dur.
59-
 
Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilimden mahrum eder.
60-
 
Geçmişte bir din kardeşim vardı. Dünyanın gözünde küçük olması, onu gözümdebüyütüyordu. Karnının hükümranlığından kurtulmuştu; bulamadığı şeyi arzulamıyor;bulduğunda ise çok yemiyordu. Zamanının çoğunda suskundu. Konuştuğu zaman konuşanlarıgeçer ve soranların susuzluğunu giderirdi. Zayıftı ve zayıf sayılan biriydi. Ciddilik geldiğizaman ormanların aslanı ve vadilerin yılanıydı. Yerine getirmeden bir delili açıklamazdı.Benzerinde özür bulduğu bir şeyde, mazaretini dinlemeden kimseyi ayıplamazdı. İyileşmedenbir hastalıktan şikayet etmezdi. Söylediğini yapar; yapmadığını söylemezdi. Konuşma damağlup edilse de susma da mağlup edilemezdi. Dinlemeye konuşmaktan daha istekliydi.Aniden önüne iki iş çıksa, arzuya hangisinin yakın olduğuna bakar ve ona muhalefet ederdi.Bu huylara yapışın! Onlardan ayrılmayın; onlar için birbirinizle yarışın. Eğer bunuyapmazsanız biliniz ki, azı almak çoğu terketmekten daha hayırlıdır
61-
 
Allah’ın yanında her musibetin ardından gelen bir bedeli vardır. Musibetler karşısındasabredersen, kader üzerine akar; sen ise mükafatlanırsın. Matem tutarsan, kader üzerineakar; sen ise günah işlemiş olursun.
62-
 
Kulun nazarında Allah’ın elindeki, kendisinin elindekinden daha güvenilir olmadıkça onunimanı doğru olmaz.
63-
 
Taşı geldiği yere gönderin. Şer, ancak şerle defedilir.
64-
 
Rakiplerini neyle yendin? Nefsine karşı bana yardım etmeyen hiçbir adamla karşılaşmadım ki.
65-
 
Günahın kendisine galip geldiği kişi galip olmaz. Kötülükle galip gelen, gerçekte mağluptur.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kerem Can liked this
atasoy398 liked this
atasoy398 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->