Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dao động điện từ

Dao động điện từ

Ratings: (0)|Views: 213 |Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Published by: canhtranphu on Sep 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
Chuyên đề :
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 
 
A
.
TỔNG QUAN KIẾN THỨC
I.Kiến thức áp dụng :
-
Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây :
'
 Lidt di Le
==
-
Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ :
CqU
=
-
Định luật ôm cho đoạn mạch tổng quát: 
ABABAB
Reui
+=
Trong đó
e
có thể là suất điện động(e>0) hoặc suất phản điện(e<0).
-
Định luật KiếcSốp :+ Định luật KiếcSốp I:
( ) ( )
==
=
m K  Ra K nivaoi
ii
11
+ Định luật KiếcSốp II:
==
=
m K  K niii
e Ri
11
-
 Năng lượng điện trường :
Cq21W
2ñ
=
-
 Năng lượng từ :
2t
Li21W
=
-
 Nếu mạch không có điện trở thuần và bỏ qua hao phí do bức xạ điện từ thì : 
+
22
2121
 K  K ii
i Lcq
=const
-
Quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của sóng :
ωπ=λ=λ=
2 T Tv
II.Phương pháp :
Khi giải bài toán về mạch dao động,ta cần tuân thủ thứ tự theo các bước mangtính chất nguyên tắc sau đây :1)Ta phải chọn chiều dòng điện trong mạch và chiều tích điện của tụđiện tại một thời điểm bất kì (thường ta chọn chiều dòng điện chạytheo chiều thuận của mắt mạng).2)Xác định được hiệu điện thế hai đầu tụ điện , hai đầu cuộn dây :
Ví dụ:
Xét mạch bên :
Cqu
AB
=
 
222AB 111AB
'iLeu 'iLeu
====
- 1 -
 
Chuyên đề :
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 
 
Trong hình vẽ này ta phải xác định được quan hệ giữa dòng điện” đi qua” tụđiện và điện tích tụ điện. Nếu dòng điện có chiều từ bản dương sang bản âmxuyên qua tụ điện thì
'
qi
+=
và ngược lại thì
'
qi
=
3)Viết biểu thức định luật Kiếc xốp I cho các nút và định luật Kiếc sốp IIcho các mắt mạng :
Ví dụ:
Tại A :
2121
'i'i'iiii
+=+=
(1)Mắt mạng A(L
1
)B(C)A và A(L
2
)B(C)A:
==
2211
''
i Lqi Lq
(2)4)Bằng cách khử dòng điện qua các cuộn dây để đưa về dạng phươngtrình vi phân hạng hai,thường phương trình vi phân hạng hai có dạng :+Nếu đề thi ĐH hoặc HSG quốc gia theo chủ đề I thường là:
( )
ϕ+ω==ω+
tsinQq0q"q
0
(3)+ Nếu đề thi HSG quốc gia trở lên theo chủ đề II có dạng hệ sau : 
( )( )
=+ω++ =+ω++
0qmqn"qm"qn 0qmqn"qm"qn
2212 222212 2111 212111
Và cho nghiệm
( )( )
ϕ+ω=+ ϕ+ω=+
222212 112111
tsin.B"qm"qn tsin.A"qm"qn
(4)Từ đó giải (4) ta sẽ được phương trình dao động của
1
q
2
q
thể là 1 phương trình điều hòa hoặc không điều hòa .5)Từ điều kện ban đầu của bài toán :
0t
=
thì ta có được
)0(');0(
qq
hoặc
)0(');0(');0();0(
2121
qqqq
,suy ra được
ϕ
;Q
0
trong phương trình (3) được
21
;;B;A
ϕϕ
trong phương trình (4). Sau đó dựa vào yêu cầu bài toán , tacó thể luận giải để được lời giải cho phù hợp .
B. ÁP DỤNG
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 
I.BÀI TOÁN THÍ DỤTHEO CHỦ ĐỀ I
Bài 1
: (
Trích Đề thi chọn HSG quốc gia THPT - năm 2005
)Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hai tụ điện
21
C;C
giống nhau có cùngđiện dungC. Tụ điện
1
C
được tích điện đến hiệu điện thế
0
U
, cuộn dây có độ tự
- 2 -
 
Chuyên đề :
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 
 
cảm
L
, các khóa
21
k;k
ban đầu đều mở. Điện trở của cuộn dây, của các dây nốivà của các khóa là rất nhỏ,nên có thể coi dao động điện từ trong mạch là điềuhòa.1.Đóng khóa
1
k
tại thời điểm
0t
=
. Hãy tìm biểu thức phụ thuộc thời gian
t
của:a)ờng độ dòng điện chạy qua cuộn dây .
b)
Điện tích
1
q
trên bản tụ nối với A của tụ
1
C
.2.Gọi
0
 T
là chu kì dao động của mạch
1
LC
2
q
là điệntích của bản tụ nối với khóa
2
k
của tụ
2
C
. Đóng khóa
2
k
 ở thời điểm
01
 Tt
=
. tìm biểu thức phụ thuộc thời gian
t
của cường độ dòng điện chạy qua cuộn dâyL và của
2
q
.HD1. Giả sử dòng điên chay trong mạch như hình vẽ.Ta có:
'qi
=
"Lq'Liu
AB
==
Xét mắt mạng A(L)B(C
1
)A: 
     ϕ+= =+=
tLC1sinQq0LCq"q"Lq Cq
0
Tại
0t
=
:
======
20cos1sin0)0( )0(
000000
π ϕ ϕ ϕ 
CU Q LC QCU QiCU q
Vậy: 
     π+==
2tLC1sinCUqq
01
(1) 
     =     π+==
tLC1sinLCU2tLC1cosLC1CU'qi
00
(2) 2.Theo câu 1:
LC22 T
0
π=ωπ=
(3)
-
Tại
0
 Tt
=
thì
00
CUQq
==
0i
=
; đóng khóa
2
k
. Sau đó một khoảng
<<
t
giữa hai tụ
21
C;C
 phóng điện trao đổi điện tích và đạt đến giá trị:
2CU2QQQ
000201
===
(vì
21
C//C
21
CC
=
)
-
Tại
0
 Tt
>
, dòng điện trong mạch chạy như hìng vẽ :
- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->