Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Population, Urbanization, Environment, and Security: A Summary of the Issues

Population, Urbanization, Environment, and Security: A Summary of the Issues

Ratings: (0)|Views: 68 |Likes:
Published by The Wilson Center
To understand the critical linkages between urbanization, public health and habitat, the environment, population growth, and international security, this article highlights the trends in urban growth, particularly in the developing world, and their potential to affect  the international community. Issues addressed include migration to urban centers, the immediate environmental and health impacts of urban pollution on developing country cities, and the link between crime and security.
To understand the critical linkages between urbanization, public health and habitat, the environment, population growth, and international security, this article highlights the trends in urban growth, particularly in the developing world, and their potential to affect  the international community. Issues addressed include migration to urban centers, the immediate environmental and health impacts of urban pollution on developing country cities, and the link between crime and security.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: The Wilson Center on Sep 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

 
 ESIVJEDAEPLH
 BLEMA 
#
AOQVIPY 
^
 VJGAO
V
A^JVP 
 (
I
__QA
1 "_
QDDAV
<999)
Calpqvas
0
^j~qhlpije( Qvfleiwlpije( Aeivjedaep( le`_aoqvipy7 L _qddlvy jc pba Issqas
fy Ahhae D% Fvaeele
Lfspvlop7
Pj qe`avsple` pba ovipiolh hieklmas fap}aae qvfleiwlpije( ~qfhio balhpb le` blfiplp( pba aeivjedaep( ~j~qhlpije mvj}pb( le`iepavelpijelh saoqvipy( pbis lvpioha bimbhimbps pba pvae`s ie qvfle mvj}pb( ~lvpioqhlvhy ie pba `aahj~iem }jvh`( le` pbaiv ~jpaepilh pj lccaop pbaiepavelpijelh ojddqeipy% Issqas l``vassa` ieohq`a dimvlpije pj qvfle oaepavs( pba idda`ilpa aeivjedaeplh le` balhpb id~lops jc qvfle~jhhqpije je `aahj~iem ojqepvy oipias( le` pba hiek fap}aae ovida le` saoqvipy%
I
EPVJ@QOPIJE
I
e pba hlppav blhc jc pba p}aepiapb oaepqvy( damloipias bla faae je pba visa le` cqpqva ~vjgaopijes cjv pba p}aepycivsp oaepqvysbj} le ieovalsa ie ~j~qhlpije mvj}pb ie `aahj~iem ojqepvias’ qvfle oaepavs( }ipb ~jpaepilh olplspvj~bio accaops lp pbaiepavelpijelh haah% Pj qe`avsple` pba ovipiolh hieklmas fap}aae qvfleiwlpije( ~qfhio balhpb le` blfiplp( pba aeivjedaep(~j~qhlpije mvj}pb( le` iepavelpijelh saoqvipy( pbis lvpioha bimbhimbps pba pvae`s ie qvfle mvj}pb( ~lvpioqhlvhy ie pba `aahj~iem}jvh`( le` pbaiv ~jpaepilh pj lccaop pba iepavelpijelh ojddqeipy% Issqas l``vassa` ieohq`a dimvlpije pj pba qvfle oaepavs( pbaidda`ilpa aeivjedaeplh le` balhpb id~lops jc qvfle ~jhhqpije je `aahj~iem ojqepvy oipias( le` pba hiek fap}aae ovida le`saoqvipy%Loojv`iem pj pba Qeipa` Elpijes ^j~qhlpije @iisije( pba }jvh` }ihh ~lss pba bispjviolh sir fihhije dlvk ie Jopjfav <999%Vaoaephy( pba Qeipa` Elpijes issqa` hjemvlema ~vjgaopijes pj 6<1>% Loojv`iem pj pba da`iqdcavpihipy "‘djsp hikahy—) soaelvij(}jvh` ~j~qhlpije }ihh splfihiwa lp shimbphy qe`av << fihhije ~avsjes lvjqe` 66>>%Jea jc pba djsp spvikiem calpqvas jc }jvh` ~j~qhlpije mvj}pb is pba visiem ~va`jdieleoa jc pba `aahj~iem }jvh`% Oqvvaephy(2< dihhije ~avsjes lva l``a` leeqlhhy pj pba }jvh`’s ~j~qhlpije91 ~avoaep jc pbad ie `aahj~iem ojqepvias% Loojv`iem pj pbaQeipa` Elpijes’ hjemvlema ~vjgaopijes( pba ~j~qhlpije jc Lcviol }ihh ealvhy |ql`vq~ha‐cvjd =>> dihhije ~avsjes ie <991 pj6%2 fihhije ie 6<1>% _imeiciolep mvj}pb is lhsj ~vjgaopa` cjv Lsil% Obiel is ~vjgaopa` pj mvj} cvjd <%6 pj <%3 fihhije ieblfipleps%Ie`il( ieovalsiem cvjd 9>> dihhije pj <%= fihhije( }ihh sqv~lss Obiel pj faojda pba }jvh`’s hlvmasp ojqepvy% Pba vasp jc Lsil is~vjgaopa` pj mvj} cvjd <%? pj 6%2 fihhije% Hlpie Ldaviol is ~vjgaopa` pj ieovalsa cvjd 0== pj 9<3 dihhije( }bavals EjvpbaveLdaviol "Olel`l le` pba Qeipa` _plpas ojdfiea`) }ihh ieovalsa cvjd 69= pj 0<0 dihhije% Aqvj~a is pba jehy dlgjv majmvl~biolhlval }bjsa ~j~qhlpije is ~vjgaopa` pj `aohiea‐cvjd =62 dihhije ie <991 pj 191 dihhije ie 6<1> "Qeipa` Elpijes( <992l)%Pba saoje` spvikiem calpqva is vahlpa` pj qvfle mvj}pb% Lhpbjqmb pba mvj}pb jc }jvh` qvfle ~j~qhlpije bls faae shj}avpble ~vjgaopa` p}aepy yalvs lmj( ip bls eaavpbahass faae qe~vaoa`aepa`% Ie <91>( hass pble ?> ~avoaep jc pba }jvh`’s ~j~qhlpijeojesispa` jc qvfle `}ahhavs% Ie l ca} yalvs( vjqmbhy lvjqe` 6>>3( l ovjssvjl`s }ihh fa valoba` ie bqdle bispjvy }bae blhc jc pba}jvh`’s ~j~qhlpije }ihh fa vasi`iem ie qvfle lvals% Fap}aae <991 le` 6>?>( pba }jvh`’s qvfle ~j~qhlpije is ~vjgaopa` pj`jqfha‐cvjd 6%3 pj 1%< fihhije( fy }biob pida pbvaacicpbs jc pba }jvh`’s ~j~qhlpije }ihh fa hiiem ie qvfle lvals "Qeipa`Elpijes( <992f)%Ls ie pba olsa jc pjplh ~j~qhlpije( pbava }ihh fa l simeiciolep va`ispvifqpije jc }jvh` qvfle ~j~qhlpije fap}aae pba `aahj~a`le` pba `aahj~iem vamijes% Fap}aae <91> le` <9=1( ?6 dihhije ea} qvfle `}ahhavs }ava l``a` leeqlhhy }jvh`}i`a‐lfjqpp}jpbiv`s ie pba `aahj~iem ojqepvias% Oqvvaephy( 19 dihhije ea} qvfle `}ahhavs lva l``a` leeqlhhy‐29 ~avoaep ie `aahj~iemojqepvias% Fy 6>616>?>( =3 dihhije }ihh fa l``a` leeqlhhy‐92 ~avoaep ie `aahj~iem ojqepvias%Hjjkiem lp pba vamijelh fvalk`j}e( Lcviol bls pba hj}asp haah jc qvfleiwlpije le` pba clspasp qvfle mvj}pb% Oqvvaephy( l
Ahhae D% Fvaeele is Obiac jc pba ^j~qhlpije ^jhioy _aopije jc pba Qeipa` Elpijes ^j~qhlpije @iisije% _ba is lhsj je pba Ojddippaaje ^j~qhlpije lp pba Elpijelh Lol`ady jc _oiaeoas% Pbis lvpioha }ls ~va~lva` cjv pba ]jj`vj} ]ihsje Oaepavs Ojd~lvlpia Qvfle_pq`ias ^vjgaops ojecavaeoa aepipha` ‘Pba 6<
sp 
Oaepqvy Qvfle Lmae`l7 Qvfleiwlpije( ^j~qhlpije( Aeivjedaep( le` _aoqvipyle` }ls ~qfhisba` ls ej% 66 ie pba Ojd~lvipia Qvfle _pq`ias
Joolsijelh ^l~av _avias
% Sisip bpp~7**}}ios%si%a`q*PBADA_*QVFLEOQ_^]AF<%BPD cjv jpbav ~l~avs ie pba savias%
 
1
 ESIVJEDAEPLH
 BLEMA 
#
AOQVIPY 
^
 VJGAO
V
A^JVP 
 (
I
__QA
1 "_
QDDAV
<999)
Ahhae D% Fvaeele
 
^j~qhlpije( Qvfleiwlpije( Aeivjedaep( le` _aoqvipy7 L _qddlvy jc pba Issqas
 
^j~qhlpije "pbjqsle`s)Qvfle lmmhjdavlpije le`Ojqepvy
<9=1 <991 6
Hass `aahj~a` vamijes7
Faigiem( Obiel2101<<699<1Fjdfly( Ie`il3213<1<?263Fqaejs Livas( Lvmaepiel9<00<<2>6<?Olivj( Amy~p3>=9939><0Olhoqppl( Ie`il=222<<96?<=@ahbi( Ie`il00639902<3@blkl( Flemhl`asb<9612101<9Blemwbjq( Obiel<>9=06>=<<By`avlfl`( Ie`il6>2310==<>Isplefqh( Pqvkay?3><=9<<<6Glklvpl( Ie`jeasil02<0236<<?Klvlobi( ^lkisple?92?9=??<9Hlmjs( Eimavil??>><>62=60Hlbjva( ^lkisple6?991><6<>Dapvj Dleihl( ^bihi~~ieas1>>>9623<0Darioj Oipy( Darioj<<6?3<3136<9Vij `a Gleaivj( Fvlwih=210<><2<<<_lj ^ljhj( Fvlwih<>>0=<31??6>_ajqh( Va~qfhio jc Kjval32>2<<3>9<6_blembli( Obiel<<00?<?120<=Pabvle( Ivle "Ishldio Va~% Jc)06=032?3<>Pilegie( Obiel3<3>90<1<?
Djva `aahj~a` vamijes7
Hjs Lemahas( Q_L 2963<60<><0Ea} Yjvk( Q_L<122><3??6<=Jslkl( Gl~le9200<>3>9<>
Plfha <
 
q
jc)
ïdihhije "Qeipa` Elpijes( <992f)%L oaepvlh oblvlopavispio jc oqvvaep }jvh` qvfleiwlpije pvae`sis pblp damloipias‐oipias }ipb ~j~qhlpijes jc pae dihhije jvdjva‐lva faojdiem hlvmav le` djva eqdavjqs( loojqepiemcjv le ieovalsiem ~vj~jvpije jc qvfle `}ahhavs% Lp pba sldapida( djva pble blhc jc pba }jvh`’s ~j~qhlpije ojepieqas pjhia ie oipias }ipb ca}av pble 1>>(>>> ieblfipleps% Oqvvaephy(pbava lva <0 oipias ie pba }jvh` }ipb jav pae dihhije ieblfipleps(pae ie `aahj~iem ojqepvias% Fy 6><1( pbava }ihh fa 63 oipias}ipb jav pae dihhije ieblfipleps‐66 ie `aahj~iem ojqepvias"<2 ie Lsil( cjqv ie Hlpie Ldaviol( p}j ie Lcviol) "Plfha <)%Pbasa damloipias }ihh sbahpav 0<2 dihhije ieblfipleps "<>%3~avoaep jc }jvh` qvfle ~j~qhlpije)% Fy 6><1( pbava }ihh fa ?2oipias jc cia pj pae dihhije ieblfipleps( va~vasaepiem 3%= ~avoaepjc }jvh` qvfle ~j~qhlpije% Pbava }ihh fa 03? oipias "pbvaa|qlvpavs ie `aahj~iem ojqepvias) jc jea pj cia dihhijeieblfipleps‐va~vasaepiem ealvhy l |qlvpav "6?%3 ~avoaep) jc }jvh` qvfle ~j~qhlpije% Fap}aae <91> le` <991( ip isiepavaspiem pj ejpa pblp pba ~avoaeplma jc ~j~qhlpije }jvh`}i`avasi`iem ie pba 0>= oipias jc 1>>(>>> pj jea dihhije ieblfipleps(vadliea` ealvhy ojesplep‐lp lvjqe` eiea ~avoaep( fjpb iehippha djva pble jea pbiv` jc Lcvioles lva qvfle `}ahhavs; fy6>?>( pba ~vj~jvpije }ihh fa l hippha djva pble blhc% Pba~vjfhad cloiem dqob jc Lcviol is pblp sqob vl~i` vlpas jc qvflemvj}pb dlka ip aroaa`iemhy `iccioqhp pj ~vji`a savioas% Pbaqvfle mvj}pb vlpa cjv Lcviol ls l }bjha oqvvaephy is lvjqe` 0%0~avoaep% Alsp Lcviol is mvj}iem lp 1%3 ~avoaep ~av leeqd le`]asp Lcviol lp 1%< ~avoaep( }ipb ie`ii`qlh ojqepvias mvj}iemlp aae bimbav vlpas% ^vjgaopijes sbj} pblp pba mvj}pb vlpa cjvLcviol ls l }bjha }ihh sply lfja cjqv ~avoaep pbvjqmb 6>>1le` lfja pbvaa ~avoaep qepih 6>6>6>61%Pba vamije jc Hlpie Ldaviol le` pba Olviffale is pba djspqvfleiwa` vamije ie pba `aahj~iem }jvh`% Fap}aae <991 le`6>?>( 609 dihhije ~aj~ha }ihh fa l``a` pj pba qvfle ~j~qhlpijejc pbis vamije( fviemiem pba ~avoaeplma jc ~aj~ha hiiem ie oipiaspj 2? ~avoaep% Lsil bls l haah jc qvfleiwlpije sidihlv pj pblp jc Lcviol‐l hippha djva pble jea pbiv` ie <991% Lsil ls l }bjha(bj}aav( }ihh bla pj lfsjvf bqma ~j~qhlpije ieovadaeps‐lpjplh jc <%1 fihhije ea} qvfle ieblfipleps fy 6>?>% _jqpb Lsilcloas ~lvpioqhlvhy `lqepiem ~vjs~aops( }ipb Ie`il bliem pjlfsjvf ls dley ls ?21 dihhije ea} qvfle ieblfipleps fap}aae<991 le` 6>?>( ^lkisple <<? dihhije( le` Flemhl`asb 11
 
 ESIVJEDAEPLH
 BLEMA 
#
AOQVIPY 
^
 VJGAO
V
A^JVP 
 (
I
__QA
1 "_
QDDAV
<999)
Calpqvas
3`aahj~iem le` `aahj~a` ojqepvias% Pba slda is pvqa cjv oipias}ipb ca}av pble 1>>(>>> ieblfipleps% Lhpbjqmb pbay blavadliea` vahlpiahy splfha }ipb vamlv` pj ~j~qhlpije mvj}pb(saoje`lvy oipias lva eaavpbahass ovipiolh% Lvjqe` blhc jc pbaqvfle ~j~qhlpije ie fjpb pba `aahj~iem le` `aahj~a` }jvh`hia ie oipias jc ca}av pble 1>>(>>> ieblfipleps "Qeipa` Elpijes(<992f)%Pba adavmaeoa jc damloipias is l dj`ave ~baejdaeje(jooqvviem jav pba hlsp blhc oaepqvy% Ie <91>( jehy Ea} Yjvkbl` l ~j~qhlpije jc pae dihhije jv djva% Ie l``ipije pj pbaieovalsa ie pbaiv eqdfav( damloipias lva faojdiem ojesi`avlfhyhlvmav% Pba dieidqd ~j~qhlpije siwa cjv l oipy pj dlka pba hispjc pba }jvh`’s <1 hlvmasp qvfle lmmhjdavlpijes }ls ?%? dihhijeie <91>% Fy <991( l ~j~qhlpije jc 9%9 dihhije }ls va|qiva` lspba pbvasbjh`% ^vjgaopijes cjv pba yalv 6>>> sbj} @blkl( }ipb<< dihhije ieblfipleps( ls pba cicpaaepb hlvmasp qvflelmmhjdavlpije; fy 6><1( Hjs Lemahas( }ipb <0%6 dihhije( isar~aopa` pj fa cicpaaepb je pba hisp "Qeipa` Elpijes( <992f)%]bavals pba lavlma leeqlh vlpa jc ~j~qhlpije mvj}pb }lsjea ~avoaep jv hass cjv damloipias ie pba `aahj~a` }jvh` `qviem<9=><99>( damloipias ie `aahj~iem ojqepvias bla arbifipa`simeiciolephy bimbav vlpas jc ~j~qhlpije mvj}pb( ls }ahh ls l hlvmavvlema jc vlpas( pble pbjsa ie `aahj~a` ojqepvias% _jdadamloipias lva ojepieqiem pj mvj} avy vl~i`hy% @blkl( cjvarld~ha( mva} fy =%3 ~avoaep ~av leeqd fap}aae <9=> le`<99>( id~hyiem l `jqfhiem pida jc jehy eiea yalvs( }biha Hlmjsmva} fy 3%= ~avoaep( id~hyiem l `jqfhiem pida jc l hippha djvapble pae yalvs "Qeipa` Elpijes( <991l)%Ojepvlvy pj pba lhlvdisp ~va`iopijes lfjqp ‘ar~hj`iemoipias(— pba mvj}pb jc djsp jc pba }jvh`’s damloipias bls faaeshj}iem `j}e( ie sjda iespleoas |qipa `vldlpiolhhy% DariojOipy is l olsa ie ~jiep% ]bavals ~vjgaopijes ~va~lva` fy pbaQeipa` Elpijes le` pba ]jvh` Flek ie pba <9=>s cjvaolsp l~j~qhlpije cjv Darioj Oipy ie pba vlema jc 6=?> dihhije iepba yalv 6>>>( Darioj Oipy’s ~j~qhlpije ie <991 }ls <3%3dihhije‐~vjgaopa` pj valob <2%< dihhije ie pba yalv 6>>> le`<9%6 dihhije ie 6><1 "Qeipa` Elpijes( <992f)% Jeaar~hlelpije cjv pba `aohiea ie damloipy mvj}pb vlpas l~~alvs pjfa l `aoahavlpije ie vlpas jc elpijelh ~j~qhlpije mvj}pb%Loojv`iem pj Obae le` Bahimdle "<990)( l sid~ha vamvassijeie`iolpas pblp pba elpijelh ~j~qhlpije mvj}pb vlpa ar~hlies 0=~avoaep jc pba lvilpije ie damloipy mvj}pb vlpas ie `aahj~iemojqepvias% Jc ojqvsa( pba clop pblp Ie`il’s sir damloipias mva} lpvlpas jc fap}aae p}j le` 0%1 ~avoaep ~av leeqd `qviem <9=><99> ie`iolpas pblp jpbav cjvoas dqsp sqvahy fa iejha`% _pihh(pba vahlpijesbi~ fap}aae damloipy le` elpijelh ~j~qhlpijemvj}pb vlpas is |qipa vadlvklfha( miae pblp damloipias maeavlhhyojd~visa jehy l avy sdlhh ~vj~jvpije jc pbaiv elpijelh~j~qhlpijes "Obae le` Bahimdle( <990)%Ip is `iccioqhp pj maeavlhiwa lfjqp pba clopjvs fabie` pbashj}`j}e ie pba mvj}pb jc dley jc pba }jvh`’s damloipias( lseqdavjqs ojd~har clopjvs lva iejha`% Lmlie( Darioj Oipy~vji`as le arld~ha% Ie l``ipije pj jhqeplvy adimvlpije lcpavpba <921 alvpb|qlka( clopjvs dlkiem Darioj Oipy hass lppvlopiabla ieohq`a` visiem bjqsiem ~vioas( pba ieovalsiem ojsp jc hiiem(le` |qlhipy jc hica ojesi`avlpijes "Fvldfihl ^lw( <992)% Ie`aa`(jea pbiv` jc l sld~ha jc Darioj Oipy vasi`aeps iepavia}a` ie ldimvlpije sqvay oje`qopa` ie <92= "OJEL^J( AeoqasplEloijelh `a Dimvloiÿe ae Lvals Qvflels) ie`iolpa` pblp pbayar~aopa` pj dja l}ly cvjd pba oipy ie pba cqpqva; djva pble=1 ~avoaep jc pba vasi`aeps sld~ha` vacavva` pj ~vjfhads vahlpa`pj dapvj~jhiple hica( sqob ls `ahie|qaeoy( spvass( le` liv~jhhqpije% Jc aae mvalpav id~jvpleoa is pba clop pblp djva`yeldio mvj}pb bls jooqvva` ahsa}bava% Ie`aa`( pba vl~i`aojejdio mvj}pb jc Darioj’s fjv`av splpas‐}biob loojqepa`cjv 36 ~avoaep jc elpijelh gjf mvj}pb cvjd <921 pj <99> le`‘}ipbjqp }biob elpijelh aojejdio mvj}pb }jqh` bla faaeleadio— "Vioblv`sje( <99?f) is l dlgjv ar~hlelpije cjv DariojOipy’s vahlpia `aohiea%Cjv ~qv~jsas jc lelhysis( pba vadlie`av jc pbis lvpioha }ihhcjoqs je aeivjedaeplh le` saoqvipy issqas ie pba }jvh`’sdamloipias% Pbis cjoqs is ejp pj imejva pba clop pblp oipias cqvpbav`j}e pba qvfle biavlvoby jcpae bla a|qlhhy jv aae djva saavasavioa `acioips le` aeivjedaeplh ~vjfhads }ipb vahlpiahy ca}avvasjqvoas llihlfha pj plokha pba ~vjfhads% Iespal` ip is `jea pjelvvj} le` sid~hicy pba lelhysis
V
AMIJELH
J
SAVSIA]
Pbava is l mvalp `iavsipy jc ar~aviaeoa ldjem pba }jvh`’sdamloipias% Fvjl` `iccavaeoas ie ~lppaves jc damloipy mvj}pb~avsisp ldjem pba dlgjv majmvl~biolh vamijes% Ie Hlpie Ldaviol(=2 ~avoaep jc pba ~j~qhlpije hia` ie qvfle lvals ie <991 "l~vj~jvpije ojd~lvlfha pj pblp jc pba `aahj~a` ojqepvias)% Pbavlpa jc ~j~qhlpije mvj}pb jc djsp dlgjv oipias ie pba vamije~alka` `qviem pba <93>s( }bae cavpihipy haahs }ava spihh vahlpiahybimb le` mjavedaeps ie pba vamije }ava ~qvsqiem ~jhioias jc id~jvpsqfspipqpiem ie`qspvilhiwlpije pblp `va} hlvma eqdfavsjc dimvleps pj pba oipias%Ie vaoaep yalvs( l `vldlpio le` qelepioi~lpa` shj}`j}eie pba mvj}pb jc damloipias ie pba Hlpie Ldaviole vamijesqv~visa` aae hjolh jfsavavs% ]bavals l ~vjoass jc iepvldapvj~jhiple ad~hjydaep `is~avslh bls faae plkiem ~hloa cjv leqdfav jc yalvs ie sqob oipias ls Fqaejs Livas( _ïj ^lqhj( le`Darioj Oipy( pba solha bls ieovalsa` mvalphy% Dleqclopqviem~hleps bla faae djiem dqob mvalpav `ispleoas le` jcpaefayje` dapvj~jhiple fjqe`lvias }ipbie l 6>> kd vl`iqs cvjdpba oaepvlh ojva jc _ïj ^lqhj cjv arld~ha "Mihfavp <99?)% Iel``ipije( ~vjcjqe` oblemas bla plkae ~hloa jav pba ~lsp`aol`a ie Fqaejs Livas( Darioj Oipy( Vij `a Gleaivj( _ïj ^lqhj(le` jpbav hlvma Hlpie Ldaviole oipias ls l vasqhp jc aojejdiovaoassije le` spvqopqvlh l`gqspdaep ~vjmvlds%@as~ipa ips vahlpiahy hj} haah jc qvfleiwlpije "?0%3 ~avoaepie <991)( Lsil loojqeps cjv 03 ~avoaep jc }jvh` qvfle~j~qhlpije% Ldjqepiem pj <%6 fihhije ~avsjes( pbis eqdfav isbimbav pble pba oqvvaep qvfle ~j~qhlpije jc pba `aahj~a` }jvh`"Obae( Slhaepa( le` Whjpeiok( <992)% Ie pba cqpqva( l dlgjvipyjc pba }jvh`’s damloipias }ihh fa hjolpa` ie Lsil% Ie`aa`( ie6><1 Lsil }ihh fa bjda pj <2 damloipias( ieovalsiem ips sblvacvjd 1> ~avoaep ie <991 pj 39 ~avoaep "Qeipa` Elpijes(<992f)% Dley damloipias ie Lsil bla ar~aviaeoa` `vldlpioaojejdio mvj}pb ie vaoaep yalvs% _ajqh( }ipb l mvjss `jdaspio~vj`qop "M@^) jc Q_ $9? fihhije ie <99>‐pba p}ahcpb bimbaspie pba }jvh` "^vq`’bjdda( <990)‐is vl~i`hy djiem l}ly

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kittykat9 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->