Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CUACA&meteorologi1

CUACA&meteorologi1

Ratings:

4.83

(6)
|Views: 3,719 |Likes:
Published by emi_ariyani

More info:

Published by: emi_ariyani on Jan 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
PENGENALAN
Ciri-ciri iklim Malaysia ialah mempunyai suhu yang seragam, kelembapan yangtinggi dan hujan yang banyak. Angin pada amnya lemah. Malaysia yang terletak dikawasan doldrum khatulistiwa amat jarang sekali mempunyai keadaan langit tidakberawan langsung meski pun pada musim kemarau teruk. Malaysia juga jarang sekalimempunyai satu tempoh beberapa hari dengan tidak ada langsung cahaya mataharikecuali pada musim monsun timur laut.Malaysia juga mempunyai pelbagai faktor yang mempengaruhi iklim di Malaysia.Antara faktor – faktor iklim ini akan dibincangkan sepanjang topik atau di dalam tugasanini
DEFINISI CUACA
1
 
Cuaca
adalah istilah yang digunakan untuk menghuraikan semuafenomenayangbanyak dan pelbagai yang boleh berlaku dalamatmosfera planet. Istilah ini biasanya digunakan untuk memaksudkan aktiviti fenomena ini selama tempoh masa yangpendek, biasanya tidak lebih dari beberapa hari panjangnya. Purata keadaan atmosferauntuk tempoh yang lebih panjang dikenali sebagaiiklim. Penggunaan dua istilah iniselalu bertindih dan konsep ini jelas berhubungkait rapat.
DEFINISI METEOROLOGIMeteorologi
atau kajicuaca merupakan pengajian saintifik tentang keadaanatmosfera terutamanya berkenaancuacadan ramalannya. Cuaca memainkan peranan pentingdalam mencorakkan cara hidup kita. Ia digolongkan denganklimatologi,Meteorologi juga mengkaji interaksiatmosfera Bumi denganLautan. Kajian meteorologi membolehkan ahli sains meramal cuaca dan membekalkan maklumat penting untukbidang-bidang ketenteraan, penjanaan tenaga,pertanian,perkapalandanpembinaan. Ahli meteorologi mengkaji arah dan halaju angin,suhu,tekanan, wap air dan interaksi pemboleh ubah ini, dan bagaimana mereka berubah denganmasa. Di Malaysia,meteorologi tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan cabang ilmu sains yanglain. Hakikatnya, bertitik tolak dari meteorologi, ia menghasilkan pelbagai kajian sainsseperti climatology (kajian tentang iklim), hidrologi, strata vegetasi, botani, zoologi danbiogeografi.
IKLIM DAN CUACA
2
 
Secara mudah,cuacaadalah satu pergabungan kejadian diatmosferadan Iklim pula adalah cuaca yang dialami sepanjang satu jangkamasa di sesuatu lokasi.Tidak ada suatu batas pemisah tepat antara apa yang dikatakan iklim dan apa yangdikatakan Cuaca. Ia bergantung kepada kegunaan. Umpamanya, fenomenaEl Nino adalah satu fenomena cuaca untuk segolongan pemerhati, tetapi untuk segolonganyang lain, ia suatu ciriperubahan iklim.Bila konsep iklim sebagai satu purata sistem cuaca dikemukakan pada akhir kurun ke–19, jangkamasa 30tahunmerupakan satu jangkamasa yang munasabah. Tetapi,dengan adanya perolehan arah aliran cuaca bagi satu jangkauan masa yang panjangmeliputi rekod-rekod suhu, hujan dan sebagainya, keupayaan mendapatkan takrifanyang menyeluruh untuk “iklim” menjadi lebih sukar kerana dalam jangkamasa 30 tahuntersebut, purata suhu, taburan hujan dan sebagainya boleh berubah, dan dalam satu jangkamasa singkat, perolehan statistik kurang stabil.Untuk sesuatu lokasigeografi, iklim tidak berubah semasa hayat seseorang insan.Dalam jangkamasa geologi (jutaan tahun), iklim boleh berubah untuk sesuatu lokasi.Antara faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca ialah:
1)Mekanisme asas
3

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tan_ahhuat_1 liked this
bahtiar_djamal liked this
Sifu K liked this
Sifu K liked this
Sifu K liked this
Dinno Dexmie added this note
di bandar sandakan sabah
Dinno Dexmie added this note
antar kan pada sysoft copy ne mat- latif 1989@yahoo.com petang ni esok keh
Aku Dan Kamu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->