Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aerul condiţionat

Aerul condiţionat

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by Aurel Millea
Ghid de alegere, instalare si exploatare a aparatelor de aer conditionat
Ghid de alegere, instalare si exploatare a aparatelor de aer conditionat

More info:

Published by: Aurel Millea on Sep 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
Aerul condiţionat
Aparatele de aer condiţionat (AC) nu mai constituie un lux în apartamentele moderne.Deşi în condiţiile de climă ale României canicula nu durează de obicei mai mult de 3 luni, înacest timp – în special în părţile de sud şi de vest ale ţării – căldura devine deseori excesivă şise simte nevoia condiţionării aerului, atât în locuinţe cât şi la locul de muncă. Iată câţiva factoricare ne-au împins către introducerea aparatelor de aer condiţionat în casele noastre:
modificările climatice exterioare, mai ales vara, când temperaturile exterioare auînceput, de câţiva ani buni, să depăşească cu 5…10
 
o
C temperaturile cu care eramobişnuiţi;
 problemele de sănătate ale membrilor unei familii s-a observat
 
dotarea uneicase cu asemenea echipamente, alese şi montate profesional, au condus la păstrareastării de sănătate a ocupanţilor, indiferent de variaţiile climatice exterioare;
tonusul general corporal, mult mai ridicat atunci când organismul nu mai esteobligat să facă faţa variaţiilor ample de temperatură şi umiditate.Trebuie subliniat de la bun început că, pentru omul ultimului secol, nevoia de aer condiţionat s-a accentuat o dată cu mutarea activităţilor sale în spaţii închise, înconjurate deelemente delimitatoare, mai bine zis bariere, faţă de mediul natural.La noi în ţară aerul condiţionat a pătruns, în ultimii ani, mai întâi în birourile şi spaţiilecomerciale de prima mână.Iniţial, ocupanţii unor spaţii de lucru (birouri), comerciale (supermarketuri etc.) s-auobişnuit cu temperaturi şi umidităţi ale aerului controlate de instalaţii de climatizare, care,evident, au fost mai uşor suportate de aceştia. Treptat, mecanismul interior uman, de evaluare aschimbului de căldură (metabolic) cu mediul înconjurător, s-a autoreglat pentru situaţia în carecorpul uman a fost supus la eforturi mai mici din punct de vedere al schimbului de căldură cumediul ambiant. În consecinţă, nevoia de a trăi permanent în aer condiţionat (de ex. şi dupăorele de muncă sau în timpul transportului cu automobilul) a sporit natural, până la dorinţa de aclimatiza şi locuinţa.Pe de altă parte, noile aparate de AC sunt cu mult mai performante decât cele de acum40...50 de ani, iar preţul lor a devenit accesibil pentru multă lume.Ca urmare, este bine ca oricine doreşte procurarea unui aparat nou de aer condiţionat,sau utilizarea şi întreţinerea optimă a celui pe care îl posedă, să aibă un minim de cunoştinţedespre principiul de funcţionare, variantele, performanţele tehnice, instalarea corecşiexploatarea raţională a acestei aparaturi. Vom începe cu unităţile de măsură specifice tehniciiaerului condiţionat şi vom da în continuare câteva noţiuni despre necesarul de frig într-oîncăpere, principiul de funcţionare al aparatelor de AC şi cele mai răspândite tipuri deasemenea aparate.
Unităţi de măsură uzuale în tehnica AC
Să aruncăm o privire asupra principalelor caracteristici tehnice ale unui aparat de AC,aşa cu sunt date în exemplul tipic de mai jos.
 
Capacitate de răcire kW3,4kcal/h2920Btu/h11601Capacitate de încălzire kW3,8kcal/h3270Btu/h12966Randament EERkW/kW3,21(Btu/h)/kW10,95 Nivel zgomot Interior (max./min.)dB(A)39/32Exterior (max.)dB(A)49Dimensiuni Interiormm799×280×183Exteriormm780×540×289Masă Interiorkg8,5Exteriorkg32Diametru ţevi Lichidmm6,35Gazmm9,52Caracteristici electrice TensiuneV/Hz230/50Curent de funcţionareA5,3Putere de intrarekW1,06Cea mai importantă caracteristică este
capacitatea de răcire
, a cărei unitate de măsurăSI este kilowattul (kW). Însă în practică este răspândită unitatea anglo-saxonă Btu/h (Britishthermal unit / hour), datorită reclamelor şi, în general, publicităţii firmelor care producaparatura de AC. Trebuie reţinut că cele două unităţi de măsură sunt echivalente, relaţia dintreele fiindl kW = 3412 Btu/hDe aici rezultă şi exprimarea
randamentului
(raportul dintre puterea / capacitatea derăcire şi puterea absorbită la intrare), fie ca raport kW/kW, fie ca (Btu/h)/kW.Unitatea de măsură pentru
 zgomo
este decibelul (dB). Datorită faptului că pentru oricesunet (inclusiv zgomotul) rezultatul măsurării trebuie exprimat ţinând seama de curba desensibilitate a urechii în funcţie de frecvenţă, la simbolul unităţii de măsură se specifică tipul decurbă utilizat (există mai multe curbe standardizate), în cazul de faţă este vorba de curba A,desemnată prin simbolul dB(A).
Necesarul de frig şi de căldură al unei încăperi
Este important de reţinut că fiecare încăpere a unei clădiri, de orice tip ar fi aceasta, estecaracterizată vara de un anumit
necesar maxim de frig 
, iar iarna de un anumit
necesar maximde căldură
. Accentuăm "maxim" deoarece instalaţiile trebuie să fie astfel concepute şi realizateîncât să facă faţă acestor valori maximale. Când necesarul maxim de frig sau căldură nu este
 
atins, instalaţiile vor livra numai strictul necesar, graţie elementelor de automatizare afuncţionării acestora, care vor limita livrările energetice corespunzătoare ale aparatelor. Necesarul maximal corect de frig al unei încăperi poate fi stabilit cu exactitate de cătreun specialist, care va lua în considerare nu numai suprafaţa încăperii întrucât, pe lângă aceasta,mai intervin şi alţi factori, dintre care:
materialul de construcţie şi dimensiunile (lăţime, înălţime, grosime) al pereţilor exteriori (beton armat, zidărie etc.), plafonului (beton armat, lemn etc.) şi pardoselii(beton, pământ etc.),
materialul de execuţie al ferestrelor (cercevele de lemn, PVC, metal etc.), tipul(simple, duble sau triple), dimensiunile acestora (lăţime, înălţime), tipul geamului(termopan, geam simplu etc.),
numărul ocupanţilor, genul de muncă (pentru calcularea degajărilor de căldură şiumiditate per ocupant),
gradul de dotare cu aparatura electrică degajatoare de căldură şi umiditate (lămpi deiluminat fluorescente sau cu incandescenţă, aparate TV, faxuri, imprimante,spălătoare etc.).Dar, pentru calcule rapide, aproximative, se pot face estimări ştiind că necesarul de frigal încăperii variază de la 80 W/ m
2
(cazul unei încăperi o fereastră la N sau NE) la peste 150 W/m
2
(cazul aceleaşi încăperi dar cu două ferestre, din care cel puţin una la S sau SW). Dacă deexemplu încăperea are 5 × 4 = 20 m
2
, şi este mai apropiată ca alcătuire de cazul al doilea,rezultă un necesar de frig de 20 m
2
× 150 W/m
2
= 3000 W (cca. 10 500 BTU/h).Este evident faptul că un aparat de aer condiţionat trebuie să aibă o putere frigorificătotală mai mare decât necesarul de frig al încăperii. Iată câteva sfaturi în privinţa alegeriimărimii potrivite a aparatului de climatizare, ţinând seama de încăperea pe care o va servi:
dacă ştiţi că vă deranjează curenţii de aer, cumpăraţi aparate ceva mai mari, care vor  putea asigura necesarul maxim al încăperii la turaţia medie a aparatului;
nu cumpăraţi un aparat mai mic (deci mai ieftin) decât dacă nu aveţi încotro,deoarece la vârf de sarcină, acesta va trebui să „gâfâie” lungi perioade la debitulmaxim;
acordaţi o atenţie suplimentară locului de amplasare a unităţii interioare înîncăperea dv.;
lipsa fondurilor poate conduce la achiziţionarea de aparate subdimensionate care(obligate să funcţioneze, la turaţie maximă, timp îndelungat) sigur vor fi maizgomotoase şi se vor uza mai repede; alegerea aparatului cu o mică rezervă de putere frigorifică face ca acesta să aibă o viaţă mai lungă.
Amplasarea aparatului de AC
Pentru amplasarea unităţii interioare (la aparatele tip "split"), este bine de respectaturmătorul principiu: corpul uman trebuie să întâlnească aerul insuflat de aparate numai după ceacesta a parcurs un drum cât mai lung, răsucindu-se practic pe 2-3 laturi ale încăperii. Jetul deaer, astfel insuflat, "îşi va pierde din putere" (nu va produce curenţi) după frecarea de pereţi,tavan, mobilier etc.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->