Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rozenburgse Courant week 36

Rozenburgse Courant week 36

Ratings:
(0)
|Views: 542|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/16/2015

 
De
Schakel
Autorijschool ---------------------- 
 
WEST 
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL
Voor praktijken theorie
Theoriecursus za. 15en ma. 17 september
Tel. 06-53358672 
37e jaargang no. 444 september 2012
In deze krant:
Pagina 6Pagina 12
Dierenkruidenwinkel Anined primeuin NederlandTeam Kilianflikt het weer !!!
Molenweg 65, 3181 AT Rozenburg, tel. 0181-213767E-mailadres: arco@optieknouveau.nl
www.optieknouveau.nl 
optometrist • contactlensspecialist 
Verzekeringsoverzicht 2012
bril- en contactlensvergoedingen
Laat u niet misleiden door uw zorgverzekeraar! In de aanvullende verzekering bieden bijnaalle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt soms de in-druk gewekt dat u voor zo’n vergoeding enkel terecht kunt bij optiekketens. Niets is minderwaar.
Iedere zorgverzekeraar geeft u, indien u het juistepakket hebt, een vergoeding op brillenglazen bij elkeopticiën, dus ook bij ons.
En zo’n vergoeding kan zelfsoplopen tot het volledige bedrag!
Misschien is het u weleens over-komen, lopend of rijdend overde Molenweg, je ziet daar tweemooie villa’s, de ene is villa Ja-coba, de ander Het Oude Jacht-huis. Je zou er weleens binnenwillen gaan om een kijkje tenemen. Vooral de prachtige tui-nen die beide villa’s omringenspreken tot de verbeelding.
Fijn dat er zoiets als Open Mo-numentendag bestaat, nu is er demogelijkheid om in elk geval hetOude Jachthuis te kunnen bewon-deren. Wij kregen de gelegenheid,alvast te komen kijken en de sfeervan huis en tuin, op te snuiven. Ro-nald Bakker, een van de bewoners,is zo vriendelijk een rondleiding teverzorgen. Vol ontzag kijk ik naarde voorgevel, terwijl ik wacht totmijn gasheer de deur opent. Wan-neer u tot degenen behoort die ditOude Jachthuis gaan bezoeken,dan ontneem ik u niet graag hetplezier van zelf ontdekken. Eenindruk wil ik toch graag met u de-len. De huidige bewoners hebbenhet huis met eerbied voor zijn ge-schiedenis gerestaureerd. De ka-mers en gangen met hoog plafondgeven het een moderne, chique uit-straling. De keuken is in landelijkestijl ontworpen. Aan het huis eenmooie brede, overdekte veranda.Vroeger was deze met draadglasoverdekt. Twee jaar geleden washet glas onder een dikke sneeuw-vracht bedolven. Bij de dooi diedaarop volgde ging deboel glijden en 20cmverijsde sneeuw was teveel voor het draadglas,het ging stuk. Door ste-viger glas werd het ver-vangen. Vanaf hier is ereen schitterend uitzichtop de tuin, aangelegddoor mijn gastheer dielandschapsarchitect is.Samen lopen wij dekronkelpaadjes, belegdmet dennenschors enbegroeid met schattigekleine cyclamen, onderde hoge bomen door entussen bloeiende plantenwaarvan ik er een grootaantal nog nooit had ge-zien.Deze tuin is een lusthof in mijn ogen. Hier schar-relen kleine kippen, zerichten weinig schadeaan. Genoten heb ik ook van de twee vijvers.De voortuin heeft eengeheimzinnige sfeer door de ma- jestueuze rode beuk, een pracht-exemplaar die de chalet beslist nogmeer ‘cachet’ geeft. Als de moge-lijkheid zich voordoet, mag u mis-schien wel even in de tuin kijken.Het huis, gebouwd in 1889 bestondvroeger uit één bouwlaag met kap.De eerste bewoner, zo staat in denotariële akte te lezen, was KlaasBarendrecht. In 1902 kocht Careldu Ry van Beest, woonachtig inDen Haag het huis dat hij ginggebruiken als zomer - en jacht-huis. Op Rozenburg was het goedfazanten en hazen schieten. Eenkleindochter van Carel is eensbij de huidige bewoners langs ge-weest. Zij vertelde dat het gezinper koets, onder meeneming vande theeketel, vanuit Den Haagnaar Rozenburg reisde en daardrie maanden verbleef. Carel enzijn vrouw Alexis kregen vier kin-deren en met personeel en gasten
Open Monumentendag 2012 op 8 september 
Het Oude Jachthuis Rozenburg 
erbij werd het huis te klein. Carelliet een woonlaag op zijn huiszetten, waardoor het zijn uitein-delijke chaletstijl uiterlijk kreeg.Veel plezier beleefde Carel nietmeer aan het huis, hij overleed in1909, het gezin kwam er niet vaameer. Vanaf 1914 woonde jachtop-ziener van Alkemade in het huis.In 1921 werd Het Oude Jachthuisaan de weduwe van Pieter Mollverkocht. Zij ging er met tweedochters wonen. Jacob Moll, eenvan de zoons, woonde er met zijngezin sinds 1939. Nadat hij wasoverleden verkocht zijn zoon hethuis aan restaurateur de Winter uitRockanje. Daarna werden de heeren mevrouw Lievaart eigenaarsvan het pand. Zij verbouwden hethuis grondig. De erven Lievaartverkochten het pand in 2000 aande huidige eigenaars.
Cornelia Molendijk - van den Enden
SPAAR MEE VOORENTREEKAARTEN
NOV 
 
2012
ROZENBURG
Bij besteding van iedere
10,- aan boodschappengeen één maar twéé zegels!
Emmastraat 84-86, Rozenburg
maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
   D  e  s   i  g  n  :   S   f  a   P  r   i  n   t   b  v .
 2 x
 
 De ze  wee k 
 sne l ler
 
 sparen
 1 6 0 0 0 0
 
 1 6 0 0 0 0
 
 1 6 0 0 0 0
RommelmarktImmanuëlkerk 
Zaterdag 29 september a.s van08.00 tot 13.00 uur is er weer eenRommelmarkt voor de Immanuë-lkerk, in en om ‘de Hof’ aan deKerkweg te Rozenburg.Zaterdag 29 september vanaf klokslag 08.00 uur is er weer vanalles te koop o.a meubels, tuinstoe-len en bedden op het plein voor dekerk. Elektra volop keus koelkast,tv’s, lampen, radio’s, strijkijzerste veel om op te noemen. De kra-men buiten met speelgoed, platen,cd’s, potten en pannen, glaswerk,bloempotten, schoenen en tassen,schilderijen enz.Zelfgemaakte kaarten ook al di-verse kerstkaarten enz, enz envoor degenen die later komen vin-den trouwens ook nog genoeg vanhun gading, want de markt duurttot ongeveer 13.00 uur. Vergeetvooral niet de boeken er is weervoor elk wat wils. Terwijl u genietvan een kopje koffie met cake kuntu meedoen met het Rad van avon-tuur en wie weet gaat u dan naarhuis met een van onze mooie prij-zen. Ook is er een intekenvel metals hoofdprijs de nieuwste Senseo,bloemstuk enz. Voor de vele lief-hebbers verkopen wij ook onze alom bekende eigen gemaakte sa-lade en erwtensoep, gelijk op teeten of om lekker mee naar huiste nemen. En vergeet vooral nietom een mooi bloemstukje mee tenemen. De opbrengst is voor hetonderhoud van de kerk. Vanaf maandag 24 september zijn wevanaf 09.00 uur alle dagen in DeHof met de voorbereidingen bezig.U kunt altijd nog iets brengen.De Rommelmarktcommissie.
Historische wandeling door Rozenburg 
De Historische Vereniging OudRozenburg organiseert op zaterdag15 september een historische wan-deling door Rozenburg. Vanaf deOudheidkamer aan de Molenweg iser een mooie wandelroute uitgezet.De route loopt langs diverse be-zienswaardigheden waarover gidsLeo Boer zal vertellen. Het vertrek is om 11.00 uur, de route duurt on-geveer 1,5 uur. Na afloop kunt uonder het genot van een kopje kof-fie bijpraten in de Oudheidkameren de fototentoonstelling Het Vier-kantje bezichtigen. Deelname aandeze wandeling is gratis en geschiedop volgorde van aanmelding. Hetmaximaal aantal deelnemers is 15personen. Voor deze wandeling doorRozenburg
kunt u zich aanmeldenbij Leo Boer, tel. 0181-213958 (na18.00 uur).
 
4 SEPTEMBER 2012
 
ROZENBURGSE COURANT2
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN ALARMNUMMER ..................1-1-2NIET SPOEDEISEND ...0900-8844 (30 ct/min)MELD- EN REGELKAMER(alle luchtjes + geluidshinder) .....................................................................010 - 4.73.33.33TEL. HULPDIENST .................... 0181 - 625952
S.O.S. TELEFONISCHE HULPDIENST
Tel. 0900 - 0767. Deze hulpverlening is 24uur per dag bereikbaar voor een ieder diebehoefte heeft aan een persoonlijk gesprek.
 ALCOHOLPROBLEMEN
Bel A.A. voor hulp en informatie.Tel. 0181 - 310094.
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK 
Molenweg 20, 3181 AT, tel 0181 - 213354.Dinsdag................................13.00 - 17.00 uurWoensdag ............................10.00 - 17.00 uurVrijdag ................................13.00 - 20.00 uurZaterdag ..............................11.00 - 13.00 uur
 Algemeen maatschappelijk werk 
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen 8.30- 9.30 uur, in de Stadswinkel. U kunt u meldenbij het Wmo-loket.Voor meer informatie kunt u bellen metCareyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Spreekuur bouwinspecteur 
Elke donderdag van 13.30 - 14.30 uur houdtde bouwinspecteur spreekuur in de Stadswin-kel. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Thuiszorgwinkel
 P.J. Bliekstraat 4a, Spijkenisse.Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur.
Tel. 0181 - 679700.Uitleen artikelen bestellen, Careyn komt hetaangevraagde thuis bezorgen, zoals krukken,bedverhogers, rolstoelen, etc.Bellen met tel. 088 - 1239988.Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elkemaandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan vanGoyenstraat 2.Voor meer informatie kunt u bellen metCareyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
MOEDERS VOOR MOEDERS
Mevr. Tineke Bijl. Aletta Jacobskade 112,3137 TC Vlaardingen. Tel. 010 - 4746665
PEUTERSPEELZALEN ROZENBURG
Voor inschrijfformulieren, inlichtingen enaanmelden elke donderdagmiddag van 15.30tot 16.30 uur. Gruttostraat 2, 3181 TC Rozen-burg. Uw peuter mag pas opgegeven wordenmet 1 jaar en 11 maanden.
CJG ROZENBURG
 Jan van Goyenstraat 1, 3181 HE RozenburgTel. 010 - 20 10 110Inloopspreekuur, maandag: 13.00-14.00 uur.
STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS
Gastouderbureau Brielle, Anna Hoevestraat4, 3232 VC Brielle, tel. 0181-414467E-mail: gobbrielle@kov.humanitas.nlKinderdagverblijf Rozemarijke, Marijkeplein13, 3181 GM Rozenburg, 0181-212512Rayonkantoor Delta, Anna Hoevestraat 4,3232 VC Brielle, tel. 0181-415880E-mail:rayonadministratieZH@kov.humanitas.nl
SPREEKUUR GASTOUDERBUREAU:
 Dinsdag en donderdag van 09.00 tot10.00 uur.
OMBUDSBUREAU GEMEENTEBELANGENROZENBURG
Marjon McElligott, tel. 213512
DIERENAMBULANCE ...............0181 - 659201Stadswinkel .............................0181-488800Meldpunt leefomgeving ......................14010
 Jan van Goyenstraat 1Openingstijden StadswinkelDe stadswinkel is elke werkdag open van8.30-12.30 uur en daarnaast op woensdagvan 13.30-15.30 uur en van 18.00-20.00 uur.Wilt u direct geholpen worden? Bel dan vooreen afspraak bij de Stadswinkel voor de mid-dag (maandag t/m donderdag).
INTERKERKELIJKE VLUCHTELINGEN OPVANGROZENBURG
Spreekuur voor vluchtelingen en asielzoe-kers, tel. 212684.Bij noodgevallen: 06 - 23087586.Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uurin de zalen van de Ontmoetingskerk,Koninginnelaan 9. 
 VEERKAARTEN
Voor scholierenmaandkaarten kunt u on dermeer terecht bij de Stadswinkel.
GROF VUIL
Wordt op afroep bij u opgehaald na telefoni-sche afspraak. IRADO, 010-2621000 
STORINGEN
Storingen aan de Centrale Antenne Inrichting,tel. 0900 - 1580.
BURO SOCIAAL RAADSLIEDEN
Stadswinkel Deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1Geopend op donderdagochtend van 09.30 -11.30 uur. Wij werken niet met afspraken.
WELFARE WERK RODE KRUIS
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uurin het Dienstencentrum.
RODE KRUIS
Het Nederlandse Rode Kruis, District VoornePutten & Rozenburg.Kantoor en secretariaat: St. Catharijnehof 19,3231 XS Brielle. Tel.: 414334, fax 411159.Openingstijden kantoor: ma., di., do., envrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.Email: voorneputtenrozenburg@redcross.nlWebsite: www.rodekruis.nl
FIOM ROTTERDAM
Regionale instelling voor maatschappelijkehulp- verlening bij problemen n.a.v. zwanger-schap en alleenstàand ouderschap. Wester-singel 6. 3014 GM Rotterdam, tel 010 -4366166.Openingstijden: 09.00 - 17.30 uur.
REGIONAAL STEUNPUNT MANTELZORGRIJNMOND ZUID
Centraal adres: Bliekstraat 4a,3201 PL Spijkenisse, tel: 0181-679682(ma t/m vrij: 09.00-16.00 uur)www.steunpunt-mantelzorg.nlBiedt ondersteuning aan mensen die zorgenvoor iemand uit hun naaste omgeving diehulpbehoevend is door een beperking, aan-doening of ouderdomsverschijnselen.
DE ZONNEBLOEM
Secr. Mevr. N.C. Brus, tel. 0181-216886.
 ANIB BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN
Secretariaat afd. V.S.M. Klaas Katerstraat128, 3119 LM Schiedam, tel. 010 - 4736303.Telefonische informatie: woensdag 11.00 -16.00 uur, tel.010 - 4736303. Spreekuur elkewoensdag van 11.00 - 16.00 uur.Periode 1 april-1 oktober, iedere eerstewoensdag van de maand.Contactadres: dhr. A. P. Slotboom,Gruttostraat 51, 3181 TA Rozenburg,tel. 0181 - 219302.
STICHTING GEHANDICAPTEN ROZENBURG
Het gehandicaptenplatform bestaat uit men-sen met en zonder handicap en heeft als doelhet leven te verbeteren van mensen met (een)beperking(en).Secretaris Fanny Zuur, tel.: 0181-213252(na 18.00 uur). Email: a.zuur2@chello.nl
CAREYN ZORG THUIS
Team Rozenburg Verpleging en Verzorging:06-53429533 alle dagen tussen 7.30 uur en17.00 uur of tel. 088-1239988.
PATIËNTEN/CONSUMENTEN PLATFORMZUIDHOLLANDSE EILANDEN (PCP-ZHE)
Belangenbehartiging van patiënten/consu-menten in de gezondheidszorg, koepelorga-nisaties voor patiëntenverenigingen.Telefonisch bereikbaar: ma. t/m vr. van 9.00tot 12.00 uur. Tel. 0181 - 624859, na 10-1-;95tel. 0181 - 624859. Fax 0181 - 621157, na10-1-’95 0181 - 621157. Adres: Zwanenhoek 2,3201 HS Spijkenisse.
INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAUGEZONDHEIDSZORG (IKG) RIJNMOND VANHET PATIËNTEN CONSUMENTEN PLATFORMRIJNMOND
Voor vragen over de gezondheidszorg en demaatschappelijke dienstverlening, onafhan-kelijk advies, het melden van klachten envoor hulp en ondersteuning bij klachten.Postadres: Postbus 3033, 3101 EA Schiedam.Tele.: 0181 - 626445Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.30tot 12.00 uur.
 Vrijwilligersorganisatie Unie Van Vrijwil-ligers Rotterdam (UVV)
Voor vrijwilligerswerk in de zorg en bezoekvan kwetsbare ouderen, gehandicapten enzieken thuis.Oostzeedijk 60, 3063 BE RotterdamTel. 010-4130877info@uvvrotterdam.nl • www.uvvrotterdam.nlDe openingstijden van kantoor zijn:Maandag t/m donderdag: .....9.00 - 17.00 uurVrijdag: .................................9.00 - 15.00 uur
KRAAMZORGKraamzorg de Eilanden
Al meer dan 50 jaar één van de grootste aan-bieders in de regio. Kraamzorg de Eilanden,de eerste ISO 9002/HKZ gecertificeerdekwaliteitskraamzorgorganisatie van Neder-land, staat bekend om garantie van zorg enhoge kwaliteit.Bezoekadres: Vliet 8, Hellevoetsluis.Telefoonnummer: 0181-391440. Fax: 0181-325898.Bevallingslijn: 0181-310000 (24 uur per dagbereikbaar). www.Kraameiland.nl, info@kraameiland.nl
KLACHTENLIJN VAN PRORAIL REGIO
Randstad Zuid 010-2824125. DCMR noteerthet alleen maar en stuurt het om de 4 wekennaar Prorail.
CZ ACTIEF IN GEZONDHEID
Voor al uw vragen, reisverzekering en indie-nen van uw nota’s kunt u terecht bij ons mo-biele kantoor: elke vrijdag van 15.00 tot 16.00uur, hoek Molenweg/Jan van Goyenstraat.
OUDE BRILLEN
Oude brillen en hoorapparaten inleveren voorDe Derde Wereld bij Kruithof Optiek,Raadhuisplein 2, Rozenburg.
Noteren
PROTESTANTSE GEMEENTETE ROZENBURG
ImmanuelkerkZondag 9 september
09.30 uur ds. T. Verbeek.
CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERK  ADVENTSKERK 
9 september 2012
09.30 uur geen opgave ontvangen.17.00 uur geen opgave ontvangen.
 VRIJMETSELARIJ
Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle.Inl.: tel. 0181-413911b.g.g. 06-53485507.
KERK VAN DE NAZARENERROTTERDAM-ZUID
Carnissesingel 240Wekelijkse zondagdienst:10.00 uur.Zondagsschool en kinderopvangaanwezig. Info: 010-4817847 of rotterdam@nazarene.nl.
GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT)
Emmastraat 75
Zondag 9 september
09.30 uur ds. R. J. Blok, vieringHA.16.30 uur ds. A. van Groos.
ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Jan Tooropstraat 5
Zaterdag 8 september
19.00 uur H. Eucharistievieringmet samenzang.
MARANATHAKERK 
Evangelische GemeenteMaranatha
G.A. Brederolaan 49,tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in be-weging: ongedwongen, eigentijds,laagdrempelig en enthousiast.Een plek waar iedereen zich thuismag voelen en waar mensen van-uit Gods liefde hoop en herstelontvangen.Elke zondag om 10.00 uur ben jevan harte welkom.Voor de basisschoolkinderengroep 1 t/m 8 is er een eigentijdsprogramma. Ook voor de kleintjesonder de 4 jaar is er opvang.Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15:00 u. Open Huis
Donderdag
14.00-15.30 u. Senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Zondag 9 september
10.00 uur dienst o.l.v Majoors vanBeijnumU bent van harte welkom.Inl. 010/5912715
 JEHOVAH’S GETUIGEN
Koninkrijkszaal te Brielle, Cop-pelstock-Straat 33
Zaterdag 8 september 2012
17.30 uur: Openbare lezingHoe het kwade met het goede over-winnen18.05 uur Wachttorenstudie:Dien de God van vrijheid
KERK VAN DE NAZARENER VLAARDINGEN
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.010- 4748419
9 september
9.30 uur ds. Ed Meenderink -Kin-deropvang t/m groep 7 + Rock So-lid groep 8 t/m 3e jaar VO11.30 uur ds. Ed Meenderink 
 AVOND- EN WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Voor spoedeisende hulp buitenkantooruren is bereikbaar dehuisartsenpost Ruwaard, telefoon-nummer 0181-627055Dit geldt voor alle doordeweeksedagen vanaf 17.00 uur, de weeken-den en de erkende feestdagen.De huisartsenpost bevindt zichop het terrein van het Ruwaardvan Puttenziekenhuis, maar menwordt dringend verzocht eersttelefonisch contact op te nemen,uiteraard alleen bij urgente/spoed-eisende zaken die niet kunnenwachten tot de eigen huisarts weerbeschikbaar is.
 WEEKDIENST APOTHEEK 
Openingstijden Kringapotheek Rozenburg: maandag t/m vrijdag08.30-18.00 uurZaterdag 10.30-12.00 uurZon- en feestdagen gesloten.Buiten deze openingstijden kunt uvoor spoedgevallen terecht bij:Apotheek Hof v. Putten, Do-naulaan 2, Spijkenisse, tel. 622188.
Apotheek Blankenburg
Blankenburg 1, Rozenburg, tel.0181-276570Openingstijden:Maandag t/m vrijdag 08.00-18.00uurZaterdag 10.00-13.00 uurZon- en feestdagen gesloten.Buiten onze openingstijden kunt uvoor spoedgevallen terecht bij:Apotheek Hof van Putten, Do-naulaan 2, Spijkenisse, tel. 0181-622188.
WEEKENDDIENSTDIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland, (Rozenburg: Narcis-senstraat 1). Tel. Rozenburg 0181-214045.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
Mevr. C. v. Geel, tel. 0181-214646.
WEEKENDIENSTTANDARTSEN
Voor spoedgevallen, nabloedin-gen en informatie, kunt u bellen:
0900-7773222.
Dit is het weekenddienstnummervan de tandartsenkring Hellevoet-sluis, Brielle, Westvoorne en Ro-zenburg.
BEREIKBAARHEID CAREYN
Sinds januari 2011 worden uwverpleegartikelen gratis thuisbe-zorgd. Dit geldt voor alle AWBZhulpmiddelen, van krukken tothoog/laagbedden en postoelen. U
Kerk- en weekenddiensten
belt hiervoor naar Vitaalgroep (tel.088 123 99 30) in Spijkenisse. Ca-reyn Het Baken fungeert hiermeeniet langer meer als uitleenloket. Inloopspreekuur Ouder- en Kind-zorg, elke maandag tussen 13.00en 14.00 uur, Jan van Goyenstraat2.Voor meer informatie kunt u bellenmet Careyn Contact 088-1239988(lokaal tarief).
Algemeen MaatschappelijkWerk
Inloopspreekuur, elke donderdagtussen 09.00-10.00 uur, in het ge-meentehuis. U kunt u melden bijhet Wmo-loket.Voor meer informatie kunt u bellenmet Careyn Contact 088-1239988(lokaal tarief).
Tweede Kansbereid zich voor op de winter 
Het is druk in Tweede Kans, dekleding winkel van voedselbank.We krijgen steeds veel kleding bin-nen. Ook al gaan we er van uit datde kleding die men afgeeft, schoonen heel is kijken onze vrijwilligersalle kleding na, op alle knopen enof de rits nog werkt bijvoorbeeld.Als de kleding schoon en heel iswordt het in de kledingrekken ge-hangen. Op de prijslijsten die in dewinkel hangen kunt u zien wat hetkledingstuk dat u gezien heeft ennaar uw zin is, kost. Ons aanbodis zeer divers, Zo hebben we heelveel dameskleding, maar ook he-ren kostuums, overhemden, strop-dassen, kinderkleding, schoenen,en zelfs speelgoed zoals knuffels.De afgelopen maand hebben wezomerkleding nog via een leukeactie zoveel mogelijk proberen teverkopen . En nu is het de hoogstetijd om de zomerkleding die in dewinkel hangt te verruilen voor dewinterkleding. Onze klanten we-ten het inmiddels; elke maand heb-ben we een andere actie. Tijdenshet verwisselen van de zomerkle-ding naar de winter kleding, doenwe nu alle spijker-kleding in een aanbieding; in demaand september: alle spijkerkle-ding halve prijs ! Natuurlijk kunt uals u toch aan het zoeken bent naarde juiste maat spijkerbroek, ook al-vast kijken of er tussen de anderekleding iets van uw gading bij zit.EN……als u zin heeft in een kopjekoffie gaat u gewoon gezellig evenaan de koffietafel zitten. U kunt onsvinden aan de Elzenlaan 14 maardan aan de achterkant van het ge-bouw, via het voetpad Smalle Veerte bereiken. Iedereen is van hartewelkom tijdens onze openingurenop dinsdag en woensdag morgenvan 09.00 tot 12.00 uur en op vrij-dag van 11.00 uur tot 15.00 uur.Binnenkort hopen we ook op don-derdagavond open te kunnen. Wehouden u hierover op de hoogte.Tijdens onze openingsuren kunt uook kleding inleveren. U bent vanharte welkom!
Uitnodiging 
 Het zijn de gunstbewijzen desHeren, dat wij niet omgekomenzijn, want Zijn barmhartighe-den houden niet op Elke mor-gen zijn zij nieuw, groot is Uwtrouw . 
Klaagliederen 3:22 en 23
Dinsdagavond 11 sept. om20,00 uur bent u weer van hartewelkomin Het muziektheater de Ont-moeting, Koninginnelaan 9 teRozenburg (zij-ingang)Deze avond zal voor u sprekendhr.Adri Bos. Adri en Lies Bos een echtpaardat leeft vanuit en door de liefdevan Jezus , en die Zijn opdrachthanden en voeten geeft. DoorZijn evangelie te verkondigenin binnen- en buitenland doorwoord en daad. Een evangeliedat gepaard gaat met wonderenen tekenen. De toegang is vrij, wel is er eencollecte. Inl: Hagar Groenewegen06 40140423Jessica ter Horst06 41996840
 
4 SEPTEMBER 2012
 
ROZENBURGSE COURANT3
FAMILIE BERICHTEN
CHARON Uitvaartverzorging
Verdriet kunnen wij niet wegnemen.Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie.
In alle rust. In stijl.Uitvaartleiders: Ab en Else
Tel. 0181-635811
E-mail: charon@chello.nlwww.charonuitvaartverzorging.nl
Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheidom liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met aluw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning dieu in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.
U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl
Uitvaartzorgin deregioRijnmond
Kantoor H.I. Ambacht
Langeweg 53343 LD H.I. AmbachtTel. 078 – 681 96 74Fax. 078 – 681 55 98www.meenhuis.nl
Kantoor Rotterdam
Rouwcentrum De PalmPalmentuin 73,3078 KJ RotterdamTel. 010 – 483 82 67Fax. 010 – 479 35 25
Kantoor Rozenburg
Rouwcentrum De UytvaertWelgelegen 1a3181 DV RozenburgTel. 0181 – 214 424Fax. 0181 – 219 765
*Diabetische voet*Reumatische voet*Praktijk begane grond
Maar nu ook gelnagels(French pedicure)
0181-770220
Uw voeten onze zorg! 
Uw veelzijdige vakman
voor al uw klussen:
Marcus van der Stel
 
Zuidererf 26
3181 JE RozenburgTel. 0181 - 751464 / Mob. 06 - 14670460m.vanderstel@klussenier.nl, www.klussenier.nl
 
Renovatie - Onderhoud - TegelwerkBadkamers - Verbouwen - Timmerwerk
Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoorop bedrijventerrein ‘de Pothof’ in Rozenburg.
TE HUUR
Op 2 minuten van de A15, dus snel in uw werkgebied als dit de Botlek en/of Europoortis, hebben wij een praktische bedrijfsruimte te huur van ca. 140 m
2
met overheaddeurvan ca. 3 x 3 meter. Meterkast en toiletruimten en trapopgang in de entree op de beganegrond. De hal zelf is ca. 120 m
2
. Op de etage is een overloop met kantoorruimte metpantry van ca. 25 m
2
en een kamer van ca. 12 m
2
met toegang tot een bergvloer vanca.15 m
2
. De hal zelf is ca. 7 meter hoog met lichtstraat en blower.Het kantoor is voorzien van CV. Voor het pand is een strook van 5 meter voor eigenparkeergelegenheid.
Oplevering vrijwel direct.
Huurprijs € 1595,- p/mnd. (excl. BTW)
Raadhuisplein 16, 3181 CG ROZENBURG 0181-219339
Meer informatie over deze woning vindt u op www.riekevastgoed.nl
16 SEPTEMBER:
GROTEROMMELMARKT
in de
OLYMPIAHAL
 
in
Maassluis kr.hr. v.a.
25,-
Vol=Vol - Entree
2,50
MdV evenementen 06-41010900
Dames- Herenkapsalon 
HaarkleurspecialistMolenweg 15, 3181 AT Rozenburg Telefoon: 0181-213183
Wat was je sterk en arbeidzaam,steeds heb je voor ieder klaargestaan.Flink was je, je hele leven,moedig ben je tot het eind gebleven.Flink wil je dat ook wij zullen zijn,maar afscheid nemen doet zo’n pijn.
Het verdriet is te groot om de juiste woorden tevinden voor dit afscheid van mijn lieve man, onzevader en opa
Frederik Karel Tholens
- Frits -
in de leeftijd van 75 jaar.
Groot is de leegte en het verdriet,mooi zijn de herinneringen.
JoSaskia en JaapMark en KimErwin en IngeFrits en ElyMelanie en MatsRickJustinMacho
U
1 september 2012Kruisbessendreef 63181 PS RozenburgCorrespondentie-adres:S. ten Hoeve, Lijsterbeslaan 2,3181 BM Rozenburg.
Er is een afscheidsplechtigheid op vrijdag 7 septem-ber om 14.00 uur in uitvaartcentrum ‘De Uytvaert’,Welgelegen 1a te Rozenburg.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op denaastgelegen begraafplaats aan de Molenweg.Na de begrafenis is er gelegenheid tot condolerenin voornoemd uitvaartcentrum. Geen bloemen
MakelaardijHypothekenTaxatiesVerzekeringen
Molenweg 23, RozenburgTelefoon (0181) 218182E-mail: info@emmastaete.nlInternet: www.emmastaete.nl
SCHERPE VRAAGPRIJZEN!
 WIJ HEBBEN OOK DIVERSE GARAGES TE KOOP
Goudenregenstraat 11, ROZENBURG
Goed onderhouden 3/4 kamer hoekappartement.Badkamer met ligbad en v.w. Doorgebrokenwoonkamer (ca. 9,30 m * 4,00/2,90 m) metroyale keuken met apparatuur. 2 slaapkamers.De woning is v.v. een moderne laminaatvloer.Kunststof kozijnen met dubbel glas. Ligging oploopafstand van het centrum. Zo te betrekken.
 Vraagprijs
112.500,- k.k.GOUDENREGENSTRAAT 4, ROZENBURG
Ruime eengezinswoning, diepe voor- enachtertuin.
Uitbouw achterzijde, vaste trapnaar zolder met nokverhoging over degehele breedte.
Royale woonkamer, een luxekeuken met apparatuur.
5 slaapkamers
. Dewoning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnenen dubbel glas. Complete eengezinswoning metdiverse extra’s voor een zeer gunstige prijs.
 Vraagprijs
152.500,- k.k.LEKSTRAAT 30, ROZENBURG
Royale hoekwoning met mogelijkheid voorgarage. Vernieuwd entree, L-vormige woon-kamer, royale keuken met apparatuur enuitbouw aan de achterzijde, 2 slaapkmrs(voorheen 3), 2e toilet aanwezig, nette badkmr.2e et: grote slaap-/hobbykmr met dakkapel.Kunststof koz./dubbel glas. Rolluiken aanwezig.Extra grote berging met mogelijkheid voorhet aanleggen van een garage. Zo te betrekken.
 Vraagprijs
169.500,- k.k.
MEER FOTO’S OP WWW.EMMASTAETE.NL
TE KOOP:
23 versnellin-gen mountainbike (heren),met nieuwe banden envoorzien van nieuwe trap-as lagers. Met o.a. bidon.Vraagprijs:
125,-.Telefoon: 0181-219512/ 06-27077639.
VERLOREN:
bos sleutelsmet sleutelhanger van CarNet. Vermoedelijk omgevingRivierenlaan. Gaarne telefo-nisch contact: 06-23148888.
TE KOOP:
4-takt scooter,rijd prima, is geen schoon-heid maar daar is de prijsook naar. Zuinig en ide-aal voor bv. naar het werk.Vraagprijs
275,-. Tel.:0181-219512/ 06-27077639.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->