Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.Prvi Razred IV Stepen 2012.Godine

1.Prvi Razred IV Stepen 2012.Godine

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Šule Malićević

More info:

Published by: Šule Malićević on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2012

pdf

text

original

 
Техничка школа Пирот
(назив средње школе)
Пирот
(место)
ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА
(
ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ)
за школску 2012. / 2013. годину
 
 Малићевић Шућро
(презиме и име наставника)
Наставни предмет: ИСТОРИЈА
Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број
.............
од.............. године, а измене и допуне у броју .......од............године,......од............године.Разред...
први....,
недељни фонд часова ...
2
..., годишњи фонд часова ..........Недељни фонд часова вежби......, годишњи фонд часова
74
.......................Годишњи број часова блок наставе ..........Образовни профил - смер (за гимназије)*:Трајање образовања:
четири године
 
(једна година, две, три или четири године, специјализација)
Планови рада се реализују у следећим одељењима:
I /1
 
I /3 I / 6
 
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
*Непотре6но
прецртати
 
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКАНаставни предмет
: Историја
Разред први
Ред. бројнаставнетеме
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
БројчасовапотемиБрој часова заобраду
осталетиповечасова
 
1
 
23456789101112131415161718192021222324252627
 
ПраисторијаСтари век Цивилизација Старог истокаСтара ГрчкаСтари РимСредњи век Рани средњи век Западна Европа у раном седњем век Византија и Арабљани у раном средњем векуКултура раног средњег векаДржаве Западних и Источних СловенаСрпске земље у раном средњем векуЈужнословенске земље и УгарскаПозни средњи век Западноевропске државе сталешке монархијеПривреда и култура у Западној ЕвропиСредња и Источна ЕвропаВизантија Палеолога и Србија НемањићаПривреда,друштво и култура у средњовековној СрбијиБосна и Дубровник Турска освајања на БалкануНови век Доба великих географских открићаКултура и религија на почетку векаГрађанске револуцијеРусија,Пруска,Аустрија просвећени апсулутизамНаполеонови ратови ратови и Бечки конгресИндустриска револуцијаСрби под Турском влашћуСрби под Хабзушком влашћуСрбија у првој полвини 19.векаЦРНА Гора до средине 19.века 
2+13+14+23+12+12+1111+112+1114+22+11+12+11+11+12+11+1111+12+14+2123432211112114211111111112111211100101021111111001120
У к у п н о
745222
Датум предаје:септембар. 2012. године
Урадио
Малићевић Шућропрофесор историје
 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗА МЕСЕЦ
септембар 2012 
ГОДИНЕ
Назив предмета
ИСТОРИЈА
Разред
први
.. Недељни фонд часова
2
Ред. бројнаставнетемеРед. бројчаса наст. јединице
Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)
Тип часаОблик радаМетод радаМесто рада инаставна средстваИновацијеамо)евалуација и корекција
12
1.23.4.56.
УПОЗНАВАНЈЕ УЧЕНИКА СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
ПРАИСТОРИЈА
Реч о историјској науциПраисторија
УТВРЂИВАЊЕ:
Праисторија и историја као наука
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СТАРОГ ИСТОКА
Египат –настанак,друштво и култураДржаве МесоптамијеОбрадаОбрадУтврђивањеОбрадаОбрадаФронталниФронталниГрупнирадфронталниФронталниМонолошко-дијалошкаТекст-методаДијалогДемонстративнаЦД-ромИсторија СтарогВекаДемонстративнаЦД-ромИсторија СтарогвекаКабинет-учионицаУчионицаУчионицаМултимедијалниКабинет-видеопројекторВизуелнаМултимедијалникабинет-ВидеопројекторВизуелнаУпотребатекстаМултимедија унаставиисторијеМултимедија унаставиИсторије
Школска 2012 / 2013 . година

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->