Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KO SU EHLU SUNNE VE-L-DŽEMAT I KO JE TO POTPOMOGNUTA SKUPINA

KO SU EHLU SUNNE VE-L-DŽEMAT I KO JE TO POTPOMOGNUTA SKUPINA

Ratings: (0)|Views: 294|Likes:
Published by Safet Suljic
www.et-taqwa.com
www.et-taqwa.com

More info:

Published by: Safet Suljic on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/06/2012

pdf

text

original

 
 
KO SU EHLU SUNNEVE-L-DŽEMATI KO JE TO POTPOMOGNUTASKUPINA
Priprema i obrada:
 
Safet Suljić
 
Fakultet Šerijatskih NaukaISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADU
 
 1
U ime Allaha, Milostivog Samilosnog!
Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je učinio da u Ummetuvijek bude skupina ljudi koja je na istini i kojoj nećenaškoditi oni koji im se suprotstave.Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, koji je kazao: “U mom Ummetu stalno ćebiti jedna grupa koja će postupati po Allahovimodredbama, neće im naškoditi onaj ko ih napusti, nitionaj ko se s njima ne slaže. Ostat će takvi sve dok nedođe Allahova odredba.”Neka je salavat i selam na Vjerovjesnikovu časnuporodicu, ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana.
 
KO SU EHLU SUNNEVE-L- DŽEMAT?
1. SunnetJezički, znači način, put bilo da je pozitivan ili negativan.Sunnet u ovom slučaju ima jako velik spektar značenja,a Šeri'at to sužava na praksu Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, Sunnet u šeri'atskimdefinicijama je u zavisnosti od oblasti kojom se bavi:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->