Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghidul Solicitantului Masura 221 v 04 Februarie 2012

Ghidul Solicitantului Masura 221 v 04 Februarie 2012

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Alexandra Stoica

More info:

Published by: Alexandra Stoica on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2012

pdf

text

original

 
Ghidul Solicitantului – Măsura 221
2
|Pagina
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiiloconţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea
M
Ă
SURII 221 „Prima împ
ă
durire a terenurilor agricole”
Versiunea 04 februarie 2012
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic 
ă
a poten 
ţ 
ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural 
ă
(FEADR)
ş
constituie un suport informativ complex pentru preg 
ă
tirea, întocmirea 
ş
i depunerea proiectului de investi 
ţ 
ii, precum 
ş
i modalitatea de selec 
ţ 
ie, aprobare 
ş
i derulare a proiectului dumneavoastr 
ă
. De asemenea, con 
ţ 
ine lista indicativ 
ă
a tipurilor de investi 
ţ 
ii pentru care se acord 
ă
fonduri nerambursabile, documentele, avizele 
ş
i acordurile pe care trebuie s 
ă
le prezenta 
ţ 
i, modelul Cererii de Finan 
ţ 
are, al Contractului de Finan 
ţ 
are, precum 
ş
i alte informa 
ţ 
ii utile realiz 
ă
rii proiectului 
ş
i complet 
ă
rii corecte a documentelor.
IMPORTANT! 
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumareleeditate de MADR şi APDRP,
 
disponibile la sediile Direcțiilor Agricole judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precumşi pe paginile de internet www.apdrp.ro
 
şi www.madr.ro
 
.De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct lasediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele decontact de la finalul Ghidului Solicitantului.
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 221
3
|Pagina
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiiloconţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
CUPRINS1. PREVEDERI GENERALE
.........................................................................................5 
2. PREZENTAREA M
Ă
SURII 221
2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin m 
ă
sura 221? ..............................7 2.2 Tipuri de pl 
ăţ 
ş
i nivelul acestora....................................................................................13 2.3 Criteriile de selec 
ţ 
ie ale Proiectului................................................................................16 
3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRUPRIMA ÎMP
Ă
DURIRE A TERENURILOR AGRICOLE
3.1. Completarea, depunerea 
ş
i verificarea dosarului Cererii de finan 
ţ 
are ........................18 3.2. Contractarea fondurilor ................................................................................................23 3.3 Achizi 
ţ 
iile ………………………………………………………………………………………24 3.3 Plata ………….............................................................................…...............................26 
4. INFORMA
Ţ
II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILORNERAMBURSABILE
4.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finan 
ţ 
are..................................................29 4.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul APDRP ....................................…................35 4.3 Dic 
ţ 
ionar .......................................................................................................................36 4.4 APDRP în sprijinul dumneavoastr 
ă
…………………..........................………...............38 
5. ANEXE la Ghidul Solicitantului
Anexa 1 – Cererea de Finan
ţ
areAnexa 2 – Cuprinsul standard al unui proiect de împ
ă
durire pentru M
ă
sura 221Anexa 2.1 - Fi
ş
a rezumativ
ă
a proiectului de împ
ă
durireAnexa 3.1 – Declara
ţ
ia pe propria r
ă
spundere a beneficiarului
privind respectareacriteriilor de eco-condi
ţ 
ionalitate pe toat
ă
durata contractului de finan
ţ 
are
ş
i pe întreagasuprafa
ţă
a fermei
 Anexa 3.2 – Declara
ţ
ia pe propria r
ă
spundere a solicitantului privind terenul pe carese va realiza împ
ă
durireaAnexa 3.3 – Declara
ţ
ia pe propria r
ă
spundere privind men
ţ
inerea arboretuluiAnexa 3.4 – Declara
ţ
ii persoane fizice sau juridice – Venituri neagricoleAnexa 3.5 –Declara
ţ
ia pe propria r
ă
spundere de renun
ţ
are la alte fonduri FEGA,FEADR sau BUGET NA
Ţ
IONALAnexa 4 – Contractul de finan
ţ
are
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 221
4
|Pagina
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiiloconţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
Anexa 5.1 – Formularele de plat
ă
 Anexa 5.2 – Modelul Caietului asupra eviden
ț
ei lucr
ă
rilor efectuateAnexa 6 – Fi
ş
a tehnic
ă
a m
ă
surii 221 –„Prima împ
ă
durire a terenurilor agricole”Anexa 7 – Zonele defavorizate agricolAnexa 8 – Ariile protejate de interes comunitar Natura 2000Anexa 9 – Lista cu încadrarea unit
ăţ
ilor administrativ teritoriale în zone geograficeAnexa 10 – Lista cu persoanele atestate pentru întocmirea proiectelor de împ
ă
durireAnexa 11 – Indici de ariditateAnexa 12 Acte normative utileAnexa 13 – Modele registre pentru persoane fizice neautorizateAnexa 14 – Centralizatorul intr
ă
rii în vegeta
ţ
ie a planta
ţ
iei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->