Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
brosura_219568978

brosura_219568978

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Alexandra Stoica

More info:

Published by: Alexandra Stoica on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

 
Şcoala de televiziune
 TUDOR VORNICU
 Admitere
2011-2012
Corporaţia de Televiziune şi Film este o companie Media Consulta International
 
Corporaþia de Televiziune ºi Film
 este o companie
Media Consulta InternationalCorporaþia de Televiziune ºi Film
 este o companie
Media Consulta International
2 3
Lasã acasã telecomanda!
 ÎNSCRIE-TEwww.scoaladeteleviziune.roFII tu viitoarea VEDETà0771SCOALA 031.437.88.37031.437.88.38031.437.88.39
Primesti burse oferite de:Partener media:
CUPRINS
EDITORIAL ..................................... 4INTRODUCERE …......................… 5OBIECTIVE …................................. 6DOTARE TEHNICÃ ..................…... 7PROFESORI …............................... 8CURSURI EDITORIAL ARTISTIC…... 9-reporter/editor/prezentator ºtiri-arta divertismentului TV -practica prezentãrii în televiziune-producþia de televiziune-producþia ºi prezentarea ºtirilor dinsport-tehnica lecturii la microfon-teoria ºi practica presei-show-ul de televiziune-radio ºtiri ºi emisiuni-tehnici de marketing personalCURSURI EDITORIAL TEHNIC…….20
-operator imagine/fotografie
-editare imagini/regie de montaj
-graficã electronicã/animaþie-actorie TV ºi film-make-up TV ºi film
CURSURI MARKETING ……......... 24-marketing, PR ºi evenimente
-strategie ºi planificare media
 ÎNTREBÃRI FRECVENTE .................. 28POVEªTI DE SUCCES ….............. 30FACILITÃÞI DE ÎNSCRIEREªI PLATÃ ...................................... 31
 
Corporaþia de Televiziune ºi Film
 este o companie
Media Consulta InternationalCorporaþia de Televiziune ºi Film
 este o companie
Media Consulta International
4 5
 Vrei o carierã în televiziune?
La toate aceste întrebãri,ªcoala de Televiziune si Film îþi dã rãspunsul ºi soluþia.
 
 Ai o figurã care te recomandã,
o voce plãcutã, o personalitatedebordantã? ªi atunci de ceeste drumul atât de greu? Ceau în plus faþã de tine cei caresunt deja acolo?
INTRODUCERE
 Televiziunea este segmentulmedia care s-a dezvoltat celmai rapid ºi în mod complet
 în ultimii 15 ani. În fi ecare an,
 în România, se lanseazã sause repoziþioneazã pe piaþã celpuþin 3 televiziuni.
EDITORIAL 
Zeci de canale româneºti ne inundãtelevizorul. Fie cã sunt generaliste (Antena 1,ProTV, Prima, TVR, Kanal D, Naþional TV, B1TV, Acasã TV), de ºtiri (Antena 3, Realitatea),sport (GSP TV, Sport.ro), business (Money
Channel), filme (HBO, TV 1000, Cinemax,
Movies 24, AXN), muzicã (MTV, Kiss TV, UTV),modã (Euforia TV) sau atitudine (Antena 2),televiziunile se bat în a ne cuceri. Nouã,interesul - adicã audienþa, ºi clienþilor, banii –adicã publicitatea. Cele douã merg mânã în
mânã. Faceþi un expriment simplu: butonaþi
telecomanda, numãraþi canalele vorbite sausubtitrate în limba românã ºi veþi rãmâneuimiþi: sunt peste 50. ªi tot apar. Dacã punemla socotealã ºi televiziunile locale, deja numãrultrece de 200. Iar piaþa este departe de saturare.Marile trusturi de presã sau independenþiiinvestesc sume uriaºe în aparaturã de ultimãgeneraþie, în care de transmisie din ce în ce
mai sofisticate ºi în decoruri avangardiste. În fiecare zi vezi pe ecrane chipuri noi,
entuziaste, care prezintã ºtirile, transmit livede la faþa locului, animeazã emisiuni. Suntcariere strãlucitoare ºi pline de satisfacþii. Daratunci când tu însuþi vrei sã baþi la poarta uneiteleviziuni, de cele mai multe ori o gãseºti închisã. Sau, dacã ai marea ºansã sã pãtrunzi în studio, descoperi cã dureaza luni, dacã nuani, pânã sã ajungi în faþa unei camere de
filmat. Frustrarea este cu atât mai mare dacã
ai terminat ºi o facultate de jurnalisticã.
ªcoala de Televiziune intrã în al patrulea
 an de existenþã. De la înfiinþare ºi pânã în prezent, pe porþile noastre au ieºit peste 800de absolvenþi, mulþi dintre aceºtia gãsindu-ºi deja locul în televiziuni ºi posturi de radio.Ca de fiecare datã, la începutul unei noi  serii de ºcolarizare, instituþia noastrã face un nou ºi important pas înainte. Consecvenþi 
 misiunii noastre, aceea de a stabili standardul 
educaþiei media în România, am pus la punct 
 parteneriate cu unele dintre cele mai mari 
 grupãri de media audiovizualã: Realitatea TV,B1 TV, Europa FM, Realitatea FM, McCann-Erickson, WPP, Radio Gurerilla , The Money Channel etc..
 
De asemenea, am fãcut investiþii majore înechipament ºi tehnologie, am extins spaþiul de învãþãmânt ºi platourile de filmare ºi amconceput un program de internship ºi burse
cu sprijinul entitãþilor partenere citate mai sus.Ca un semn al calitãþii procesului 
educaþional ºi preocupãrii continue pentru succesul cursanþilor ºi absolvenþilor noºtri, avem privilegiul de a funcþiona, începând cu
 aceastã toamnã sub noua titulaturã
ªcoala de Televiziune ”Tudor Vornicu”
Uºa cãtre aventura televiziunii ºi filmului
 vã este deschisã. Vã aºteptãm.
 Vlad Ionescu
 Tudor rãmâne în memoriacelor care au învãþat dela el ” sã ºtie televiziune
pânã la a simþi fiecare fibrã
a creaþiei audiovizuale” oemblemã, un model, la superlativ. Subbagheta lui coordonatoare, TelevizuneaRomânã ocupa în urmã cu 50 de ani, locul5 între instituþiile europene similare. Recordurile sale în cunoaºteraomenilor – pentru a-i aºeza inspirat înechipe ale performanþelor micului ecran- arta acoperirii cererii publice de ºtiri,exigenþele faþã de dezbateri economice,
sociale, ºtiinþifice, culturale, excepþionala
deschidere, în timpuri zgârcite faþã delibertatea creatorilor de divertisment ºi
destindere, nu au putut fi depãºite, nici
mãcar egalate. ªcoala noastrã, care adunã dintoatã þara vise pentru cariere certe, îºiargumenteazã menirea, îºi motiveazã” lucrarea de învãþãturã modernã”, princuvenita evocare a unui nume de înaltprestigiu,
TUDOR VORNICU.
Ilie Ciurescu
TUDOR VORNICU,campion absolutal fenomenuluiteleviziunedin spaţiulromânesc.
Bineaþi venit,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->