Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turismul rural în Subcarpaţii Buzăului - Laurenţiu DINU Carte

Turismul rural în Subcarpaţii Buzăului - Laurenţiu DINU Carte

Ratings: (0)|Views: 497 |Likes:
Published by Dinu Laurentiu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DINU, LAURENŢIU MARIUS Turismul rural în Subcarpaţii Buzăului / Laurenţiu-Marius Dinu. - Bucureşti : Estfalia, 2012 ISBN 978-606-8284-40-8

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DINU, LAURENŢIU MARIUS Turismul rural în Subcarpaţii Buzăului / Laurenţiu-Marius Dinu. - Bucureşti : Estfalia, 2012 ISBN 978-606-8284-40-8

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Dinu Laurentiu on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

 
 
UNIUNEA EUROPEAN
Ă
 
GUVERNUL ROMĂNIE
I
 MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
 SOCIALEAMPOSDRU
 
Fondul Social European
 POS DRU2007-2013
Instrumente Structural e
 2007 - 2013
OIPOSDRU
 
Universitatea din Bucureşt
i
 
Investeşte în oameni!
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
2013
Axa prioritară 1
 
 
 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşteriieconomice şi dezvoltării
 
societăţii bazate pe cunoaştere” 
 
Domeniul major de intervenţie 1.5
 
 
 „Programe doctorale şi postdoctorale însprijinul cercetării” 
 
Numărul de identificare al contractului:
POSDRU /88/1.5/S/ 61150
Titlul proiectului:
 
 „
Studii doctorale în domeniul ştiinţelor vieţii şi  pământului” 
 
TURISMUL RURAL ÎN
SUBCARPAŢII BUZĂULUI
 
Laurenţiu
-Marius DINU
Editura Estfalia
Bucureşti
 2012
 
Laurenţ 
iu- Marius DINU
 
2
Editura EstFalia este acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţificedin Învăţământul Superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şiTineretului pentru editare de carte ştiinţifică.
 -
Editura este acreditată CNCSIS începând cu ianuarie 2007.
 -
Acreditarea este actualizată pâna în 31 decembrie 2012;
 
Cod C.N.C.S.I.S. 294. nr. crt. 130/35© 2012 Edi
tura EstFalia Bucureşti
 
Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate editurii. Folosireaintegrală sau parţială a conţinutului fără trimiterea la sursă constituiecontrafacere şi este interzisă.
 
ISBN 978-606-8284-40-8Descrierea CIP a Bibli
otecii Naţionale a României
 
DINU, LAURENŢIU MARI
US
 
Turismul rural în Subcarpaţii Buzăului
 
/ Laurenţiu
-Marius Dinu. -
Bucureşti : Estfalia, 2012
 ISBN 978-606-8284-40-8
338.48(498)(23 Subcarpaţii Buzăului)
 
796.5(498)(23 Subcarpaţii Buzăului)
 
 
Turismul rural în Subcarpaţii Buzăului
 
3
„Nimic nu est mai folositor decât 
 
studiul geografiei spre a deştepta 
 
sănătoasa judecată a omului” 
 Immanuel Kant (1724-1804) 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Viviana Vivi liked this
Aurica liked this
Cristina Dobre liked this
George Costea liked this
Mihaela Rusu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->