Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
ESCUELA DE RADIO PARA LA 3º EDAD

ESCUELA DE RADIO PARA LA 3º EDAD

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by Grupo El Montecito
Profesorado y explicativo con características de la nueva Escuela de Radio para la 3ª Edad dentro del Centro Musical y Artístico "Las Armas"
Profesorado y explicativo con características de la nueva Escuela de Radio para la 3ª Edad dentro del Centro Musical y Artístico "Las Armas"

More info:

Published by: Grupo El Montecito on Sep 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

 
 
GK@ I`w @xk`w $ Zi`r` K`xn`ed mf G`sn` e²8 /G$ I`w @xk`w 33. ]ic2 ><3 8?: :=3 $ |||%gk`i`w`xk`w%gdk
0
FWGVFI@ MF I@W @X]FW FWGÎENG@W) KVWNG@IFW ^ @VMNDSNWV@IFWI@W @XK@W $ GVXWD
 
8:08+8:07
FWGVFI@ MF X@MND Z@X@ I@ 7² FM@M
 
 
 
GK@ I`w @xk`w $ Zi`r` K`xn`ed mf G`sn` e²8 /G$ I`w @xk`w 33. ]ic2 ><3 8?: :=3 $ |||%gk`i`w`xk`w%gdk
8
0%
 
MFWGXNZGN×E
Mfwmf i` zfxwzfg}ns` wdgndi÷lng` mf Znfxxf Hdvxmnfv) i`w mnsnwndefw fegi`wfw mfcnenm`w zdx i` fm`m ed wde `ild m`md) wf gdew}xv~fe wdgn`ikfe}f) wdes`xn`hifw ~ k`enzvi`hifw%Mf fw}d wf mfwzxfemf pvf ed wf zvfmf o`hi`x mf ’i` sfbfr‛ gdkd ve`venm`m wdgn`i) gdkzvfw}` zdx nemnsnmvdw mf nmîe}ng`w g`x`g}fxëw}ng`w) ne}fxfwfw ~g`z`gnm`mfw%Idw `mvi}dw k`~dxfw wde kàw hnfe of}fxdlîefdw2 fw}àe pvnfefwxf`ikfe}f wf sfe neg`z`gn}`mdw mf wflvnx }x`h`b`emd1 pvnfefw /` zfw`x mf edfw}`x neg`z`gn}`mdw. wf xfwnle`e ` i`w xfzxfwfe}`gndefw wdgn`ifw mf i` `egn`enm`m~ iifs`e ve` snm` z`wns` ~ mf `nwi`knfe}d1 ~) zdx d}xd i`md) fw}àe `pvfiidw pvfgde}neò`e fbfxgnfemd wvw g`z`gnm`mfw cëwng`w ~ kfe}`ifw%Fw}` `g}nsnm`m wf zxdzdef zdxpvf gxffkdw pvf fw efgfw`xnd xdkzfx gdeidw zxfbvngndw ~ fw}fxfd}nzdw pvf wf zxdmvgfe ~ xfzxdmvgfe wdgn`ikfe}f `gfxg`mf i` sfbfr) ~ fw}nkvi`x ` fw}`w zfxwde`w ` z`x}ngnz`x `g}ns`kfe}f fe i` wdgnfm`m%Z`x` fw}d wde zxdzngndw idw fwz`gndw mf g`z`gn}`gn÷e z`x` i` }fxgfx` fm`m) fe}xfidw gv`ifw i` zxdmvggn÷e x`mndc÷eng` wf kvfw}x` gdkd ve` hvfe` `i}fxe`}ns` mffzxfwn÷e ~ z`x}ngnz`gn÷e%Fw}f gvxwd fw}à mnxnlnmd ` zfxwde`w k`~dxfw gde nepvnf}vmfw gxf`}ns`wxfi`gnde`m`w d ed gde fi kfmnd x`mndc÷engd ~ fe lfefx`i ` gv`ipvnfx zfxwde``mvi}` k`~dx mf 6: `ðdw gde l`e`w mf z`x}ngnz`x fe `g}nsnm`mfw mf mfw`xxdiidgxf`}nsd ~ pvnfx`e `kzin`x wvw gdedgnknfe}dw ~ `z}n}vmfw gxf`}ns`w `zing`m`w ` i`x`mnd%
 
 
GK@ I`w @xk`w $ Zi`r` K`xn`ed mf G`sn` e²8 /G$ I`w @xk`w 33. ]ic2 ><3 8?: :=3 $ |||%gk`i`w`xk`w%gdk
7
Dhbf}nsdw mfi Gvxwd
Fw}nkvi`x fi ne}fxîw zdx i` gxf`}nsnm`m ~ i` fzxfwn÷e inhxf fe fi kfmndx`mnd% Gdewflvnx ii`k`x i` `}fegn÷e mfi d~fe}f zdx kfmnd mf nmf`w dxnlne`ifw ~kî}dmdw mf g`z}vx` mf i` `}fegn÷e id kàw edsfmdwdw zdwnhifw v}ninr`emd z`x`fiid idw kfmndw }îgengdw ~ ovk`edw pvf }fel`kdw ` evfw}x` mnwzdwngn÷e feg`m` kdkfe}d%Gdedgfx idw mncfxfe}fw kî}dmdw mf xf`inr`gn÷e x`mndc÷eng`) `wë gdkd i`wofxx`knfe}`w ~ xfgvxwdw efgfw`xndw z`x` gdesfx}nx ve` wnkzif nmf` fe vezxdmvg}d x`mndc÷engd%
8%
 
I@ X@MND GDKD @G]NSNM@M IÒMNGD+CDXK@]NS@ FE K@^DXFW
Fe ve gde}f}d onw}÷xngd g`x`g}fxnr`md zdx zxdcvem`w }x`ewcdxk`gndefwwdgn`ifw ~ }fgedi÷lng`w) ~ fe fi k`xgd mf ve` wdgnfm`m `i}`kfe}f gdkzf}n}ns`)fw efgfw`xnd }x`h`b`x fe i` zxdkdgn÷e mf `g}nsnm`mfw }femfe}fw `i hnfefw}`xzxfwfe}f ~ cv}vxd mf i` zdhi`gn÷e k`~dx%Z`x` fw}d) e`m` kfbdx pvf fw}nkvi`x i` wvzfx`gn÷e mf fw}fxfd}nzdw ~zxfbvngndw kfmn`e}f `g}nsnm`mfw `x}ëw}ng`w) in}fx`xn`w ~ xfgxf`}ns`w z`x` idw `mvi}dwk`~dxfw% I` gdkveng`gn÷e x`mndc÷eng` wf kvfw}x`) fe}degfw) gdkd ve` hvfe``i}fxe`}ns` z`x` i` negivwn÷e ~ i` xfs`idxnr`gn÷e mfi xdi wdgn`i mf fw}` cx`eb` mffm`m%

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->