Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KHSR TAHUN 5

KHSR TAHUN 5

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by Mazfahmi Marzuki

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mazfahmi Marzuki on Sep 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
KEMENTERIAN PENDIDIKANMALAYSIA
KURIKULUM BERSEPADUSEKOLAH RENDAH
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
TAHUN 5
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum
 
1
PENDAHULUAN
Kemahiran Hidup 
Kemahiran Hidup merupakan satu matapelajaran bercorak amali yang diajar dalamTahap
II
Kurikulum Bersepadu SekolahRendah. Mata pelajaran ini digubal untukmengembangkan keupayaan dalam bidang rekabentuk dan teknologi serta perniagaan dankeusahawanan. Bidang ini dapat dikuasaimelalui penguasaan kemahiran praktis,pengetahuan serta pemupukan sikap yangpositif berasaskan teknologi dankeusahawanan.Buku ini disediakan untuk membantu gurumerancang dan melaksanakan kegiatantersebut melalui aktiviti dan projek yangdicadangkan. Kandungannya mendedahkantentang kemahiran asas, pengetahuan yangberkaitan serta nilai dan sikap yang perludipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif, tabiatkerja yang baik, dan sikap yang positif.
Matlamat Tidak Berubah 
MATLAMAT DALAM EDISI PENYEMAKAN
Dalam edisi semakan, matlamat kurikulumKemahiran Hidup Sekolah Rendah tidakberubah dan kebanyakan objektif matapelajaran dikekalkan.Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolahrendah bertujuan membolehkan murid
memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan, dan aspek pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankan kerja- buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga dan mereka cipta 
Kemahiran Teknologi,Kecenderungan Mereka Cipta,Semangat Keusahawanan 
Kurikulum ini masih menuju ke arahmemperkembangkan kebolehan murid dalamkemahiran teknologi, kecenderungan merekacipta dan semangat keusahawanan. Kemahiranasas yang sedemikian dapat digunakansepenuhnya untuk membolehkan muridberdikari dan yakin diri serta mampu menjalanikehidupan secara produktif dalam duniateknologi dan ekonomi yang kompleks dansentiasa berubah. Murid juga digalakkanmengambil inisiatif dan merebut peluang yangada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilaimurni, sikap yang positif dan budaya kerjayang baik diterapkan semasa menjalankanaktiviti amali agar kesepaduan dalam matapelajaran ini dapat diwujudkan.
Perubahan Kandungan 
Dari segi kandungan, beberapa tajuk KemahiranHidup Sekolah Rendah telah disusun semulauntuk mengukuhkan kesinambungan danmengelakkan pertindihan serta mengemaskinikandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebihfokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’ditambah. Terdapat dua bidang dalamKemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang
 
2‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaandan Keusahawanan’.
OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAHRENDAH TAHUN 5
Objektif 
Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun4 adalah untuk membolehkan murid:
1.
Menggunakan bentuk asas untuk menjanaidea kreatif dalam penghasilan projek
2.
Menerangkan hubung kait bentuk denganfungsi produk
3.
Membuka dan memasang produk untukmengenal pasti fungsi komponen
4.
Menghasilkan sesuatu projek gabungankayu dengan bahan kitar semula bukanlogam
5.
Memilih alatan, perkakas, dan bahan sertamenggunakannya dengan teknik yangbetul
6.
Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7.
Menghasilkan projek elektrik
8.
Menyenggaraan alatan tangan danperkakas selepas menggunakannya
9.
Menghasilkan tanaman hiasan
10.
Mengenal pasti ciri dan jenis barang yangboleh dijual
11.
Merancang jualan dan menyediakanbarang untuk jualan
12.
Menyenaraikan ciri bungkusan yangmenarik
13.
Mengira harga jualan dan untung
14.
Mengamalkan peraturan dan budaya kerjayang baik dan selamat.
ORGANISASI KANDUNGANTAHUN LIMA
Dua Bidang 
Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidangiaitu :1. Reka Bentuk dan Teknologi2. Perniagaan dan Keusahawanan
Reka Bentuk dan Teknologi 
Bidang Reka Bentuk dan Teknologimembekalkan murid Tahun Empat denganpengetahuan dan kemahiran teknologi untukmenghasilkan projek yang berlainan denganmenggunakan proses reka bentuk. Untuktujuan ini, murid didedahkan kepadapengenalan kreativiti serta turut juga melakukankajian reka bentuk dan kefungsian produk.Murid juga menggunakan teknik dan prosespembuatan yang melibatkan bahan gabungan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->