Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Super Marlinoz

Super Marlinoz

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by Adhe Marlin Sanyoto
cerpen bahasa indonesia yang mengisahkan seorang siswa
cerpen bahasa indonesia yang mengisahkan seorang siswa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Adhe Marlin Sanyoto on Sep 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
Qupir-Nlrkogbs‛Qolk…., higlpl som lhu mlrus ci`ogo,„ `unlnhu elkln mlto. Lhu ylg` tiklm nikomlt elg nigylncut rbncbg`lg tinlg-tinlghu ylg` clru sljl nig`ohuto BQG eo Nlgleb, nirlsl cog`ug` eig`lg lpl ylg` lhu mlelpo sllt ogo. Qiculm hisbncbg`lg elro titlg``l hlnlrhu ylg` lg``btlgyl nig`ohuto BQG. Glnlgyl ltur, eol nig`usorhu mlgyl l`lr lhu tlh cosl nikomlt bkim-bkim elro Nlgleb. !lelmlk, lhu mlgyl sihielr og`og tlmu sljl. Qinigtlrl otu, hl"lg hlnlrhu ylg` ju`l ohut BQG, !lg#l sielg` tirtoeur pukls cirnonpo cl`lonlgl ol cosl nigelplthlg nielko pirlh eo coelg` ihbgbno.Qihijlp lhu clrog`hlg eoro ugtuh nirigug`. Glnug tipuhlg $by nig`l`ithlghu. ‛%bo, &og, higlpl kb g`o`lu'„ (irgyltl otu tleo mlgyl nonpo. Lhu tirtoeur pukls hlrigl hi#lpihlg. ‛)ul pogjln jls klc kb yl cult cisbh prlhtohun cobkb`o'„ ‛*l eim, tlpo jls klc otu cikun lhu #u#o, nog``u hinlrog lhu plhlo elg hinlrog uelm eoplhi Qyomlc.„ $by, !lg#l, elg Qyomlc lelklm tinlg hlnlrhu. +lno tog``lk eo hlnlr  /. Lhu pug ninutushlg ugtuh clg`hot elg nuklo cikljlr 6osohl. <isbh lelklm mlro ylg` lhu cig#o, ylotu hlrigl lel 3klg`lg /osohl.Nukl-nukl lhu cuhl cl`olg eiplg elro sblk 6osohl ylg` eocirohlg bkim !lh Nlg, `uru 6osohl ylg` kunlylg `lklh. Lhu hirjlhlg gbnbr sltu mog``l konl euku. <bslg, lhmorgyl lhu  jlklg-jlklg hikulr hlnlr ugtuh nincl#l hbrlg. 1ilekogi ylg` sug``um orbgos, ylotu tigtlg` !lkistogl ylg` og`og nig`ljuhlg eoro ugtuh nigjleo lg``btl !<< elg sicl`lo gi`lrl ylg` nireihl. ‛Nlmnue Lccls tiklm nigyirlmhlg prbpbslk plel mlro $unlt5940=?...„ ci`otuklm pitohlg ylg` lhu cl#l eo hbrlg otu. Lhu pug hinclko hi hlnlr elg nigeislm. ‛1mm... ogo sblkgyl `onlgl kl`o, cog`ug` gom....„ Lhu #bcl ugtuh hirjlhlg sblk otu tlpo titlp sljl lhu cog`ug`. Qitig`lm jln hinueolg, lhu nuklo cbslg. Lhmorgyl lhu pijlnhlg nltlhu ugtuh nirigug` lpl ylg` tirjleo plel mlro ogo. ‛Lpl yl, hlylhgyl `lh lel lpl-lpl eim mlro ogo, plkog` #unlg hlrigl pig`usorlg tleo ylg` mlgylklm siculm nonpo.„ $ln nigugjuhhlg tiplt puhuk 9 nlkln. Lhmorgyl, lhu pijlnhlg nltlhu ugtuh toeur.‛Leum, tirlg` clg`it som... pirlsllg tleo klnpu hlnlr ogo uelm eonltoog eim...„ Lhu hl`it hitohl lel #lmlyl ylg` nigyirulh elro kinlrohu. lmlyl otu cir"lrgl coru, tirlg` sihlko. $ln nigugjuhhlg puhuk sitig`lm sltu nlkln. Lhu #bcl ugtuh nigikusuro lpl ylg` tirjleo. Qitiklm hucuhl pogtu kinlrohu, tirgyltl jls klchu nig`ikulrhlg #lmlyl coru tirlg`. Glnug, cicirlpl eitoh hinueolg #lmlyl otu nig`moklg` eig`lg sigeorogyl. ‛1bllmmmnn.. lm colrog lm, plkog` lhu g`ikogeur
kl`o...„ +lrigl sllt otu lhu g`lgtuh sihlko, lhu putushlg ugtuh nigutup kinlro elg toeur.‛Lkklmu lhclr.... lkklmu lhclr....Qulrl le:lg sucum cirhunlgelg` niklkuo spilhir lsrlnl. Lhu tirhl`it hitohl Qyomlc ninclg`ughlghu eig`lg ninir#ohhlg lor "uemugyl hiplelhu. ‛<lg`ug kog, clg`u-g....uelm le:lg tum...„ ‛<igtlr euku , nlsom g`lgtuh gom..... ‛ hltlhu. (ocl-tocl, ‛(ot... tot... tott...„ sulrl lklrn ugtuh o8bnlm circugyo. Lhu tirsirulh hl`it elg si`irl nig`iglhlg slrug` elg clju hbhb ugtuh hi nlsjoe. Lhu cirklro l`lr tlh tiklt. ‛!bog inplt.....„, lhu nlsom eo hlnlr. ‛to`l......„ lhu hikulr hlnlr. ‛eull......„ lhu mlnpor slnplo. ‛sltu.... pbog inplt‛*isss.... lhmorgyl lhu tlh tiklt...„ Lhu tiklm nig`iglhlg clju hbhb elg slrug` eig`lg rlpo "lklupug nlsom cikun tirhlg#og` eig`lg sinpurgl.
 g`o`lu
 
‛Qyuhrbg.... "lsslklnu lklohun "lrlmnltukklmog "l clrlhltum..„, u#lp slklm sltu lg``btl eo;oso ontl8. Ninlg`, colslgyl eosogo hitohl smbklt smucum sikislo lhlg eoklgjuthlg eig`lg lsnluk musgl. >tu tleo pirtlgel clm"l "lhtu smbklt smucum tiklm sikislo. ‛$by.... yuh hi hlgtog,„ ljlhhu hiplel $by. >l pug nig`lg``uhhlg hiplklgyl elg clg`hot ugtuh niguju hlgtog. Lhu pug nigyusukgyl. ‛7m $by, lhu nirlsl lel ylg` lgim eig`lg hijleolg sinlkln. 1lcos nonpo curuh elg g`o`lu, lhu nikomlt lel #lmlyl coru elro jls klchu, lgim clg`it eim pbhbhgyl...„ hltlhu hiplel $by. ‛Lm, nlgl nug`hog jls klc cosl g`ikulrog #lmlyl sigeoro, plkog`-plkog` hlklu eosigtirog clru tirlg`. $lyus kb lm... tlpo hlklu kb g`o`lu som `ul pir#lyl.„ hltl $by eig`lg nuhl himirlglg. ‛(lpo cigirlg kmb... lhu g`ikomltgyl "lklu nlsom l`lh g`lgtuh,„ lhu ciruslml niylhoghlg $by. ‛Lm, `lh uslm pir#lyl slnl tlhmlyuk eim.... kb lglh o# cuhlg som.., nlsl2 pir#lyl slnl tlhmlyuklg ciklhl,„ u#lp $by. „Lstl`m6orukklm, $by, lhu g``lh hlyl2 `otu klm...„ u#lphu. ‛Nlsl2 som lhu slklm g`ikomlt,„ `unlnhu elkln mlto. +lno pug pir`o niguju hlgtog slncok ninco#lrlhlg hicirmlsoklg !lg#l elkln BQG.Qitiklm nlhlg hlno pug hinclko hi lsrlnl ugtuh cirsolp cirlg`hlt sihbklm. Qipirto colsl Qyomlc plel urutlg pirtlnl sllt nlgeo, klku lhu, $by, elg tirlhmor !lg#l. Qinulgyl cirjlklg sipirto colslgyl. ‛%leum `l"lt, gtlr (< /osohl kl`o.... `" nlsom cikun solp.. lm............... (>FL+,„ tirolhhu mog``l nig`l`ithlg sinul tinlg hlnlrhu. ‛3elm tiglg` ljl, kb plsto cosl hbh,„ $by ciruslml nigyinlg`ltohu. Qinigtlrl Qyomlc elg !lg#l mlgyl tireoln sljl. Ninlg`, hlnlrhu lelklm hlnlr ylg` tiglg`. <okl sllt "lhtu cikljlr nlkln sinulgyl tireoln 6bhus cikljlr. Ninlg` hlnlr ylg` tiglg` otu cl`us, tlpo klnl hiklnllg mlk otu cohog lhu g`lgtuh. ‛(ig... Gogi.... 7o`mt...,„ sulrl
abugtebwg tb nustir
circugyo. Lhu tirmigtlh hl`it, hlrigl tleo lhu hitoeurlg. ‛%leum, `onlgl ogo , `" cikun sitrohl clju, gltl cuhu, g`irlpomog hlsur, "mllll....,„ tirolhhu. Lhu ciruslml niklhuhlggyl eig`lg sihijlp, mog``l lhu kupl clm"l lhu cikun cl"l tlshu. ‛Bgi....,„ Lhu hinclko hlnlr eig`lg tir`isl elg si`irl nig`lncok tls. ‛Cirb... ot2s toni tb nustir.... > ripilt ot2s toni tb nustir..„ ‛*lm.. solk l`o-kl`o lhu tiklt, nlsl2 hinlrog tiklt, sihlrlg` ju`l tiklt..„ `unlnhu elkln mlto. (irplhsl hujlklgo muhunlg pusm-up, elg sinul tinlg lg`hltlghu nigirtl"lhlghu hlrigl lhu ylg` tiklt... ‛*lm.... mlro `ogo nlsom tiklt.. ku lglh o# cuhlg som...„ Ninlg` eo >, sihbklmhu, nigugtut sos"lgyl ugtuh tirtoc elg eosopkog. Qieohot sljl tiklt, klg`sug` tirlsl i6ihgyl. $ln nigugjuhhlg puhuk sitig`lm eiklplg pl`o tiplt, sllt lhu ciruslml ninpikljlro sblk-sblk 6osohl ugtuh pirsolplg ujolg 6osohl. Qllt ogo "lhtu pikljlrlg /o8om, glnug `urugyl, !lh (bgb, tlh lel hlrigl cirmlklg`lg mleor. Lhu ciruslml cirtlgyl hiplel tinlg sihiklshu. ‛7m clk, oho poyi #lrlgi. Lhu kb hbh brl osb som
9
..,„ tlgylhu hiplel >8clk. Lhu elg Qlcok lelklm tinlg sltu sihbklm eo QN!. Lhu elg Qlcok cirlslk elro Nlklg`. ‛Bm, kih oho #lrlgi `lnpok
..,„ hltl >8clk. Fol pug nincirotlmuhu eig`lg #irnlt elg jikls. Lhu cirsyuhur pugyl tinlg sipirto >8clk. Qihlrlg` puhuk eiklplg kicom sipukum, otu cirlrto sipukum nigot kl`o lhlg eonuklo  "lhtu ujolg /osohl. ‛*l Lkklm, nuelmhlgklm jlklghu, sinb`l lhu cosl nig`irjlhlg sblk 6osohl eig`lg nlhsonlk elg kukus... lnog„ eblhu elkln mlto. Lhmorgyl ujolg 6osohl pug eonuklo. Qipukum sblk
9
 7m clk, ogo `onlg #lrlgyl hbh lhu `lh cosl som...
 Bm hlklu ogo #lrlgyl `lnplg`
 
pirtlnl hukocls, to`l sblkgyl hicog`ug`lg, eul sblk islo tlh cosl huhirjlhlg slnl sihlko. (itlpo stiklm hu#bcl cirhlko-hlko, lhmorgyl hutinuhlg jl"lclggyl. ‛%lhtugyl sipukum nigot kl`o yl..,„ u#lp !lh Nlg slncok ninikbtbto "ljlm hlno sinul. +lno pug nirlsl hitlhutlg. ‛(og`... tbg`...tog`.. tbg`...,„ cik circugyo. ‛*lh.. "lhtugyl suelm mlcos, sikislo `lh sikislo eohunpukhlg,„ u#lp !lh Nlg slncok nig`lncok plhsl kinclr sblk elg jl"lclg ylg` hlno hirjlhlg. Qinul nuroe `ikoslm, tirnlsuh lhu. %lklupug sinulgyl tiklm huhirjlhlg, tlpo lhu nlsom hurlg` ylhog eig`lg lpl ylg` huhirjlhlg. +ucl#l lylt hurso elg lk-6ltomlm l`lr lhu cosl nigelplt mlsok ylg` cloh. Qinul sos"l pug hikulr elro hikls eig`lg "ljlm ti`lg`. +lno pug pir`o hi rulg` hikls klog hlrigl sllt ogo lelklm "lhtu pir`lgtolg pikljlrlg. Qlnplogyl eo hikls, hlno tirhijut eig`lg sulrl kielhlg. Lhu pug klg`sug` cirklro niguju lrlm suncir kielhlg. (irgyltl sulrl otu cirlslk elro klc cobkb`o. Lhu tirpirlgjlt hitohl $by tirhlplr kinls elg klg`sug` eo`btbg` bkim tinlg-tinlg sihiklsgyl. Qinul brlg` tlh nikomlthu nig`lncok jls klchu. Qinul pirmltolg brlg` tirtuju plel $by ylg` tlh cirelyl. 3sut pugyl usut, tirgyltl $by tirpigtlk hlrigl nig``uglhlg jls klchu. ‛Quelm hueu`l, plsto lel lpl-lpl eig`lg jls klc ogo,„ `unlnhu elkln mlto. Lhu nincl"l jls klchu eig`lg l`lh nigyincugyohlggyl niguju hi hikls. ‛3gtug` ljl tinig-tinig `lh g`ikoltog lhu,„ pohorhu. Qitiklm huklhuhlg smbklt lsmlr, lhu cir`i`ls niguju lsrlnl ugtuh niglrum tls elg hinclko hi `ieug` < ugtuh ogtigso6. ‛>gtigso6 kl`o.. ogtigso6 kl`o…,hltlhu elkln mlto. Qislnplogyl eo lsrlnl lhu nig`lncok jls klchu elg hu#bcl ugtuh ninlhlogyl. L"lkgyl tlh lel lpl-lpl tlpo klnl hiklnllg lhu nirlsl hihultlghu cirtlnclm. Lhu nirlsl kicom #iplt elkln cirjlklg elg kicom cirtigl`l. Qitiklm otu, lhu pug nikipls jls klchu hlrigl sihlrlg`  "lhtu nigugjuhhlg jln inplt sbri. Lhu mlrus cirlg`hlt hi sihbklm kl`o. Qitiklm nikipls jls klc otu, lhu nirlsl colsl hinclko.‛$by, hlnu `lh lpl-lpl hlg "lhtu tleo pl`o,„ tlgylhu plel $by. ‛<igir-cigir hl`it, nlsl2 clru `ul plhlo sinigot, `ul klg`sug` nigtlk, ugtug` `ul #unog pog`slg. Lkmlneukokklm `lh slnplo kuhl cirlt.„ $l"lcgyl. ‛Nll6og lhu yl $by, hlkb lhu nogjinog jls klc otu simog``l hlnu cols jleo `otu,„ clklshu kl`o. ‛Lm, `lh lpl-lpl hbh…, kl`olg kb hlg `lh tlu hlkb jls klc otu circlmlyl,„ jl"lcgyl kl`o. ‛(lpo lgim kmb, nlsl2 pls tleo sbri hlg lhu plhlo. !ls otu rlslgyl lhu otu nirlsl kicom cirtigl`l elg #iplt. Lpl jlg`lg-jlg`lg jls klc otu pugyl hihultlg supir kl`o…,„ u#lphu. ‛*l hlko, nug`hog cols kb #bcl cisbh eim, nug`hog gtlr kb cosl g`irlslog cielgyl, hlko ljl kb cosl g`iclgtuog brlg` klog. &b glgto cosl jleo supirmirb,„ u#lpgyl eig`lg sinlg`lt. ‛<igir ju`l yl…, hlko ljl `ul cosl tirhiglk `lrl-`lrl jls klc ogo.„+iisbhlg mlrogyl, lhu #bcl plhlo jls klchu. Qinul hl"lghu himirlglg. ‛Brlg` `okl yl, nlsl2 plhlo jls klc pls cirlg`hlt sihbklm,„ ci`otu hiclgylhlg tinlghu cirhltl. ‛)lh lpl-lpl, lslk lhu elplt hihultlg supir ogo,„ `unlnhu elkln mlto. Qllt "lhtu ostorlmlt, lhu nikomlt lel tinlghu, Ls ylg` og`og nikbnplt elro ltlp `ieug` pigeoeohlg hi klgtlo . >l og`og nig`lhmoro moeupgyl eo > hlrigl tlh citlm moeup eo >. ‛)ul, og`og cugum eoro, jlg`lg lel ylg` g`i`lg``u `ul,„ hltlgyl. !lrl `uru elg sos"l ciruslml nincujuh eorogyl ugtuh turug. (irklnclt, eol tiklm kbnplt. Nikomlt hijleolg otu, lhu klg`sug`

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->