Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Grupos Cooperativos. SOMETIMIENTO A INSTRUCCIONES Y CESIÓN DE FACULTADES (Es) Co-operative Groups. SUBMISSION TO INSTRUCTIONS AND TRANSFERS OF COMPETENCES (Es) Kooperatiben Taldeak. AGINDUPEAN JARTZEA ETA ESKUMENAK LAGATZEA (Es)

Grupos Cooperativos. SOMETIMIENTO A INSTRUCCIONES Y CESIÓN DE FACULTADES (Es) Co-operative Groups. SUBMISSION TO INSTRUCTIONS AND TRANSFERS OF COMPETENCES (Es) Kooperatiben Taldeak. AGINDUPEAN JARTZEA ETA ESKUMENAK LAGATZEA (Es)

Ratings: (0)|Views: 481 |Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Sep 08, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

 
 Bu b [arlmik Vbvjr# mt daju iat rjgcjet bi} miutmtztmaibc vaumtmai ar avmimai ijmtnjr ag JLBM Ejitjr#iar ag mtu uvaiuaru ar uzvvartmik jitmtmjuJLBM Ejitjr ujjlu ta da ozumijuu {mtn ea`vbimju ar kawjri`jitu eawjrjd mi mtu rjvartu) _jbdjru unazcd oj b{brj tnbt{j `b} nbwj b eaigcmet ag mitjrjut tnbt eazcd bggjet tnj aohjetmwmt} ag tnmu rjvart) Miwjutaru unazcd eaiumdjr tnmu rjvartbu aic} b umikcj gbetar mi `blmik tnjmr miwjut`jit djemumai)
 
KB_BMB MIIAWBTMAI EJITJ_# KAM_Z 2#B? @AID_BKAITJC8 =45?:6264 WMTA_MB-KBUTJMX 75=7424:;CJLJMTMA 7;:;62;>: DZ_BIKA 7>>>2=:?6 J-@BMC8 migaFjlbmejitjr)jz  uermod)ea`!JLBMEjitjr
 
gbejoaal)ea`!jlbmejitjr
 
nttv8!!jlbmejitjr2)ocakuvat)ea`
 
nttv8!!midzutrmbcvacme})ocakuvat)ea`
 
 
[arlmik Vbvjr
 
; dj ujvtmj`orj dj ?62?
 
Krzvau EaavjrbtmwauUA@JTM@MJITA B MIUT_ZEEMAIJU] EJUMÕI DJ GBEZCTBDJU
Eaavjrbtmwj KrazvuUZO@MUUMAI TA MIUT_ZETMAIU BIDT_BIUGJ_U AG EA@VJTJIEJULaavjrbtmoji Tbcdjbl  BKMIDZVJBI HB_TXJB JTBJULZ@JIBL CBKBTXJB
 
 
Bu b [arlmik Vbvjr# mt daju iat rjgcjet bi} miutmtztmaibc vaumtmai ar avmimai ijmtnjr ag JLBM Ejitjr#iar ag mtu uvaiuaru ar uzvvartmik jitmtmjuJLBM Ejitjr ujjlu ta da ozumijuu {mtn ea`vbimju ar kawjri`jitu eawjrjd mi mtu rjvartu) _jbdjru unazcd oj b{brj tnbt{j `b} nbwj b eaigcmet ag mitjrjut tnbt eazcd bggjet tnj aohjetmwmt} ag tnmu rjvart) Miwjutaru unazcd eaiumdjr tnmu rjvartbu aic} b umikcj gbetar mi `blmik tnjmr miwjut`jit djemumai)
 
KB_BMB MIIAWBTMAI EJITJ_# KAM_Z 2#B? @AID_BKAITJC8 =45?:6264 WMTA_MB-KBUTJMX 75=7424:;CJLJMTMA 7;:;62;>: DZ_BIKA 7>>>2=:?6 J-@BMC8 migaFjlbmejitjr)jz  uermod)ea`!JLBMEjitjr
 
gbejoaal)ea`!jlbmejitjr
 
nttv8!!jlbmejitjr2)ocakuvat)ea`
 
nttv8!!midzutrmbcvacme})ocakuvat)ea`
 
 
Kzvau EaavjbtmwauUA@JTM@MJITA B MIUT_ZEEMAIJU] EJUMÕI DJGBEZCTBDJU
2)
Ji cb djuemvemõi dj cb jutzetzb mitjib djcau kzvau eaavjbtmwau# ju nbomtzbc rzj uj bczdbb rzj cau kzvau eaavjbtmwau -a cau kzvau djjutzetzb vbmtbmb- uj eaigmkzbi `jdmbitj cb
–ejumõi dj gbezctbdju–
djudj cbu eaavjbtmwbu djobuj b zib jutzetzb ea`øi)
?)
Ia aoutbitj# jc eaiejvta dj ejumõi djgbezctbdju vzjdj juzctb hzàdmeb`jitjea`vcjha) Eboji dmutmitbu mitjvjtbemaiju bcjuvjeta rzj# umitítmeb`jitj# vzjdjidmgjjiembuj ji dau â`omtau)
5)
Ji vm`jb miutbiemb# jc eaiejvta dj ejumõi djgbezctbdju vbjej bczdm b cb vídmdb dj dmenbugbezctbdju dj cbu eaavjbtmwbu dj obuj } buziemõidj cbu `mu`bu va cb jitmdbd dj ebojejb)
4)
Umi j`obka# ji vaeau vbàuju nb j~mutmda
eaojtzb ia`btmwb –kjiímeb‐ vbb jutj tmva dj
ejumaiju dj gbezctbdju) Ji vmiemvma# tbc eaojtzbnb j~mutmda ji cau Jutbdau rzj nbi jkzcbda jceaiejvta dj kzva dj jutzetzb vbmtbmb a djkzva eaitbetzbc) Tb`omíi ji Juvbòb ea`aeaiujezjiemb dj cb cjkmucbemõi rzj mitadzha jc
eaiejvta dj –kzva eaavjbtmwa‐) Vja# mieczua
ji Juvbòb# `z} vaeau kzvau uj nbi beakmdaga`bc`jitj b jutb cjkmucbemõi vbb ga`bcmxb
ea`a tbcju cbu –ejumaiju dj gbezctbdju‐)
:)
Eai ebâetj kjijbc# ia vbjej j~mutmeaojtzb ia`btmwb vbb jutj tmva dj ejumaijudj gbezctbdju# dbda rzj cau õkbiau dj cbeaavjbtmwb dj obuj `bitmjiji# dj bezjda eaijc djjena eaavjbtmwa } eai jc djjena djuaemjdbdju ji kjijbc# cb tatbcmdbd dj cbugbezctbdju } cb tatbcmdbd djc â`omta djjuvaiubomcmdbd ji uz jhjemema eai juvjeta b cauõkbiau dj eaitac# cau uaemau } cau tjejau rzjuj jcbemaibi eai cb `mu`b)
7)
Ca emjta ju rzj# ji cb jbcmdbd vâetmeb# ia ujwjiàb mitjvjtbida jutb ejumõi dj gbezctbdjuea`a tbc ejumõi ji ujitmda hzàdmea# umia ea`a zi
–ua`jtm`mjita b miutzeemaiju‐ va vbtj dj cb
eaavjbtmwb dj obuj eai juvjeta b cau õkbiaudjc kzva) Ji jgjeta# ji cau kzvau eaavjbtmwauia uj vjtjidj nbomtzbc`jitj rzj cau õkbiaudjc kzva vzdmjbi bdavtb djemumaiju eaijgjetau hzàdmeau dmjetau gjitj b tjejau djitadjc â`omta dj gbezctbdju btmozmdbu bc kzva# umiacb bdavemõi dj djemumaiju rzj djojàbi
vautjma`jitj uj –jhjeztbdbu‐ va cau õkbiau
dj cbu eaavjbtmwbu dj obuj) Ji cb vâetmebeaavjbtmwb# jutj ju jc `jebimu`a ztmcmxbda djga`b kjiímeb)
;)
Ji cb jwaczemõi cjkmucbtmwb jemjitj ji Juvbòbuj jeakji# vjebztamb`jitj# cau dau eaiejvtaudj ua`jtm`mjita b miutzeemaiju } ejumõi djgbezctbdju) Ji ujitmda jutmeta# jc eaiejvta djejumõi dj gbezctbdju tmjij zi ebâetj
 hzàdmeb`jitj –jwaczemaibma‐# rzj vjemubâ dj
zib cjitb bum`mcbemõi vâetmeb va vbtj# jivm`j czkb# dj cbu vavmbu eaavjbtmwbu }# jiujkzida czkb# dj cau bkjitju hzàdmeau# ea`aIatbmau# _jkmutbdaju# jte) rzj# ji uz ebua#djobi bejvtb } ga`bcmxb jc jhjemema dj dmenaâ`omta dj gbezctbdju dj ga`b dmjetb va vbtjdj jitmdbdju bhjibu b cb vavmb eaavjbtmwb)
>)
Dj ezbcrzmj ga`b# jc tâiumta djudj jceaiejvta dj ua`jtm`mjita dj miutzeemaiju bceaiejvta dj ejumõi dj gbezctbdju ia vbjej ujbcka rzj nbutb jc `a`jita wjikbi jecb`bidacbu eaavjbtmwbu } cau kzvau eaavjbtmwau) Dj bnà rzj# ji vmiemvma# ia uj tbtj `âu rzj dj zib`jb vaumomcmdbd tjõmeb)
=)
Nbutb cb gjenb uà jb tjõmeb`jitj vaumocj
 ―
}ztmcmxbda ji aebumaiju- jc eaiejvta dj ejumõi djgbezctbdju b jgjetau dj cbu gbezctbdju dj djemumõi
 
 
Bu b [arlmik Vbvjr# mt daju iat rjgcjet bi} miutmtztmaibc vaumtmai ar avmimai ijmtnjr ag JLBM Ejitjr#iar ag mtu uvaiuaru ar uzvvartmik jitmtmjuJLBM Ejitjr ujjlu ta da ozumijuu {mtn ea`vbimju ar kawjri`jitu eawjrjd mi mtu rjvartu) _jbdjru unazcd oj b{brj tnbt{j `b} nbwj b eaigcmet ag mitjrjut tnbt eazcd bggjet tnj aohjetmwmt} ag tnmu rjvart) Miwjutaru unazcd eaiumdjr tnmu rjvartbu aic} b umikcj gbetar mi `blmik tnjmr miwjut`jit djemumai)
 
KB_BMB MIIAWBTMAI EJITJ_# KAM_Z 2#B? @AID_BKAITJC8 =45?:6264 WMTA_MB-KBUTJMX 75=7424:;CJLJMTMA 7;:;62;>: DZ_BIKA 7>>>2=:?6 J-@BMC8 migaFjlbmejitjr)jz  uermod)ea`!JLBMEjitjr
 
gbejoaal)ea`!jlbmejitjr
 
nttv8!!jlbmejitjr2)ocakuvat)ea`
 
nttv8!!midzutrmbcvacme})ocakuvat)ea`
 
 
Kzvau EaavjbtmwauUA@JTM@MJITA B MIUT_ZEEMAIJU] EJUMÕI DJGBEZCTBDJUrzj ezbcrzmj jitmdbd vzjdj tbiugjm b zitjeja b tbwíu dj bvadjb`mjitau# djumkibemõiea`a Kjjitj a Dmjeta Kjjitj dj zi jhjeztmwadj cb jutzetzb ea`øi djc Kzva# a mieczuadjumkibemõi
 ―
ji ebuau j~ejvemaibcju- ea`aeaiujhja djcjkbda }# ji cbu cjkmucbemaijueaavjbtmwbu ji cbu rzj jutb gmkzb ju vaumocj#ea`a bd`mimutbda øimea)
26)
Gzjb dj jutj â`omta cm`mtbda dj gbezctbdju#ca nbomtzbc ju ztmcmxb jc `jebimu`a dj
–ea`va`mua dj ua`jtm`mjita b miutzeemaiju‐#}b uj cj djia`mij ea`a tbc a omji ea`a –ejumõidj gbezctbdju‐
)
22)
Cb dmgjjiemb vâetmeb jitj b`oau eaiejvtauju uzutbiembc)Ji ebua dj ztmcmxb jc `jebimu`a dj ejumõi djgbezctbdju# jc jhjemema dj jutbu ea`vjtjiembujemomdbu va vbtj dj cb jitmdbd ebojejb djcKzva ju dmjeta) Cb ea`vjtjiemb ejdmdb vzjdjuj jhjemdb va jc Kzva va uà `mu`a# eaijgjetau wâcmdau gjitj b cbu eaavjbtmwbu dj obujj mieczua gjitj b tjejau)Um# ea`a uzejdj nbomtzbc`jitj# jc miutz`jitaztmcmxbda ju jc djc ua`jtm`mjita b miutzeemaiju#jc jhjemema dj cbu gbezctbdju va jc Kzva juijejubmb`jitj midmjeta) Cb jitmdbd djebojejb j`mtj zib miutzeemõi a dmjetmx b cbeaavjbtmwb dj obuj vbb rzj íutb jbcmej zibdjtj`mibdb betmwmdbd) Vja uõca cau betau dj cbeaavjbtmwb dj obuj uai jgmebeju cjkbc`jitj)
2?)
Cb tbuejidjiemb vâetmeb dj jutbdmgjjiembemõi ju dj kbi m`vatbiemb#juvjembc`jitj um tjij`au ji ezjitb cbm`vatbiemb dj cbu jcbemaiju dj njena ji jcjhjemema jgjetmwa dj cbu gbezctbdju djc KzvaEaavjbtmwa) Zib wjdbdjb ejumõi djea`vjtjiembu ujâ jhjemdb eai `b}a gbemcmdbdva cau juvaiubocju djc Kzva# `mjitbu rzj zi`jebimu`a dj ua`jtm`mjita b miutzeemaijuvzjdj jutb ujiumocj`jitj `âu ua`jtmda beaidmemaibitju dj njena# b djtj`mibdbujumutjiembu dj cbu eaavjbtmwbu dj obuj b cbbdavemõi dj zib djtj`mibdb djemumõi# bc mjukadj jwaebemõi dj cb djemumõi# jte)
25)
Ji djgmimtmwb# cb eaigmkzbemõi dj cau KzvauEaavjbtmwau uj mimemb nbomtzbc`jitj `jdmbitj cbvzjutb ji ea`øi a ejumõi dj djtj`mibdbugbezctbdju dj kjutmõi } dmjeemõi# rzj iavjujitbi j~ejumwau vaocj`bu vbb uz ejumõidmjetb b cau juvaiubocju dj cb jitmdbd djebojejb djc Kzva)
24)
Ji cbu gbuju umkzmjitju dj cau vaejuau djmitjkbemõi# uj tmjidj b m bwbixbidavakjumwb`jitj djita djc â`omta dj gbezctbdjunbomtzbcju dj cau õkbiau dj bd`mimutbemõi aEaiujhau _jetaju dj cbu eaavjbtmwbu)
2:)
Zib wjx rzj jc â`omta djemuama ea`øibdrzmjj zib emjtb eaiumutjiemb# tmjidji bmitadzemuj cau nbomtzbcju `jebimu`au dj vzjutbji ea`øi dj ojijgmemau eaiaemdau ea`ajeaiwjumõi dj juzctbdau# rzj vjujitbi`adbcmdbdju dmutmitbu ji ebdb Kzva) Jiaebumaiju uj obubi ji tbiugjjiembu jitj cbueaavjbtmwbu dj obuj< ji atbu# ji bvatbemaiju bcb ejbemõi dj zi gaida ea`øi djutmibda bgmibiemb avjbemaiju jutbtíkmebu a omjibetmwmdbdju dj mitjíu ea`øi)
27)
Nb} rzj tjij ji ezjitb rzj# ji cb `jdmdb jirzj `jdmbitj cb jeaiwjumõi dj juzctbdau ujea`va`jtj jc djutmia dj zibu djtj`mibdbuebitmdbdju bizbc`jitj djtj`mibdbu ji gziemõidj cb emgb dj juzctbdau# vadàb jitjidjuj rzj`jdmbitj jutj vbeta jutb`au miemdmjida ji jc

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
EKAI Center liked this
EKAI Center liked this
PATXITM liked this
EKAI Center liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->