Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Thong Bai Tap Hoa Hoc Phan Kim Loai Lop 12

He Thong Bai Tap Hoa Hoc Phan Kim Loai Lop 12

Ratings:
(0)
|Views: 349|Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

GIỚI THIỆU LUẬN VĂN


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bốn thành tố quan trọng trong quá trình dạy học là mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kết quả. Một quá trình dạy học chỉ đạt hiệu quả và chất lượng khi có một nội dung tốt được gắn liền với mối quan hệ hữu cơ của 3 thành tố còn lại. Tiêu chí quan trọng của nội dung là phải đáp ứng những yêu cầu của mục tiêu, đồng thời là điều kiện tốt cho các phương pháp dạy học được thực
thi theo cách hiệu quả nhất.

Đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu tất yếu của GV, bởi vì đổi mới là sự cải tiến, nâng cao chất lượng phương pháp dạy học đang sử dụng; là sự bổ sung, phối hợp nhiều phương pháp dạy học để khắc phục mặt hạn chế và phát huy mặt ưu việt của mỗi phương pháp để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của việc dạy học và dạy học bộ môn hóa học.
HS lớp 12 không những cần phải nắm vững kiến thức cơ bản của chương trình để thi tốt nghiệp mà phải còn có cả những kiến thức nâng cao để thi vào đại học, cao đẳng và phải được trang bị đầy đủ những kiến thức hóa học nền tảng làm hành trang vào đời. Việc dạy và học phần kim loại trong chương trình lớp 12 có ý nghĩa thiết thực đối với HS vì chẳng những cung cấp cho HS những
kiến thức khoa học chuyên ngành mà còn góp phần giáo dục cho HS việc bảo vệ môi trường xanh và sạch, giáo dục phong cách làm việc chính xác khoa học, tăng cường sự hứng thú học tập bộ môn, phát triển ở HS năng lực tư duy logic, biện chứng, khái quát, độc lập, tích cực sáng tạo góp phần “Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo
giai đoạn 2008- 2013.

Từ những yêu cầu trên, việc đề xuất một hệ thống bài luyện tập phần kim loại của người GV
tự soạn và sử dụng nó vào quá trình dạy học một cách có hiệu quả là việc làm hết sức cần thiết để
hỗ trợ quá trình tổ chức hoạt động dạy học theo xu hướng đổi mới trong quá trình giáo dục hiện nay.
Đó là lí do chính yếu để tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng và sử dụng hệ thống bài
tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao”.

2. Mục đích nghiên cứu

xây dựng hệ thống bài tập hóa học lớp 12 chương trình nâng cao với các phương pháp giải tự luận và phương pháp giải trắc nghiệm nhằm giúp cho HS nắm vững kiến thức khoa học, tiến đến phát huy năng lực vận dụng kiến thức, khả năng nhận thức, tư duy hóa học

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài.
- Điều tra cơ bản thực trạng của việc sử dụng bài tập hóa học phần kim loại hiện nay trong trường THPT Nguyễn Công Trứ và một số trường THPT thuộc TP Hồ chí Minh.

- xây dựng hệ thống các dạng bài tập phần kim loại trong chương trình hóa học 12 THPT.
- Hệ thống các phương pháp giải bài tập để giải các bài toán cơ bản và nâng cao.
- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng hệ thống các bài tập và các phương pháp giải.
- Đề xuất các biện pháp sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao để góp phần dạy tốt, học tốt.

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Việc xây dựng và sử dụng hệ thống BTHH lớp 12 THPT chương trình nâng cao.
- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn hóa học ở trường THPT.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Giới hạn nội dung: xây dựng hệ thống BTHH phần kim loại lớp 12 chương trình nâng cao (các chương 5, 6, 7).
- Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: lớp 12 THPT trong địa bàn TP Hồ chí Minh.
- Giới hạn về thời gian nghiên cứu: 2009- 2010.
- Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: bài tập tự luận và trắc nghiệm chương trình hóa học lớp 12
chương trình nâng cao.

6. Giả thuyế
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

GIỚI THIỆU LUẬN VĂN


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bốn thành tố quan trọng trong quá trình dạy học là mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kết quả. Một quá trình dạy học chỉ đạt hiệu quả và chất lượng khi có một nội dung tốt được gắn liền với mối quan hệ hữu cơ của 3 thành tố còn lại. Tiêu chí quan trọng của nội dung là phải đáp ứng những yêu cầu của mục tiêu, đồng thời là điều kiện tốt cho các phương pháp dạy học được thực
thi theo cách hiệu quả nhất.

Đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu tất yếu của GV, bởi vì đổi mới là sự cải tiến, nâng cao chất lượng phương pháp dạy học đang sử dụng; là sự bổ sung, phối hợp nhiều phương pháp dạy học để khắc phục mặt hạn chế và phát huy mặt ưu việt của mỗi phương pháp để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của việc dạy học và dạy học bộ môn hóa học.
HS lớp 12 không những cần phải nắm vững kiến thức cơ bản của chương trình để thi tốt nghiệp mà phải còn có cả những kiến thức nâng cao để thi vào đại học, cao đẳng và phải được trang bị đầy đủ những kiến thức hóa học nền tảng làm hành trang vào đời. Việc dạy và học phần kim loại trong chương trình lớp 12 có ý nghĩa thiết thực đối với HS vì chẳng những cung cấp cho HS những
kiến thức khoa học chuyên ngành mà còn góp phần giáo dục cho HS việc bảo vệ môi trường xanh và sạch, giáo dục phong cách làm việc chính xác khoa học, tăng cường sự hứng thú học tập bộ môn, phát triển ở HS năng lực tư duy logic, biện chứng, khái quát, độc lập, tích cực sáng tạo góp phần “Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo
giai đoạn 2008- 2013.

Từ những yêu cầu trên, việc đề xuất một hệ thống bài luyện tập phần kim loại của người GV
tự soạn và sử dụng nó vào quá trình dạy học một cách có hiệu quả là việc làm hết sức cần thiết để
hỗ trợ quá trình tổ chức hoạt động dạy học theo xu hướng đổi mới trong quá trình giáo dục hiện nay.
Đó là lí do chính yếu để tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng và sử dụng hệ thống bài
tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao”.

2. Mục đích nghiên cứu

xây dựng hệ thống bài tập hóa học lớp 12 chương trình nâng cao với các phương pháp giải tự luận và phương pháp giải trắc nghiệm nhằm giúp cho HS nắm vững kiến thức khoa học, tiến đến phát huy năng lực vận dụng kiến thức, khả năng nhận thức, tư duy hóa học

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài.
- Điều tra cơ bản thực trạng của việc sử dụng bài tập hóa học phần kim loại hiện nay trong trường THPT Nguyễn Công Trứ và một số trường THPT thuộc TP Hồ chí Minh.

- xây dựng hệ thống các dạng bài tập phần kim loại trong chương trình hóa học 12 THPT.
- Hệ thống các phương pháp giải bài tập để giải các bài toán cơ bản và nâng cao.
- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng hệ thống các bài tập và các phương pháp giải.
- Đề xuất các biện pháp sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao để góp phần dạy tốt, học tốt.

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Việc xây dựng và sử dụng hệ thống BTHH lớp 12 THPT chương trình nâng cao.
- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn hóa học ở trường THPT.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Giới hạn nội dung: xây dựng hệ thống BTHH phần kim loại lớp 12 chương trình nâng cao (các chương 5, 6, 7).
- Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: lớp 12 THPT trong địa bàn TP Hồ chí Minh.
- Giới hạn về thời gian nghiên cứu: 2009- 2010.
- Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: bài tập tự luận và trắc nghiệm chương trình hóa học lớp 12
chương trình nâng cao.

6. Giả thuyế

More info:

Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/08/2013

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
 
--------------------------
Nguy
ễn Cửu Phúc
 
XÂY D
ỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
BÀI T
ẬP
HÓA H
ỌC PHẦN KIM LOẠI
L
ỚP 12 TRUNG HỌC
PH
Ổ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
 
Chuyên ngành
:
Lý lu
ận và phương pháp dạy học hóa học
 
Mã s
: 60 14 10
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC
 
 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
 
TS. LÊ TR
ỌNG TÍN
 
Thành ph
ố Hồ chí Minh
- 2010
 
 
 
 L
ờ 
i c
m
ơ 
n
Em xin g
i l
ờ 
i cám
ơ 
n sâu s
c nh
t
đế
n th
y Lê Tr 
ng Tín, th
y Tr 
nh v
ă
n Bi
u, nh
ngng
ườ 
i th
y
đ
ã t
n tình h
ướ 
ng d
n, giúp
đỡ 
em trong quá trình nghiên c
u và th
c hi
n lu
n v
ă
n này.Xin chân thành cám
ơ 
n b
n bè và các
đồ
ng nghi
 p
đ
ã nhi
t tình giúp
đỡ 
tôi hoàn thành lu
nv
ă
n này.Em c
ũ
ng xin g
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n chân thành
đế
n quý th
y cô
đ
ã dìu d
t, h
ướ 
ng d
n em trong su
tquá trình h
c cao h
c và quý th
y cô thu
c phòng Khoa h
c Công ngh
Sau
đạ
i h
c.
 Nguy
ễ 
n C 
ử 
u Phúc
 
 
M
Ở 
 
ĐẦ
U
1. Lý do ch
n
đề
tài
B
n thành t
quan tr 
ng trong quá trình d
y h
c là m
c tiêu, n
i dung, ph
ươ 
ng pháp d
y h
cvà k 
ế
t qu
. M
t quá trình d
y h
c ch
 
đạ
t hi
u qu
và ch
t l
ượ 
ng khi có m
t n
i dung t
t
đượ 
c g
nli
n v
ớ 
i m
i quan h
h
u c
ơ 
c
a 3 thành t
còn l
i. Tiêu chí quan tr 
ng c
a n
i dung là ph
i
đ
áp
ng nh
ng yêu c
u c
a m
c tiêu,
đồ
ng th
ờ 
i là
đ
i
u ki
n t
t cho các ph
ươ 
ng pháp d
y h
c
đượ 
c th
cthi theo cách hi
u qu
nh
t.
Đổ
i m
ớ 
i ph
ươ 
ng pháp d
y h
c là nhu c
u t
t y
ế
u c
a GV, b
ở 
i vì
đổ
i m
ớ 
i là s
c
i ti
ế
n, nângcao ch
t l
ượ 
ng ph
ươ 
ng pháp d
y h
c
đ
ang s
d
ng; là s
b
sung, ph
i h
ợ 
 p nhi
u ph
ươ 
ng pháp d
yh
c
để
kh
c ph
c m
t h
n ch
ế
và phát huy m
t
ư
u vi
t c
a m
i ph
ươ 
ng pháp
để
góp ph
n nâng caoch
t l
ượ 
ng hi
u qu
c
a vi
c d
y h
c và d
y h
c b
môn hóa h
c.HS l
ớ 
 p 12 không nh
ng c
n ph
i n
m v
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n c
a ch
ươ 
ng trình
để
thi t
tnghi
 p mà ph
i còn có c
nh
ng ki
ế
n th
c nâng cao
để
thi vào
đạ
i h
c, cao
đẳ
ng và ph
i
đượ 
c trang b
 
đầ
y
đủ
nh
ng ki
ế
n th
c hóa h
c n
n t
ng làm hành trang vào
đờ 
i. Vi
c d
y và h
c ph
n kim lo
itrong ch
ươ 
ng trình l
ớ 
 p 12 có ý ngh
 ĩ 
a thi
ế
t th
c
đố
i v
ớ 
i HS vì ch
ng nh
ng cung c
 p cho HS nh
ngki
ế
n th
c khoa h
c chuyên ngành mà còn góp ph
n giáo d
c cho HS vi
c b
o v
môi tr 
ườ 
ng xanhvà s
ch, giáo d
c phong cách làm vi
c chính xác khoa h
c, t
ă
ng c
ườ 
ng s
h
ng thú h
c t
 p b
môn, phát tri
n
ở 
HS n
ă
ng l
c t
ư
duy logic, bi
n ch
ng, khái quát,
độ
c l
 p, tích c
c sáng t
o góp ph
n“Xây d
ng nhà tr 
ườ 
ng thân thi
n, h
c sinh tích c
c” theo ch
tr 
ươ 
ng c
a B
Giáo d
c và
Đ
ào t
ogiai
đ
o
n 2008- 2013.T
nh
ng yêu c
u trên, vi
c
đề
xu
t m
t h
 
th
ng bài luy
n t
 p ph
n kim lo
i c
a ng
ườ 
i GVt
so
n và s
d
ng nó vào quá trình d
y h
c m
t cách có hi
u qu
là vi
c làm h
ế
t s
c c
n thi
ế
t
 
để
 h
tr 
ợ 
quá trình t
ch
c ho
t
độ
ng d
y h
c theo xu h
ướ 
ng
đổ
i m
ớ 
i trong quá trình giáo d
c hi
n nay.
Đ
ó là lí do chính y
ế
u
để
tôi l
a ch
n nghiên c
u
đề
tài
 Xây d 
ự 
ng và s
ử 
ng h
th
ố 
ng bài 
 p hóa h
c ph
n kim lo
i l 
ớ 
 p 12 trung h
c ph
ổ 
thông ch
ươ 
ng trình nâng cao”.
2. M
c
đ
ích nghiên c
ứ 
u
Xây d
ng h
th
ng bài t
 p hóa h
c l
ớ 
 p 12 ch
ươ 
ng trình nâng cao v
ớ 
i các ph
ươ 
ng pháp gi
it
lu
n và ph
ươ 
ng pháp gi
i tr 
c nghi
m nh
m giúp cho HS n
m v
ng ki
ế
n th
c khoa h
c, ti
ế
n
đế
n phát huy n
ă
ng l
c v
n d
ng ki
ế
n th
c, kh
n
ă
ng nh
n th
c, t
ư
duy hóa h
c…
3. Nhi
m v
nghiên c
ứ 
u
-
Đọ
c và nghiên c
u các tài li
u có liên quan
đế
n
đề
tài.-
Đ
i
u tra c
ơ 
b
n th
c tr 
ng c
a vi
c s
d
ng bài t
 p hóa h
c ph
n kim lo
i hi
n nay trongtr 
ườ 
ng THPT Nguy
n Công Tr 
và m
t s
tr 
ườ 
ng THPT thu
c TP H
chí Minh.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Haruno-Sakura Dao Xuan Hoang liked this
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this
Ngoc Diep Ngocdiep liked this
diep71tn liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this
cuongtran17 liked this
thanhliem87 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->