Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
DOSTUPNOST BAŠTINE U ELEKTRONIČKIM OKRUŽENJIMA

DOSTUPNOST BAŠTINE U ELEKTRONIČKIM OKRUŽENJIMA

Ratings:
(0)
|Views: 106|Likes:
Published by jarilof
"Razum, autoritet i spomenici moraju ukazivati na isti rezultat." (Vezdin, 18.st.) http://youtu.be/fluNuvxAGac
"Razum, autoritet i spomenici moraju ukazivati na isti rezultat." (Vezdin, 18.st.) http://youtu.be/fluNuvxAGac

More info:

Published by: jarilof on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
 
S
VEUČILIŠTE
 
U
 
ZADRUODJEL 
 
ZA
 
INFORMATOLOGIJU
 
I
 
KOMUNIKOLOGIJUSTUDIJ
 
KULTURE
 
I
 
TURIZMA
Diplomski rad
D
OSTUPNOST BAŠTINE U ELEKTRONIČKIM OKRUŢE
NJIMA
 
Mentori:
prof. dr. sc. Josip Vidaković
 mr.
Radomir Jurić
 Student:
Šimun Uremović
 Zadar, 2007.
 
 
 
2
SADRŢAJ
 
1.
 
U
VOD
 2.
 
I
NFORMACIJSKO KOMUNICIRANJE
:
OD KIBERNETIKE DODIGITALIZACIJE
 2.1.
 
M
EDIJI KROZ PROŠLOST
 2.2.
 
„D 
RUŠTVO KOJE SANJA 
“ 
U
ELEKTRONIČKIM OKRUŢE
NJIMA
2.3.
 
T
EHNOLOŠKA ILI DINAMIČNA PISMENOST
 3.
 
N
ACIONALNA I
SVEUČILIŠNA KNJIŢNIC
A U
Z
AGREBU
 3.1.
 
K
RATKA POVIJEST
K
NJIŢNICE U ŠEST RAZVOJNI
H FAZA
 3.2.
 
M
ARKETINŠKA KOMUNIKAC
IJA S JAVNOSTIMA
 3.3.
 
P
RISTUP KATALOZIMA
,
 
GRAĐI I USLUGAMA
K
NJIŢNICE NA
DALJINU
 4.
 
D
IGITALIZACIJA BAŠTIN
E
 4.1.
 
D
IGITALNA ZBIRKA IZME
ĐU KORISNIKA
,
USTANOVE ISPONZORA
 4.2.
 
P
ROJEKT
IGITALIZIRANA BAŠTIN 
“ 
 4.3.
 
K
ORISNIČKI I SADRŢAJN
I ASPEKTI D
IGITALIZIRANE BAŠTIN
E
 4.4.
 
K
OMUNIKOLOŠKI ASPEKTI
 
Z
BIRKE MUZIKALIJA IAUDIOMATERIJALA
 5.
 
Z
AKLJUČAK
 6.
 
S
AŢETAK
 – 
 
S
UMMARY
7.
 
ITERATURA
 8.
 
D
ODACI
 9.
 
Ţ
IVOTOPIS
 
 
 
3
1.
 
U
VOD
 
Suvremeni procesi digitalizacije znače prevođenje, odnosno prenenjesvega, svih osobnih, društvenih, kulturoloških, povijesnih i ţivotnih činjenica izstvarnosti u digitalni kôd. To prenošenje ima različite psihološke, sociološke,kulturološke, tehnološke i ekonomske učinke i posljedice.
 Tema o dostupnosti
baštine u elektroničkim okruţenjima
 je stoga
vrlo suvremena i sloţena
.
Naslov teme ima za cilj objediniti komunikacijske i sadrţajne aspekte
informacijskog komuniciranja:
baština u elektroničkim okruženjima.
Internetupristupamo
s obzirom na njegove neiscrpne mogućnosti da se baština predstavi
 put
em mreţnih stranica
, te s obzirom na dodatne usluge 'na daljinu'.
Motivaciju za pisanje rada dobio sam promišljajući o trendu sveopće
informatizacije i o
novim oblicima komunikacije među ljudima. O različitim
aspektima digitalizacije mnogo se pisalo unazad
nekoliko desetljeća.
 Tom
trendu moţe se pristupa
ti afirmati
vno, prihvaćajući digitalizaciju
 
društvenogsustava i nalazeći u njoj k
orisne i upotrebljive elemente. Ovo
stoljeće
 
obiljeţava
sve masovnija uporaba predznaka
'elektroničko', pa u Hrvatskoj unazad
 nekoliko godina imamo: e-Vladu, e-Zdravstvo, e-Obrazovanje, itd. Ali, kada je
pitanje upravljeno spram kulturne baštine i funkcija neprofitnih organizacija ukulturi, moţe se digitalizaciji pristupiti
i
s kritičke točke gledišta. U tom pravcu
pristupa se
i razradi teme o dostupnosti baštine u elektroničkim okruţenjima.
 
 Teorijske i praktične kontroverze o procesu digitalizacije baštineiskrsavaju zajedno sa svim njenim pozitivnim efektima. Mi ćemo navesti dva.
Zahtjevi za centralizacijom i uspostavom global
nog informacijskog središta, što
proizlazi iz
učin
aka
tehnoloških revolucija i kibernetike. Nasuprot tomu je

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Shardan199 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->