Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aplikasi bimbingan dan kaunseling dalam pnp

Aplikasi bimbingan dan kaunseling dalam pnp

Ratings:
(0)
|Views: 945|Likes:
Published by Nurul Syamimi

More info:

Published by: Nurul Syamimi on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
1
1.0 PENGENALAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Dalam menjalani kehidupan yang penuh pancaroba ini, manusia sebagaimakhluk sosial tidak akan pernah terlepas daripada dilanda pelbagai dugaandan masalah. Masalah yang menimpa manusia terkadang membuat manusiamenjadi kecewa, tidak berdaya, dan putus asa. Bahkan sering terpampang dimedia individu yang diterpa berbagai masalah hidup lebih memilih mengakhirihidupnya dengan membunuh diri akibat ketidaksanggupan menanggungnya.Oleh sebab itu manusia harus mendapat bimbingan agar mampu membantukeluar daripada masalah yang sedang dihadapinya. Disebabkan itu,perkhidmatan bimbingan dan kaunseling telah mewujudkan bermula daripadaperingkat sekolah lagi yang dikendalikan oleh golongan profesional iaitu gurukaunseling (kaunselor).Menurut
Othman Mohamed (2000) 
, bimbingan merupakansebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahansecara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Lazimnya bagipenentuan kebajikan dan perkembangan dirinya. Bimbingan boleh diberikepada pelajar berdasarkan masalah seperti masalah peribadi dari segiintelek,rohani, emosi atau sosial. Hubungan kaunseling adalah berbentuk duahala.
Boy and Pine (1968) 
mendefinasikan kaunseling sebagai satuperhubungan bersemuka dimana seorang klien mendapatkan bantuandaripada seorang kaunselor. Ada ciri seperti komunikasi efektif, saling hormatmenghormati, penerimaan klien secara tulen oleh kaunselor dan penumpuandiberikan atas keperluan-keperluan masalah-masalah serta perasaan-perasaan klien.
 
Kaunselor akan mewujudkan suasana yang teraputik semasaberlangsungnya sesi.Oleh itu, bimbingan dan kaunseling merupakan suatu prosespertolongan sistematik yang profesional membantu individu memahamidirinya dan dunia mereka supaya memahami kehendak, mencari kekuatandan kelemahan diri serta menilai potensi. Menurut
Teori Maslow,
setiapindividu perlu memenuhi keperluan untuk memperoleh kesenangan hidup.
 
2
2.0 KEMAHIRAN ASAS DALAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Ilmu bimbingan dan kaunseling tidak hanya tertumpu kepada guru kaunselingsemata-mata. Ilmu ini seharusnya sebati dalam diri setiap guru termasuklahguru biasa. Hal ini kerana tugas guru bukan sekadar menyampaikan wahanaakademik malah menjadi pembimbing kepada para pelajar. Seorang guruyang efektif harus memastikan bahawa murid-muridnya dapatmengembangkan kemahiran mereka bagi menangani masalah yang wujud didalam kehidupan. Murid-murid yang tidak tahu menangani masalah emosidan peribadi akan menyebabkan mereka gagal mengikuti aktivitipembelajaran di bilik darjah. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab gurusupaya menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam bimbingan dankaunseling bagi membantu murid-murid mengatasi masalah dan secara tidaklangsung mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Terdapat limakemahiran asas bimbingan dan kaunseling yang perlu dikuasai oleh guruiaitu:
Rajah 1 : Kemahiran Asas Kaunseling 
KEMAHIRANASASKAUNSELING
Kemahiranmelayan danmendengarKemahiranmengintepretasitingkah lakubukan lisanKemahiranmemberitindakbalasKemahiranmengenalpastimasalahKemahiranmelaksanaintervensi
 
3
2.1 Kemahiran Melayan Dan Mendengar
 Pengaplikasian kemahiran melayan dan mendengar adalah pentingbagi guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kedua-duakemahiran ini amat penting untuk membina asas hubungan yangkukuh antara guru dan murid-murid. Melalui kemahiran melayan danmendengar, guru menyampaikan mesej bahawa beliau bersediasecara fizikal dan psikologikal terhadap apa yang diperkatakan sertadilakukan oleh murid-murid. Dalam suasana teraputik sedemikian,kanak-kanak didorong untuk terus menceritakan apa yang terbukudalam hati, termasuklah perasaan.Kemahiran melayan yang digunakan oleh guru bertujuanmenggalakkan murid untuk bercakap. Menurut
Covey (2001) 
,perbuatan melayan melibatkan enam kombinasi keadaan iaitu tahaptenaga, kedudukan dan jarak, dorongan, kualiti vokal, bahasa tanpalisan, kemahiran memfokus, ekspresi muka, mendengar dan kontakmata.Mendengar juga penting dalam proses kaunseling. Pemahamanyang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya pendengaran yangbaik. Di dalam konteks kaunseling, terdapat beberapa perkara yangperlu di dengar iaitu isi kandungan yang diperkatakan, perasaan yangdilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan dan juga mendengar perasaan yang dinyatakan. Oleh yang demikian, amat penting bagikaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka, sama adadari segi suara mahupun tingkah laku bukan lisan klien. Denganberbuat demikian, kaunselor dapat benar-benar memahami mesej kliendengan lebih sempurna. Kaunselor boleh menunjukkan kemahiranmendengarnya dengan beberapa cara menyatakan semula,menggambarkan semula, dan memberikan respon.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Pelangi Subuh added this note
thank you!
1 thousand reads
Pelangi Subuh liked this
1 hundred reads
pismp2010 liked this
Dayang Ziera liked this
Mee Ping liked this
S.m. Balila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->