Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Misiunearomania.renasterea 25561377 Pe Calea Lui Zamolxe Trilogie 2in1

Misiunearomania.renasterea 25561377 Pe Calea Lui Zamolxe Trilogie 2in1

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by MAGIC

More info:

Published by: MAGIC on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
Adrian BOTEZ
CAZUL DACIA...
ROMÂNIA DE AZI: PREGĂTIREA CEA TAINICĂ(a Drumului spre ROMÂNIA SACRĂ, de ieri, de mâine...de PURURI!)EDITURA RAFET, 2011
Recunoştinţă şi mulţumiri din adâncul inimii, celui care a propus şi făcut gestulnobil al sponsorizării integrale, a cărţii de faţă: editorului ei, domnul CONSTANTINMARAFET!
 Această carte se dedică soţiei mele, Elena – şi copiilor mei: Oana, Octavian, Elena
ARGUMENT
...Aşa-i este scris Omului, aşa-i este scris şi Neamului (ca mod de supra-fiinţare aOmului!): să parcurgă un drum circular, de la
Originea-Paradis
, înapoi la
Originea –Paradis
...- trebuind să treacă, însă (pentru a-I dovedi Lui Dumnezeu că s-a oţelit, că adevenit conştient de dumnezeirea fiinţei/fiinţării sale, că-L iubeşte pe Dumnezeu-Creatorulsău nu „la poruncă”, şi nici „prin predestinare funcţională”, precum „
Cele Nouă Trepte aleScării Dumnezeieşti 
” - ci cu toată fervoarea
Duhului său Viu
!), prin
infernul istoriei
. Şi,apoi, după Suferinţa Infernului Istoriei,
VA ÎNVIA
, „
a treia zi 
”, după
Sfintele Scripturi aleNoului Legământ
, asemeni şi dimpreună cu
HRISTOSUL, FIUL OMULUI
-
LuminaLumii
,
Calea, Adevărul şi Viaţa
! (...Contează, fireşte, şi
CĂLĂUZA/CONDUCĂTORUL
,care te scapă, în toată această Cale de Întoarcere la Dumnezeul-Paradis, de toatecapcanele perverse, ale Labirintului Iadului...!!!
CĂLĂUZA
va fi
HRISTOS
, fireşte –
DIRECT
, sau prin
TRIMIS
!). În cazul Neamului Românesc, exprimat prin poporul românesc de azi: pornim din
Paradisul Daciei
...şi ne vom întoarce, fără greş, tot în
Paradisul Daciei
... – cu o condiţie:să îndurăm infernul cel mai adânc...politicianismul iresponsabil şi rapace, impostura, crimaşi neruşinarea şi sfidarea de paţachine şi „madame” de bordel... – atitudini satanice,traduse, în vorba epocii noastre şi a României istorice contemporane: ”
pedelismul-globalismul
”! Infernul necesar – ...şi, dacă vom dovedi tăria de Duh de a-l înfrânge peDuşman, vom binemerita, de la Dumnezeu, să ne hodinim, apoi... - şi să ne stingem arşiţarănilor, în Rai...
printre sfinţi, martiri şi îngeri
...!...Pentru a ajunge la
ROMÂNIA CEA DE PURURI
, la România transistorică/anistorică
 
(
Dacia
 
Thrakilor/Frumoşilor/Îngerilor 
de ieri, care-s aceiaşi cu cei din
Dacia Thrakilor 
de mâine!) – trebuie să ducem crâncen război cu ...istoricele năvăliri ale demonilor,adunaţi şi-nfuriaţi şi disperaţi, din toate colţurile lumii, nu doar ale României! Şi acestrăzboi este atât de năprasnic
AICI
, şi nu în altă parte, pentru că demonii ştiu că
AICI
s-ahotărât, din veac, terenul apocatastazei/luptei finale, dintre forţele Lui Dumnezeu şi celeale Beznei...aici sunt, dintotdeauna pentru totdeauna (pentru marii vizionari, care ştiu săprivească şi descopere, primească, întru smerenie, Revelaţia!),
AKESSAMENOS=GRĂDINILE MAGICE=GRĂDINA MAICII DOMNULUI...!!!
...Dar trebuie multe şi mult să îndurăm, mai cu seamă grele lovituri întru Duh - până ne-omlimpezi şi oţeli Duhul de Lumină, din nou înspre Rai...!***...M-am dus să-mi destind nervii şi să-mi întăresc Duhul (torturat de un an întreg denecazuri, năpaste şi nedrepte şi drăceşti hărţuiri…), în Munţii Bucovinei, în "matricea" mea- şi am dat, şi acolo, nu doar de puhoaie de ape distrugătoare - ci, mai grav (profund şipersistent grav!), de urâte trădări de glie şi de Duh: răzeşii lui Ştefan cel Mare au devenitnişte
cerşetori cu pensiuni
, după ce şi-au vândut (pe nimica toată!!!) păgânilor (de toatesoiurile: sectanţi olandezi, suedezi, nemţi etc. – dar şi mafioţilor noştri …”autohtoni”, înghiţi-i-ar pământul…!)
ocina strămoşească
, blazonul lor de
Cavaleri ai SfântuluiVoievod
!!! Şi, acum, pe ocina răzeşească, peste Munţii Sfinţi, peste Pâraiele Sfinte şi Înlăcrimate călăresc, sfidător precum steagul desfăşurat al Satanei (
de parDumnezeu a muncit să
 
facă lumea asta numai şi numai pentru mafioţi şi pentruvenetici de cei fără credinţă şi fără suflet!!!
) - vilele mafioţilor şi casele de rugăciune(nişte şandramale oribile!) ale străinilor de Duhul Pământului!!! Şi asta,
DREPT ÎN PRAGDE SIHĂSTRIE A VORONEŢULUI
, de nu mai poate bietul şi sfinţitul sihastru, PărinteleCocan Cleopa, să-şi mai ţină slujbele pentru Mântuirea Neamului Românesc, din pricinaurlătoarelor manele şi a mugetelor “
rock 
”…! (pentru că, da, în casele de rugăciune, separe că asta e muzica plăcută acelui Dumnezeu al lor, despre care eu nici nu voiesc aştire, până nu devine el mai puţin…satanic şi ceva mai “silenţios” şi până ce nu-şidetermină “discipolii” să fie, măcar, mai discreţi…).
Pur şi simplu, mă trag spre groapă, aceste semne ale nemernicirii poporului meu, care îşi întoarce faţa de la Dumnezeu, de la Sfinţii Voievozi şi Martiri, de la propriul Duh şiSuflet...
Dar cine să lupte, contra acestei situaţii de prăduire a ţării şi de involuţie a Duhului deNeam? Străinii?Păi, nu ştiu străini europeni (şi, mai ales, vecini!) care să ne iubească, deşi numai pace amadus şi numai bine am făcut, în toată istoria Europei – Europă care ar fi fost
TOTAL
islamică, de-ar fi fluturat steagul Profetului pe Marea Moschee de la Lisabona! - … dacă n-ar fi existat
JERTFA
Sfinţilor şi Tarilor şi Responsabililor cu Creştinătatea, Voievozi ainoştri medievali, dimpreună cu armiile lor de arhangheli, cu norodul lor într-armat –
TOŢI
,dispăruţi, ca luaţi de un farmec rău, din manualele tineretului nostru – acum, o turmă…“turmentată”, complet rătăcită/debusolată, care a pierdut aproape complet Lumina deCălăuzire a Lui Dumnezeu…!!!
Nu:
NOI trebuie să luptăm
! Munţii, apele, pădurile - fireşte, vor lupta,
dar întru legealor 
– legea lor de munţi, de ape, de păduri… - dar 
NOI AVEM LEGEA NOASTRĂ DEOAMENI, DATĂ DE DUMNEZEU
! - deci, întru această lege trebuie să luptăm! Să nuacceptăm ticăloşia, trădarea, impostura etc. - dar nici pe ticăloşi, trădători, impostori etc.!
 Însă când noi, ăştia, “bătrânii”, care, încă, ne mai ştim împotrivi diavolilor şi încă avemarme de Duh, “
ace pentru cojocul lor 
” - ne vom culca, osteniţi, în pământ… - oare vomavea parte de Urmaşi Luptători, vom avea, oare, discipoli, pentru continuarea ŞtafeteiLuptei pentru Existenţa Purificată a Neamului Românesc? Nu ştiu…nu simt aceastăpotenţială preluare de ştafetă – …pentru că pipăi nişte “muşchi sufleteşti” prea slabi, prealipsiţi de vlaga Credinţei şi Ştiinţei, la urmaşii noştri…...Ştiţi bine cum zice românul nostru vechi: "
Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-ntraistă! 
"
Dumnezeu ne-a dăruit Grădina Maicii Domnului (nu “
Land of Choice
”, nu
Explore the Carpatihan Garden
”, NU!) – şi noi ce am făcut din ea? Am prăduit-o şi-ampângărit-o şi am maimuţărit-o – am ferfenitzit-o de tot, că nici nu se mai cunoaşte MânaLui Dumnezeu, în ea!...Munţii şi câmpurile, pământul ăsta - după câte rele şi neascultări dumnezeieşti am făcut,după câte distrugeri ale Facerii Sfintelor Mânuri ale Lui Dumnezeu - ...cred că ar fi mailogic şi perfect îndreptăţiţi să ne scufunde pâ-â-â-â-ână în cel mai mare adânc al iadului!!!
 
...Şi, apoi, Dumnezeu să-şi plămădească altfel de "
capodopere ale Zilei a Şasea
"...infinitmai luminoase şi mai ascultătoare, decât astea de-acum, care, chipurile, suntem/am fi... -noi! Ptiu! ...***...Părintele Iustin Pârvu (de la Mânăstirea Petru Vodă/Neamţ), ca şi Părintele ArseniePapacioc (de la Mânăstirea Techirghiol), mă mângâie, prin zisa lor,
precum că Hristos va întoarce acest popor spre Hristos, înapoi! -
 
adică spre faţa lui trans-istorică, deNeam-al-Lui Dumnezeu
...Eu încerc să fac eforturi uriaşe de Duh, să cred, să trudesc acăpăta viziuni despre acele binecuvântate, viitoare vremuri ale re-luminării Neamului. Încerc. Dar greu îmi mai este să şi reuşesc......Ungurii cei obraznici, care ne “pălesc” şi ne scuipă în obraz, chiar la noi în odaie…Uniunea Europeană, care ne jefuieşte, prin…”
komisari
!”, ca pe vremea Sovietelor!!!Băncile Zarafilor Lumii, care ne pun popreală până şi pe răsuflare…! …
TOATE “
PLĂGILE EGIPTENE 
”!!!
Dar (pentru unii va fi părând, poate, paradoxal…) parcă mai aproape-spurcătoare şi mairespingător-duhnitoare decât toate
 plăgile egiptene
este, pentru noi,
TRĂDAREADINĂUNTRU
- pe care o asociez, aparent ciudat, cu acceptarea cretină a
tembelismului manelelor 
:
MANEAUA
 
MAHALALEI
a înlocuit, aiuritor,
cea maiFrumoasă şi Sănătoasă, Luminoasă şi Viguroasă, Dumnezeiască - cea mai profundsemnificativă Muzică Populară din lume: cea ROMÂNEASCĂ
!
De ce ţi-ai trădat, române, sufletul şi Duhul?!
 
 Au, oare, mahalagiii şi ţiganii
de drept comun
”(nu cei cinstiţi şi cu obiceiuri frumoase şi pitoreşti, vitaliste!), cu mult mai multăpersonalitate, forţă de convingere, forţă de impunere a “gustului” - decât românii cei
curaţi şi de treabă
” - strănepoţii celui mai vechi şi sfânt şi numeros neam european şi dinlume -
TRACII
?!Dacă este aşa - înseamnă că poporul nostru a degenerat, în fibra sa, cumplit! Sănădăjduim că nu şi definitiv...şi nu ireversibil...!!!
Să ne rugăm Lui Dumnezeu -
 
SĂ NUFIE CEVA DEFINITIV ŞI IREVERSIBIL!
Pentru că, mai mult decât Cuvântul -
MUZICA
ascunde "
SEISMOGRAFUL DE DUH 
” alunui popor: pentru că
MUZICA
vine din cele mai adânci fântâni ale fiinţei umane...unde încă n-a apucat să se facă "de Cuvânt"...ci a rămas, încă, la stadiul de Lacrimă...Or, cât desoioasă şi de "asfaltată" lacrimă şi total vlăguitoare de duh! - este...
MANEAUA
! Şi nuaparţine, nicicum şi de niciunde,
Arheului Românesc, de Lumi
!!! Ci zonei de
 
 înmlăştinare şi cedare morală totală, zonei dăbălăzat-infracţionale!Nu avem nicio scuză, în această privinţă! ...Cum nu au nici cei care au văzut trădarea, cuochii şi inima lor, şi au acceptat-o, chiar cu bucurie dementă, neghioabă - parcă drogaţi,parcă posedaţi de diavol!!!Suntem
TRĂDĂTORI DE DUH DUMNEZEIESC
-
deci, făptuim cel mai greu păcat:păcatul contra Sfântului Duh…!
Doamne,-ajută acest popor, se întoarla Duhul lui de Neam, ales deDumnezeu! Şi, Doamne, cu Nesfârşită Mila Ta, ajută-ne întrevedem, şi noi,ntuirea întru Neam - spălarea poporului în Lumina Sfâna NeamuluiTransistoric, CEL DE PURURI!!!
Doamne Iisuse Hristoase, trimite, acestui Neam iubit de Tine, CĂLĂUZĂ PEMĂSURA GREUTĂŢII DRUMULUI-SĂU-DE-POPOR-ÎNFUNDAT-ÎN-ISTORIE, înapoicătre Raiul Părăsit, şi-n care poporul, redevenit Sfânt Neam - se va întoarce, nutârzie vreme, transfigurat şi spăşit!AUTORUL1-CAZUL DACIA. „ROMÂNIA MARE” – O
 
AUTENTICĂ TEMĂ DE MEDITAŢIE-sau :SĂ-I LĂSĂM PEPĂPUŞARI SĂ CREADĂ CĂ NE-AU „DUS DE NAS”!!! -PRELIMINARII
...În aceste zile de o meschinărie şi ipocrizie şi porniri spre trădare cumplite, când
 puterea politică <<de la guvernare>>
” crede că ne-a păcălit, pe de-o parte (prinscandaloasa minciună obstinată şi neruşinată, prin frivolitate şi iresponsabilitate,
carefrizează demenţa
... şi ne azvârle tot mai adânc în mlaştina
Haosului Dirijat
!) - iar 
opoziţia politică parlamentară
” (...de fapt, totdeauna şi în orice ţară de pe Terra acestor ani ai lui
Kali Yuga
,
economicul transcende politicul, şi toate „mâinile” şi „culorile”se „înfrăţesc”, la modul chiar „transnaţional”, când e vorba de trădare şi de jaf şi deaneantizare naţională!
) crede acelaşi lucru, că ne păcăleşte, prin încrederea pe care „
ar trebui 
” s-o avem în ei, ca „
alternativă
” (după mintea lor de cretini aroganţi, care chiar credcă Neamul ăsta Românesc a atins ultimele trepte de degenerescenţă..., îl cred o turmă desifilitici, de paralizaţi la minte, mancurtizaţi, acceptând orice „
imagine rulată
” de diferiteleposturi TV – posturi care
se prefac
a fi concurente, când, de fapt, sunt finanţate, dinstrăinătate, cu aceiaşi bani muradari şi însângeraţi, în speranţa fie a unui război civil, fie,mai curând, a unei anestezii/amnezii generale şi a unei „
colaborări generalizate
la
Giganticul Măcel Globalizat
!!!!) – în aceste zile,
SĂ ÎNCERCĂM SĂ NE RECULEGEM
.Şi reculegerea aceasta s-o facem cuminte şi întru Dumnezeul Neamului Românilor, încercând, cu efort mare de Duh, aflăm, prin „scufundare” în abisurile de lumină şi întuneric divin ale istoriei: aflăm
CINE SUNTEM
, care
TREBUIE
, cu adevărat, să fie„ţintele” / scopurile noastre de acţiune naţională, spirituală şi materială, care să fiemijloacele de aflare a Adevărului Unic şi care să fie uneltele de ajungere la aceste scopuri.Fireşte, să aflăm şi cu ce argumente să ne înarmăm, pentru a fi bine-direcţionaţi, neclintiţişi neînvinşi în lupta noastră...!!!***
I- “
TOT BALCANUL A FOST ROMÂNESC 
!”
 
...Începutul „expediţiei” spirituale şi a exerciţiului de luciditate/responsabilitate îl vom facefolosind, pentru început, un interviu cu un mare şi autentic cărturar şi luptător aromâno-timocean,
CRISTEA SANDU TIMOC
– pentru că venerabila vârstă a domniei sale (94 deani), precum şi întreg parcursul de luptă spiritual-naţionalistă al domniei sale - nu-l pot facesuspicionabil de „partis-pris”-uri, „partizanate” meschine, ori controversabil, din punct devedere moral. Cel mult, amendabil în anumite puncte ale raţionamentului său personal,dar,
 în niciun caz
, în eşafodajul argumentativ şi faptic, în „
focul” durerii
, exprimat învizionarismul său naţionalist vaticinar (de unde purced şi soluţiile sale disperate, dar absolut sincere, în dorinţă!) şi al bunelor sale intenţii.Micile sale erori de logică nu sunt,
 în niciun caz
, rezultatul relei-credinţe şi al „intereselor personale şi ascunse” (precum în cazul „politicienilor”
tip „ridiche”,
ai „răzorului” nostrunaţional, gata să-şi vândă sufletul, neamul şi Grădina Sfântă, pentru orice soi de nouă şiavantajoasă...”răsădire” politico-economică!), ci apar din pricina unor exasperări şi imaginidistorsionate ale realităţii imediate:
 ÎN NICIUN CAZ
, UN CĂRTURAR AUTENTIC (cum şieste dl
CRISTEA SANDU TIMOC
!) NU SE POATE ÎNŞELA, ÎN LEGĂTURĂ CU DATEVITALE ALE ISTORIEI TRECUTE ŞI, ÎN PARTE, TRĂITE!!!...De la domnia sa (care este o istorie vie şi însângerată, precum un apostol răstignit pe onouă Golgotă!) este necesar să re-învăţăm că singurul lucru pentru care merită să trăim,suferim şi murim este
PATRIA
! Iar noi, din păcate, nu ştim
CARE NE ESTE PATRIA, DECIPENTRU CE ANUME TREBUIE LUPTĂM, CU PREŢUL TRUDEI ŞI VIEŢIINOASTRE
(...şi nici nu găsim dascăli de bună-credinţă şi ei înşişi preocupaţi de cercetareacribioasă,
FĂRĂ FRICĂ ORI BLOCĂRI MENTALE CAUZATE DEOPORTUNISME/EGOISME
!...şi extrem de puţin de dispi, deci, pentru Martiriul Adevărului!!!).
Nu ştim că, de fapt, scopul existenţei / luptei noastre terestre se numeşte FiinţaNoastră Românească Arheică sau „
ROMÂNIA MARE 
 
(...dar nu aceea indicată, „
dingură şi ziar 
”, de pletoricul demagog Corneliu Vadim Tudor! – ci
ROMÂNIA ARHEICĂ,dimpreună cu NEAMUL ROMÂNESC METAFIZIC/TRANSISTORIC!
– din care facemparte, dar habar n-avem de asta! - şi ne şi înverşunăm în negarea propriei noastreFiinţe/Fiinţări!!!)
iar mijlocele de luptă pentru redobândirea Identităţii NoastreArheice nu sunt NICICUM cele „democratice”
(de fapt, luciferico-masonice!),
ci cele