Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
elektro hidrolik sistemler

elektro hidrolik sistemler

Ratings:
(0)
|Views: 605|Likes:
Published by Onur ATASEVEN

More info:

Published by: Onur ATASEVEN on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ELEKTROH
İ
DROL
İ
K S
İ
STEMLER
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR...............................................................................................................ivG
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1.................................................................................................31. ELEKTROH
İ
DROL
İ
K DEVRE ELEMANLARI YAPISI VE ÇALI
Ş
MA ÖZELL
İ
KLER
İ
............................................................................................................................................31.1. Butonlar....................................................................................................................31.2.
Ş
alterler....................................................................................................................41.3. S
ı
n
ı
r Anahtarlar
ı
........................................................................................................41.4. Bas
ı
Ş
alterleri........................................................................................................51.5. Selenoid Valfler........................................................................................................51.6. Trafo ve Do
ğ
rultmaçlar.............................................................................................51.7. Röleler......................................................................................................................71.8. Kontaktörler..............................................................................................................71.9. Uyar
ı
Ölçü Cihazlar
ı
ve Test Cihazlar
ı
......................................................................81.9.1. Bas
ı
nç Ölçer......................................................................................................81.9.2. Ak
ış
Ölçer..........................................................................................................91.9.3. S
ı
cakl
ı
k Ölçer....................................................................................................91.9.4. Debi Ölçer.......................................................................................................101.9.5. Seviye Göstergesi.............................................................................................111.9.6. Kirlilik Göstergesi............................................................................................111.9.7. Test Cihazlar
ı
...................................................................................................121.10. Potansiyometre......................................................................................................121.11. Amplifikatörler.....................................................................................................131.12. Oransal Valfler......................................................................................................131.12.1. Yön Kontrol Valfleri......................................................................................131.12.2. Bas
ı
Emniyet Valfleri.................................................................................141.12.3. Ak
ış
Kontrol Valfleri......................................................................................151.12.4. Oransal Valflerin Kumanda Tablosu...............................................................16UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................18PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................20ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................21Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2...............................................................................................222. ELEKTROH
İ
DROL
İ
K KUMANDA B
İ
LG
İ
S
İ
...............................................................222.1. ElektroHidrolik Malzeme Sembol Bilgisi................................................................222.1.1. Elle Kumanda Sembolleri.................................................................................222.1.2. Elektrikli Anahtarlama Sembolleri....................................................................232.1.3. Röle Bobini ve Kontaklar
İ
çin Sembolleri........................................................232.1.4. Role ve Bobin Sembolleri.................................................................................232.1.5. Mekanik ve Elektrikle Kumanda Sembolleri.....................................................232.1.6. Elektrik Ba
ğ
lant
ı
Sembolleri............................................................................242.1.7. Elektrik Güç Kayna
ğı
Sembolleri.....................................................................242.2. ElektroHidrolik Devre Elemanlar
ı
Sembolleri ve
İ
çerdi
ğ
i Mant
ı
k............................242.3. ElektroHidrolik Devre Elemanlar
ı
n
ı
n Devre Üzerinde.............................................262.3.1. Rakamla Tan
ı
mland
ı
r
ı
lmas
ı
..............................................................................262.3.2. Harfle Tan
ı
mland
ı
r
ı
lmas
ı
.................................................................................262.4. Teknolojik
Ş
ema.....................................................................................................27
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
cipenc liked this
Huseyin Baskara liked this
yasin_kq1 liked this
yasin_kq1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->