Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter 3-7 Septembrie_2012

Newsletter 3-7 Septembrie_2012

Ratings: (0)|Views: 197 |Likes:
Published by Christ4ro

More info:

Published by: Christ4ro on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2012

pdf

text

original

 
 
NEWSLETTER 3 - 7 septembrie 2012
Vă informăm că pe data de
3 septembrie,
Camera Deputaţ
ilor a început cea de-a doua sesiune
parlamentară
 
ordinară d
in anul 2012, aceasta
fiind ş
i ultima sesiune din mandatul 2008-2012 al
deputaţilor
.
Vă anunţăm
 
că data alegerilor parlamentare a fost stabilită pentru data de 9 d
ecembrie2012.Reamintim, pe aceasta cale,
cetăţ
enilor r
omâni din Colegiul 3 Diaspora că
cele dou
ă
cabineteparlamentare ale deputatului Mircea Lubanovici
vă stau la dispoziţie pentru a răspunde
 
solicită
rilordvs.De asemenea, deputatul Lubanovici
reiterează
 
invitaţia la dialog
,
adresată şi cu alte ocazii cetăţenilor
români din Colegiul 3 Diaspora, dialog care
să ducă
 
la o mai bună colaborare între domnia sa şicetăţ
enii pe
care îi reprezintă î 
n Parlamentul României.
Nu ezitaţi să trimiteţi sesizarile, sugestiile şi reclamaţ
iile d
umneavoastră
entru mai multe informaţiidespre activitatea curentă a deputatului Lubanovici, vă rugăm să vizitaţi
site-ulwww.lubanovici.us,  sau pagina defacebook Mircea Lubanovici.
Recepţie organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale
 
de Independenţă a Ucrainei
 
Office of Deputy MIRCEA LUBANOVICI7715 S.E. Powell BlvdPortland , OR 97206-2348
 USATel: 888-721-2156, Fax: 888-721-2155
 Biroul Deputatului MIRCEA LUBANOVICI
Str. Izvor Nr. 2-4 Sector 5050596 Bucuresti, ROMANIA,Tel: 021-414-1257, Mobil: 073-355-8279
 
Deputatul Mircea Lubanovici, secretarul Grupului de prieteniecu Ucraina din Parlamentul Romaniei, a participat Vineri, 7
septembrie a.c., ca urmare a invitaţiei adresate de către E.S.
Dl. Teofil Bauner, Amba
sadorul Ucrainei la Bucureşti, larecepţia organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale deIndependenţă a Ucrainei
.
Cu această ocazie
, deputatul Lubanovici a prezentatAmbasadorului
felicitările sale pentru sărbătoareanaţională
a Ucrainei care a avut deja loc pe 24 august, dar
şi pentru
noua acreditare a
Excelenţei Sale ca Ambasadorla Bucureşti pe data de 20 Iunie 2012.
La eveniment au mai participat Ambasadorul Marii Britanii,Italiei, Spani
ei, dar şi alţi oficiali români şi
 
străini.
 
 
Conven
ţia
 
Penticostală
a Bisericilor române
din Statele Unite ş
i Canada
In perioada 31 august
 – 
3 septembrie 2012,deputatul Mircea Lubanovici a participat lacea de-a 44-a Conven
ţ
ie a BisericilorPenticostale Române din Statele Unite
ş
iCanada,
organizată
anul acesta în Seattle.
WA. Convenţia, care se constituie într 
-unulunul dintre cele mai importante evenimenteorganizate de
comunităţ
ile de români dinSUA, s-a bucurat de
 prezenţa a peste
5000 de
credincioşi.
 
Tema convenţiei de anul acesta a fost. ”
Eu şi casa mea vom sluji Domnului
”(Iosua 24:15b)
,
o temăactuală
 
şi extrem de importantă pentru
bisericile
şi familiile
din aceste timpuri.
În cadrul Convenţiei s
-a
dezbătut
pe larg tema slujirii din trei perspective diferite: perspectiva person
ală, familială ş
i cea abisericii ca întreg.
Vă prezentăm în continuare alocuţiunea
deputatului Mircea Lubanovici:
 
“Doresc în primul rând să mulţumesc luiDumnezeu pentru harul de a fi împreună şi pentru avem încă o
 
data ocazia să glorificăm
numele Lui cel Sfânt.
Sunt onorat că am ocazia să salut participanţii la
cea de-
a 44 convenţie, precum şi pe toţi români
i
care vizionează acest program şi doresc caDumnezeu să
-i binecuvinteze acolo unde sunt.Este l
ă
uda
 bil că în aceste momente dificile prin care trece lumea întreagă, noi am reuş
it cu ajutorul lui
Dumnezeu şi al dumneavoastră, aici
 în ora
şul Bellevue, statul Washington, să avem această frumoasăconvenţie cu o participare atât de numeroasă.
 
Ştiu că asemenea evenimente nu se organizează uşor de aceea doresc să
-i felicit pe
organizatori, precum şi pe toţi aceia care într 
-
un fel sau altul, au adus o contribuiţie la această mare şi
frumoas
ă
realizare a românilor din diaspora.Au trecut deja aproape 4 ani d
e când cu ajutorul lui Dumnezeu şi al dumneavoastră, m
-am
angajat vă reprezint în Parlamentul României.
 
Toată această perioadă, nu a fost deloc uşoară
, dar a fost un timp de mari realizari pentru noi româniidin diaspora.
România este încă o ţară aflată în dificultate, unde economia de piaţă este fragilă, undedemocraţia este încă
 
înţeleasă greşit, unde oamenii încă nu se pot obişnui cu ideea că cetăţeanul are şiobligaţii, nu doar drepturi.
 
Doresc să îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că a fost cu noi şi
 în to
ţ
i ace
ş
ti ani nu ne-a l
ă
satsinguri. Gândul cu care am venit la aceast
ă
conven
ţ
ie este s
ă
v
ă
îndemn înc
ă
o data s
ă
nu uita
ţ
i de undea
ţ
i plecat
-
 
cine-
şi uită
trecutul, pierde viitorul. România trebuie s
ă
r
ă
mân
ă
 
ţ
ara de care suntemlega
ţ
i suflete
ş
te,
ţ
ara care ne apar
ţ
ine
şi nouă, românilor din diaspora.
 Dumnezeu are un plan special cu
ţ
ara noastr
ă,
de aceea v
ă
rog s
ă
continua
ţ
i s
ă
v
ă
ruga
ţ
i pentruRomânia. Va îndemn la implicarea dumneavoastr
ă
în folosul romanilor, va î 
ndemn la unitate şi
 întotdeauana s
ă
ave
ţ
i gâ
nduri şi
idealuri m
ă
re
ţ
e.
Gre
ş
elile ne umilesc! Succesul ne face s
ă
str
ălucim. Dar Dumnezeu şi
oamenii nemotiveaz
ă
s
ă
continu
ă
m s
ă
mergem mai departe.
Dumnezeu s
ă
binecuvinteze America, România
ş
i pe
toţi români
i oriunde s-ar afla.
 Deputat Mircea Lubanovici
 
 De asemenea, acesta este
ş
i primul an în care pre
ş
edintele României, dl.
Traian Băsescu atransmis un mesaj oficial prin intermediul căruia a salutat participanţ
ii la întâlnire, pe care vi-l
prezentăm în continua
re.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->